A rendészet mint a közigazgatás része

doi: 10.32577/mr.2023.3.18

Absztrakt

A rendészetnek – mint a közigazgatás elválaszthatatlan részének – tárgya a közbiztonság, eszköze az erőszak-monopólium keretei között a rendészeti intézkedések, kényszerintézkedések és titkos eszközök alkalmazása.

Kulcsszavak:

közigazgatás rendészet

Hogyan kell idézni

Balla, Z. (2023). A rendészet mint a közigazgatás része. Magyar Rendészet, 23(3), 217–221. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.18

Hivatkozások

/2001. (V. 14.) AB határozat.

Balla Zoltán (2017): A rendészet alapjai és egyes ágazatai. Budapest: Dialóg Campus.

Balla Zoltán (2020): Ockham borotvája és a rendészet. Magyar Rendészet, (20)3, 20–22. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.1

Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Buzás Gábor (2022): A rendészeti igazgatás a védelmi és katonai biztonsági igazgatás rendszerében. Katonai Jogi és Hadászati Jogi Szemle, 10(1), 7–29.

Christián László (2022): Komplementer rendészet. Dialóg Campus.

Finszter Géza (2022): A változó rendészet és a rendészettudomány. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoport.

Hautzinger Zoltán (2020): A rendészettudomány határtudományai. Magyar Rendészet, 20(3), 137–138. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.3.8

Korinek László (2020): Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz. Belügyi Szemle, 68(11), 7–17. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.1

Lisken, Hans (1992): Handbuch des Polizeirechts. München: Beck.

Orbán József (2017): Terrorfenyegetettségi Bayes-hálós kockázatbecslés – valószínűségszámítási módszerek a terrorizmus elleni küzdelemben. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Szent Lászlótól a modernkori magyar rendészettudományig, Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja – Magyar Rendészettudományi Társaság, 149–154.

Sallai János (2014): A rendészet fogalmának kialakulás és történetének áttekintése. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Rendészettudományi gondolatok. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 55–66.

Skorka Tamás (2020): Rendőrség a koronavírus ellen. Magyar Rendészet, 20(4), 173–192. Online: https://doi.org/10.32577/mr.2020.4.11

Szamel Lajos (1985): A rendészet a közigazgatás rendszerében. Állam és Igazgatás, 35(11), 961–973.

Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programiroda.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.