Teljes szám

Szerkesztői köszöntő

Szerkesztői köszöntő

Christián László
11-15.
object(Publication)#111 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(7199) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(8977) ["sectionId"]=> int(96) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7075) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "11-15" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(31) "

Szerkesztői köszöntő

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Christián László" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(24) "Szerkesztői köszöntő" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#796 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8977) ["email"]=> string(27) "christian.laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(false) ["publicationId"]=> int(7199) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Christián" ["hu_HU"]=> string(10) "Christián" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#769 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30976) ["id"]=> int(5644) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7199) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kriminálpolitika

object(Publication)#803 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6820) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-13 08:54:41" ["primaryContactId"]=> int(8426) ["sectionId"]=> int(138) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6696) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4144) "Alekszejevics Blinov, Ivan (1914): Судебная реформа 20 ноября 1864 г.: историко-юридический очерк. Законодательство Российской империи. Applebaum, Anne (2005): A Gulag története I–II. Ford. Tomori Gábor, N. Kiss Zsuzsa. Budapest: Európa. Balogh László – Horváth Tibor (1983): Büntetés-végrehajtási jog I. Budapest: BM. Bárdonicsek Dominika (2019): A szovjet büntetés-végrehajtás egy sajátos válfaja: A Gulag női táborai. Pécs: PTE BTK Történettudományi Intézet – Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT). Bencianov, Mikael (1998): Судебник 1497 года и складывание территории русского государства. Волот, 12. Czéh Zoltán (2003): A Gulag mint gazdasági jelenség. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet. Lőrincz József (2006): A „nevelés-gondolat” a XX. századi börtönügyben – jogászi szemmel. Börtönügyi Szemle, 25(3), 1–20. Feofanov, Juríj (1987): A szocialista jog megszületése. Belügyi Szemle, 25(11), 112–119. Gláser István (1975): A szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Budapest: Közgazdasági és Jogi. Gyetkov, Mihail Grigorievics (2007): Воспитательная работа как основное средство воздействия на осужденных лиц· Самарская гуманитарная академия (Самара). Серия: Право, (2), 46–55. Jakovlev, Borisz – Burcev, Alekszandr (1999): Концентрационные лагери СССР (отрывки). Online: http://scriptum.cz/soubory//scriptum/%5Bnode%5D/jakovlev_burcov_koncentracyjonnyje-lageri-sssr-otryvki_txt.pdf Kabódi Csaba – Mezey Barna (1988): Börtönügy – Keleten (Az európai szocialista országokban, 1917-től napjainkig). Módszertani Füzetek, 5(1), 41–56. Khlevniuk, Oleg (2013): The History of the Gulag. New Haven: Yale University Press. Mezey Barna (2004): Magyar jogtörténet. Budapest: Osiris. Mikhailovna, Galina Ivanovna (2000): Labor Camp Socialism: The Gulag in the Soviet Totalitarian System. Armonk: Sharpe. Pál László (1972): Büntetésvégrehajtási nevelés történeti áttekintése. Budapest: Büntetés-végrehajtás országos Parancsnokság Szakkönyvtára. Pál László (1974): Bevezetés a kriminálpedagógiába. Budapest: Tanárképző főiskolai jegyzet. Pál László (1976): Nevelés a büntetés-végrehajtásban. Budapest: Közgazdasági és Jogi. Pliguzov, Andrej (2000): О списках Судебника и духовной грамоты Ивана III. Russian History/Historie Russe, 27(2). Sáska Géza (2005): A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia-ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban. Magyar Pedagógia, 105(1), 83–99. Somogyvári Lajos (2016): Munkára nevelés a szocialista pedagógiában: az orosz-szovjet előtörténet (1917–1958). Iskolakultúra, 26(1), 82–92. Online: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2016.1.82 Subinszkij, Szergej Nyikolajevics (1908): Исторические очерки и рассказы. Площадь Искусств, 6-е издания, 2014. Szabó Krisztina (2013): Pedagógiai elképzelések a sztálinizmusban. Oroszvalóság, 2013. május 29. Online: http://oroszvalosag.hu/?t1=tortenelem&hid=4085 Szolzsenyicin, Alekszandr (1989): A Gulag szigetcsoport. 1918–1956. Debrecen: Új Idő. Tomiszov, Vlagyimir Alexejevics (2015): Императора Екатерина II (1729-1796), Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и творчество Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Русское юридическое наследие, 2-а издания. Zsemlye János (2015): Interjú Pavel Prjanyikov és Borodkin professzor közt. Megjelent: 2007 szeptember 28–án a Russzkaja Zsizny c. lapban. Tortenelemcikkek.hu, 2015. március 24. Online: http://tortenelemcikkek.hu/node/418" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "17-35" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(740) "

„Historia est magistra vitae”, history is the teacher of life, says the old Roman saying. If we take a closer look at the social laws behind these words, we will inevitably be faced with the fact that the principles and solutions that emerged throughout history have not changed in character. That is why it is a mistake if, ignoring this, any power takes them out, dusts them off and interprets them in accordance with the current policy and tries to interpret them with positive content. The evolution of the Russian penal policy provides plenty of examples of this, some of which we present in the light of the codification events of a typical period, the deformation of legal systems based on inadequate dogmatic foundations.

" ["hu_HU"]=> string(823) "

„Historia est magistra vitae”, a történelem az élet tanítómestere, szól a régi római szállóige. Ha alaposabban megvizsgáljuk, hogy e szavak mögött milyen társadalmi törvényszerűségek húzódnak meg, óhatatlanul szembesülünk azzal, hogy azok az elvek, megoldások, amelyek a történelem folyamán felbukkantak, karakterükben nem változtak. Éppen ezért hiba, ha ezt figyelmen kívül hagyva bármely hatalom ezeket előveszi, leporolja, és az aktuálpolitikának megfelelően értelmezve pozitív tartalommal próbálja interpretálni. Az orosz büntetőpolitika alakulása bőséggel szolgáltat erre példát, amelyek közül néhány jellemző időszak kodifikációs eseményeinek tükrében mutatjuk be a nem megfelelő dogmatikai alapokra épülő jogrendszerek deformálódását.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(82) "The Main Directions of Russian Penal Policy and Prison Affairs between 1497–1960" ["hu_HU"]=> string(79) "Az orosz büntetőpolitika és börtönügy főbb irányai 1497–1960 között" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(31) "Andrékó Zsolt, Forgács Judit" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#810 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8427) ["email"]=> string(31) "andreko_zsolt_gabor@hotmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6820) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(88) "

Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, reintegrációs tiszt, bv. hadnagy

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Andrékó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(14) " Zsolt Gábor " } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(15) "Andrékó Zsolt" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#819 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8426) ["email"]=> string(24) "forgacs.judit@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6820) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4490-5875" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(109) "

NUPS Faculty of Law Enforcement Department of Corrections

correctional lieut. colonel, teacher

" ["hu_HU"]=> string(106) "

NKE Rendészettudományi Kar Büntetés-végrehajtási Tanszék

bv. alezredes, tanársegéd

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Forgács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Judit" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(23) "orosz büntetőpolitika" [1]=> string(18) "orosz börtönügy" [2]=> string(11) "pönológia" [3]=> string(5) "Gulag" [4]=> string(8) "nevelés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(23) "Russian criminal policy" [1]=> string(19) "Russian prison case" [2]=> string(9) "penology," [3]=> string(5) "Gulag" [4]=> string(9) "education" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#818 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30980) ["id"]=> int(5645) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6820) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#807 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6838) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:48" ["primaryContactId"]=> int(8445) ["sectionId"]=> int(138) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6714) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8754) "A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 26/2021. (I. 29.) Kormány rendelet Ambrus István (2012): A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban. PhD-disszertáció. Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája. Online: https://doktori. bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1617/1/Ambrus_Istvan.BCSI.EGYSEG.ertekezes.pdf Ambrus István (2020a): A COVID–19-járvány és a magyar büntető anyagi jog egyes kérdései. In Gárdos-Orosz Fruzsina – Lőrincz Viktor Olivér (szerk.): Jogi diagnózisok. A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest: Társadalomtudomány Kutatóközpont Jogtudo¬mányi Intézet – L’Harmattan, 67–84. Online: http://real.mtak.hu/119305/1/AmbrusIstvan_ COVID.MBJ.pdf Ambrus István (2020b): A koronavírus-járvány és a büntetőjog. MTA Law Working Papers, (5), 1–23. Ambrus István (2021): Szabálysértési tényállások és gyakorlatuk a koronavírus-járvány idején. In Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog: Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején. Budapest: ELTE Eötvös, 11–31. Online: http://real.mtak. hu/135287/1/Ambrus-Istvan_Covid19-es-buntetojog-12-32.pdf Az Alkotmánybíróság 15/2020. (VII. 8.) AB határozata. Online: http://public.mkab.hu/dev/ dontesek.nsf/0/bd83430c4d2a942ac125855e005c4028/$FILE/15_2020%20AB%20 hat%C3%A1rozat.pdf Balla József – Christián László – Hautzinger Zoltán (2021): Rendészet a járványügyi veszélyhelyzet idején. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 67–86. Belovics Ervin (2013): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (szerk.): Büntetőjog II. Különös rész. Budapest: HVG-ORAC, 532–554. Belovics Ervin (2021): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Belovics Ervin – Molnár Gábor Miklós – Sinku Pál (szerk.): Büntetőjog II. Különös Rész. Nyolcadik, hatályosított kiadás. Budapest: HVG-ORAC, 599–620. Bencze Mátyás – Ficsor Krisztina (2020): A koronavírus kihívásai és a jogtudomány: a rémhírterjesztés tényállásának jogalkalmazási kérdései. Online: https://jog.tk.hu/blog/2020/04/a-remhirterjesztes-tenyallasanak-jogalkalmazasi-kerdesei Bencze Mátyás – Győry Csaba (2021): Hírek szárnyán: a rémhírterjesztés bűncselekménye és a jogbiztonság. Magyar Tudomány, (5), 614–625. Online: https://doi.org/10.1556/2065.182.2021.5.5 BH (1983). BH (1988). Busch Balázs – Vass Péter (2020): Különleges jogrendhez különleges büntetőeljárás. Fontes Iuris, (2), 34–45. Christián László (2022): A közigazgatási büntetőhatalom, a rendészet és a Nemzeti Közszol¬gálati Egyetem a járványkezelés szolgálatában. In Koltay András – Gellér Balázs (szerk.): Jó kormányzás és büntetőjog. Ünnepi tanulmányok Kis Norbert egyetemi tanár 50. születésnapjára. Budapest: Ludovika, 55–66. Cieleszky Péter – Finszter Géza (2021): Stílusváltozatok a világ rendészeti járványkezelésében. Scientia et Securitas, (3), 292–307. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00060 Csink Lóránt (2017): Mikor legyen a jogrend különleges? Iustum Aequum Salutare, (4), 7–16. Online: https://ias.jak.ppke.hu/20174sz/01b_Csink_IAS_2017_4.pdf Kuma, Dharmendra – Malviya, Rishabha – Sharma, Pramod Kumar (2020): Corona virus: A review of COVID-19. EJMO, (1), 8–25. Online: https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.51418 Domokos Andrea (2020): Egyes, a járványhoz kapcsolódó büntetőjogi szabályok különleges jogrend idején. Glossa Iuridica, (Különszám. Jog és vírus), 73–83. Online: https://ajk.kre.hu/ images/doc6/PR/Glossa_Iuridica_Kulonszam.pdf Gál István László (2020): A spanyolnátha, a koronavírus és a büntetőjog. Büntetőjogi Szemle, (1), 57–64. Online: https://ujbtk.hu/wp-content/uploads/lapszam/BJSz_202001_57-64o_Ga¬lIstvanLaszlo.pdf Gellér Balázs József (2013): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Polt Péter (főszerk.): Új Btk. Kommentár VI. Különös rész. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv, 75–120. Jakab Ferenc (2021): Járvány, vírus, Virológiai Nemzeti Laboratórium. Scientia et Securitas, (1), 62–67. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00013 Karácsony András – Nagypál Szabolcs (2021): Jogállam és rendkívüli helyzet. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 39–47. Koltay András (2020): A rémhírterjesztés büntethetőségének alkotmányosságáról. In Medias Res, 8(2), 322–338. Online: http://real.mtak.hu/118397/1/Koltay-Remhirterjesztes_IMR.pdf Koós Bálint et al. (2020): Az új koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásai és ezek területi következményei. Online: www.regscience.hu:8080/jspui/bitstream/11155/2319/1/koos-kovid-2020.pdf Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Mezőlaki Erik (2019): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Karsai Krisztina (szerk.): Nagykommentár a Büntető Törvénykönyvhöz. Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 765–766. Monori Zsuzsanna Éva (2021): A szólásszabadság korlátozása a büntetőjog eszközeivel I. – Az álhír mint bűncselekmény. Online: https://nmhh.hu/cikk/217526/A_szolasszabadsag_korlatoza-sa_a_buntetojog_eszkozeivel_I__Az_alhir_mint_buncselekmeny Nagy László Tibor (2008): A köznyugalom elleni bűncselekmények vizsgálata. Online: https://en.okri. hu/images/stories/kutatok/nagylaszlo/nl_koznyugalomellbcs_2008.pdf. NF. 1086/2020/66. szám. Online: http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/bd83430c4d2a942ac 125855e005c4028/$FILE/IV_699_16_2020_%C3%A1ll%C3%A1sfoglL%C3%9C_anonim.pdf Operatív Törzs (2021a): Rémhírterjesztéssel gyanúsítanak egy, a vakcinákról valótlanságot posztoló férfit. Online: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-remhirterjesztessel-gyanu¬sitanak-egy-vakcinakrol-valotlansagot-posztolo-ferfit Operatív Törzs (2021b): Vádemelést javasol a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben. Online: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/operativ-torzs-vademelest-javasol-rendorseg-egy-virusszkeptikussal-szemben Országgyűlés Hivatala (2020): A koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogsértések. Online: https://www. parlament.hu/documents/10181/4464848/Infojegyzet_2020_36_COVID_19_jogsertesek. pdf/2eaa554e-ed9e-1bfd-3b4d-7c8ec8737205?t=1589189206805 Póczik Szilveszter et al. (2021): A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai aspektusai. Belügyi Szemle, 69(3), 375–396. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.2 Sallai János (2020): Az orvos-vagy egészségügyi rendészet története az ókortól a XIX. század végéig. Belügyi Szemle, 68(5), 91–100. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.5.6 Sántha Ferenc (2020): A köznyugalom elleni bűncselekmények. In Görgényi Ilona et al. (szerk.): A magyar büntetőjog. Különös rész. Második, átdolgozott kiadás. Budapest: Wolters Kluwer Hungary Kft., 578–601. Stumpf István (2021): Kormányzati cselekvés és alkotmányos korlátok a járványban. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Járvány sújtotta társadalom. Budapest: Ludovika, 49–65. Szabó Zsolt (2021): A rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés a COVID-19-járvány tük¬rében, különös tekintettel a két bűncselekmény elhatárolására. In Ambrus István (szerk.): COVID-19 és büntetőjog. Az emberi egészség, a köznyugalom és más jogtárgyak védelme járvány idején. Budapest: ELTE Eötvös, 141–164. Online: https://jog.tk.hu/uploads/files/Ambrus- Istvan_Covid19-es-buntetojog.pdf Tóth Mihály (2020): Közveszély és rémhír. Élet és Irodalom, 2020. április 17. Online: https://www. es.hu/cikk/2020-04-17/toth-mihaly/kozveszely-es-remhir.html Ungvári Álmos – Sabjanics István (2021): Pandémia és különleges jogrend Magyarországon. Scientia et Securitas, 2(3), 284–291. Online: https://doi.org/10.1556/112.2021.00058 Walton, Richard – Falkner, Sophia (2020): Policing a Pandemic. Policy Exchange, 2020. március 22. Online: https://policyexchange.org.uk/publication/policing-a-pandemic/" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "37-51" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(596) "

