Az orosz büntetőpolitika és börtönügy főbb irányai 1497–1960 között

doi: 10.32577/mr.2023.3.1

Absztrakt

„Historia est magistra vitae”, a történelem az élet tanítómestere, szól a régi római szállóige. Ha alaposabban megvizsgáljuk, hogy e szavak mögött milyen társadalmi törvényszerűségek húzódnak meg, óhatatlanul szembesülünk azzal, hogy azok az elvek, megoldások, amelyek a történelem folyamán felbukkantak, karakterükben nem változtak. Éppen ezért hiba, ha ezt figyelmen kívül hagyva bármely hatalom ezeket előveszi, leporolja, és az aktuálpolitikának megfelelően értelmezve pozitív tartalommal próbálja interpretálni. Az orosz büntetőpolitika alakulása bőséggel szolgáltat erre példát, amelyek közül néhány jellemző időszak kodifikációs eseményeinek tükrében mutatjuk be a nem megfelelő dogmatikai alapokra épülő jogrendszerek deformálódását.

Kulcsszavak:

orosz büntetőpolitika orosz börtönügy pönológia Gulag nevelés

Hogyan kell idézni

Andrékó, . Z. G. ., & Forgács, J. (2023). Az orosz büntetőpolitika és börtönügy főbb irányai 1497–1960 között. Magyar Rendészet, 23(3), 17–35. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.1

Hivatkozások

Alekszejevics Blinov, Ivan (1914): Судебная реформа 20 ноября 1864 г.: историко-юридический очерк. Законодательство Российской империи.

Applebaum, Anne (2005): A Gulag története I–II. Ford. Tomori Gábor, N. Kiss Zsuzsa. Budapest: Európa.

Balogh László – Horváth Tibor (1983): Büntetés-végrehajtási jog I. Budapest: BM.

Bárdonicsek Dominika (2019): A szovjet büntetés-végrehajtás egy sajátos válfaja: A Gulag női táborai.

Pécs: PTE BTK Történettudományi Intézet – Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT).

Bencianov, Mikael (1998): Судебник 1497 года и складывание территории русского государства. Волот, 12.

Czéh Zoltán (2003): A Gulag mint gazdasági jelenség. Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet.

Lőrincz József (2006): A „nevelés-gondolat” a XX. századi börtönügyben – jogászi szemmel. Börtönügyi Szemle, 25(3), 1–20.

Feofanov, Juríj (1987): A szocialista jog megszületése. Belügyi Szemle, 25(11), 112–119.

Gláser István (1975): A szabadságvesztés büntetés-végrehajtása. Budapest: Közgazdasági és Jogi.

Gyetkov, Mihail Grigorievics (2007): Воспитательная работа как основное средство воздействия на осужденных лиц· Самарская гуманитарная академия (Самара). Серия: Право, (2), 46–55.

Jakovlev, Borisz – Burcev, Alekszandr (1999): Концентрационные лагери СССР (отрывки). Online: http://scriptum.cz/soubory//scriptum/%5Bnode%5D/jakovlev_burcov_koncentracyjonnyje-lageri-sssr-otryvki_txt.pdf

Kabódi Csaba – Mezey Barna (1988): Börtönügy – Keleten (Az európai szocialista országokban, 1917-től napjainkig). Módszertani Füzetek, 5(1), 41–56.

Khlevniuk, Oleg (2013): The History of the Gulag. New Haven: Yale University Press.

Mezey Barna (2004): Magyar jogtörténet. Budapest: Osiris.

Mikhailovna, Galina Ivanovna (2000): Labor Camp Socialism: The Gulag in the Soviet Totalitarian System. Armonk: Sharpe.

Pál László (1972): Büntetésvégrehajtási nevelés történeti áttekintése. Budapest: Büntetés-végrehajtás országos Parancsnokság Szakkönyvtára.

Pál László (1974): Bevezetés a kriminálpedagógiába. Budapest: Tanárképző főiskolai jegyzet.

Pál László (1976): Nevelés a büntetés-végrehajtásban. Budapest: Közgazdasági és Jogi.

Pliguzov, Andrej (2000): О списках Судебника и духовной грамоты Ивана III. Russian History/Historie Russe, 27(2).

Sáska Géza (2005): A társadalmi egyenlőség antikapitalista és demokrácia-ellenes képzete a XX. századi pedagógiai ideológiákban. Magyar Pedagógia, 105(1), 83–99.

Somogyvári Lajos (2016): Munkára nevelés a szocialista pedagógiában: az orosz-szovjet előtörténet (1917–1958). Iskolakultúra, 26(1), 82–92. Online: https://doi.org/10.17543/ISKKULT.2016.1.82

Subinszkij, Szergej Nyikolajevics (1908): Исторические очерки и рассказы. Площадь Искусств, 6-е издания, 2014.

Szabó Krisztina (2013): Pedagógiai elképzelések a sztálinizmusban. Oroszvalóság, 2013. május 29. Online: http://oroszvalosag.hu/?t1=tortenelem&hid=4085

Szolzsenyicin, Alekszandr (1989): A Gulag szigetcsoport. 1918–1956. Debrecen: Új Idő.

Tomiszov, Vlagyimir Alexejevics (2015): Императора Екатерина II (1729-1796), Российские правоведы XVIII–XX веков: Очерки жизни и творчество Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Русское юридическое наследие, 2-а издания.

Zsemlye János (2015): Interjú Pavel Prjanyikov és Borodkin professzor közt. Megjelent: 2007 szeptember 28–án a Russzkaja Zsizny c. lapban. Tortenelemcikkek.hu, 2015. március 24. Online: http://tortenelemcikkek.hu/node/418

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.