Magyar Rendészet https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> hu-HU magyarrendeszet@uni-nke.hu (Christián László) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Thu, 14 Oct 2021 10:52:14 +0200 OJS 3.3.0.5 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 A terror árnyékában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4983 <p>Jelen cikkemben igyekeztem a terrorizmus, kiemelten a radikális iszlám terrorizmus pszichológiai és szociálpszichológiai veszélyeit bemutatni. A témát elsősorban Maslow szükségletpiramisa felől közelítettem meg, valamint kitértem a terrorizmus által potenciálisan aktiválható elhárító mechanizmusokra is, amit összefűztem a szociálpszichológia nézőpontjával. Emellett rövid jellemzést adtam a dzsihád eszméjéről, illetve a terrorizmus közös pszichológiai motívumairól, említést tettem a média szerepéről, illetve ezek társadalomra gyakorolt hatásairól, kiemelten említve Európát, valamint röviden jellemeztem szervezeti struktúrájukat is. Cikkemet egy rövid személyes gondolattal zárom. </p> Murányi József Ignác Copyright (c) 2021 Murányi József Ignác https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/4983 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Büntetés-végrehajtási algoritmusok https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5282 <p>A fejlett technológiák és a mesterséges intelligencia alkalmazása új horizontokat nyit meg a büntető igazságszolgáltatás területén is. Folyamatos fejlesztések zajlanak, de ezeknek a fejlesztéseknek a jogi szabályozása újabb és újabb kérdésekbe ütközik. A professzionalista MI-alkalmazásokkal szembeni kritikák egyidősek bevezetésükkel. S bár a kifogások nagy része nem kifejezetten az igazságügyben alkalmazott MI-megoldásokra, hanem általában az algoritmusok prediktív funkcióira irányul, mégis egyre többször merül fel a kérdés, hogy mennyire megbízható a gép az emberrel szemben? </p> Czenczer Orsolya, Bottyán Sándor Copyright (c) 2021 Czenczer Orsolya, Bottyán Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5282 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 A Büntetés-végrehajtási Szervezet fegyveres biztonsági őrsége https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5590 <p>A fegyveres biztonsági őrség és annak jogelőd szervezetei közel egy évszázados múltra tekinthetnek vissza. Ez hazánk egyetlen olyan sajátos fegyveres szervezete, amely sem a rendészeti szervekhez, sem pedig a honvédséghez nem tartozik, jellege polgári, mégis szigorúan hierarchikus és ellenőrzött szabályok között végzi tevékenységét. Rendszereken átívelő funkciója, küldetése pedig, amiért létrehozták, változatlan. Napjainkban, a közel 7000 fő összlétszámú FBŐ látja el az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységek, létesítmények, szállítmányok védelemét. A fegyveres biztonsági őrséget és jogelőd szervezeteit tanulmányozva állapítható meg, hogy míg nemzetközi és hazai viszonylatban számos kutatás foglalkozik a kritikus infrastruktúra-védelem történetiségével, addig a hazai szervezeti előzmények történeti feldolgozása még nem valósult meg. Tanulmányomban, hiánypótló alkotásként, a büntetés-végrehajtás fegyveres biztonsági őrségének létrejöttét és jelenkori működését mutatom be. </p> Lippai Zsolt Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5590 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 Szerkesztői köszöntő https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5731 <p>Szerkesztői köszöntő</p> Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5731 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 A migráció okozta európai válsághelyzet értékelése https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5229 <p>A migráció kulturális, vallási, politikai és jogi teherként nehezedik az Európai Unió tagállamaira. Ugyanakkor a bevándorlókhoz fűzött integrációs törekvések csak részben sikeresek. Habár az imént említett integrációs gondokkal küszködő személyek létszáma elenyésző, továbbra is számolnunk kell azzal a vallási törekvéssel is, hogy Allah parancsolatai univerzálisak, és kötelező