https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/issue/feed Magyar Rendészet 2023-12-12T17:13:46+01:00 Christián László magyarrendeszet@uni-nke.hu Open Journal Systems <p>A <strong>Magyar Rendészet</strong> tudományos folyóirat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (ezáltal a rendészettudomány szakterületéhez) tudományos periodikája. A periodika elsődleges szakmai célkitűzése a rendészettudomány egyetemi szintű oktatásának támogatása, új tudományos eredmények közzététele, valamint szakmai tudományos fórum és publikációs lehetőség biztosítása. Tudományterületi fókusza a rendészettudomány, valamint a bűnügyi tudományok, kellő nyitottsággal a többi tudományterületről a kapcsolódó tudományos eredményekre és az interdiszciplináris megközelítésre.</p> https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6642 Alapkutatási kísérlet a rendészet tanulmányozásához 2023-02-06T17:53:23+01:00 Cieleszky Péter cieleszky.peter@uni-nke.hu Molnár Katalin molnar.katalin@uni-nke.hu <p>A szerzők elkötelezettek az emberi méltóság elsődlegességét hangsúlyozó értékrend mellett. Egyikük a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója, másikuk az ő témavezetője. Az itt közreadott írás kettejük, illetve a doktorandusz társtémavezetőjének hosszabb interjúja alapján készült, amelyben az élhető társadalomról, az egyéni és közösségi részvétel fontosságáról a döntéshozatalban, az igazság minőségéről és szerepéről a jól működő társadalomban, valamint a szabadság és a biztonság dichotómiájáról beszélgettek. Közös céljaik fűzik össze őket; életpályájukat a modern társadalom demokratikusan működő rendészete megvalósításának víziója kísérte és kíséri. Az interjúbeszélgetések közreadása végül interjúelemeket is tartalmazó közös gondolataik tematikus elemek mentén szerkesztett dokumentálásával valósult meg. Ebben a formában ugyanis a szerzők célirányosabban és fókuszáltabban ki tudták fejezni azokat a gondolataikat, amelyek az ilyen szellemi megalapozással biztosított rendészet kialakítását segíthetik.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Cieleszky Péter, Molnár Katalin https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6728 Migránsok, menedékkérők a 2021. évi német rendőrségi bűnügyi statisztikában 2023-03-31T19:19:00+02:00 Fórizs Sándor drforizs@gmail.com <p>A publikáció a Németországi Szövetségi Köztársaság 2021. évi rendőrségi bűnügyi statisztikájának menekültekre, migránsokra vonatkozó adatait dolgozza fel. Az olvasó megismerheti e kör általános bűnügyi helyzetét, a kapcsolódó statisztikai adatokat, az elkövetett tipikus bűncselekményeket. A szerző bemutatja a rendőrségi dokumentum felépítését, rámutat a bűnözés súlypontjaira, nemzetiségi sajátosságaira, a rendőri biztonsági munka nehézségeire. Az anyagban összehasonlító információkat találunk több évre visszamenően, illetve párhuzamot a német állampolgárok bűnügyi helyzetével.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Fórizs Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6990 A Közigazgatás és rendészet című konferenciáról 2023-09-14T11:57:52+02:00 Balla Zoltán balla.zoltan@uni-nke.hu <p>2023. március 24-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Igazgatásrendészeti és Nemzetközi Rendészeti Tanszéke a Magyar Rendészettudományi Társasággal közösen konferenciát rendezett Közigazgatás és rendészet címmel. A Magyar Rendészet az alábbiakban adja közre az elhangzott referátumokat. A megnyitót dr. Balla Zoltán tartotta.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Balla Zoltán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7123 A rendészet mint a közigazgatás része 2023-12-12T16:36:36+01:00 Balla Zoltán balla.zoltan@uni-nke.hu <p>A rendészetnek – mint a közigazgatás elválaszthatatlan részének – tárgya a közbiztonság, eszköze az erőszak-monopólium keretei között a rendészeti intézkedések, kényszerintézkedések és titkos eszközök alkalmazása.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Balla Zoltán https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7124 A rendőri intézkedés mint közigazgatási aktus 2023-12-12T16:41:12+01:00 Buzás Gábor buzas.gabor@uni-nke.hu <p>A rendőr fogalma, ha a jogalkotó meg is próbálta meghatározni azt, lényegében a rendőr mint hatósági közeg feladatát, a tőle elvárt funkciót vagy annak elemeit rögzítette: „A rendészet végrehajtó közege s mindenekelőtt a törvény és rendeletek által megállapított korlátok határain belül a közbiztonságot és közrendet van hivatva fenntartani.”