Migránsok, menedékkérők a 2021. évi német rendőrségi bűnügyi statisztikában

doi: 10.32577/mr.2023.3.5

Absztrakt

A publikáció a Németországi Szövetségi Köztársaság 2021. évi rendőrségi bűnügyi statisztikájának menekültekre, migránsokra vonatkozó adatait dolgozza fel. Az olvasó megismerheti e kör általános bűnügyi helyzetét, a kapcsolódó statisztikai adatokat, az elkövetett tipikus bűncselekményeket. A szerző bemutatja a rendőrségi dokumentum felépítését, rámutat a bűnözés súlypontjaira, nemzetiségi sajátosságaira, a rendőri biztonsági munka nehézségeire. Az anyagban összehasonlító információkat találunk több évre visszamenően, illetve párhuzamot a német állampolgárok bűnügyi helyzetével.

Kulcsszavak:

menekült migráns bűnügyi statisztika bűnözés megelőzése kitoloncolás

Hogyan kell idézni

Fórizs, S. (2023). Migránsok, menedékkérők a 2021. évi német rendőrségi bűnügyi statisztikában. Magyar Rendészet, 23(3), 89–99. https://doi.org/10.32577/mr.2023.3.5

Hivatkozások

Burger, Reiner (2017): Bürgermeister überlebt Messerangriff. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2017. november 27. Online: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/attentat-auf-andreas-holls¬tein-buergermeister-von-altena-15313814.html

Deák József et al. (2016): A migráció rendészeti és egészségügyi aspektusai napjainkban. Belügyi Szemle, 64(9), 5–15. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.9.1

Erneut drohende Sammelabschiebung nach Afghanistan am 07.04.2021 (2021). Pro Asyl, 2021. április 5. Online: https://www.proasyl.de/pressemitteilung/erneut-drohende-sammelabschie¬bung-nach-afghanistan-am-07-04-2021/

Fin (2021): Bundesweite Proteste gegen die Sammelabschiebung am 07.04.2021. Afghanistan.not-safe.de, 2021. április 1. Online: https://afghanistan.not-safe.de/index.php/bundesweite-proteste-gegen-die-sammelabschiebung-am-07-04-2021/

Görbe Attiláné Zán Krisztina (2016): Nemzetközi xenofóbia kutatások. In Deák József – Gaál Gyula – Sallai János (szerk.): A toll sokszor erősebb, mint a kard: rendészettudományi tanulmányok Prof. Dr. Fórizs Sándor 65. születésnapja tiszteletére. Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft., 84–100.

Hautzinger Zoltán (2014): A magyar idegenjog rendszere és az idegenjogi (szak)igazgatás. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 2(2), 69–78.

Hautzinger Zoltán (2018): A migráció és a külföldiek büntetőjogi megítélése. Pécs: AndAnn.

Kriminalität im Kontext von Zuwanderung [é. n.]. BKA. Online: https://www.bka.de/DE/AktuelleInfor-mationen/StatistikenLagebilder/Lagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/Kri-minalitaetImKontextVonZuwanderung_node.html

Kriminalität im Kontext von Zuwanderung Kernaussagen Betrachtungszeitraum: 01.01.– 30.09.2021 (2021). Online: https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Jahres-berichteUndLagebilder/KriminalitaetImKontextVonZuwanderung/kernaussagenZuKrimi-nalitaetImKontextVonZuwanderung.html?nn=62336

Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) [é. n.]. BKA. Online: https://www.bka.de/DE/AktuelleInforma-tionen/StatistikenLagebilder/PolizeilicheKriminalstatistik/pks_node.html

Ritecz György (2019): A migráció és a bűnözés viszonya a külföldiek által Németországban el¬követett bűncselekmények tendenciái alapján – 1. rész. Hadtudomány, 29(4), 80–88. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2019.29.4.80

Ritecz György (2020): A migráció és a bűnözés viszonya a külföldiek által Németországban el¬követett bűncselekmények tendenciái alapján – 2. rész. Hadtudomány, 30(1), 53–66. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2020.30.1.53

Ritecz György – Suhajda Attila (2022): A terrorizmus és a migráció (menekültek) közötti kapcsolat elemzése. Szakmai Szemle, 20(2), 30–58.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.