Közigazgatás és komplementer rendészet

doi: 10.32577/mr.2023.3.20

Absztrakt

Tanulmányomban a közigazgatás és a rendészet egyes kapcsolódási pontjait vizsgálom a teljesség messzemenő igénye nélkül.

Kulcsszavak:

közigazgatás rendészet konferencia

Hogyan kell idézni

Christián, L. (2023). Közigazgatás és komplementer rendészet. Magyar Rendészet, 23(3), 227–231. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.20

Hivatkozások

Balla Zoltán (2014): A rendészet és a közigazgatás tartalmi összehasonlítása. Magyar Rendészet, 14(4), 11–23.

Boda József főszerk. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Budapest: Dialóg Campus.

Christián László – Erdős Ákos (2020): Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 20(12), 11–42. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1

Christián László (2019): Egy feledésbe merülő közösségi rendészeti modellkísérlet margójára. In Gaál Gyula – Hautzinger Zoltán (szerk.): Gondolatok a rendészettudományról: Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából. Budapest: Magyar Rendészettudományi Társaság, 79–88.

Christián László (2022): Komplementer rendészet. Budapest: Dialóg Campus.

Concha Győző (1901): A rendőrség természete és állása szabad államban. Budapest: MTA.

Concha Győző (1905): Politika II. Közigazgatástan. Budapest: Grill Károly Könyvkiadóvállalata.

Erdős Ákos (2021): Pénzügyőri szolgálati ismeretek 2.0. Budapest: A Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozata.

Finszter Géza (2002): A rendészet jogi természete, rendvédelem – honvédelem. In Hautzinger Zoltán (szerk): Pécsi Határőr Tudományos Közlemények I. Pécs: Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja, 13–26.

Finszter Géza (2012): A rendőrség joga. Tanulmány a rendészeti igazgatásról. Budapest: Országos Rendőr-főkapitányság.

Finszter Géza (2018): Rendészettan. Budapest: Dialóg Campus.

Finszter Géza (2023): Komplementer rendészet. Könyvismertetés. Belügyi Szemle, 23(1), 145–156. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.1.8

Szamel Lajos (1990): A rendészet és a rendőrség jogi szabályozásának elméleti alapjai. Budapest: A Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatások Programirodája.

Terpstra, Jan – Fyfe, Nicholas R. – Salet, Renze (2019): The Abstract Police: A Conceptual Exploration of Unintended Changes of Police Organisations. The Police Journal: Theory, Practice and Principles, 92, 339–359. Online: https://doi.org/10.1177/0032258X18817999

Von Stein, Lorenz (1871): Az államigazgatás és igazgatási jog alapvonalai. Folytonos tekintettel An¬gol-, Franczia-és Németország törvényhozása-és irodalmára. Stein Lőrincz bécsi egyetemi tanár után, a hazai viszonyainkra és törvényhozásukra való utalásokkal. Ford. Kautz Gusztáv. Budapest: Ráth Mór.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.