azoknak érvényt szerezni. A tanulmány a migrációval kapcsolatosan számos területet érint, mint a társadalmi szerkezetet, a jogállamiságot, a terrorizmust, de ezek kifejtésére a terjedelem korlátozása miatt nem kerül sor. A tanulmány célja, hogy minél átfogóbb képet nyújtson Európa helyzetéről. </p> Domokos Tibor Copyright (c) 2021 Domokos Tibor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5229 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Ausztria 2019. évi rendőrségi bűnügyi statisztikája https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5268 <p>A szerző publikációjában az osztrák rendőrség 2019. évi bűnügyi statisztikája legfontosabb adatait ismerteti, bemutatja annak szerkezetét. Külön kitér a külföldiek által elkövetett bűncselekményekre, illetve a bűnügyi helyzet változásának tendenciáira. Az olvasó fontos adatokat ismerhet meg a rendőrség felépítésével és működésével, az elmúlt időszakban foganatosított új intézkedésekkel kapcsolatban. </p> Fórizs Sándor Copyright (c) 2021 Fórizs Sándor https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5268 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 „Bumm a fejbe…”, avagy kivégzés és leszámolás a kilencvenes években alvilági módra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5130 <p>A kilencvenes éveket Magyarországon bizonytalan helyzet jellemezte, amely táptalajt nyújtott a szervezett bűnözés térhódításának. Alvilági csoportok gyilkolták egymást, számos ügy a mai napig is bírósági eljárás tárgyát képezi. A tanulmánysorozat tudományos igénnyel vizsgálja azt, hogy vajon az alvilági körökben ismert D. Ferenc ellen elkövetett emberölés a vállalkozó árulása miatt történt-e, vagy más indok vezérelte az elkövetőt. A tanulmány a Cinóber ellen elkövetett emberölés büntetőügyének bírósági ítéleteit, szakértői véleményeit elemzi, amelyet nemzetközi színtéren maffialeszámolásokból nyert adatokkal hasonlít össze, értékelve a kettő között fennálló korreláció mértékét.</p> Kovács István, Torma Albert Copyright (c) 2021 Kovács István, Torma Albert https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5130 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 Sokszínű nyelvhasználat ország- és világszerte a két- és többnyelvűség tükrében https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5333 <p>Tudtuk, hogy csak Afrika területén 2035 nyelvet regisztráltak a kutatók és ebből 525 nyelvet csak Nigéria tudhat magáénak, amely a legtarkább összetételű állam? Az Egyesült Nemzetek Szervezete adatai alapján 249 országra jut 7000 nyelv a világban. Ezen adatok fényében természetes a két- és többnyelvűség kutatása, és mára már az is elmondható, hogy nem számít marginális kérdésnek e terület feltérképezése, és a két- vagy többnyelvű egyének attribútumainak, kódváltásainak és identitástudatának a kutatása. A tanulmány arra is választ ad, hogy mikortól érdemes egy nyelvet elsajátítani, valamint, hogy milyen pozitív kompetenciákkal rendelkezik egy kétnyelvű egyén, továbbá betekintést nyújt dióhéjban egy görög–magyar esettanulmány populációjának az identitástudatába is. </p> Ürmösné Simon Gabriella Copyright (c) 2021 Ürmösné Simon Gabriella https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5333 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Rendészeti vezetés dinamikusan változó környezetben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5404 <p>A tanulmány központi témája, hogyan változott a biztonsági környezet az elmúlt 20 évben, a 2001. szeptember 11-ei New York-i terrortámadást követően. Továbbá tárgyalja, hogy melyek azok a jelenségek, fenyegetések, amelyek formálták mind a hazai, mind a nemzetközi biztonsági környezetet, valamint, hogy hogyan vált egyre kiszámíthatatlanabbá, bizonytalanabbá világunk, hogyan alakult ki a dinamikusan változó környezet. Bemutatom a rendészeti és honvédelmi hivatásrendek közeledésének jelenségét. A tanulmány második részében egyes rendészeti szervezetek számára alkalmazható elméleteket, újfajta vezetéselméleti módszereket és azokhoz kapcsolódó alapelveket ismertetek, amelyek segíthetnek