A rendőri intézkedés mint közigazgatási aktus

  • Buzás Gábor
doi: 10.32577/mr.2023.3.19

Absztrakt

A rendőr fogalma, ha a jogalkotó meg is próbálta meghatározni azt, lényegében a rendőr mint hatósági közeg feladatát, a tőle elvárt funkciót vagy annak elemeit rögzítette: „A rendészet végrehajtó közege s mindenekelőtt a törvény és rendeletek által megállapított korlátok határain belül a közbiztonságot és közrendet van hivatva fenntartani.”

Kulcsszavak:

közigazgatás konferencia rendészet

Hogyan kell idézni

Buzás, G. (2023). A rendőri intézkedés mint közigazgatási aktus. Magyar Rendészet, 23(3), 223–226. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.19

Hivatkozások

,3386/1892. eln. sz. főkap. rend.

Buzás Gábor (2018): Rendészet – katonai rendészet. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 6(2), 25–50.

Buzás Gábor (2022): A rendészeti igazgatás a védelmi és biztonsági igazgatás rendszerében. Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 10(1), 7–29.

Fazekas Marianna – Ficzere Lajos szerk. (2004): Magyar közigazgatási jog. X. fejezet. Budapest: Osiris.

Finszter Géza (1998): Egy mondat a rendvédelemről. In Szigeti Péter (szerk.): Tanulmányok a jogvédelem és a rendvédelem köréből. Budapest: RTF Jog- és Államtudományi Tanszék, 184.

Kántás Péter (1997): A rendészet fogalmához. Új Rendészeti Tanulmányok, (1), 50.

Szervezeti és szolgálati utasítás a Magyar Királyi Csendőrség számára (1927). Budapest: Stádium Sajtóvállalat R.-T.

Szikinger István (1998): A rendőrség a demokratikus jogállamban. Budapest: Sík.

Tóth József (1939): A rendészeti ténykedés alakjai. Eger: Szent János Nyomda.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.