</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Buzás Gábor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7125 Közigazgatás és komplementer rendészet 2023-12-12T16:46:09+01:00 Christián László Christian.Laszlo@uni-nke.hu <p>Tanulmányomban a közigazgatás és a rendészet egyes kapcsolódási pontjait vizsgálom a teljesség messzemenő igénye nélkül.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Christián László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7126 Közigazgatás és rendészet: adalékok a két fogalom kapcsolatához 2023-12-12T16:49:39+01:00 Czékmann Zsolt zsolt.czekmann@uni-miskolc.hu Nyitrai Péter nyp957@gmail.com Torma András andras.torma@uni-miskolc.hu <p>Az emberi történelem folyamán a „közigazgatás” és a „rendészet” fogalma mindig is szorosan kapcsolódott egymáshoz, hiszen együttes megjelenésük – legalább is a tudomány mai állása szerint – egészen az állam kialakulásáig vezethető vissza. Indokolt ezért a vázlatos történeti visszapillantás az elmúlt évszázadokra, évezredekre, mindvégig szem előtt tartva az állam fogalmát, kialakulását és feladatait.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Czékmann Zsolt, Nyitrai Péter, Torma András https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7127 Közigazgatás – a rendészeti igazgatás és a tudományok 2023-12-12T16:54:49+01:00 Finszter Géza finszter.geza@uni-nke.hu <p>A rendészeti igazgatás része a közigazgatásnak, és ha igen, akkor miért nem? A komolytalan kérdésre komoly válasz csak a tudományok segítségével adható.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Finszter Géza https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7128 Rendészet és közigazgatás – közigazgatáselméleti szempontból 2023-12-12T16:59:03+01:00 Lapsánszky András lapsanszky.andras@sze.hu <p>A rendészet fogalma, a rendészet közigazgatással való viszonya és a legitim erőszak-alkalmazás kérdése körében vizsgálódom, illetve a hírközlési igazgatásnak a rendészettel való néhány kapcsolódási pontjára és a rendészeti igazgatásban azonosított egyes jellemzőknek a hírközlési igazgatásban megjelenő gondolati párhuzamosságaira térek ki.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Lapsánszky András https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7129 Közigazgatás és rendészet 2023-12-12T17:02:22+01:00 Nagy Marianna nagym@ajk.elte.hu <p>A közigazgatás és a rendészet témakörében számtalan megközelítés létezik, amely közelebb vihet bennünket a téma megértéshez. Az örök vita arról szól, hogy mi is a rendészet. Erre a kérdésre nincs jó válasz. Ezért én meg sem próbálom definiálni a rendészetet mint tudományágat, mert véleményem szerint a válasz mindig attól függ, hogy ki milyen helyzetből próbál válaszokat adni.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Nagy Marianna https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7130 A hazai rendészettudomány állapota 2023-12-12T17:06:06+01:00 Rixer Ádám rixer.adam@kre.hu <p>Korábbi tanulmányomban áttekintettem a rendészeti terület utóbbi tizenöt évének lényegesebb változásait, most pedig arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a rendészettudomány magyarországi helyzetét. E munka nem vállalkozik teljeskörűségre, de számos olyan szempontot rögzít, amely a rendészettudománnyal összefüggő viták, további tudományos nézőpontú elemzések fontos adaléka lehet.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Rixer Ádám https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6588 Szolgálatszervezés a vagyonvédelemben 2023-01-05T19:44:51+01:00 Tiszolczi Balázs Gergely tiszolczi.balázs.gergely@uni-nke.hu Horváth Tamás horvathtam@uni-nke.hu Kardos Pál kardosp@uni-nke.hu <p>A személy-és vagyonvédelem egyik kiemelt kérdése, hogy az egyes vagyonvédelmi szolgálatok foglalkoztatási formától függetlenül az elvárt jogi és szakmai szabályok szerint, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre vonatkozó követelmények megtartásával legyenek megszervezve. Cikkünkben összefoglaló módon, a teljességre való törekvés igényével mutatjuk be azokat a jogi és szakmai szabályokat, amelyek ismerete szükséges a személy-és vagyonvédelem területén vezetői beosztásban dolgozó szakembereknek ahhoz, hogy a felügyeletük alatt munkát végző kollégák tevékenységét a megfelelő gondossággal szervezhessék.