Magyar Rendészet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> hu-HU magyarrendeszet@uni-nke.hu (Christián László) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Mon, 07 Jun 2021 14:50:32 +0200 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Vezetői életpályamodell a Magyar Rendőrség kiválasztási rendszerében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5231 <p>A Magyar Rendőrség hivatásos állományának vezetői életúttal összefüggő kiválasztási rendszere egy összetett és többszintes folyamat, amely igen összetett munkajogi és szakterületi feladatokat tartalmaz. A személyi állomány hivatásos szolgálatra és ezáltal vezetői beosztásra történő egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának felmérése a különböző alkalmassági vizsgálatok során történik meg, amelyek az egyén képességeire, készségeire és szervezeten belüli alkalmazhatóságára fókuszálnak. Ezen nézőpontot támogatja meg az újonnan bevezetett illeszkedésvizsgálat és a különböző kompetenciaalapú eljárások.<br />Jelen tanulmány a Magyar Rendőrségen belüli vezetői életpályamodellhez kapcsolódó kiválasztási rendszert, annak legfontosabb bázispontjait, illetve az ezekhez tartozó kiválasztási folyamatokat, alkalmassági-vizsgálati rendszereket kívánja bemutatni. Kitér továbbá a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésétől mint nullponttól kezdődő vezetői életpálya fontosabb lépcsőfokaira, azok feltételrendszerére, az integrált belügyi vezetőkiválasztási és vezetőképzési módszerre, illetve az ezeket átfogóan tartalmazó kompetenciaalapú képzési és kiválasztási rendszerre.</p> Szatmári Adrienn Copyright (c) 2021 Szatmári Adrienn https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5231 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 The Definition of Specific-Purpose English Language Competences Needed in Border Control and Their Development Potentials https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4741 <p>The first part of this series of papers discussed the dilemmas and methodology related to the definition of specific-purpose language competences and to needs analyses, crucial for language course design in general and their application in the context of English for Border Guards (EBG) in particular.</p> <p>In the further articles of the series I wish to prove that the ongoing FRONTEX (European Border and Coast Guard Agency) project entitled <em>English Communication for Border and Coast Guards</em> (ECBCG) very well illustrates how the new approach to needs analysis methods, similar to the one showcased in the first part of this series of papers is used to define the English language skills needed for border control in the EU.</p> <p>My other hypothesis is that, based on the authentic material provided by border guards, using the system approach, the English for Specific Purposes (ESP) competences needed for their work can be defined according to the categories generally used in applied linguistics and the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The second paper discussed the elementary and intermediate (A2/B1) EBG competences, now called ‘Level 1’ in the ECBCG FRONTEX online course. This third part presents the upper-intermediate ones (B2, Level 2).</p> Dr. Borszéki Judit Copyright (c) 2021 Dr. Borszéki Judit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4741 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 A modern technológia kihívásai az egyetemi oktatásban https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4067 <p>Napjaink felgyorsult technikai-technológiai fejlődése új kihívásokat jelent a társadalomban. Az egyetemet elhagyó fiataloknak – bármely egyetemen, karon végezzenek is – a napi gazdasági, politikai, technológiai realitásokkal és a jövő ránk váró kihívásaival, az új technológiák lényegével, az erre adott, adható jogi válaszokkal tisztában kell lenniük.<br />A jelenben szerzett, általunk átadott ismeretekre, saját kutatómunkájának eredményeire, tájékozottságára alapozva tud majdan lépést tartani a jövőbeni kihívásokkal, amivel munkája során szembesülhet. A technikai-technológiai újdonságok pedig a mindennapi rendészeti tevékenységet közvetlenül érintik, akár mint alkalmazott eszközt munkájuk során, vagy a technikai-technológiai megoldásokkal való visszaélés lehetőségét.</p> Nagy András Zoltán Copyright (c) 2021 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4067 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Politikai és egyéb csatározások a Képviselőházban – a Képviselőházi Őrség megalakulása és szerepe https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5170 <p>A dualizmus korában a Képviselőház a politikai csatározások legfőbb színhelye volt, egy olyan hely, amelyet a publicisták általában csak „arénaként” emlegettek. Ez a megnevezés nem is állt olyan távol a valóságtól, mivel – különösen a korszak utolsó évtizedében – a házon belüli erőszak széles skálán mozgott, a verbális agressziótól egészen a fizikai erőszakig. Orvosolva ezt a problémát, megszületett egy önálló őrség gondolata, amely 1913-bankezdte meg működését, majd politikai és egyéb csatározások közepette formálódott. Létrehozását követően a Képviselőházi Őrség a korabeli rendvédelem egyik legfontosabb testületévé vált, amelynek hagyományait az ezredforduló utáni rendészet is felhasználta.