A hazai rendészettudomány állapota

  • Rixer Ádám
doi: 10.32577/mr.2023.3.25

Absztrakt

Korábbi tanulmányomban áttekintettem a rendészeti terület utóbbi tizenöt évének lényegesebb változásait, most pedig arra teszek kísérletet, hogy bemutassam a rendészettudomány magyarországi helyzetét. E munka nem vállalkozik teljeskörűségre, de számos olyan szempontot rögzít, amely a rendészettudománnyal összefüggő viták, további tudományos nézőpontú elemzések fontos adaléka lehet.

Kulcsszavak:

rendészet közigazgatás konferencia

Hogyan kell idézni

Rixer, Ádám. (2023). A hazai rendészettudomány állapota. Magyar Rendészet, 23(3), 261–271. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.25

Hivatkozások

/2019. (V. 30.) Korm. rendelet az idegenrendészeti szerv kijelöléséről és hatásköréről

Bakacsi Gyula et al. (2000): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Budapest: KJK.

Finszter Géza (1998): A közigazgatási és a rendvédelmi kutatások helye és perspektívái. Belügyi Szemle, 46(1), 34–39.

Hankiss Elemér (1986): Diagnózisok 2. Budapest: Magvető.

Jakab András – Szabó Miklós (2015): A jogdogmatikai kutatás. In Jakab András – Menyhárd Attila (szerk.): A jog tudománya. Tudománytörténeti és tudományelméleti írások, gyakorlati taná¬csokkal. Budapest: HVG-ORAC, 26–46.

KARSAIK (2012): Megalakult az MTA IX. Osztályának Rendészeti Albizottsága. Rendészettudományi Olvasónapló, 2012. május 18. Online: https://rendeszettudomany.blog. hu/2012/05/18/megalakult_az_mta_ix_osztalyanak_rendeszeti_albizottsaga

Kneen, Peter (1993): The Soviet scientific legacy: some differences of interpretation. Science and Public Policy, 20(4), 251. Online: https://doi.org/10.1093/spp/20.4.251

Lengyel Tibor (2022): Nem titkos, de nem is nyilvános: egyre több „kétezres” döntést hoznak Orbánék. Hvg.hu, 2022. január 5. Online: https://hvg.hu/itthon/20220105_Nem_titkos_de_ nem_is_nyilvanos_egyre_tobb_ketezres_dontest_hoznak_Orbanek

Linder Viktória (2020): Közszolgálat, avagy lehet-e közösség a közigazgatás személyi állomá¬nyához tartozókból? A magyar helyzet nemzetközi kitekintéssel. Glossa Iuridica, 7(1–2), 63.

Petró Csilla (2014): Vezetőképzés a közigazgatásban? Új Magyar Közigazgatás, 7(4), 9–17.

Rixer Ádám (2016): Post-Soviet Features of Hungarian Administrative Sciences. Interna¬tional Public Administration Review, 14(2–3), 169–198. Online: https://doi.org/10.17573/ ipar.2016.2-3.08

Rixer Ádám (2017): A magyar közigazgatási jogtudomány kognitív csapdái. In Homicskó Árpád Olivér – Szuchy Róbert (szerk.): Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, 441–456.

Rixer Ádám (2020a): A rendészet átalakulása a mai Magyarországon. Új Magyar Közigazgatás, 13(4), 40–49.

Rixer Ádám (2020b): A magyar közigazgatási jogtudomány értékelésének szempontjai. Budapest: Ludovika.

Rixer Ádám (2020c): A közigazgatási jogtudomány, mint népszerű tudomány. Glossa Iuridica, 7(1–2), 379–402.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.