Közigazgatás – a rendészeti igazgatás és a tudományok

doi: 10.32577/mr.2023.3.22

Absztrakt

A rendészeti igazgatás része a közigazgatásnak, és ha igen, akkor miért nem? A komolytalan kérdésre komoly válasz csak a tudományok segítségével adható.

Kulcsszavak:

rendészet közigazgatás konferencia

Hogyan kell idézni

Finszter, G. (2023). Közigazgatás – a rendészeti igazgatás és a tudományok. Magyar Rendészet, 23(3), 241–249. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.22

Hivatkozások

Balla Zoltán (2017): A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest: Dialóg Campus.

Beke József (2022): Közigazgatási tudományok, közbiztonsági igazgatás és a rendészet. Belügyi Szemle, 70(12, Nemzetközi Rendészeti Figyelő VIII.), 2690. Online: https://doi.org/10.38146/ BSZ.2022.12.8

Berényi Sándor (1993): Magyar államigazgatási jog. Különös rész II. Ideiglenes jegyzet. Budapest: Tankönyvkiadó.

Durkheim, Èmile (2000): Az öngyilkosság. Budapest: Osiris.

Farkasné Zádeczky Ibolya (2007): Hozzászólás A hadtudomány mai problémái, területei és új fogalma című cikkhez. Hadtudomány, 17(2).

Hautzinger Zoltán (2020): A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, (20)3, 137–146. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.8

Katona Géza (2012): A rendészettudomány terminológiája. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIII. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 5–14.

Kerezsi Klára – Pap András László (2015): Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, 15(4), 67–83.

Kis Norbert (2015): „Metszéspontok” – rendészettudomány, bűnügyi tudományok, közigazgatás-tudomány és transzdiszciplinaritás. Magyar Rendészet, (15)4, 85–92.

Kmety Károly (1907): A magyar közigazgatási jog kézikönyve. Budapest: Politzer.

Korinek László (2007): A bűnügyi tudományok helyzete. Magyar Tudomány, 168(12), 1570–1576.

Korinek László (2010): Kriminológia I. Budapest: Magyar Közlöny Lap-és Könyvkiadó.

Lange, Hans-Jürgen (2019): Verwaltungswissenschaften, Öffentliche Sicherheitsverwaltung und Polizei. SIAK-Journal − Zeitschrift für Polizeiwissenschaft und polizeiliche Praxis, (2), 31–44. On¬line: https://doi.org/10.7396/2019_2_C

Madarász Tibor (1987): Közigazgatás és jog. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Madarász Tibor (1992): A magyar államigazgatási jog alapjai. Kézirat. Budapest: Tankönyvkiadó.

Berényi Sándor et al. (1984): Magyar államigazgatási jog. Általános rész. Budapest: BM.

Mannheim Károly (1996): Ideológia és utópia. Budapest: Atlantisz.

Monjardet, Dominique (1995): Rendőrségi kutatás és modernizáció. Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 173.

Rózsás Eszter – Csáki Hatalovics Ferenc (2019): Közigazgatástan. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképző Központ.

Simon Sándor (1997): A hadtudomány mai értelmezése Magyarországon, fejlődése és helye a tudományok rendszerében. Hadtudományi Tájékoztató, (7).

Szigeti Péter (2001): Vázlat a közbiztonság három dimenziójáról. Jogtudományi Közlöny, 56(4), 153–161.

Tamás András (2005): A közigazgatási jog elmélete. Budapest: Szent István Társulat.

Vasvári Nagy Vilmos (2001): A hadtudományi kutató munka folyamata. Egyetemi jegyzet. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.