</p> Lippai Zsolt, Nagy Tamás Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt, Nagy Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5170 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Patrolling Public Areas under Extreme Warm and Extreme Cold Weather Conditions, Protecting Police Personnel, Civilian Populace, Service Animals and Technical Equipment https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/717 <p>Nowadays in the extreme weather conditions accompanying the climate change caused by global warming, it has become a challenge to perform patrolling in public areas. Since patrolling public areas must be carried out regardless of the weather conditions, in my paper I intend to describe and review the police tasks in relation to protection against extreme hot and cold weather together with their consequences. In addition to reviewing the current statutory rules and regulations, I formulate proposals to be used during adaptation to inclement weather conditions.</p> Papp Dávid Copyright (c) 2019 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/717 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 A kriminálpolitika kapcsolata a magyar közszolgálati szervezetek migrációs tevékenységével https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/834 <p>A 2015. évi tömeges bevándorlás hatása leginkább a kriminálpolitika megváltozásán és ezzel összefüggésben a közigazgatási és rendészeti szervek migrációval foglalkozó szervezeteinek tevékenységében tapasztalható. Ezen szervezeteket alapvetően nem ilyen nagyságú és intenzitású migrációs nyomásra alakították ki, sem létszámban, sem infrastruktúrában. A Dublin III.2 rendelet, amelyet Magyarország is aláírt 2015 januárjában lépett hatályba két-háromszázezer menekült befogadását irányozta elő az egész Európai Unióban. Tanulmányomban a magyar migrációval foglalkozó közszolgálati szervezeteket és a kriminálpolitika kapcsolatát vizsgálom.</p> Szabó András László Copyright (c) 2020 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/834 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Koronavírus a szabálysértés szemszögéből https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4790 <p>A koronavírus az élet minden területén éreztette hatását, így a változások a szabálysértési jogterületet is elérték. Az új helyzet új megoldásokat kívánt, a lehető leggyorsabban, így a vírus leküzdése elleni szabályok kormányrendeletek sorában láttak napvilágot, amelyek betartatását a szabálysértési jog szankciórendszere biztosította.</p> Skorka Tamás Copyright (c) 2021 Skorka Tamás https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4790 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Hommage à la Police (in nummis)! https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4088 <p>Hódolat a rendészetnek! – mondhatnánk, és ünnepelhetjük a rendészetet érintő megannyi kerek évfordulót. Az évforduló hangos vagy éppen csendes megünneplése során jusson eszünkbe, hogy egy rendészeti vagy rendészeti jellegű feladatot ellátó szervezet az idők során mennyire vívta ki a társadalom, a civilek, a polgárok megbecsülését. Mennyit tettünk és tettek mások azért, hogy elismerjék szervezetünket, és ennek milyen – szó szerint – kézzelfogható, mindennapokban tetten érhető módja van. E rövid kis írás a történelemtudomány egyik segédtudományán keresztül kívánja rendhagyó módon ezt bemutatni.</p> Vájlok László Copyright (c) 2021 Vájlok László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4088 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 A magyar rendőrség első napilapja: A Rend (1921–1927) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5259 <p>A rendőrségtörténeti kutatások során forrásértékük miatt nem hagyhatók figyelmen kívül a – jellemzően az adott fegyveres testület által felügyelt és kiadott – különböző szakmai folyóiratok. A két világháború között működő rendőrségi szaklapok első képviselőjének A Rend tekinthető, amely az országossá váló Magyar Királyi Állami Rendőrség kortársaként követte nyomon a testület fejlődését. Szakmai fórumként helyet biztosított a rendőrség belső szervezetét érintő vitáknak, továbbá tevékenyen közreműködött a szakképzés, az értékközvetítés és az előremutató kezdeményezések támogatásában. A tanulmány bemutatja a folyóirat elindításának körülményeit, felépítését, főbb tartalmi jegyeinek formálódását és szerepét a korabeli rendészettudományban.</p> Androvicz Gábor Copyright (c) 2021 Androvicz Gábor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5259 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Baranya megye, Pécs szerb megszállása és a rendőrség államosítása Trianon után https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4154 <p>1918. november 13. és 1921. augusztus 27. között, a Belgrádban aláírt katonai egyezmény következtében, Baranya megye nagy területén szerb impérium volt. A rendőrség, a közbiztonságvédelmi feladatait a megszállók ellenőrzése alatt és gyakori közreműködésével látta el. A közállapotok, különösen a közbiztonság romló helyzetet mutattak. 