Szolgálatszervezés a vagyonvédelemben

doi: 10.32577/mr.2023.3.7

Absztrakt

A személy-és vagyonvédelem egyik kiemelt kérdése, hogy az egyes vagyonvédelmi szolgálatok foglalkoztatási formától függetlenül az elvárt jogi és szakmai szabályok szerint, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó követelmények megtartásával legyenek megszervezve. Cikkünkben összefoglaló módon, a teljességre való törekvés igényével mutatjuk be azokat a jogi és szakmai szabályokat, amelyek ismerete szükséges a személy-és vagyonvédelem területén vezetői beosztásban dolgozó szakembereknek ahhoz, hogy a felügyeletük alatt munkát végző kollégák tevékenységét a megfelelő gondossággal szervezhessék.

Kulcsszavak:

vagyonvédelem szolgálatszervezés munkabiztonság jogszabályi megfelelés

Hogyan kell idézni

Tiszolczi, B. G., Horváth, T., & Kardos, P. (2023). Szolgálatszervezés a vagyonvédelemben. Magyar Rendészet, 23(3), 119–138. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.7

Hivatkozások

évi XCIII. törvény a munkavédelemről

évi I. törvény munka törvénykönyvéről

/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítéshez szükséges állapotfelmérésről, valamint a mentesítési eljárás szakértői, illetve hatósági közvetítői díjairól

/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és bizton¬sági követelményeiről

/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.33.889/2014/6. számú ítélete. Online: https://www.kozbeszerzes.hu/ertesito/megtekint/portal_3410_2015/

Christián László – Lippai Zsolt Sándor (2021): Kakukktojás vagy új rendészeti alappillér? In Csaba Zágon – Ficskovszky Ágnes (szerk.): „Tehetség, szorgalom, hivatás”: Tanulmánykötet. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság Vám-és Pénzügyőri Tagozat, 17–30. On¬line: https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2021.1.1

Christián László – Rottler Violetta (2019): A biztonság megteremtésének új megközelítése: komplementer rendészet. In Igenyes Ladislav – Varhol Dávid (szerk.): „Trendy rozvoja súkromnej bezpečnosti v krajinách V4”. Pozsony: [k. n.], 90–98.

Cseh Károly et al. (2014): Kézikönyv a foglalkozások egészségi szempontjainak meghatározásához. [H. n.]: Pécsi Tudományegyetem Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar.

FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (2011). Budapest: Központi Statisztikai Hivatal. Online: https://mek.oszk.hu/09700/09798/09798.pdf

Fizikai és szellemi munka (2013). E-nyelv.hu, 2013. augusztus 9. Online: https://e-nyelv.hu/2013- 08-09/fizikai-es-szellemi-munka/

Halmos Szilvia – Petrovics Zoltán (2014): Munkajog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar.

Jónás Tünde (2015): Mit jelent munkára képes állapotban lenni? Jogászvilág, 2015. február 17. Online: https://jogaszvilag.hu/cegvilag/mit-jelent-munkara-kepes-allapotban-lenni/

Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos (2022): A munka törvénykönyvének magyarázata. Budapest: HVG-ORAC. Online: https://adozona.hu/jogtar/721231_Munka_Torvenykonyvenek_ magyarazata_HVG_ORAC

Nádasi András [é. n.]: Oktatáselmélet és technológia. Eszterházy Károly Főiskola Oktatás-És Kom¬munikációtechnológiai Tanszék. Online: http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html

Varga Ferenc (2021): A munkaruha, védőruha, formaruha. Könyvelői Praktikum, 2021. július 27. Online: https://online.kpr.hu/site-print.php?template_article_id=2230&template_ar¬ticle_sid=77503543766

Veszprémi László (1983): Pedagógiai fogalmak eltérő megfogalmazása, értelmezése a tanárkép¬zésben és az iskolai gyakorlatban. In Békési Imre (szerk.): A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Szeged: [k. n.], 109–120. Online: https://acta.bibl.u-szeged. hu/18331/1/jgytf_tudkozl_paedagogica_1983_109-120.pdf

Milyen jogok, pótlékok, juttatások járnak a törvény szerint a vagyonőröknek? (2015). HR Portál, 2015. május 11. Online: https://www.hrportal.hu/c/milyen-jogok-potlekok-juttatasok-jarnak-a-tor¬veny-szerint-a-vagyonoroknek-20150511.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.