During a pandemic period, the transformation and reorganization of the previously managed social deviance must be expected. Due to the epidemic situation, the nature and gravity of the crimes may change. A lot of news related to the coronavirus has spread and continues to spread to this day, in most of the cases it is difficult to decide, when these news are published, how much truth
they contain, whether it is real or fake news (hoax). The uncertainty caused by fake news can upset people in an extraordinary way, which can also indirectly hinder protection against the epidemic.

" ["hu_HU"]=> string(594) "

Pandémiás időszakban számítani kell az addig kezelt társadalmi devianciák átalakulására, átrendeződésére. A járványhelyzetre tekintettel a bűncselekmények természete és súlyozása változhat. A koronavírussal kapcsolatban számos hír terjedt és terjed a mai napig, amelyek nagy része esetében nehezen dönthető el a felröppenésükkor, hogy azok mekkora igazságtartalommal rendelkeznek, legyen szó akár valós, akár álhírről (hoax), az embereket rendkívüli módon felzaklathatja, ami közvetve a járvánnyal szembeni védekezést is akadályozhatja.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(56) "The Facts of Scaremongering in the Light of the Pandemic" ["hu_HU"]=> string(58) "A rémhírterjesztés tényállása a pandémia tükrében" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Ripszám Dóra" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#833 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(8445) ["email"]=> string(19) "ripszam.dora@pte.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6838) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Ripszám" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Dóra" } ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(79) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:53:"Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar";}" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(19) "rémhírterjesztés" [1]=> string(9) "pandémia" [2]=> string(12) "koronavírus" [3]=> string(23) "közveszély színhelye" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(14) "scaremongering" [1]=> string(8) "pandemic" [2]=> string(11) "coronavirus" [3]=> string(22) "place of public danger" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#835 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30981) ["id"]=> int(5646) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6838) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#846 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6797) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-14 11:44:04" ["primaryContactId"]=> int(8401) ["sectionId"]=> int(138) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6673) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8668) "1046/2020. (II. 18.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020–2021 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről 1228/2022. (IV. 14.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni küzdelemről szóló 2020–2023 közötti nemzeti stratégia végrehajtását szolgáló, 2022–2023 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 2020. évi V. törvény az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről A Belügyi Szemle emberkereskedelemmel kapcsolatos különszáma (2022). 70(2). Online: https:// belugyiszemle.hu/hu/node/2772 Albert Fruzsina (2022): Emberi kapcsolatok – A személyes kapcsolathálózatok szociológiai szempontú elemzése. Debrecen: Debreceni Egyetemi. Allport, Gordon (1972): Az attitűdök. In Pataki Ferenc – Solymosi Zsuzsanna (szerk.): Szociálpszichológia szöveggyűjtemény III. A szociális interakció – Attitűd – Dinamika. Budapest: Tankönyvkiadó, 179–198. Allport, Gordon (1977): Az előítélet. Budapest: Gondolat. Balogh Krisztina – Huszár Julianna – Windt Szandra (2020): Büntetés helyett védelem – egy emberkereskedelmes ügy alapján. Ügyészek Lapja, 28(4), 19–34. Baráth Noémi Emőke (2021): Rendészeti professzionalizmus. Magyar Rendészet, 21(2), 215– 224. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2021.2.14 Belügyminisztérium (2022): Szemléletformáló tréning az emberkereskedelemről. 2022. szeptember 22. Online: https://emberkereskedelem.kormany.hu/szemleletformalo-trening-az-emberke¬reskedelemrol-1 Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő (2015): A rendőrségbe vetett bizalom tényezői. In Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? [H. n.]: Argumentum – MTA TK Politikatudományi Intézet, 75–95. Online: https://politikatudomany. tk.hu/uploads/files/Boda_konyv_imprimalni.pdf Christián László (2016): Rendőrség és rendészet. In Jakab András – Gajduschek György (szerk.): A magyar jogrendszer állapota. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 681–707. Christie, Nils (1986): The Ideal Victim. In Fattah, E. A. (szerk.): From Crime Policy to Victim Policy. London: Palgrave Macmillan, 17–30. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-08305-3 Dianiska, Rachel E. et al. (2022): Current Investigator Practices and Beliefs on Interviewing Trafficked Minors. Psychology, Public Policy, and Law, 29(1), 32–45. Online: https://doi. org/10.1037/law0000378 Európai Bizottság (2020): A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának A gyermekek szexuális bántalmazása elleni hatékonyabb küzdelmet célzó uniós stratégia. COM (2020)607 final. 2020. július 24. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0607 European Commission (2018): Working together to address trafficking in human beings: Key concepts in a nutshell. [H. n.]. Online: https://www.abbilgi.eu/sites/default/files/publications/booklet-working-together-to-address-trafficking-in-human-beings-key-concepts-in-a-nutshell-eng. pdf European Commission (2022): Report on the Progress Made in the Fight against Trafficking in Human Beings (Fourth Report). COM (2022)736 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A736%3AFIN&qid=1671461797022 Farrell, Amy et al. (2019): Failing Victims? Challenges of the Police Response to Human Trafficking. Criminology and Public Policy, 18(3), 649–673. Online: https://doi.org/10.1111/1745- 9133.12456 Farrell, Amy et al. (2012): Identifying Challenges to Improve the Investigation and Prosecution of State and Local Human Trafficking Cases. Online: https://www.urban.org/sites/default/files/publication/25526/412593-Identifying-Challenges-to-Improve-the-Investigation-and-Prosecu¬tion-of-State-and-Local-Human-Trafficking-Cases.PDF Fehér Lenke (2005): Illegális migráció, embercsempészet, emberkereskedelem. In Irk Ferenc (szerk.): Kriminológiai tanulmányok 42. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 210–233. Online: https://www.okri.hu/images/stories/KT/kt42_2005_sec.pdf Füstös Mónika (2022): A feljelentési hajlandóság és a rendőrségbe vetett bizalom összefüggései. Szisztematikus szakirodalmi áttekintés a Web of Science alapján. Belügyi Szemle, 70(1), 149–168. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.9 Garner, Randy (2005): Police attitudes: The impact of experience after training. Applied Psychology in Criminal Justice, 1(1), 56–70. Gover, Angela R. – Pudrzynska Paul, D. – Dodge, Mary (2011): Law Enforcement Officers’ Attitudes About Domestic Violence. Violence Against Women, 17(5), 619–636. Online: https://doi. org/10.1177/1077801211407477 Gracia, Enrique – García, Fernando – Lila, Marisol (2014): Male Police Officers’ Law Enforcement Preferences In Cases of Intimate Partner Violence Versus Non-Intimate Interpersonal Violence: Do Sexist Attitudes and Empathy Matter? Criminal Justice and Behavior, 41(10), 1195–1213. Online: https://doi.org/10.1177/0093854814541655 Halász László – Hunyady György – Marton L. Magda szerk. (1979): Az attitűd pszichológiai kutatásainak kérdései. Budapest: Akadémiai. Huszár Julianna (2022): Emberkereskedelem újragondolva – a 2020. július 1. napján hatályba lépett rendelkezések hatékonysága ügyészi szemmel. Belügyi Szemle, 70(2), 305–325. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.2.5 Huszár Julianna – Windt Szandra (2020): Szemléletformáló tréning, avagy a rendőr, az ügyész, a bíró és öt emberkereskedelmes ügy. Ügyészek Lapja, 28(1), 57–65. Islam, Md Jahirul – Mazerolle, Paul (2022): Nexus between Police Attitudes and Responses to Domestic and Family Violence in Australia: Does Training Matter? Policing and Society, 32(10), 1226–1241. Online: https://doi.org/10.1080/10439463.2022.2029436 Kazarján Annie – Kirs Eszter (2020): A romákat érő diszkrimináció a magyar büntető igazságszolgáltatásban. [H. n.]: Magyar Helsinki Bizottság. Online: https://helsinki.hu/a-romakat-ero-diszkriminacio-a-magyar-bunteto-igazsagszolgaltatasban-2020/ Mátyás Szabolcs et al. (2019): Új paradigma felé: bizalom és biztonság a térben: A rendészeti szervezet működését meghatározó társadalmi keretek kapcsolatának néhány kérdése. Belügyi Szemle, 67(2), 22–44. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.2.2 Sebestyén Árpád (2020): Az emberkereskedelem pszichológiai mozgatórugói. [H. n.]: Traumaközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Online: https://traumakozpont.hu/wp-content/uploads/2020/08/ az-emberkereskedelem-pszichologiai-mozgatorugoi.pdf Segítő Anyag Szakembereknek – SANSZ Kiadvány. Az emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és támogatása céljából (2022). Budapest: Belügyminisztérium. Online: https://emberkereske-delem.kormany.hu/download/d/eb/03000/SANSZ%202022.pdf Sun, Ivan Y. (2007): Policing Domestic Violence: Does Officer Gender Matter? Journal of Criminal Justice, 35(6), 581–595. Online: https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2007.09.004 Vári Vince (2021): A rendőrségbe vetett bizalom és a rendőrség hatékonysága közötti kapcsolat. Belügyi Szemle, 69(6), 55–72. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.6.4 Vinnai Edina (2012): Jogismeret, jogi attitűd, jogtudat. In Bencze Mátyás – Vinnai Edina: Jogszociológiai előadások. Debrecen: Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 122–142. Windt Szandra (2020): A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról. Ügyészségi Szemle, 28(4), 42–53. Windt Szandra (2021a): Az ügyészek véleménye az emberkereskedelemről – egy attitűdvizsgálat alapján. In Vókó György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 58. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet, 157–184. Windt Szandra (2021b): A láthatatlan emberek. Az emberkereskedelem jelensége Magyarországon. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet. Windt Szandra (2022): Az emberkereskedelemmel kapcsolatos jogalkalmazói attitűdökről. Miskolci Jogi Szemle, 17(1), 112–128. Online: https://doi.org/10.32980/MJSz.2022.1.1941" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "53-73" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1124) "

There is a long history of researching the activities of law enforcement officials, especially police and prosecutors, related to trafficking in human beings abroad. The attitude of Hungarian law enforcement officers was examined on a few occasions not only related to trafficking in human beings. The number of criminal proceedings initiated for the crime of human trafficking and forced labour (§ 192
of the Civil Code) is low. Victim blaming by law enforcement officials is usually highlighted as a reason for this. Can police officers really be considered victim blamers? This question was also answered by an online questionnaire in February-March 2022, which received a total of 702 responses by the end of the survey: 525 police officers and 177 criminal police officers had shared their thoughts. Respondents nuanced the image of the “victim-blaming
police officer”, despite the fact that they do not represent the entire police force. The results of the responses, and the conclusions and suggestions drawn from them, are presented below to be thought-provoking and stimulate further research.

