Egy ajándéktárgy mint rendőrségtörténeti forrás

Dr. Boda Dezső budapesti rendőrfőkapitány 1909. évi jubileumi fényképalbuma

doi: 10.32577/mr.2023.3.6

Absztrakt

A Rendőrmúzeum gyűjteményében szereplő, 2020 óta a rendőrségtörténeti állandó kiállításban is megtekinthető díszes fényképalbumot odaadó munkatársai ajándékozták szolgálati évfordulója alkalmából dr. Boda Dezsőnek, aki 1906 és 1917 között Budapest rendőrfőkapitányaként irányította a testületet. Az egyedi műtárgynak esztétikai értékén túl gazdag tisztviselői fényképanyagával jelentős prozopográfiai forrásértéke van. A tanulmány a díszalbumot felhasználva egy illusztrált életrajzi adattár összeállításának lehetőségét ismerteti, amely a hazai rendőrség történetével kapcsolatos ismereteket bővítheti.

Kulcsszavak:

rendőrség-történet rendőrség életrajz adattár

Hogyan kell idézni

Androvicz, G., & Virágh, A. (2023). Egy ajándéktárgy mint rendőrségtörténeti forrás: Dr. Boda Dezső budapesti rendőrfőkapitány 1909. évi jubileumi fényképalbuma. Magyar Rendészet, 23(3), 101–118. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.6

Hivatkozások

A főkapitány jubileuma (1909). Pesti Hírlap, 1909. április 18. 12.

A főkapitány napiparancsban közli a rendőrségi áthelyezéseket (1928). 8 Órai Ujság, 1928. március 15. 8.

A karlsruhei rendőrtechnikai kiállítás magyar anyaga (1925). A Rend, 1925. május 30. 1–2.

A rendőrség köréből (1909). Budapesti Hírlap, 1909. október 20. 10.

A tisztviselői karból (1934). Ujság, 1934. július 6. 10.

Az államrendőrségen 38 tisztviselőt tesznek B-listára (1924). Az Est, 1924. december 30. 7.

Áthelyezés a rendőrségen (1911). Budapesti Hírlap, 1911. november 1. 9.

Áthelyezés a rendőrségen (1912). Budapesti Hírlap, 1912. október 29. 9.

Áthelyezések a rendőrségen (1917). Pesti Napló, 1917. augusztus 4. 11.

Átszervezik a budapesti rendőrséget (1920). Magyarország, 1920. október 20. 5.

Boda Dezső dr. és Pekáry Ferenc dr. síremlékének leleplezése (1926). A Rend, 1926. szeptember 25. 1–2.

Budapesti Közlöny, 1893. december 31.

Budapesti Közlöny, 1897. május 18.

Budapesti Közlöny, 1900. március 2.

Budapesti Közlöny, 1901. február 26.

Budapesti Közlöny, 1907. június 25.

Budapesti Közlöny, 1908a. március 8.

Budapesti Közlöny, 1908b. június 23.

Budapesti Közlöny, 1909. június 25.

Budapesti Közlöny, 1911. augusztus 19.

Budapesti Közlöny, 1913. január 26.

Budapesti Közlöny, 1914. július 2.

Budapesti Közlöny, 1917a. június 2.

Budapesti Közlöny, 1917b. szeptember 6.

Budapesti Közlöny, 1918a. szeptember 21.

Budapesti Közlöny, 1918b. november 15.

Budapesti Közlöny, 1918c. november 26.

Budapesti Közlöny, 1919. január 16.

Budapesti Közlöny, 1920a. március 31.

Budapesti Közlöny, 1920b. július 7.

Budapesti Közlöny, 1926. október 10.

Budapesti Közlöny, 1933. július 11.

Budapesti Közlöny, 1934. július 29.

Budapesti Közlöny, 1942. augusztus 12.

Esküvő (1898). Borászati Lapok, 1898. december 25. 930.

Fejérváry Géza báró jubileuma (1901). Magyar Nemzet, 1901. augusztus 1. 7–8.