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Tiszolczi Balázs Gergely, Horváth Tamás, Kardos Pál https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6702 Kis-Benedek József Dzsihadizmus, radikalizmus, terrorizmus című könyvéről 2023-03-21T16:14:40+01:00 Gál Erika gal.erika@uni-nke.hu <p>Recenzió</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Gál Erika https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6560 Handbook of Return Migration 2022-12-13T11:15:45+01:00 Klenner Zoltan klezo@freemail.hu <p>Recenzió</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Klenner Zoltan https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6799 Prof. dr. Polt Péter: A költségvetés büntetőjogi védelmének egyes elméleti és gyakorlati kérdései 2023-04-29T16:11:11+02:00 Márton Balázs marbal@t-online.hu <p>Recenzió</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Márton Balázs https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6567 Újabb mérföldkő a rendészeti felsőoktatásban 2022-12-23T16:56:58+01:00 Sallai János sallai.janos@uni-nke.hu <p>Recenzió</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Sallai János https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6814 Kovács Richárd r. főhadnagy, egy cigány rendőr, avagy egy rendőr, aki történetesen cigány 2023-05-10T14:48:52+02:00 Csécsi Laura Edit csecsile@nebek.police.hu Németh Zsolt kriminologus@gmail.com 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Csécsi Laura Edit, Németh Zsolt https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/7075 Szerkesztői köszöntő 2023-10-30T09:14:11+01:00 Christián László christian.laszlo@uni-nke.hu <p>Szerkesztői köszöntő</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Christián László https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6552 Egy ajándéktárgy mint rendőrségtörténeti forrás 2022-12-13T11:16:50+01:00 Androvicz Gábor androviczgabor@gmail.com Virágh Ajtony viragh.ajtony@gmail.com <p>A Rendőrmúzeum gyűjteményében szereplő, 2020 óta a rendőrségtörténeti állandó kiállításban is megtekinthető díszes fényképalbumot odaadó munkatársai ajándékozták szolgálati évfordulója alkalmából dr. Boda Dezsőnek, aki 1906 és 1917 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a testületet. Az egyedi műtárgynak esztétikai értékén túl gazdag tisztviselői fényképanyagával jelentős prozopográfiai forrásértéke van. A tanulmány a díszalbumot felhasználva egy illusztrált életrajzi adattár összeállításának lehetőségét ismerteti, amely a hazai rendőrség történetével kapcsolatos ismereteket bővítheti.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Androvicz Gábor, Virágh Ajtony https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6617 A kriminalisztika idődimenziója 2023-01-15T15:54:58+01:00 Fenyvesi Csaba fenyvesi.csaba@ajk.pte.hu <p>A kriminalisztika módszertanát mindig a múltban történt bűncselekmények felderítésére használjuk. A jelenben dolgozó kriminalistáknak folyton a korábban lezajlott történések releváns adatait kell összegyűjteniük. Mégpedig gyorsan és egyúttal alaposan is. Feladatukat tovább nehezíti, hogy a „mikor történt?” kérdésre pontos választ kell adni, mert jelentősége lehet a tettes személyének felderítésében, az esetleges alibi ellenőrzésében is. Elvi tétel, hogy a múlt megismerhető, és ennek érdekében minden törvényes krimináltaktikai és krimináltechnikai eszközt be is kell vetnie a bűnüldözőknek.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Fenyvesi Csaba https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6712 Az arcképelemzés és az arckép-azonosítás mint klasszikus kriminalisztikai szakterület 2023-03-13T11:38:19+01:00 Mészáros Andrea satc235@gmail.com Petrétei Dávid petretei.david@uni-nke.hu <p>Az arcképelemzés és az arckép-azonosítás korunk egyik legdinamikusabban fejlődő kriminalisztikai szakterülete. Ez a tanulmány párhuzamot kíván vonni az arckép-azonosítás és az úgynevezett klasszikus kriminalisztikai szakértői szakterületek közt. A klasszikus szakterületek, azaz a nyomszakértői, az ujjnyomszakértői, a fegyverszakértői, az írásszakértői és az okmányszakértői munka nem része egyetlen természettudománynak sem, a szakértő képi információk vizuális összehasonlítását végzi, az ACE-V betűszóval jelzett metodika alapján. Tézisünk szerint az arckép-azonosító elemző ugyanígy dolgozik.