" ["hu_HU"]=> string(1129) "

A jogalkalmazók, de különösen a rendőri és ügyészi szervek emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata hosszú múltra tekint vissza külföldön. A magyar jogalkalmazói attitűd vizsgálatára kevés alkalommal került sor, nemcsak emberkereskedelemmel kapcsolatban. Az emberkereskedelem és a kényszermunka (Btk. 192. §) bűncselekménye miatt indult büntetőeljárások száma alacsony. Ennek okaként a jogalkalmazók áldozathibáztatását szokták kiemelni. Valóban áldozathibáztatóknak tekinthetők a rendőrök? Erre a kérdésre is kerestük a választ 2022. február–márciusban egy online kérdőív segítségével, amelynek lezárásáig összesen 702 válasz érkezett: 525 rendészeti állományú és 177 bűnügyes rendőr osztotta meg gondolatait. A válaszadók árnyalták az „áldozathibáztató rendőr” képét, annak ellenére, hogy nem reprezentálják a teljes rendőri állományt. A válaszok eredményei és az ebből levont következtetések, javaslatok olvashatók az alábbiakban gondolatébresztőként és további kutatások ösztönzéseképp.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(45) "Police Officers’ Views on Human Trafficking" ["hu_HU"]=> string(47) "Rendőrök véleménye az emberkereskedelemről" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(22) "Victim Blaming Police?" ["hu_HU"]=> string(32) "Áldozathibáztató rendőrök? " } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Windt Szandra" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#855 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8401) ["email"]=> string(13) "windt@okri.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6797) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2928-5591" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(33) "National Institute of Criminology" ["hu_HU"]=> string(33) "Országos Kriminológiai Intézet" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(24) "

researcher fellow

" ["hu_HU"]=> string(38) "

 tudományos főmunkatárs

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Windt" ["hu_HU"]=> string(5) "Windt" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Szandra" ["hu_HU"]=> string(7) "Szandra" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(17) "emberkereskedelem" [1]=> string(8) "áldozat" [2]=> string(7) "rendőr" [3]=> string(20) "áldozathibáztatás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(27) "trafficking in human beings" [1]=> string(6) "victim" [2]=> string(14) "police officer" [3]=> string(14) "victim-blaming" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#850 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30982) ["id"]=> int(5647) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6797) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészettudomány

object(Publication)#809 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6766) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:49" ["primaryContactId"]=> int(8359) ["sectionId"]=> int(94) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6642) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1357) "Arisztotelész (1987): Nikomakhoszi etika. Budapest: Európa. Bereczkei Tamás (2008): Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris. Borbély Zsuzsanna et al. (2021): Nemzetközi Rendészeti Figyelő I. Belügyi Szemle, 69(2), 285–303. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.6 Bull, Hedley (1977): The Anarchial Society. 2nd edition. London: Palgrave. Doyle, Michael W. (1983): Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs 2. Philosophy & Public Affairs, 12(4), 323–353. Horváth Balázs (1990): A civil Belügyminisztérium a jövő rendőrségéért. Belügyi Szemle, 28(10), 3–9. Holley, Cameron – Mutongwizo, Tariro – Shaering, Clifford (2020): Conceptualizing Policing and Security: New Harmscapes, the Anthropocene, and Technology. Annual Review of Crimino¬logy, 3, 341–358. Online: https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041330 Krémer Ferenc (2020): Az élhető társadalom és a rendőrség válsága. Budapest: Gondolat. Rodrik, Dani (2021): The inescapable trilemma of the world economy. Dani Rodrik’s weblog, 2021. október 22. Online: https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/ the-inescapable.html Tapaszti Attila (2019): Globalizált kontrollvesztettség a Rodrik trilemma alapján. Economania, 2019. február 15. Online: https://economaniablog.hu/2019/02/15/globalizalt-kontrollvesz¬tettseg/" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "75-87" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1018) "

The authors of the article are committed to a set of values that emphasise the primacy of human dignity. One of them is a student at the Doctoral School of Law Enforcement, the other is the student’s supervisor. This paper is based on a longer interview between the two of them and the Ph.D. student’s co-subject supervisor, in which they discussed a liveable society, the importance of individual and community participation in decision-making, the quality and role of justice in a well-functioning society, and the dichotomy of freedom and security. They share a common purpose and their careers have been guided by a vision of a democratically functioning police force in a modern society. The interviews were finally published by documenting their common reflections, including interview elements, structured around thematic elements. In this form, the authors were able to express their ideas in a more focused
way, which could help develop a police force based on such an intellectual foundation.

" ["hu_HU"]=> string(1149) "

A szerzők elkötelezettek az emberi méltóság elsődlegességét hangsúlyozó értékrend mellett. Egyikük a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója, másikuk az ő témavezetője. Az itt közreadott írás kettejük, illetve a doktorandusz társtémavezetőjének hosszabb interjúja alapján készült, amelyben az élhető társadalomról, az egyéni és közösségi részvétel fontosságáról a döntéshozatalban, az igazság minőségéről és szerepéről a jól működő társadalomban, valamint a szabadság és a biztonság dichotómiájáról beszélgettek. Közös céljaik fűzik össze őket; életpályájukat a modern társadalom demokratikusan működő rendészete megvalósításának víziója kísérte és kíséri. Az interjúbeszélgetések közreadása végül interjúelemeket is tartalmazó közös gondolataik tematikus elemek mentén szerkesztett dokumentálásával valósult meg. Ebben a formában ugyanis a szerzők célirányosabban és fókuszáltabban ki tudták fejezni azokat a gondolataikat, amelyek az ilyen szellemi megalapozással biztosított rendészet kialakítását segíthetik.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(52) "A Basic Research Experiment in the Study of Policing" ["hu_HU"]=> string(59) "Alapkutatási kísérlet a rendészet tanulmányozásához " } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(33) "Cieleszky Péter, Molnár Katalin" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#817 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8359) ["email"]=> string(26) "cieleszky.peter@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6766) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7755-3410" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Cieleszky" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#828 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8360) ["email"]=> string(25) "molnar.katalin@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6766) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7271-5177" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(372) "

Dr. Molnár Katalin PhD, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Dr. Katalin Molnár PhD, associate professor, University of Public Service, Faculty of Law Enforcement, molnar.katalin@uni-nke.hu, https://orcid.org/000-0001-7271-5177

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Molnár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Katalin" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(8) "igazság" [1]=> string(10) "szabadság" [2]=> string(10) "biztonság" [3]=> string(20) "élhető társadalom" [4]=> string(16) "trilemmaelmélet" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(7) "justice" [1]=> string(7) "freedom" [2]=> string(6) "safety" [3]=> string(16) "liveable society" [4]=> string(15) "trilemma theory" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#830 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30984) ["id"]=> int(5648) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6766) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#824 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6852) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:48" ["primaryContactId"]=> int(8460) ["sectionId"]=> int(94) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6728) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2804) "Burger, Reiner (2017): Bürgermeister überlebt Messerangriff. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017. november 27. Online: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/attentat-auf-andreas-holls¬tein-buergermeister-von-altena-15313814.html Deák József et al. (2016): A migráció rendészeti és egészségügyi aspektusai napjainkban. Belügyi Szemle, 64(9), 5–15. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.9.1 Erneut drohende Sammelabschiebung nach Afghanistan am 07.04.2021 (2021). Pro Asyl, 2021. április 5. Online: https://www.proasyl.de/pressemitteilung/erneut-drohende-sammelabschie¬bung-nach-afghanistan-am-07-04-2021/ Fin (2021): Bundesweite Proteste gegen die Sammelabschiebung am 07.04.2021. Afghanistan.not-safe.de, 2021. április 1. Online: https://afghanistan.not-safe.de/index.php/bundesweite-proteste-gegen-die-sammelabschiebung-am-07-04-2021/ Görbe Attiláné Zán Krisztina (2016): Nemzetközi xenofóbia kutatások. In Deák József – Gaál Gyula – Sallai János (szerk.): A toll sokszor erősebb, mint a kard: rendészettudományi tanulmányok Prof. Dr. Fórizs Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 84–100. Hautzinger Zoltán (2014): A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2(2), 69–78. Hautzinger Zoltán (2018): A migráció és a külföldiek büntetőjogi megítélése. Pécs: AndAnn. Kriminalität im Kontext von Zuwanderung [é. n.]. BKA. Online: https://www.bka.de/DE/AktuelleInfor-mationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/Kri-minalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html Kriminalität im Kontext von Zuwanderung Kernaussagen Betrachtungszeitraum: 01.01.– 30.09.2021 (2021). Online: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Jahres-berichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/kernaussagenZuKrimi-nalitaetImKontextVonZuwanderung.html?nn=62336 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) [é. n.]. BKA. Online: https://www.bka.de/DE/AktuelleInforma-tionen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html Ritecz György (2019): A migráció és a bűnözés viszonya a külföldiek által Németországban el¬követett bűncselekmények tendenciái alapján – 1. rész. Hadtudomány, 29(4), 80–88. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.4.80 Ritecz György (2020): A migráció és a bűnözés viszonya a külföldiek által Németországban el¬követett bűncselekmények tendenciái alapján – 2. rész. Hadtudomány, 30(1), 53–66. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2020.30.1.53 Ritecz György – Suhajda Attila (2022): A terrorizmus és a migráció (menekültek) közötti kapcsolat elemzése. Szakmai Szemle, 20(2), 30–58." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "89-99" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(560) "

The study presents data on refugees and migrants in the 2021 police crime statistics of the Federal Republic of Germany. It discusses the general criminal situation of this group of people, the related statistics and the typical crimes committed. The author describes the structure of the police document, points out the main areas of crime, the specificities of nationalities and the difficulties of police security work. The paper includes comparative information going back several years and parallels with the criminal situation of German nationals.

" ["hu_HU"]=> string(656) "

A publikáció a Németországi Szövetségi Köztársaság 2021. évi rendőrségi bűnügyi statisztikájának menekültekre, migránsokra vonatkozó adatait dolgozza fel. Az olvasó megismerheti e kör általános bűnügyi helyzetét, a kapcsolódó statisztikai adatokat, az elkövetett tipikus bűncselekményeket. A szerző bemutatja a rendőrségi dokumentum felépítését, rámutat a bűnözés súlypontjaira, nemzetiségi sajátosságaira, a rendőri biztonsági munka nehézségeire. Az anyagban összehasonlító információkat találunk több évre visszamenően, illetve párhuzamot a német állampolgárok bűnügyi helyzetével.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(67) "Migrants, Asylum Seekers in German Police Crime Statistics for 2021" ["hu_HU"]=> string(86) "Migránsok, menedékkérők a 2021. évi német rendőrségi bűnügyi statisztikában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Fórizs Sándor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#829 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8460) ["email"]=> string(18) "drforizs@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6852) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6019-3295" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(91) "University of Public Service Faculty of Law Enforcement, Doctoral School of Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(95) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészettudományi Doktori Iskola." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "

Retired police brigadier-general, retired university professor

" ["hu_HU"]=> string(98) "

nyugállományú rendőr dandártábornok, nyugállományú egyetemi tanár.