Feltűnéstkeltő áthelyezés az egyik kerületi kapitányságon (1937). Magyarság, 1937. július 2. 7.

Fontos áthelyezések a rendőrségen (1939). Magyarország, 1939. február 28. 4.

Kelety-hagyaték, 1900. március 31. (1024. eln. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1902. március 27. (28.294 sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1907. március 20. (31.823/1907. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1909. június 20. (81.813/1909. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1918. április 24. (3471 sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1922. április 15. (22.047/1922. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1923. október 26. (174.496/1923. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1932. június 22. (109710/1932-IV. szám.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1934a. június 27. (5685/1. eln. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1934b. augusztus 21. (4302. eln. sz.) (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1951a. február 12. (Rendőrmúzeum)

Kelety-hagyaték, 1951b. június 25. (01433. sz. véghatározat) (Rendőrmúzeum)

Kilián Zoltán (1926): Búcsúzó a nyugalomba vonuló Laky Imrétől. A Rend, 1926. június 30. 1–2.

Kinevezés (1901). Rendőri Lapok, 1901. július 7. 229.

Komlós Jenő (1927): Csömör, a fürdőközség. Budapesti Hírlap, 1927. augusztus 3. 7.

Laky Imre (1901): Bakáék Boszniában és egyéb történetek. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1906): Rendőrközegek tankönyve. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1910a): A büntetőtörvények tankönyve. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1910b): A kihágások és a közigazgatási (rendőri) büntető bíráskodás. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1910c): A magyar közjog (alkotmánytan) és magánjog általános ismereteinek kézikönyve. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1920a): A szolgálati szabályzat tankönyve. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1920b): Egy tiszt naplójából. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1921a): Öt év Szibériában. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1921b): Szervezési és egyéb szabályzatok. Budapest: Pátria.

Laky Imre (1925): Sárga veszedelem. Útleírások, élmények, naplók Ázsiából. Budapest: Singer-Wolfner.

Laky Imre (1926): Rendőrökről rendőröknek. Laky Imre emlékkönyve. Budapest: Ráth Mór Könyvkiadóvállalata.

Laky Imre szerk. (1909): Rendőri lexikon. Közrendészeti és büntetőjogi tudnivalók betűrendes kézikönyve. Budapest: Pátria.

Laky Imre – Rédey Miklós szerk. (1903): Rendőrségi lexicon. Budapest: Stephaneum.

Megbízások (1940). Magyar Rendőr, 1940. január 15. 18.

Meghalt Laky Imre ny. rendőrfőparancsnok (1930). Rendőr, 1930. március 22. 238.

Nyugdíjazások (1941). Magyar Rendőr, 1941. július 15. 230.

Pavlik Ferenc – Laky Imre (1907): Határrendészeti kézikönyv. Budapest: Pátria.

Rendőri áthelyezés (1923). 8 Órai Ujság, 1923. november 16. 5.

Rédey Miklós – Bokelberg Ede (1910): Budapesti utmutató. Rendőrségi zsebkönyv 1910. XII. évfo¬lyam. Budapest: Pallas Részvénytársaság.

Székely Vladimir (1926): A berlini rendőrkiállítás és rendőrkongresszus. A Rend, 1926. október 2. 3.

Ujabb érdekes áthelyezések a rendőrtiszti karban (1928). Esti Kurir, 1928. november 7. 9.

Új rendőrfőparancsnok (1924). Budapesti Hírlap, 1924. július 22. 5.

Változás a rendőrség bűnügyi osztályában (1920). Az Est, 1920. augusztus 8. 5.

Változások a rendőrségi vezető-állásokban (1933). 8 Órai Ujság, 1933. január 3. 2.

Változások a rendőrségen (1909). Pesti Hírlap, 1909. október 20. 12.

Várady Géza – Laky Imre (1912): Novibazár. Szandzsák-Plevlje – Rajzok, elbeszélések és útleírások Törökország novibazári szandzsákjából az okkupációtól az annekszióig terjedő időből. Budapest: Pátria.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.