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Mészáros Andrea, Petrétei Dávid https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6835 Az iszlám radikalizálódás pszichológiai háttere 2023-06-06T12:54:17+02:00 Farkas Johanna farkas.johanna@uni-nke.hu <p>A rendvédelmi hatóságok az utóbbi évtizedben viszonylag sajátos kihívással szembesülnek, az iszlamizmushoz kapcsolódó terrorcselekmények újszerű megjelenési módjaival. A tanulmányban pszichológiai megközelítésben tekintem át az iszlám radikalizálódás folyamatát, amelyben jelentős szerepet játszik az identifikáció és a szocializáció. Szaktanulmányok alapján felvázolom<br />a pszichológiai jelenségvilágot és rendészeti beavatkozási pontjait, illetve kiemelem az elkövetők mentális zavarral való érintettségének szerepét. A rizikófaktorok jellegét esettanulmányokon keresztül mutatom be. Összességében a szélsőséges iszlám ideológiát képviselő és terrorcselekményt elkövető személyek gondolatait, motivációit, érzelmeit és viselkedését a tágabb társadalmi és kulturális hatások alakítják. Hangsúlyozom, hogy az elkövetők körében nem gyakoribbak a mentális zavarok az átlag populációhoz képest. A pszichológiai kontextust ajánlom a felderítés és a nyomozati tevékenység hatékonyságának növeléséhez.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Farkas Johanna https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6569 Egy tradicionális rendészeti konferencia utóélete és a tanulmánykötete 2022-12-19T18:10:39+01:00 Fórizs Sándor drforizs@gmail.com <p>recenzió</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Fórizs Sándor https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6696 Az orosz büntetőpolitika és börtönügy főbb irányai 1497–1960 között 2023-07-04T09:26:35+02:00 Andrékó Zsolt Gábor andreko_zsolt_gabor@hotmail.com Forgács Judit forgacs.judit@uni-nke.hu <p>„Historia est magistra vitae”, a történelem az élet tanítómestere, szól a régi római szállóige. Ha alaposabban megvizsgáljuk, hogy e szavak mögött milyen társadalmi törvényszerűségek húzódnak meg, óhatatlanul szembesülünk azzal, hogy azok az elvek, megoldások, amelyek a történelem folyamán felbukkantak, karakterükben nem változtak. Éppen ezért hiba, ha ezt figyelmen kívül hagyva bármely hatalom ezeket előveszi, leporolja, és az aktuálpolitikának megfelelően értelmezve pozitív tartalommal próbálja interpretálni. Az orosz büntetőpolitika alakulása bőséggel szolgáltat erre példát, amelyek közül néhány jellemző időszak kodifikációs eseményeinek tükrében mutatjuk be a nem megfelelő dogmatikai alapokra épülő jogrendszerek deformálódását.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Andrékó Zsolt, Forgács Judit https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6714 A rémhírterjesztés tényállása a pandémia tükrében 2023-03-24T11:52:07+01:00 Ripszám Dóra ripszam.dora@pte.hu <p>Pandémiás időszakban számítani kell az addig kezelt társadalmi devianciák átalakulására, átrendeződésére. A járványhelyzetre tekintettel a bűncselekmények természete és súlyozása változhat. A koronavírussal kapcsolatban számos hír terjedt és terjed a mai napig, amelyek nagy része esetében nehezen dönthető el a felröppenésükkor, hogy azok mekkora igazságtartalommal rendelkeznek, legyen szó akár valós, akár álhírről (hoax), az embereket rendkívüli módon felzaklathatja, ami közvetve a járvánnyal szembeni védekezést is akadályozhatja.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Ripszám Dóra https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/magyrend/article/view/6673 Áldozathibáztató rendőrök? 2023-03-14T19:50:56+01:00 Windt Szandra windt@okri.hu <p>A jogalkalmazók, de különösen a rendőri és ügyészi szervek emberkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységének vizsgálata hosszú múltra tekint vissza külföldön. A magyar jogalkalmazói attitűd vizsgálatára kevés alkalommal került sor, nemcsak emberkereskedelemmel kapcsolatban. Az emberkereskedelem és a kényszermunka (Btk. 192. §) bűncselekménye miatt indult büntetőeljárások száma alacsony. Ennek okaként a jogalkalmazók áldozathibáztatását szokták kiemelni. Valóban áldozathibáztatóknak tekinthetők a rendőrök? Erre a kérdésre is kerestük a választ 2022. február–márciusban egy online kérdőív segítségével, amelynek lezárásáig összesen 702 válasz érkezett: 525 rendészeti állományú és 177 bűnügyes rendőr osztotta meg gondolatait. A válaszadók árnyalták az „áldozathibáztató rendőr” képét, annak ellenére, hogy nem reprezentálják a teljes rendőri állományt. A válaszok eredményei és az ebből levont következtetések, javaslatok olvashatók az alábbiakban gondolatébresztőként és további kutatások ösztönzéseképp.</p> 2023-12-12T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Windt Szandra