 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Fórizs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Sándor" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(7) "refugee" [1]=> string(7) "migrant" [2]=> string(16) "crime statistics" [3]=> string(5) "crime" [4]=> string(11) "deportation" } ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(9) "menekült" [1]=> string(8) "migráns" [2]=> string(21) "bűnügyi statisztika" [3]=> string(23) "bűnözés megelőzése" [4]=> string(13) "kitoloncolás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#823 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30986) ["id"]=> int(5649) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6852) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Rendészettörténet

object(Publication)#117 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6676) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:50" ["primaryContactId"]=> int(8249) ["sectionId"]=> int(102) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6552) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5829) "A főkapitány jubileuma (1909). Pesti Hírlap, 1909. április 18. 12. A főkapitány napiparancsban közli a rendőrségi áthelyezéseket (1928). 8 Órai Ujság, 1928. március 15. 8. A karlsruhei rendőrtechnikai kiállítás magyar anyaga (1925). A Rend, 1925. május 30. 1–2. A rendőrség köréből (1909). Budapesti Hírlap, 1909. október 20. 10. A tisztviselői karból (1934). Ujság, 1934. július 6. 10. Az államrendőrségen 38 tisztviselőt tesznek B-listára (1924). Az Est, 1924. december 30. 7. Áthelyezés a rendőrségen (1911). Budapesti Hírlap, 1911. november 1. 9. Áthelyezés a rendőrségen (1912). Budapesti Hírlap, 1912. október 29. 9. Áthelyezések a rendőrségen (1917). Pesti Napló, 1917. augusztus 4. 11. Átszervezik a budapesti rendőrséget (1920). Magyarország, 1920. október 20. 5. Boda Dezső dr. és Pekáry Ferenc dr. síremlékének leleplezése (1926). A Rend, 1926. szeptember 25. 1–2. Budapesti Közlöny, 1893. december 31. Budapesti Közlöny, 1897. május 18. Budapesti Közlöny, 1900. március 2. Budapesti Közlöny, 1901. február 26. Budapesti Közlöny, 1907. június 25. Budapesti Közlöny, 1908a. március 8. Budapesti Közlöny, 1908b. június 23. Budapesti Közlöny, 1909. június 25. Budapesti Közlöny, 1911. augusztus 19. Budapesti Közlöny, 1913. január 26. Budapesti Közlöny, 1914. július 2. Budapesti Közlöny, 1917a. június 2. Budapesti Közlöny, 1917b. szeptember 6. Budapesti Közlöny, 1918a. szeptember 21. Budapesti Közlöny, 1918b. november 15. Budapesti Közlöny, 1918c. november 26. Budapesti Közlöny, 1919. január 16. Budapesti Közlöny, 1920a. március 31. Budapesti Közlöny, 1920b. július 7. Budapesti Közlöny, 1926. október 10. Budapesti Közlöny, 1933. július 11. Budapesti Közlöny, 1934. július 29. Budapesti Közlöny, 1942. augusztus 12. Esküvő (1898). Borászati Lapok, 1898. december 25. 930. Fejérváry Géza báró jubileuma (1901). Magyar Nemzet, 1901. augusztus 1. 7–8. Feltűnéstkeltő áthelyezés az egyik kerületi kapitányságon (1937). Magyarság, 1937. július 2. 7. Fontos áthelyezések a rendőrségen (1939). Magyarország, 1939. február 28. 4. Kelety-hagyaték, 1900. március 31. (1024. eln. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1902. március 27. (28.294 sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1907. március 20. (31.823/1907. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1909. június 20. (81.813/1909. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1918. április 24. (3471 sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1922. április 15. (22.047/1922. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1923. október 26. (174.496/1923. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1932. június 22. (109710/1932-IV. szám.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1934a. június 27. (5685/1. eln. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1934b. augusztus 21. (4302. eln. sz.) (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1951a. február 12. (Rendőrmúzeum) Kelety-hagyaték, 1951b. június 25. (01433. sz. véghatározat) (Rendőrmúzeum) Kilián Zoltán (1926): Búcsúzó a nyugalomba vonuló Laky Imrétől. A Rend, 1926. június 30. 1–2. Kinevezés (1901). Rendőri Lapok, 1901. július 7. 229. Komlós Jenő (1927): Csömör, a fürdőközség. Budapesti Hírlap, 1927. augusztus 3. 7. Laky Imre (1901): Bakáék Boszniában és egyéb történetek. Budapest: Pátria. Laky Imre (1906): Rendőrközegek tankönyve. Budapest: Pátria. Laky Imre (1910a): A büntetőtörvények tankönyve. Budapest: Pátria. Laky Imre (1910b): A kihágások és a közigazgatási (rendőri) büntető bíráskodás. Budapest: Pátria. Laky Imre (1910c): A magyar közjog (alkotmánytan) és magánjog általános ismereteinek kézikönyve. Budapest: Pátria. Laky Imre (1920a): A szolgálati szabályzat tankönyve. Budapest: Pátria. Laky Imre (1920b): Egy tiszt naplójából. Budapest: Pátria. Laky Imre (1921a): Öt év Szibériában. Budapest: Pátria. Laky Imre (1921b): Szervezési és egyéb szabályzatok. Budapest: Pátria. Laky Imre (1925): Sárga veszedelem. Útleírások, élmények, naplók Ázsiából. Budapest: Singer-Wolfner. Laky Imre (1926): Rendőrökről rendőröknek. Laky Imre emlékkönyve. Budapest: Ráth Mór Könyvkiadóvállalata. Laky Imre szerk. (1909): Rendőri lexikon. Közrendészeti és büntetőjogi tudnivalók betűrendes kézikönyve. Budapest: Pátria. Laky Imre – Rédey Miklós szerk. (1903): Rendőrségi lexicon. Budapest: Stephaneum. Megbízások (1940). Magyar Rendőr, 1940. január 15. 18. Meghalt Laky Imre ny. rendőrfőparancsnok (1930). Rendőr, 1930. március 22. 238. Nyugdíjazások (1941). Magyar Rendőr, 1941. július 15. 230. Pavlik Ferenc – Laky Imre (1907): Határrendészeti kézikönyv. Budapest: Pátria. Rendőri áthelyezés (1923). 8 Órai Ujság, 1923. november 16. 5. Rédey Miklós – Bokelberg Ede (1910): Budapesti utmutató. Rendőrségi zsebkönyv 1910. XII. évfo¬lyam. Budapest: Pallas Részvénytársaság. Székely Vladimir (1926): A berlini rendőrkiállítás és rendőrkongresszus. A Rend, 1926. október 2. 3. Ujabb érdekes áthelyezések a rendőrtiszti karban (1928). Esti Kurir, 1928. november 7. 9. Új rendőrfőparancsnok (1924). Budapesti Hírlap, 1924. július 22. 5. Változás a rendőrség bűnügyi osztályában (1920). Az Est, 1920. augusztus 8. 5. Változások a rendőrségi vezető-állásokban (1933). 8 Órai Ujság, 1933. január 3. 2. Változások a rendőrségen (1909). Pesti Hírlap, 1909. október 20. 12. Várady Géza – Laky Imre (1912): Novibazár. Szandzsák-Plevlje – Rajzok, elbeszélések és útleírások Törökország novibazári szandzsákjából az okkupációtól az annekszióig terjedő időből. Budapest: Pátria." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "101-118" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(674) "

The ornate photo album, as in the collection of the Police Museum has been displayed in its police historical permanent exhibition since 2020. The item was gifted by the devoted associates to dr. Dezső Boda, Chief Commissioner of the Budapest Police between 1906 and 1917, on the occasion of his service jubilee. Besides its aesthetic value, the unique art object is a relevant prosophographical source with its plentiful number of police officials’ photo portraits. This study, using the photo album, presents the possibility of the compilation of an
illustrated biographical repository, which could broaden the knowledge related to Hungarian police history.

" ["hu_HU"]=> string(688) "

A Rendőrmúzeum gyűjteményében szereplő, 2020 óta a rendőrségtörténeti állandó kiállításban is megtekinthető díszes fényképalbumot odaadó munkatársai ajándékozták szolgálati évfordulója alkalmából dr. Boda Dezsőnek, aki 1906 és 1917 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a testületet. Az egyedi műtárgynak esztétikai értékén túl gazdag tisztviselői fényképanyagával jelentős prozopográfiai forrásértéke van. A tanulmány a díszalbumot felhasználva egy illusztrált életrajzi adattár összeállításának lehetőségét ismerteti, amely a hazai rendőrség történetével kapcsolatos ismereteket bővítheti.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(87) "Jubilee Photo Album of dr. Dezső Boda, Chief Commissioner of the Budapest Police, 1909" ["hu_HU"]=> string(82) "Dr. Boda Dezső budapesti rendőrfőkapitány 1909. évi jubileumi fényképalbuma" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(38) "A Souvenir as Source of Police History" ["hu_HU"]=> string(55) "Egy ajándéktárgy mint rendőrségtörténeti forrás" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(32) "Androvicz Gábor, Virágh Ajtony" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#801 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8249) ["email"]=> string(24) "androviczgabor@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6676) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-3760-9712" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "NKE RDI" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(19) "

történész

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Androvicz" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#800 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8250) ["email"]=> string(23) "viragh.ajtony@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6676) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-2837-7972" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "Bertalan Szemere Scientific Society of History of Hungarian Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(71) "Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Virágh" ["hu_HU"]=> string(7) "Virágh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ajtony" ["hu_HU"]=> string(6) "Ajtony" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(22) "rendőrség-történet" [1]=> string(11) "rendőrség" [2]=> string(9) "életrajz" [3]=> string(8) "adattár" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(14) "police history" [1]=> string(6) "police" [2]=> string(9) "biography" [3]=> string(10) "repository" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#806 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30987) ["id"]=> int(5650) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6676) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Magánbiztonsági szolgáltatás

Szolgálatszervezés a vagyonvédelemben

Tiszolczi Balázs Gergely, Horváth Tamás, Kardos Pál
doi: 10.32577/mr.2023.3.7
119-138.
object(Publication)#116 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6712) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:50" ["primaryContactId"]=> int(8296) ["sectionId"]=> int(134) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6588) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3804) "1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 2012. évi I. törvény munka törvénykönyvéről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és bizton¬sági követelményeiről 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.33.889/2014/6. számú ítélete. Online: https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_3410_2015/ Christián László – Lippai Zsolt Sándor (2021): Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Zágon – Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás”: Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat, 17–30. On¬line: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1 Christián László – Rottler Violetta (2019): A biztonság megteremtésének új megközelítése: komplementer rendészet. In Igenyes Ladislav – Varhol Dávid (szerk.): „Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4”. Pozsony: [k. n.], 90–98. Cseh Károly et al. (2014): Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához. [H. n.]: Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar. FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (2011). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. Online: https://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf Fizikai és szellemi munka (2013). E-nyelv.hu, 2013. augusztus 9. Online: https://e-nyelv.hu/2013- 08-09/fizikai-es-szellemi-munka/ Halmos Szilvia – Petrovics Zoltán (2014): Munkajog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Jónás Tünde (2015): Mit jelent munkára képes állapotban lenni? Jogászvilág, 2015. február 17. Online: https://jogaszvilag.hu/cegvilag/mit-jelent-munkara-kepes-allapotban-lenni/ Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos (2022): A munka törvénykönyvének magyarázata. Budapest: HVG-ORAC. Online: https://adozona.hu/jogtar/721231_Munka_Torvenykonyvenek_ magyarazata_HVG_ORAC Nádasi András [é. n.]: Oktatáselmélet és technológia. Eszterházy Károly Főiskola Oktatás-És Kom¬munikációtechnológiai Tanszék. Online: http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html Varga Ferenc (2021): A munkaruha, védőruha, formaruha. Könyvelői Praktikum, 2021. július 27. Online: https://online.kpr.hu/site-print.php?template_article_id=2230&template_ar¬ticle_sid=77503543766 Veszprémi László (1983): Pedagógiai fogalmak eltérő megfogalmazása, értelmezése a tanárkép¬zésben és az iskolai gyakorlatban. In Békési Imre (szerk.): A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Szeged: [k. n.], 109–120. Online: https://acta.bibl.u-szeged. hu/18331/1/jgytf_tudkozl_paedagogica_1983_109-120.pdf Milyen jogok, pótlékok, juttatások járnak a törvény szerint a vagyonőröknek? (2015). HR Portál, 2015. május 11. Online: https://www.hrportal.hu/c/milyen-jogok-potlekok-juttatasok-jarnak-a-tor¬veny-szerint-a-vagyonoroknek-20150511.html" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "119-138" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(561) "

One of the main issues in property protection is to ensure that the organization of each property protection service, regardless of the form of employment, must be carried out by following legal and professional rules while respecting the requirements of environmental health and safety. In this article, intending to be complete, we summarise the legal and professional norms required for professionals in the field of personal and property protection to know to organize the activities of their colleagues working under their supervision with due care.

