Rendészet és közigazgatás – közigazgatáselméleti szempontból

  • Lapsánszky András
doi: 10.32577/mr.2023.3.23

Absztrakt

A rendészet fogalma, a rendészet közigazgatással való viszonya és a legitim erőszak-alkalmazás kérdése körében vizsgálódom, illetve a hírközlési igazgatásnak a rendészettel való néhány kapcsolódási pontjára és a rendészeti igazgatásban azonosított egyes jellemzőknek a hírközlési igazgatásban megjelenő gondolati párhuzamosságaira térek ki.

Kulcsszavak:

rendészet közigazgatás konferencia

Hogyan kell idézni

Lapsánszky, A. (2023). Rendészet és közigazgatás – közigazgatáselméleti szempontból. Magyar Rendészet, 23(3), 251–256. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.23

Hivatkozások

- 13/2001. (V. 14.) AB határozat

- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

Balla Zoltán (2017): A rendészet fogalmának, tartalmának evolúciója. Belügyi Szemle, 65(5), 105–115. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2017.5.7

Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Ludovika.

Patyi András szerk. (2019): A közigazgatási hatósági eljárásjog jogintézményei. Budapest–Pécs: Dialóg Campus.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.