Alapkutatási kísérlet a rendészet tanulmányozásához

doi: 10.32577/mr.2023.3.4

Absztrakt

A szerzők elkötelezettek az emberi méltóság elsődlegességét hangsúlyozó értékrend mellett. Egyikük a Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatója, másikuk az ő témavezetője. Az itt közreadott írás kettejük, illetve a doktorandusz társtémavezetőjének hosszabb interjúja alapján készült, amelyben az élhető társadalomról, az egyéni és közösségi részvétel fontosságáról a döntéshozatalban, az igazság minőségéről és szerepéről a jól működő társadalomban, valamint a szabadság és a biztonság dichotómiájáról beszélgettek. Közös céljaik fűzik össze őket; életpályájukat a modern társadalom demokratikusan működő rendészete megvalósításának víziója kísérte és kíséri. Az interjúbeszélgetések közreadása végül interjúelemeket is tartalmazó közös gondolataik tematikus elemek mentén szerkesztett dokumentálásával valósult meg. Ebben a formában ugyanis a szerzők célirányosabban és fókuszáltabban ki tudták fejezni azokat a gondolataikat, amelyek az ilyen szellemi megalapozással biztosított rendészet kialakítását segíthetik.

Kulcsszavak:

igazság szabadság biztonság élhető társadalom trilemmaelmélet

Hogyan kell idézni

Cieleszky, P., & Molnár, K. (2023). Alapkutatási kísérlet a rendészet tanulmányozásához . Magyar Rendészet, 23(3), 75–87. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.4

Hivatkozások

Arisztotelész (1987): Nikomakhoszi etika. Budapest: Európa.

Bereczkei Tamás (2008): Evolúciós pszichológia. Budapest: Osiris.

Borbély Zsuzsanna et al. (2021): Nemzetközi Rendészeti Figyelő I. Belügyi Szemle, 69(2), 285–303. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.6

Bull, Hedley (1977): The Anarchial Society. 2nd edition. London: Palgrave.

Doyle, Michael W. (1983): Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs 2. Philosophy & Public Affairs, 12(4), 323–353.

Horváth Balázs (1990): A civil Belügyminisztérium a jövő rendőrségéért. Belügyi Szemle, 28(10), 3–9.

Holley, Cameron – Mutongwizo, Tariro – Shaering, Clifford (2020): Conceptualizing Policing and Security: New Harmscapes, the Anthropocene, and Technology. Annual Review of Crimino¬logy, 3, 341–358. Online: https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041330

Krémer Ferenc (2020): Az élhető társadalom és a rendőrség válsága. Budapest: Gondolat.

Rodrik, Dani (2021): The inescapable trilemma of the world economy. Dani Rodrik’s weblog, 2021. október 22. Online: https://rodrik.typepad.com/dani_rodriks_weblog/2007/06/ the-inescapable.html

Tapaszti Attila (2019): Globalizált kontrollvesztettség a Rodrik trilemma alapján. Economania, 2019. február 15. Online: https://economaniablog.hu/2019/02/15/globalizalt-kontrollvesz¬tettseg/

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.