" ["hu_HU"]=> string(697) "

A személy-és vagyonvédelem egyik kiemelt kérdése, hogy az egyes vagyonvédelmi szolgálatok foglalkoztatási formától függetlenül az elvárt jogi és szakmai szabályok szerint, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó követelmények megtartásával legyenek megszervezve. Cikkünkben összefoglaló módon, a teljességre való törekvés igényével mutatjuk be azokat a jogi és szakmai szabályokat, amelyek ismerete szükséges a személy-és vagyonvédelem területén vezetői beosztásban dolgozó szakembereknek ahhoz, hogy a felügyeletük alatt munkát végző kollégák tevékenységét a megfelelő gondossággal szervezhessék.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(39) "Shift Management in Property Protection" ["hu_HU"]=> string(40) "Szolgálatszervezés a vagyonvédelemben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(55) "Tiszolczi Balázs Gergely, Horváth Tamás, Kardos Pál" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#768 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8297) ["email"]=> string(36) "tiszolczi.balázs.gergely@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6712) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6708-0138" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Tiszolczi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(15) "Balázs Gergely" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#791 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8296) ["email"]=> string(21) "horvathtam@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6712) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5273-9980" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(64) "National University of Public Service Faculty of Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(56) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "

lecturer

" ["hu_HU"]=> string(114) "

adjunktus

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Horváth" ["hu_HU"]=> string(8) "Horváth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#745 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8298) ["email"]=> string(18) "kardosp@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6712) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4965-035X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Kardos" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Pál" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(14) "vagyonvédelem" [1]=> string(20) "szolgálatszervezés" [2]=> string(15) "munkabiztonság" [3]=> string(24) "jogszabályi megfelelés" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(19) "physical protection" [1]=> string(6) "safety" [2]=> string(16) "legal compliance" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#788 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30988) ["id"]=> int(5651) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6712) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Kriminalisztika

object(Publication)#114 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6741) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:49" ["primaryContactId"]=> int(8330) ["sectionId"]=> int(99) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6617) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2067) "Bérces Viktor (2021): A büntetőeljárás reformja és a bizonyítás alapkérdései. Budapest: ELTE Eötvös. Cholnoky Jenő (2021): Önéletírása. Veszprém: Pesti Kalligram – Művészetek Háza. Cornwell, Patricia (2002): Portrait of a Killer. Jack the Ripper case closed. New York: Berkley Books. Dobos János (1964): Negatív körülmények a helyszínen. Belügyi Szemle, 12(1), 54–59. Fenyvesi Csaba (2014): A kriminalisztika piramismodelljének második változata. Belügyi Szemle, 62(9), 32–43. Fenyvesi Csaba – Orbán József (2019): Az elektronikus adat mint a 7-5-1-eskriminalisztikai piramismodell építőköve. Belügyi Szemle, 67(2), 45–55. Online: https://doi.org/10.38146/ BSZ.2019.2.3 Fenyvesi Csaba (2020): Az 1974-espécsi palahegyi emberölés kriminalisztikai fordulatai. Belügyi Szemle, 68(4), 89–96. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.4.4 Fenyvesi Csaba (2021): A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. Magyar Rendészet, 21(3), 43–56. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2021.3.3 Fenyvesi Csaba (2021): A felismerésre bemutatások hibái. Iustum Aequum Salutare, 17(4), 25–39. Fenyvesi Csaba (2022): Védőügyvédi tanulság egy emberölés nyomán. Ügyvédek Lapja, 61(6), 38–41. Fenyvesi Csaba (2023): Masni a szilvafa árnyékában. Az utolsó baranyai halálra ítélt ügyének kriminalisztikai tanulságai. Belügyi Szemle, 71(4), 625–635. Online: https://doi.org/10.38146/ BSZ.2023.4.4 Fenyvesi Csaba – Kodba Ferenc (1990): Kisgyermek sérelmére elkövetett brutális emberölés nyomozása. Belügyi Szemle, 38(4), 106–113. Katona Géza (1986): Még egyszer Magda János bűnügyéről. Belügyi Szemle, 34(8), 96–104. Kovács Lajos (2009): A MÓR megtette… Budapest: Korona. Moore, Peter (2004): The Forensic Handbook. New York: Barnes and Noble. Osterburg, James W. – Ward, Richard H. (2010) [1998]: Criminal Investigation: A method for re¬constructing the past. 6th ed. New Providence, NJ: LexisNexis – Anderson Publishing." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "139-148" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(496) "

We always use forensics’ methods to detect crimes committed in the past. Detectives working in the present are gathering relevant data on crimes committed in the past. Their work is complicated further by the “when did it happen?” question because it can be significant in catching the perpetrator and checking their alibi. It is a theoretical thesis that the past can be learned, and for this goal the detectives have to use all legal criminal tactical and criminal technical tools.

" ["hu_HU"]=> string(663) "

A kriminalisztika módszertanát mindig a múltban történt bűncselekmények felderítésére használjuk. A jelenben dolgozó kriminalistáknak folyton a korábban lezajlott történések releváns adatait kell összegyűjteniük. Mégpedig gyorsan és egyúttal alaposan is. Feladatukat tovább nehezíti, hogy a „mikor történt?” kérdésre pontos választ kell adni, mert jelentősége lehet a tettes személyének felderítésében, az esetleges alibi ellenőrzésében is. Elvi tétel, hogy a múlt megismerhető, és ennek érdekében minden törvényes krimináltaktikai és krimináltechnikai eszközt be is kell vetnie a bűnüldözőknek.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(32) "Time Dimension of Criminalistics" ["hu_HU"]=> string(33) "A kriminalisztika idődimenziója" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Fenyvesi Csaba" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#805 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8330) ["email"]=> string(25) "fenyvesi.csaba@ajk.pte.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6741) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5921-7875" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(24) "Pécsi Tudományegyetem " } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(459) "

Állam- és Jogtudományi Kar Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszék

egyetemi tanár

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Fenyvesi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Csaba" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(12) "first strike" [1]=> string(4) "past" [2]=> string(7) "present" [3]=> string(6) "future" [4]=> string(34) "when did it happen? reconstructing" } ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(13) "első csapás" [1]=> string(5) "múlt" [2]=> string(5) "jelen" [3]=> string(6) "jövő" [4]=> string(16) "mikor történt?" [5]=> string(14) "rekonstrukció" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#813 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30989) ["id"]=> int(5652) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6741) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#812 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6836) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:48" ["primaryContactId"]=> int(9053) ["sectionId"]=> int(99) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6712) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5155) "Angyal Miklós szerk. (2019): Kognitív kriminalisztika. Ismeret – elmélet – történet. Budapest: Dialóg Campus. Árendás Csaba et al. (2005): Integrált biometrikus azonosító rendszerek. Budapest: BME Mérés¬technikai és Információs Rendszerek Tanszék. Best Practice Manual for Facial Image Comparison. ENFSI-BPM-DI-01 (2018). Online: https://enfsi. eu/wp-content/uploads/2017/06/ENFSI-BPM-DI-01.pdf Deepak, Ghimire – Joonwhoan, Lee (2013): Geometric Feature-Based Facial Expression Recognition in Image Sequences Using Multi-Class AdaBoost and Support Vector Machines. Sensors, (6), 7714–7734. Online: https://doi.org/10.3390/s130607714 Dobó Judit – Gyaraki Réka (2021): A mesterséges intelligencia egyes felhasználási lehetőségei a rendvédelmi területeken. Magyar Rendészet, (4), 67–81. Online: https://doi.org/10.32577/ mr.2021.4.3 Gárdonyi Gergely (2020): Still Image Face Recognition in Hungary. Belügyi Szemle, (Special Issue 3), 22–33. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.3.2 Gárdonyi Gergely (2021): Az állóképes arcképazonosítás Magyarországon. Belügyi Szemle, 69(7), 1133–1148. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.7.3 Gottumukkal, Rajkiran – Asari, Vijayan K. (2004): An Improved Face Recognition Technique based on Modular PCA Approach. Pattern Recognition Letters, 25(4), 429–436. Online: https:// doi.org/10.1016/j.patrec.2003.11.005 Hochreutiner, C. (2019): The History of Facial Recognition Technologies: How Image Recognition Got So Advanced. AnyConnect Academy, 2019. szeptember 19. Online: https://anyconnect. com/blog/the-history-of-facial-recognition-technologies Huber, Roy A. (1959): Expert Witnesses – In Defence of Expert Witnesses in General and of Do¬cument Examiners in Particular. Criminal Law Quarterly, 2(3), 276–295. Huber, Roy A. (1960): Expert Witnesses. Criminal Law Quarterly, 2(4), 449–451. Jarmanning, Ally (2020): Boston Lawmakers Vote To Ban Use Of Facial Recognition Technology By The City. NPR, 2020. június 24. Online: https://www.npr.org/sections/live-updates-pro¬tests-for-racial-justice/2020/06/24/883107627/boston-lawmakers-vote-to-ban-use-of-fa¬cial-recognition-technology-by-the-city Kertész Imre (2004): A tudományos bizonyíték. Belügyi Szemle, 52(11–12), 149–170. Leon, Harmon (2020): How LSD, Nuclear Weapons Led to the Development of Facial Recognition. Observer, 2020. január 29. Online: https://observer.com/2020/01/facial-recognition-develop¬ment-history-woody-bledsoe-cia/ Lucas, Gary W. [é. n.]: An Introduction to the Delaunay Triangulation. Online: https://gwlucastrig. github.io/TinfourDocs/DelaunayIntro/index.html Mészáros Andrea (2022): Arcképelemzés a rendészet szolgálatában. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXIV. Pécs: Magyar Hadtudományi Tár¬saság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 147–152. Mittal, Aditya (2020): Haar Cascades, Explained. Medium, 2020. december 21. Online: https:// medium.com/analytics-vidhya/haar-cascades-explained-38210e57970d Németh Attila – Tóth Gergely (2019): Az arcfelismerő rendszerek alkalmazása. Belügyi Szemle, 67(1), 127–136. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.1.10 Németh Ágota (2022): Az arcfelismerés szerepe a bűnügyi munkában. Magyar Rendészet, 22(2), 171–182. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2022.2.11 Petrétei Dávid (2020): Gondolatok a kriminalisztikai azonosításelméletről. Belügyi Szemle, 68(2), 7–22. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.2.1 Ranjani, S. (2021). A Study on Human Face Recognition Techniques. In Smys, S. et al. (szerk.): Computer Networks and Inventive Communication Technologies. (Lecture Notes on Data Engine¬ering and Communications Technologies 58.) Singapore: Springer, 853–864. Online: https:// doi.org/10.1007/978-981-15-9647-6_66 Shakeshaft, Nicholas G. – Plomin, Robert (2015): Genetic specificity of face recognition. PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), 112(41), 12887–12892. Online: https://doi. org/10.1073/pnas.1421881112 Sirine, Ammar – Bouwmans, Thierry – Neji, Mahmoud (2022): Face Identification Using Data Augmentation Based on the Combination of DCGANs and Basic Manipulations. Informa¬tion, 13(8), 370. Online: https://doi.org/10.3390/info13080370 Taigman, Yaniv et al. (2014): DeepFace: Closing the Gap to Human-Level Performance in Face Verifi¬cation. Online: https://doi.org/10.1109/CVPR.2014.220 The RAND Tablet: iPad Predecessor (2018). RAND, 2018. szeptember 4. Online: www.rand.org/ blog/rand-review/2018/09/the-rand-tablet-ipad-predecessor.html Thiyagarajan, R. – Arulselvi, S. – Sainarayanan, G. (2010): Gabor feature based classifica¬tion using statistical models for face recognition. Procedia Computer Science, 2, 83–93. Online: https://doi.org/10.1016/j.procs.2010.11.011 Triplett, Michelle – Cooney, Lauren (2006): The Etiology of ACE-V and its Proper Use: An Exploration of the Relationship Between ACE-V and the Scientific Method of Hypothesis Testing. Journal of Forensic Identification, 56(3), 345–355." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "149-157" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32577/mr.2023.3.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(581) "

Facial image analysis and identification are one of the most dynamically developing forensic fields of our time. This study aims to draw parallels between facial image identification and the so-called classic forensic expert fields. The classic fields of forensic expertise, the so-called pattern recognition methods, like latent print comparison or tool mark comparison, are not part of any science, the expert performs a visual comparison of image patterns, based on the ACE-V methodology. According to our thesis, the facial image identification analyzer works similarly.