a dinamikusan változó viszonyok közötti szervezetvezetésben. </p> Bertalan Dávid Copyright (c) 2021 Magyar Rendészet https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5404 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Gondolatok a rendőrőrsökről https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5297 <p>Kétségtelen, hogy Magyarországon a rendőrőrsök állománya tevékenységének meghatározó szerepe egyáltalán nem mellőzhető a rendőrség hazai és nemzetközi lakossági megítélését illetően. Ennek ellenére a rendőrőrsök működése méltatlanul mellőzött témakör a rendészettudomány művelőinek körében. Az országot behálózó rendőrőrsök működésének szabályozását áttekintve számos paradox regulát találhatunk, amelyek egymással való ellentmondásának feloldása nem lehetetlen, de mélyreható, részleteibe menő szakmai gondolkodást igényel. A mű szerzőjének célja egyfelől e paradox szabályozási jelenségek összegyűjtése és ellentmondásainak feloldása, másfelől pedig a rendőrőrsök számának és térbeli elhelyezkedésének vizsgálata. </p> Papp Dávid Copyright (c) 2021 Papp Dávid https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5297 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 A személy- és vagyonőrök objektumspecifikus fejlesztési terve (IDPS) MOP-kiterjesztéssel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5583 <p>A személy- és vagyonőrök szerepe a magánbiztonságban, közös, szubjektív biztonságérzetünk megteremtésében és fenntartásában vitathatatlan. A személy- és vagyonőrök formális képzését követően is szükség van ismereteik folyamatos bővítésére és frissítésére. Ennek irányulnia kell a jogi környezet változásának nyomon követésére, a munkavégzésük során használt technikai újdonságok használatára, a munka- és tűzvédelmi tevékenységek és eszközök ismeretére és alkalmazására. A munkakörre jellemző fluktuáció ugyanakkor megnehezíti, sokszor ellehetetleníti azt az elengedhetetlenül szükséges tudástranszfert, amely egyes objektumok, speciális létesítmények, önálló munkavégzési helyszínek és munkakörök ellátásához szükséges lenne. Erre az igényre válaszul fogalmazta meg a szerző Szabó Anikó a Személy- és Vagyonőrök Objektumspecifikus Fejlesztési Tervét (Internal Development Plan for Security Guards – IDPS), amely rugalmas, modulrendszerű belső képzési megoldást kínál a szakma képviselőinek a problémára. A képzési terv integráltan tartalmazza kommunikációs moduljának részeként a Kovács Éva által alkalmazott Feladatorientált Felkészítés (Mission Oriented Preparation – MOP) módszereit is. </p> Kovács Éva , Szabó Anikó Copyright (c) 2021 Kovács Éva , Szabó Anikó https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5583 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 Concha Győző és a rendőri erények https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5363 <p>Miért fontosak a rendőrök számára az erények? A rendőri hivatás feladatellátásához olyan képességek szükségesek, amelyekkel a mindennapi szolgálat a lehető legjobban végrehajtható. Ezeket a magyar közjogtudomány egyik jeles képviselője, Concha Győző munkásságán keresztül vizsgálom kiemelten, mellette azonban szerepet kap a témához kapcsolódóan további írók munkássága is. A tanulmányban olyan erényeket keresek, amelyeknek helye volt a rendőrség munkájában a dualizmus korában. Az állami és társadalmi berendezkedéstől független olyan elemek felkutatása a célom, amelyek a rendőr végrehajtói munkáját lehetővé téve ma is meghatározó jelentőségűek. </p> Nándori Nikoletta Petra Copyright (c) 2021 Nándori Nikoletta Petra https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5363 Wed, 13 Oct 2021 00:00:00 +0200 Tihanyi Miklós: Bűn – Hit – Szabadulás https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5343 <p>Recenzió</p> Beer Miklós Copyright (c) 2021 Beer Miklós https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5343 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Mátyás Szabolcs: Az elemző-értékelő munka gyakorlati aspektusai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5396 <p>Recenzió</p> Gyaraki Réka Copyright (c) 2021 Gyaraki Réka https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5396 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Krahulcsán Zsolt: Pártállambiztonság – Arcképek Kádár állambiztonságából https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5362 <p>Recenzió</p> <p> </p> Korinek László Copyright (c) 2021 Korinek László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5362 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Kondorosi Ferenc – Sereg András (szerk.): Noé galambja – Megjavul-e az emberiség a járvány után? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5510 <p>Recenzió</p> Lippai Zsolt Copyright (c) 2021 Lippai Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5510 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Regényi Kund: Információszerzés kapcsolati forrásai https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5530 <p>Recenzió</p> Mezei József Copyright (c) 2021 Mezei József https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5530 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Barabás A. Tünde (szerk.): Alkalmazott kriminológia https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5213 <p>Hiánypótló mű jelent meg a rendészettudomány területén <em>Alkalmazott kriminológia</em> címmel, a könyv újszerűségét a kriminológia tudományának a mindennapi használatára történő áttranszformálása adja, mintegy a művészi kreativitás eszközével, így alkotva a könyvszagú tudományból egy friss prêt-à-porter „kész viselet” utcai hordásra alkalmas, a hétköznapokban is hasznos diszciplínát. </p> Szabó László András Copyright (c) 2021 Szabó László András https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5213 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 A migráció kora https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5537 <p>A "The Age of Migration" című kötet ismertetése.</p> Urbán Ferenc Copyright (c) 2021 Urbán Ferenc https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5537 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 Multidiszciplináris Sokszínű Kar konferencia https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5575 <p>Hogyan lett egy három évvel ezelőtti álomból valóság? Számos konferenciát látogatva született meg egy koncepció annak kapcsán, hogy hozzunk létre egy olyan konferenciát, amely nem egy tudományterület köré épül, hanem több diszciplínát is felölel egy rendezvényen belül, ahol számos kutatás és jó gyakorlat felsorakoztathatja magát. A „határ a csillagos ég” a prezentációk sokszínűségét tekintve, egy kritérium van csak, hogy a Rendészettudományi Kar oktatói, avagy a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatói adjanak elő a tudomány és a jó gyakorlat számos területéről. Így alakult ki és formálódott az évek alatt a Sokszínű Kar konferencia, amely második rendezvényének a beszámolóját tartja kezében az olvasó. </p> Kovács Éva, Kudar Mariann, Ürmösné Simon Gabriella Copyright (c) 2021 Kovács Éva, Kudar Mariann, Ürmösné Simon Gabriella https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5575 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200 A felismerési kísérlet összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5315 <p>Minden emberi tevékenység magában hordozza a hibázás lehetőségét. Ez alól a kriminalisták, jogalkalmazók sem kivételek. Jogállamban a legsúlyosabb hibakövetkezmény az úgynevezett „justizmord”, „jogi halál”, „bírói halál”, a téves ítélet, a hibás felelősségre vonás, a nem bűnös személy bűnösnek nyilvánítása. (Angol terminusai változatosak: miscarriage of justice, wrongful conviction, mistaken conviction, falsely convicted, falsely sentenced, unsafe conviction.) A felismerésre bemutatás elhibázása „justizmord” veszélyű (kiemelten veszélyes vagy „legveszélyesebb” kategória). Ennek megelőzése érdekében fontos e bizonyítási metódus vizsgálata, összehasonlítása más bizonyítási cselekményekkel. </p> Fenyvesi Csaba Copyright (c) 2021 Fenyvesi Csaba https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/5315 Thu, 14 Oct 2021 00:00:00 +0200