1919 őszétől megvalósult a vidéki rendőrség államosítása, amelynek manifesztálódása Pécs-Baranyában közel két év késéssel történt. A kerületi rendőr-főkapitányság szervezése Kaposváron indult, és 1921 augusztusában Pécsett fejeződött be. Az időközben, 1920. június 4-én, aláírt trianoni békediktátum behatárolta a rendőrség létszámát és fegyverzetét. A testület működésében folyamatosan érvényesültek takarékossági követelmények is.</p> Ernyes Mihály Copyright (c) 2020 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4154 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 A határőrizet megszervezése a Csonka-Magyarország határai mentén https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4751 <p>Magyarország az I. világháború elvesztését és a trianoni békeszerződés országgyűlési kihirdetését követően történelme egyik legnehezebb feladata elé került. Az immár területileg jelentősen lecsökkent országot újjá kellett szervezni. Jelen publikáció a szervezési feladatok közül az új államhatár őrizetének megkezdését, az őrzéshez szükséges állami intézmények létrehozását és az azokhoz kapcsolódó jogszabályokat mutatja be.</p> Fórizs Sándor Copyright (c) 2021 Fórizs Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4751 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Rend és rendetlenség 1918–1919-ben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5281 <p>A tanulmány a magyar társadalom történetét tárgyalja 1918 ősze és 1919 tavasza között, az őszirózsás forradalomtól a Magyarországi Tanácsköztársaság kikikáltásáig. Részletesen elemzi az I. világháború és az összeomlás, valamint a kettős monarchia megszűnését követő zavaros forradalmi időszak káoszát, a közigazgatás időleges széthullásának következményeit, az I. világháborús katonatömegek és a szegény agrárnépesség amorf és ideológiamentes mozgalmait, a bolsevizmus magyarországi megjelenését és széles körű társadalmi hatását. Az elemzés módszere az úgynevezett sűrű leírás és egyfajta tudatos igyekezet, hogy ne a következmények, hanem az okok felől vizsgáljuk az I. világháború utáni háborús időszak eseményeit, a rend és rendetlenség megbomlott viszonyrendszerét.</p> Hatos Pál Copyright (c) 2021 Hatos Pál https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5281 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 A magyar rendészeti oktatás megszervezése a rendőrség államosítása után, Trianon árnyékában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4201 <p>A magyar rendőrség az idén ünnepli államosításának és centralizálásának 100. évfordulóját. A trianoni békediktátum után egy hosszú folyamat eredményeként, nagyon kemény körülmények között hozták létre a magyar állami rendőrséget. Az akkori szakmai politikai vezetés jól érzett rá, hogy a centralizáció megvalósítása a tiszti állomány vezetésével jöhet létre, amelyhez elengedhetetlen az egységes felkészítés, tisztviselői és felsőtiszti vizsgakövetelmény bevezetése. Ehhez volt szükséges a 3.720. sz. Miniszterelnöki rendeletre, amely megteremtette az alapot a felügyelői és fogalmazói kar tisztviselőinek felkészítéséhez.</p> Sallai János Copyright (c) 2021 Sallai János https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4201 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200 Magyarország trianoni határainak kitűzése 1921–1925 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4717 <p>A határmegállapító bizottságok munkája két szakaszra osztható. Az egyik a békeszerződésben leírt politikai határvonal megállapítása és kijelölése a terepen (delimitáció). A másik pedig a határkitűzés (demarkáció), amely tisztán technikai művelet. A térképen bejelölt pontokat a terepen igazi pontokkal kellett megjelölni és különböző határjelekkel állandósítani. Ezt követően került sor a határvonal felmérésére, ami tulajdonképpen a határvonal és környéke térképezését jelenti a meghatározott sávban.<br />A bizottságok tevékenysége és mozgása a trianoni vonal mindkét oldalán csak egy szűk sávra terjedt ki, ami azt mutatta, hogy csak helyi jellegű kiigazításokra voltak felkészülve. A határvonalakat a kitűzés, felmérés és az anyagi teherviselés megosztása érdekében szakaszokra osztották fel: a csehszlovák határvonalat 27 szakaszra, amelyeket római számokkal jelöltek; a magyar–román határt 11, a jugoszláv határvonalat 6, az osztrák határt 3 szakaszra osztották fel, ezeket az abc nagybetűivel jelölték meg.<br />A határvonal kijelölése a legtöbb szakaszon csak lassan és részletekben történt meg, ahogy azt a bizottság megszavazta. Mindemellett egyes kisebb részek kivételével 1922 végére megtörtént a határvonal kijelölése. Ez után az egyes határpontokat jelentőségük szerint különböző határjelekkel állandósították. A határvonal térképezése meghatározott sávba történt. A határokmányok aláírása után a bizottságok feloszlottak, a feladatukat teljesítették.</p> Suba János Copyright (c) 2020 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4717 Mon, 07 Jun 2021 00:00:00 +0200