" ["hu_HU"]=> string(665) "

Az arcképelemzés és az arckép-azonosítás korunk egyik legdinamikusabban fejlődő kriminalisztikai szakterülete. Ez a tanulmány párhuzamot kíván vonni az arckép-azonosítás és az úgynevezett klasszikus kriminalisztikai szakértői szakterületek közt. A klasszikus szakterületek, azaz a nyomszakértői, az ujjnyomszakértői, a fegyverszakértői, az írásszakértői és az okmányszakértői munka nem része egyetlen természettudománynak sem, a szakértő képi információk vizuális összehasonlítását végzi, az ACE-V betűszóval jelzett metodika alapján. Tézisünk szerint az arckép-azonosító elemző ugyanígy dolgozik.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(85) "Facial Image Analysis and Facial Image Identification as a Classic Field of Forensics" ["hu_HU"]=> string(92) "Az arcképelemzés és az arckép-azonosítás mint klasszikus kriminalisztikai szakterület" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(35) "Mészáros Andrea, Petrétei Dávid" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#836 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9053) ["email"]=> string(17) "satc235@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6836) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0009-0003-9646-0932" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Mészáros" ["hu_HU"]=> string(10) "Mészáros" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Andrea" ["hu_HU"]=> string(6) "Andrea" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#842 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8443) ["email"]=> string(25) "petretei.david@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6836) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6179-8659" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "NKE Rendészettudományi Kar, Nyomozáselméleti Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "

r. őrnagy, tanársegéd

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Petrétei" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Dávid" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(16) "arckép-elemzés" [1]=> string(19) "arcképazonosítás" [2]=> string(15) "kriminalisztika" [3]=> string(5) "ACE-V" [4]=> string(15) "daktiloszkópia" [5]=> string(21) "azonosítás-elmélet" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(21) "facial image analysis" [1]=> string(27) "facial image identification" [2]=> string(9) "forensics" [3]=> string(5) "ACE-V" [4]=> string(12) "fingerprints" [5]=> string(16) "pattern evidence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#837 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30990) ["id"]=> int(5653) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6836) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Pszichológia

object(Publication)#794 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6959) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(8607) ["sectionId"]=> int(101) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6835) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6910) "Al-Assan, Diaw M. – Hajek, Peter (2020): A börtönbe került dzsihadisták életpályája és radikalizációs folyamata Ausztriában. Arc és Álarc, 4(1), 153–183. Al-Attar, Zainab (2019): Extremism, Radicalisation & Mental Health: Handbook for Practitioners. [H. n.]: Radicalisation Awareness Network (RAN). Allan, Harriet et al. (2015): Drivers of Violent Extremism: Hypotheses and Literature. London: RUSI. Online: https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/external-publications/drivers-violent-extremism-hypotheses-and-literature-review Basedau, Matthias – Pfeiffer, Birte – Vullers, Johannes (2014): Bad religion? Religion, Col¬lective Action, and the Onset of Armed Conflict in Developing Countries. Journal of Conflict Resolution, 60(2), 226–255. Online: https://doi.org/10.1177/0022002714541853 Journey of Belgian female ‚bomber’ (2005). BBC News, 2005. december 2. Online: http://news. bbc.co.uk/2/hi/europe/4491334.stm Surubaya attacks: Family of five bomb Indonesia police headquarters (2018). BBC News, 2018. május 14. Online: https://www.bbc.com/news/world-asia-44105279 Belgians learn suicide bomber was local woman (2005). NBC News, 2005. december 1. Online: https://www.nbcnews.com/id/wbna10285104 Besenyő János et al. (2016): Az Iszlám Állam – terrorizmus 2.0. Budapest: Kossuth. Bhui, Kamaldeep (2022): Radicalisation and Mental Health. Nordic Journal of Psychiatry, 76(8), 634. Online: https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1525640 Cainkar, Louise A. (2009): Homeland Insecurity: The Arab American and Muslim American Experience After 9/11. New York: Russell Sage Foundation. Charlson, Fiona et al. (2019): New WHO Prevalence Estimates of Mental Disorders in Conflict Settings: A Systematic Review and Meta-analysis. The Lancet, 394(10194), 240–248. Online: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)30934-1 Chrisafis, Angelique (2015): ‚It looked like a battlefield’: the full story of what happened in the Bataclan. The Guardian, 2015. november 20. Online: https://www.theguardian.com/world/2015/ nov/20/bataclan-witnesses-recount-horror-paris-attacks Ledwith, Mario – Robinson, Martin – Gillman, Ollie (2015): The baby-faced suicide bomber: Pictured celebrating the end of his GCSEs, the Yorkshire schoolboy who went to Iraq to blow himself up in the name of ISIS. Daily Mail Online, 2015. június 14. Online: https://www.dailymail. co.uk/news/article-3123580/Yorkshire-teenager-Britain-s-youngest-suicide-bomber-ISIS-Iraq.html Radical Online Education (2017). Online: https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_downlo¬ad-file-2030/ROE_module_2.pdf EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) [é. n.]. Europol. Online: https://doi. org/10.2813/302117 Farkas Johanna (2016): A magányos merénylők radikalizálódása. Acta Humana, 4(5), 17–31. Farkas Johanna (2022): A vallási szélsőségek és radikalizáció pszichológiai mechanizmusai. In M. Szabó Miklós (szerk.): A hadtudomány aktuális kérdései napjainkban I. Budapest: Ludovika, 105–120. Farkas Johanna – Sallai János (2021): 21st Century Challenges and Solutions in the Light of History. Security Horizons, 2(4), 273–279. Fiske, Susan T. (2018): Social Beings: Core Motives in Socialpsychology. New Jersey: Wiley. Gill, Paul et al. (2021): Systematic Review of Mental Health Problems and Violent Extremism. The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 32(1), 51–78. Online: https://doi.org/10.1080/ 14789949.2020.1820067 Henley, Jon (2016): Father Jacques Hamel: ‚A good priest … who did his job to the very end’. The Guardian, 2016. július 26. Online: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/26/father-jacques-hamel-normandy-france-a-good-priest-who-did-his-job-to-the-very-end Infographic–Terrorism in the EU: facts and figures [é. n.]. Consilium. Online: https://www.consilium. europa.eu/en/infographics/terrorism-eu-facts-figures/ Kis-Benedek József (2018): A konfliktusok vallási gyökerei a Közel-Keleten. Hadtudomány, 28(3–4), 89–100. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2018.28.3-4.89 Lippai Zsolt – Thieme-Eső Milán (2020): A szállodák elleni terrortámadások elkövetésének mód¬szerei. Szakmai Szemle, 18(2), 75–76. Lippai Zsolt – Csaba Zágon (2021): The Borderline between Private and Public Security. AARMS, 20(3), 10–11. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.3.1 Malik, Shiv – Siddique, Haroon (2015): ‚Britain’s youngest suicide bomber’ mourned by West Yorkshire family. The Guardian, 2015. június 15. Online: https://www.theguardian.com/world/2015/ jun/14/west-yorkshire-teenager-talha-asmal-britain-youngest-suicide-bomber Mátyás Szabolcs – Sallai János (2021): Challenges and Solutions in the 21st Century Law Enforcement. Studia Universitatis Babes-Bolyai Iurisprudentia, 66(4), 92–109. Online: https:// doi.org/10.24193/SUBBiur.66(2021).4.5 Mátyás Szabolcs (2021): A verziók szerepe a Teréz körúti robbantás nyomozása során. Erdélyi Jogélet, 3(2), 93–101. Online: https://doi.org/10.47745/ERJOG.2021.03.08 Moghaddam, Fathali M. (2005): The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. American Psychologist, 60(2), 161–169. Online: https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.2.161 Muro, Diego (2016): What does Radicalisation Look Like? Four Visualisations of Socialisation into Violent Extremism. CIDOB, 163(12), 1–5. Online: https://www.cidob.org/en/publications/pub-lication_series/notes_internacionals/n1_163/what_does_radicalisation_look_like_four_vi-sualisations_of_socialisation_into_violent_extremism Nussbaum, Abraham M. (2013): A DSM-5 diagnosztikai vizsgálat zsebkönyve. Budapest: Oriold és Társai. Overton, Iain (2017): Understanding the Rising Cult of the Suicide Bomber. London: AOAV. Putz, Catherine (2016): Kepel vs Roy: Arguing About Islam and Radicalization. The Diplomat, 2016. július 14. Online: https://thediplomat.com/2016/07/kepel-vs-roy-arguing-about-islam-and-radicalization/ Rémai Dániel (2020): A társadalmi jelzőrendszerek szerepe a radikalizáció korai felismerésében. Arc és Álarc, 4(1), 185–218. Sarma, Kiran M. – Carthy, Sarah L. – Cox, Katie M. (2022): Mental Disorder, Psychological Problems and Terrorist Behaviour: A Systematic Review and Meta-analysis. Campbell Systematic Reviews, 18(3), 1–65. Online: https://doi.org/10.1002/cl2.1268 Stanicek, Branislav – Betant-Rasmussen, Mathilde (2021): Jihadist Networks in Sub-Saharan Africa. Origins, Patterns and Responses. [H. n.]: European Parliamentary Research Service. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698048/EPRS_BRI(2021)698048_ EN.pdf Trimbur, Margot et al. (2021): Are Radicalization and Terrorism Associated with Psychiatric Disorders? A Systematic Review. Journal of Psychiatric Research, 141, 214–222. Online: https:// doi.org/10.1016/j.jpsychires.2021.07.002" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "159-173" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1482) "

Law enforcement agencies faced extreme challenges in the last decade, with the global spread of terrorist acts based on extremist islamic ideology. Terrorism is one of the main threats to the internal security of the EU. Psychology can help study the seemingly invisible elements of Islamic radicalisation. Understanding motivational factors are becoming increasingly important for effective prevention, detection and deradicalisation programmes. In this paper, I will take a psychological approach to radicalisation and highlight the role of identification and socialisation. Central to identification is the emotional attachment to the attachment figure and the primary socialisation group members. These flexibly shape an individual’s thinking,
feelings, behaviour and motives. Extremism is a process whereby a vulnerable young person develops extreme thinking, even against the values of the primary socialisation group, which can lead to violence. Drawing on case studies, I outline the psychological and law enforcement intervention points for radicalisation and highlight the role of mental health problems of radical offenders. Psychological interventions can help not only the treatment of persons with mental disorders, but also significantly reduce the future incidence of violent acts. In this way, psychological intervention can also have a crime prevention function, and cooperation between health services and law enforcement agencies can be a priority.

" ["hu_HU"]=> string(1112) "

A rendvédelmi hatóságok az utóbbi évtizedben viszonylag sajátos kihívással szembesülnek, az iszlamizmushoz kapcsolódó terrorcselekmények újszerű megjelenési módjaival. A tanulmányban pszichológiai megközelítésben tekintem át az iszlám radikalizálódás folyamatát, amelyben jelentős szerepet játszik az identifikáció és a szocializáció. Szaktanulmányok alapján felvázolom
a pszichológiai jelenségvilágot és rendészeti beavatkozási pontjait, illetve kiemelem az elkövetők mentális zavarral való érintettségének szerepét. A rizikófaktorok jellegét esettanulmányokon keresztül mutatom be. Összességében a szélsőséges iszlám ideológiát képviselő és terrorcselekményt elkövető személyek gondolatait, motivációit, érzelmeit és viselkedését a tágabb társadalmi és kulturális hatások alakítják. Hangsúlyozom, hogy az elkövetők körében nem gyakoribbak a mentális zavarok az átlag populációhoz képest. A pszichológiai kontextust ajánlom a felderítés és a nyomozati tevékenység hatékonyságának növeléséhez.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "Push and Pull Risk Factors" ["hu_HU"]=> string(37) "A push-pull rizikófaktorok aspektusa" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(54) "The Psychological Background of Islamic Radicalisation" ["hu_HU"]=> string(53) "Az iszlám radikalizálódás pszichológiai háttere" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Farkas Johanna" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#795 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8607) ["email"]=> string(25) "farkas.johanna@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6959) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6376-4209" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(39) "NKE-RTK Kriminálpszichológia Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Farkas" ["hu_HU"]=> string(6) "Farkas" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Johanna" ["hu_HU"]=> string(7) "Johanna" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "mentális zavar" [1]=> string(13) "pszichológia" [2]=> string(17) "sérülékenység" [3]=> string(11) "terrorizmus" [4]=> string(27) "vallási szélsőségesség" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(15) "mental disorder" [1]=> string(10) "psychology" [2]=> string(13) "vulnerability" [3]=> string(9) "terrorism" [4]=> string(19) "religious extremism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#802 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30991) ["id"]=> int(5654) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6959) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Interjú

object(Publication)#181 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(6938) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:48" ["primaryContactId"]=> int(8581) ["sectionId"]=> int(115) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6814) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "175-194" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.11" ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(33) "Csécsi Laura Edit, Németh Zsolt" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(98) "Kovács Richárd r. főhadnagy, egy cigány rendőr, avagy egy rendőr, aki történetesen cigány" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#792 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9054) ["email"]=> string(24) "csecsile@nebek.police.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6938) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Csécsi" ["hu_HU"]=> string(7) "Csécsi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Laura Edit" ["hu_HU"]=> string(10) "Laura Edit" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#770 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8581) ["email"]=> string(22) "kriminologus@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6938) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6731-3189" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "NKE-RTK, Kriminológiai Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(34) "

r. ezredes, egyetemi docens

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Németh" ["hu_HU"]=> string(7) "Németh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#797 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30992) ["id"]=> int(5655) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6938) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Könyvismertetés és konferenciabeszámoló

object(Publication)#773 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6693) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:50" ["primaryContactId"]=> int(8273) ["sectionId"]=> int(109) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6569) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "195-197" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.12" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Fórizs Sándor" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(77) "Egy tradicionális rendészeti konferencia utóélete és a tanulmánykötete" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#820 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8273) ["email"]=> string(18) "drforizs@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6693) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6019-3295" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(91) "University of Public Service Faculty of Law Enforcement, Doctoral School of Law Enforcement" ["hu_HU"]=> string(95) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Rendészettudományi Doktori Iskola." } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "

Retired police brigadier-general, retired university professor

" ["hu_HU"]=> string(98) "

nyugállományú rendőr dandártábornok, nyugállományú egyetemi tanár.

 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Fórizs" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Sándor" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(19) "rendészettudomány" [1]=> string(11) "konferencia" [2]=> string(17) "konferenciakötet" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(14) "police science" [1]=> string(10) "conference" [2]=> string(16) "conference issue" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#815 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30993) ["id"]=> int(5656) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6693) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Recenzió

object(Publication)#180 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6826) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:49" ["primaryContactId"]=> int(8433) ["sectionId"]=> int(95) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6702) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "199-202" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.13" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(10) "Gál Erika" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(79) "Kis-Benedek József Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus című könyvéről" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#764 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8433) ["email"]=> string(20) "gal.erika@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6826) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-1676-0381" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE RTK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Gál" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Erika" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#790 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30994) ["id"]=> int(5657) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6826) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#831 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6684) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:50" ["primaryContactId"]=> int(8262) ["sectionId"]=> int(95) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6560) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "203-206" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.14" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Klenner Zoltan" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(28) "Handbook of Return Migration" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#839 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8262) ["email"]=> string(17) "klezo@freemail.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6684) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9968-5174" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"NKE RTK Bevándorlási Tanszék";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Klenner" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Zoltan" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#841 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30995) ["id"]=> int(5658) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6684) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#844 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6923) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:48" ["primaryContactId"]=> int(8565) ["sectionId"]=> int(95) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6799) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "207-210" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.15" ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(6) "Review" } ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Márton Balázs" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(109) "Prof. dr. Polt Péter: A költségvetés büntetőjogi védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#849 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8565) ["email"]=> string(18) "marbal@t-online.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6923) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Márton" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Balázs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(12) "büntetőjog" [1]=> string(14) "Európai Unió" [2]=> string(8) "Eurojust" [3]=> string(21) "Európai Ügyészség" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(12) "criminal law" [1]=> string(14) "European Union" [2]=> string(8) "Eurojust" [3]=> string(35) "European Public Prosecutor's Office" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#858 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30996) ["id"]=> int(5659) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6923) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#804 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6691) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:50" ["primaryContactId"]=> int(8271) ["sectionId"]=> int(95) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6567) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "211-212" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.16" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "

Recenzió

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Sallai János" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(94) "Recenzió Mátyás Szabolcs – Pődör Andrea Rendészeti térinformatika című könyvéről" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(51) "Újabb mérföldkő a rendészeti felsőoktatásban" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#860 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8271) ["email"]=> string(23) "sallai.janos@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6691) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6674-1942" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Sallai" ["hu_HU"]=> string(6) "Sallai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "János" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(15) "térinformatika" [1]=> string(19) "bűnözésföldrajz" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#862 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30997) ["id"]=> int(5660) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6691) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A Közigazgatás és rendészet konferenciáról

object(Publication)#723 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7114) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(8829) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6990) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(597) "Finszter Géza (2003): A rendészet elmélete. Budapest: KJK. Patyi András (2009): A Magyar Honvédség és egyes rendvédelmi szervek. In Jakab András (szerk.): Az Alkotmány kommentárja. Budapest: Századvég, 1459–1511. Szamel Lajos (1985): A rendészet a közigazgatás rendszerében. Állam és Igazgatás, (11), 961–973. Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. Szikinger István (1998): Rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest: Sík." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "213-215" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.17" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(383) "

2023. március 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszéke a Magyar Rendészettudományi Társasággal közösen konferenciát rendezett Közigazgatás és rendészet címmel. A Magyar Rendészet az alábbiakban adja közre az elhangzott referátumokat. A megnyitót dr. Balla Zoltán tartotta.

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Balla Zoltán" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(55) "A Közigazgatás és rendészet című konferenciáról" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#759 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8830) ["email"]=> string(23) "balla.zoltan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7114) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(151) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(382) "

Dr. habil BALLA Zoltán egyetemi docens, főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Dr. habil. Zolán BALLA Associate Professor, University of Public Service Faculty of Law Enforcement, https://orcid.org/0000-0002-43-0806, balla.zoltan@uni-nke.hu

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Balla" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(1) { [0]=> string(11) "konferencia" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(10) "conference" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30998) ["id"]=> int(5661) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7114) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#825 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7247) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9055) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(7123) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2245) "13/2001. (V. 14.) AB határozat. Balla Zoltán (2017): A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest: Dialóg Campus. Balla Zoltán (2020): Ockham borotvája és a rendészet. Magyar Rendészet, (20)3, 20–22. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.1 Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus. Buzás Gábor (2022): A rendészeti igazgatás a védelmi és katonai biztonsági igazgatás rendszerében. Katonai Jogi és Hadászati Jogi Szemle, 10(1), 7–29. Christián László (2022): Komplementer rendészet. Dialóg Campus. Finszter Géza (2022): A változó rendészet és a rendészettudomány. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport. Hautzinger Zoltán (2020): A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, 20(3), 137–138. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.8 Korinek László (2020): Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz. Belügyi Szemle, 68(11), 7–17. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.1 Lisken, Hans (1992): Handbuch des Polizeirechts. München: Beck. Orbán József (2017): Terrorfenyegetettségi Bayes-hálós kockázatbecslés – valószínűségszámítási módszerek a terrorizmus elleni küzdelemben. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja – Magyar Rendészettudományi Társaság, 149–154. Sallai János (2014): A rendészet fogalmának kialakulás és történetének áttekintése. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 55–66. Skorka Tamás (2020): Rendőrség a koronavírus ellen. Magyar Rendészet, 20(4), 173–192. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.11 Szamel Lajos (1985): A rendészet a közigazgatás rendszerében. Állam és Igazgatás, 35(11), 961–973. Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programiroda." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "217-221" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.18" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(248) "

A rendészetnek – mint a közigazgatás elválaszthatatlan részének – tárgya a közbiztonság, eszköze az erőszak-monopólium keretei között a rendészeti intézkedések, kényszerintézkedések és titkos eszközök alkalmazása.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(41) "A rendészet mint a közigazgatás része" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Balla Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#843 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9055) ["email"]=> string(23) "balla.zoltan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7247) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4309-0806" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Balla" ["hu_HU"]=> string(5) "Balla" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(14) "közigazgatás" [1]=> string(10) "rendészet" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#848 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31000) ["id"]=> int(5662) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7247) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#834 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7248) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9056) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(7124) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(989) "10,3386/1892. eln. sz. főkap. rend. Buzás Gábor (2018): Rendészet – katonai rendészet. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 6(2), 25–50. Buzás Gábor (2022): A rendészeti igazgatás a védelmi és biztonsági igazgatás rendszerében. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 10(1), 7–29. Fazekas Marianna – Ficzere Lajos szerk. (2004): Magyar közigazgatási jog. X. fejezet. Budapest: Osiris. Finszter Géza (1998): Egy mondat a rendvédelemről. In Szigeti Péter (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből. Budapest: RTF Jog- és Államtudományi Tanszék, 184. Kántás Péter (1997): A rendészet fogalmához. Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 50. Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára (1927). Budapest: Stádium Sajtóvállalat R.-T. Szikinger István (1998): A rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest: Sík. Tóth József (1939): A rendészeti ténykedés alakjai. Eger: Szent János Nyomda." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "223-226" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.19" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(388) "

A rendőr fogalma, ha a jogalkotó meg is próbálta meghatározni azt, lényegében a rendőr mint hatósági közeg feladatát, a tőle elvárt funkciót vagy annak elemeit rögzítette: „A rendészet végrehajtó közege s mindenekelőtt a törvény és rendeletek által megállapított korlátok határain belül a közbiztonságot és közrendet van hivatva fenntartani.”

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(50) "A rendőri intézkedés mint közigazgatási aktus" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Buzás Gábor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#845 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9056) ["email"]=> string(22) "buzas.gabor@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7248) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Buzás" ["hu_HU"]=> string(6) "Buzás" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gábor" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(14) "közigazgatás" [1]=> string(11) "konferencia" [2]=> string(10) "rendészet" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#854 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31002) ["id"]=> int(5663) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7248) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#859 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7249) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9057) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(7125) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2675) "Balla Zoltán (2014): A rendészet és a közigazgatás tartalmi összehasonlítása. Magyar Rendészet, 14(4), 11–23. Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus. Christián László – Erdős Ákos (2020): Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 20(12), 11–42. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1 Christián László (2019): Egy feledésbe merülő közösségi rendészeti modellkísérlet margójára. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Gondolatok a rendészettudományról: Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 79–88. Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Dialóg Campus. Concha Győző (1901): A rendőrség természete és állása szabad államban. Budapest: MTA. Concha Győző (1905): Politika II. Közigazgatástan. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata. Erdős Ákos (2021): Pénzügyőri szolgálati ismeretek 2.0. Budapest: A Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata. Finszter Géza (2002): A rendészet jogi természete, rendvédelem – honvédelem. In Hautzinger Zoltán (szerk): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények I. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 13–26. Finszter Géza (2012): A rendőrség joga. Tanulmány a rendészeti igazgatásról. Budapest: Országos Rendőr-főkapitányság. Finszter Géza (2018): Rendészettan. Budapest: Dialóg Campus. Finszter Géza (2023): Komplementer rendészet. Könyvismertetés. Belügyi Szemle, 23(1), 145–156. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.8 Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. Terpstra, Jan – Fyfe, Nicholas R. – Salet, Renze (2019): The Abstract Police: A Conceptual Exploration of Unintended Changes of Police Organisations. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 92, 339–359. Online: https://doi.org/10.1177/0032258X18817999 Von Stein, Lorenz (1871): Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai. Folytonos tekintettel An¬gol-, Franczia-és Németország törvényhozása-és irodalmára. Stein Lőrincz bécsi egyetemi tanár után, a hazai viszonyainkra és törvényhozásukra való utalásokkal. Ford. Kautz Gusztáv. Budapest: Ráth Mór." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "227-231" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.20" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(140) "

Tanulmányomban a közigazgatás és a rendészet egyes kapcsolódási pontjait vizsgálom a teljesség messzemenő igénye nélkül.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(42) "Közigazgatás és komplementer rendészet" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Christián László" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#840 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9057) ["email"]=> string(27) "Christian.Laszlo@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7249) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-9809-4890" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Christián" ["hu_HU"]=> string(10) "Christián" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(14) "közigazgatás" [1]=> string(10) "rendészet" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#866 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31004) ["id"]=> int(5664) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7249) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#857 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7250) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9058) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(7126) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2313) "A jogállam és változatai [é. n.]. Online: https://jet.sze.hu/images/A%20jogallam%20-%20 v%c3%a1zlat%20.pdf Balázs István (1992): Az állam változó szerepkörének hatása a közigazgatási intézményekre. Magyar Közigazgatás, 42(5), 257–265. Balla Zoltán (2000): A rendészet fogalmának tisztázásához. Magyar Közigazgatás, 50(1), 18–21. Christián László (2011): A rendészet alapvonalai, önkormányzati rendőrség. Győr: UNIVERSITAS– GYŐR Nonprofit Kft. Danielisz Béla – Jármy Tibor (2008): A rendészet Európában. Budapest: Duna Palota Kulturális Kht. Ficzere Lajos (1997): Közigazgatás és rendészeti igazgatás. In Timoránszky Péter (szerk.): Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 23–31. Finszter Géza (2003): A rendészet elmélete. Budapest: Közgazdasági és Jogi. Herzog, Roman (1999): Ősi államok. A hatalomgyakorlás eredete és formái. Budapest: Corvina. Isensee, Josef (1988): Gemeinwohl und Staatsaufgaben im Verfassungsstaat. In Handbuch des Staatsrecht III. Heidelberg: C. F. Müller. Kalas Tibor (2018): A közigazgatás kialakulása, fogalma, feladatai. In Torma András (szerk.): Közigazgatási jog 1. Magyar jözigazgatási jog általános rész I. Miskolc: Miskolci Egyetemi. Kenedli Tamás (2006): A rendészet, mint tudományág a tudományok rendszerében. Magyar Rendészet, 6(2), 11–18. Kriesi, Hanspeter (1980): Entscheidungsstrukturen und Entscheidungsprozesse in der Schweizer Politik. Frankfurt: Campus Verlag. Locke, John (1986): Értekezés a polgári kormányzatról. Budapest: Gondolat. Magyary Zoltán (1942): Magyar közigazgatás. Budapest: Királyi Egyetemi Nyomda. Merten, Detler (1993): Über Staatsziele. Die Öffentliche Verwaltung. Reinhard, Christoph (1994): Umdenken im Rathaus: neue Steuerungsmodelle in der Deutschen Kommunalverwaltung. Berlin: Sigma. Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája. Torma András (2002): A közigazgatás feladatai. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica, 20(2). Wallerath, Maximilian (1991): Aufgaben und Aufbau öffentlicher Verwaltung im Wandel. Die Verwaltung, 25(2), 157–173." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "233-240" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.21" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(458) "

Az emberi történelem folyamán a „közigazgatás” és a „rendészet” fogalma mindig is szorosan kapcsolódott egymáshoz, hiszen együttes megjelenésük – legalább is a tudomány mai állása szerint – egészen az állam kialakulásáig vezethető vissza. Indokolt ezért a vázlatos történeti visszapillantás az elmúlt évszázadokra, évezredekre, mindvégig szem előtt tartva az állam fogalmát, kialakulását és feladatait.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(70) "Közigazgatás és rendészet: adalékok a két fogalom kapcsolatához" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(46) "Czékmann Zsolt, Nyitrai Péter, Torma András" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#864 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9058) ["email"]=> string(29) "zsolt.czekmann@uni-miskolc.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7250) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Czékmann" ["hu_HU"]=> string(9) "Czékmann" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Zsolt" ["hu_HU"]=> string(5) "Zsolt" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#856 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9059) ["email"]=> string(16) "nyp957@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7250) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Nyitrai" ["hu_HU"]=> string(7) "Nyitrai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#869 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9060) ["email"]=> string(27) "andras.torma@uni-miskolc.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7250) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Torma" ["hu_HU"]=> string(5) "Torma" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(14) "közigazgatás" [1]=> string(10) "rendészet" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#870 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31006) ["id"]=> int(5665) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7250) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#861 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7251) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9061) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(7127) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3019) "Balla Zoltán (2017): A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest: Dialóg Campus. Beke József (2022): Közigazgatási tudományok, közbiztonsági igazgatás és a rendészet. Belügyi Szemle, 70(12, Nemzetközi Rendészeti Figyelő VIII.), 2690. Online: https://doi.org/10.38146/ BSZ.2022.12.8 Berényi Sándor (1993): Magyar államigazgatási jog. Különös rész II. Ideiglenes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó. Durkheim, Èmile (2000): Az öngyilkosság. Budapest: Osiris. Farkasné Zádeczky Ibolya (2007): Hozzászólás A hadtudomány mai problémái, területei és új fogalma című cikkhez. Hadtudomány, 17(2). Hautzinger Zoltán (2020): A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, (20)3, 137–146. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.8 Katona Géza (2012): A rendészettudomány terminológiája. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 5–14. Kerezsi Klára – Pap András László (2015): Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, 15(4), 67–83. Kis Norbert (2015): „Metszéspontok” – rendészettudomány, bűnügyi tudományok, közigazgatás-tudomány és transzdiszciplinaritás. Magyar Rendészet, (15)4, 85–92. Kmety Károly (1907): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer. Korinek László (2007): A bűnügyi tudományok helyzete. Magyar Tudomány, 168(12), 1570–1576. Korinek László (2010): Kriminológia I. Budapest: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó. Lange, Hans-Jürgen (2019): Verwaltungswissenschaften, Öffentliche Sicherheitsverwaltung und Polizei. SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis, (2), 31–44. On¬line: https://doi.org/10.7396/2019_2_C Madarász Tibor (1987): Közigazgatás és jog. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Madarász Tibor (1992): A magyar államigazgatási jog alapjai. Kézirat. Budapest: Tankönyvkiadó. Berényi Sándor et al. (1984): Magyar államigazgatási jog. Általános rész. Budapest: BM. Mannheim Károly (1996): Ideológia és utópia. Budapest: Atlantisz. Monjardet, Dominique (1995): Rendőrségi kutatás és modernizáció. Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 173. Rózsás Eszter – Csáki Hatalovics Ferenc (2019): Közigazgatástan. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképző Központ. Simon Sándor (1997): A hadtudomány mai értelmezése Magyarországon, fejlődése és helye a tudományok rendszerében. Hadtudományi Tájékoztató, (7). Szigeti Péter (2001): Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról. Jogtudományi Közlöny, 56(4), 153–161. Tamás András (2005): A közigazgatási jog elmélete. Budapest: Szent István Társulat. Vasvári Nagy Vilmos (2001): A hadtudományi kutató munka folyamata. Egyetemi jegyzet. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "241-249" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.22" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(174) "

A rendészeti igazgatás része a közigazgatásnak, és ha igen, akkor miért nem? A komolytalan kérdésre komoly válasz csak a tudományok segítségével adható.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(61) "Közigazgatás – a rendészeti igazgatás és a tudományok" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Finszter Géza" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#880 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9061) ["email"]=> string(24) "finszter.geza@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7251) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5912-9904" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Finszter" ["hu_HU"]=> string(8) "Finszter" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Géza" ["hu_HU"]=> string(5) "Géza" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "rendészet" [1]=> string(14) "közigazgatás" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#878 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31008) ["id"]=> int(5666) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7251) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#865 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7252) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9062) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(7128) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(601) "- 13/2001. (V. 14.) AB határozat - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól Balla Zoltán (2017): A rendészet fogalmának, tartalmának evolúciója. Belügyi Szemle, 65(5), 105–115. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2017.5.7 Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus. Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika. Patyi András szerk. (2019): A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei. Budapest–Pécs: Dialóg Campus." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "251-256" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.23" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(385) "

A rendészet fogalma, a rendészet közigazgatással való viszonya és a legitim erőszak-alkalmazás kérdése körében vizsgálódom, illetve a hírközlési igazgatásnak a rendészettel való néhány kapcsolódási pontjára és a rendészeti igazgatásban azonosított egyes jellemzőknek a hírközlési igazgatásban megjelenő gondolati párhuzamosságaira térek ki.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(70) "Rendészet és közigazgatás – közigazgatáselméleti szempontból" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Lapsánszky András" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#877 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9062) ["email"]=> string(24) "lapsanszky.andras@sze.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7252) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Lapsánszky" ["hu_HU"]=> string(11) "Lapsánszky" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "rendészet" [1]=> string(14) "közigazgatás" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#874 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31010) ["id"]=> int(5667) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7252) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#875 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7253) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:47" ["primaryContactId"]=> int(9063) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(8) ["submissionId"]=> int(7129) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(237) "Nagy Marianna (2010): Interdiszciplináris mozaikok a közigazgatási jogi felelősség dogmatikájához. Budapest: ELTE Eötvös. Szamel Lajos (1985): A rendészet a közigazgatás rendszerében. Állam és Igazgatás, (11), 961–973." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "257-259" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.24" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(428) "

A közigazgatás és a rendészet témakörében számtalan megközelítés létezik, amely közelebb vihet bennünket a téma megértéshez. Az örök vita arról szól, hogy mi is a rendészet. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Ezért én meg sem próbálom definiálni a rendészetet mint tudományágat, mert véleményem szerint a válasz mindig attól függ, hogy ki milyen helyzetből próbál válaszokat adni.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(29) "Közigazgatás és rendészet" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Nagy Marianna" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#883 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9063) ["email"]=> string(17) "nagym@ajk.elte.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7253) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Nagy" ["hu_HU"]=> string(4) "Nagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Marianna" ["hu_HU"]=> string(8) "Marianna" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(14) "közigazgatás" [1]=> string(10) "rendészet" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#884 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31012) ["id"]=> int(5668) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7253) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#889 (6) { ["_data"]=> array(30) { ["id"]=> int(7254) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-12-12" ["lastModified"]=> string(19) "2023-12-12 17:13:46" ["primaryContactId"]=> int(9064) ["sectionId"]=> int(139) ["seq"]=> int(9) ["submissionId"]=> int(7130) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2431) "126/2019. (V. 30.) Korm. rendelet az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről Bakacsi Gyula et al. (2000): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: KJK. Finszter Géza (1998): A közigazgatási és a rendvédelmi kutatások helye és perspektívái. Belügyi Szemle, 46(1), 34–39. Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető. Jakab András – Szabó Miklós (2015): A jogdogmatikai kutatás. In Jakab András – Menyhárd Attila (szerk.): A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati taná¬csokkal. Budapest: HVG-ORAC, 26–46. KARSAIK (2012): Megalakult az MTA IX. Osztályának Rendészeti Albizottsága. Rendészettudományi Olvasónapló, 2012. május 18. Online: https://rendeszettudomany.blog. hu/2012/05/18/megalakult_az_mta_ix_osztalyanak_rendeszeti_albizottsaga Kneen, Peter (1993): The Soviet scientific legacy: some differences of interpretation. Science and Public Policy, 20(4), 251. Online: https://doi.org/10.1093/spp/20.4.251 Lengyel Tibor (2022): Nem titkos, de nem is nyilvános: egyre több „kétezres” döntést hoznak Orbánék. Hvg.hu, 2022. január 5. Online: https://hvg.hu/itthon/20220105_Nem_titkos_de_ nem_is_nyilvanos_egyre_tobb_ketezres_dontest_hoznak_Orbanek Linder Viktória (2020): Közszolgálat, avagy lehet-e közösség a közigazgatás személyi állomá¬nyához tartozókból? A magyar helyzet nemzetközi kitekintéssel. Glossa Iuridica, 7(1–2), 63. Petró Csilla (2014): Vezetőképzés a közigazgatásban? Új Magyar Közigazgatás, 7(4), 9–17. Rixer Ádám (2016): Post-Soviet Features of Hungarian Administrative Sciences. Interna¬tional Public Administration Review, 14(2–3), 169–198. Online: https://doi.org/10.17573/ ipar.2016.2-3.08 Rixer Ádám (2017): A magyar közigazgatási jogtudomány kognitív csapdái. In Homicskó Árpád Olivér – Szuchy Róbert (szerk.): Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 441–456. Rixer Ádám (2020a): A rendészet átalakulása a mai Magyarországon. Új Magyar Közigazgatás, 13(4), 40–49. Rixer Ádám (2020b): A magyar közigazgatási jogtudomány értékelésének szempontjai. Budapest: Ludovika. Rixer Ádám (2020c): A közigazgatási jogtudomány, mint népszerű tudomány. Glossa Iuridica, 7(1–2), 379–402." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(490) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "261-271" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32577/mr.2023.3.25" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(429) "

Korábbi tanulmányomban áttekintettem a rendészeti terület utóbbi tizenöt évének lényegesebb változásait, most pedig arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a rendészettudomány magyarországi helyzetét. E munka nem vállalkozik teljeskörűségre, de számos olyan szempontot rögzít, amely a rendészettudománnyal összefüggő viták, további tudományos nézőpontú elemzések fontos adaléka lehet.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(37) "A hazai rendészettudomány állapota" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Rixer Ádám" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#890 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(9064) ["email"]=> string(17) "rixer.adam@kre.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7254) ["seq"]=> int(9) ["userGroupId"]=> int(150) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Rixer" ["hu_HU"]=> string(5) "Rixer" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ádám" ["hu_HU"]=> string(6) "Ádám" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(10) "rendészet" [1]=> string(14) "közigazgatás" [2]=> string(11) "konferencia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#891 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(31014) ["id"]=> int(5669) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7254) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF