Teljes szám

Hadművészet

object(Publication)#184 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6400) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:53" ["primaryContactId"]=> int(7888) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6276) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2869) "Arjen, Versloot – Adamczyk, Elżbieta (2017): The Geography and Dialects of Old Saxon: River-basin communication networks and the distributional patterns of North Sea Germanic features in Old Saxon. Amsterdam: The Boydell Press Annales regni francorum. Frank királyi évkönyvek (2021). Ford. Darvas Mátyás. Budapest: Magyarságkutató Intézet Bachrach, Bernard S. (2013): Charlemagne’s Early Campaigns (768–777) – A Diplomatic and Military Analysis. Leiden–Boston: Brill. Online: https://doi.org/10.1163/9789004244771 Che Guevara, Ernesto (2007): A gerillaharcos kézikönyve. Ford. Gálvölgyi Judit. Budapest: Ulpius-ház Einhard (1880): Vita Caroli Magni. Hannover: Impensis bibliopolii Hahniani. (Einhard [1901]: Nagy Károly élete. Ford. Dékáni Kálmán. Budapest: Franklin Társulat) Forgács Balázs (2020): Gerillák, partizánok, felkelők. Az irreguláris hadviselés története – korunk kihívásai. Budapest: Zrínyi Haber Péter (2015): Az aszimmetrikus hadviselés más szempontból. Hadtudomány, 25. Elektronikus szám. 119–128. Online: https://doi.org/10.17047%2FHADTUD.2015.25.E.119 Halsall, Guy (2003): Warfare and Society in Barbarian West 450–900. London & New York: Routledge Hines, Jones (2003): The Conversion of the Old Saxons. In Green, Dennis H. – Siegmund, Frank (szerk.): The Continental Saxons from the Migration Period to the Tenth Century: An Ethnographic Perspective. Woodbridge: Boydell Press Kovács Jenő (1995): Katonai stratégia és hadikultúrák (Komplex kutatási téma) II. Kézirat. (NKE EKKL HHK Kari Könyvtárában található, raktári jelzetek: II. kötet: 585/2060:1.) Lawrence, Thomas Edward (2017): The Sewen Pillars of Wisdom. London: Arcadia Press. Online: https://doi.org/10.5040/9781474287715.ch-008 Liddell Hart, Basil Henry (1991): Strategy. Second Revised Edition. New York: Meridian Book. (Liddell Hart, Basil Henry [2002]: Stratégia. Ford. Soproni András. Budapest: Európa) Mao, Ce-tung (1953): Mao Ce-tung válogatott művei 2. Budapest: Szikra Melleno, Daniel (2014): Before They Were Vikings: Scandinavia and the Franks up to the Death of Louis the Pious. Berkeley: Univesity of California Nicolle, David (2014): The Conquest of Saxony ad 782–785. Oxford: Osprey Paulus Diaconus (1878): Historia langobardorum. Hannover: Impensis Bibliopoli Hahniani Paulus Diaconus (1901): A langobardok története – Historia langobardorum. Ford. Gombos F. Albin. Brassó: Brassói Lapok Rembold, Ingrid (2018): Conquest and Christianisation. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/9781108164597 Vegetius, Publius Flavius (2004): Epitoma de rei militaris. Oxford: Oxford University Press. (Publius Flavius Vegetius [1963]: A hadtudomány foglalata. Ford. Várady László. In Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest: Zrínyi)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-21" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(408) "

In the last third of the 8th century, one of Europe’s leading military powers, the Frankish Empire, attempted to conquer the smaller but militarily powerful Saxon territories. The short-planned campaign turned into a war lasting many years in which the Saxon forces applied the methods of the guerrilla warfare.

" ["hu_HU"]=> string(328) "

A 8. század utolsó harmadában, Európa egyik vezető katonai hatalma, a Frank Birodalom megkísérelte meghódítani a kisebb, de katonailag potens szász területeket. A rövidre tervezett hadjárat hosszú évekre elhúzódó háborúvá vált, amelyben a szász erők a gerilla hadviselés módszereit alkalmazták.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "Guerrilla Warfare in the Medieval Age: The Saxon–Frankish War (772–785)" ["hu_HU"]=> string(74) "Gerilla hadviselés a középkorban: a szász–frank háború (772–785)" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(11) "Beck Attila" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#736 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7888) ["email"]=> string(22) "beck.attila@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6400) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-4802-201X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(99) "

Munkahely: Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

Beosztás: régész

 

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Beck" ["hu_HU"]=> string(4) "Beck" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(21) "európai történelem" [1]=> string(27) "középkori hadtörténelem" [2]=> string(19) "gerilla hadviselés" [3]=> string(15) "Frank Birodalom" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(16) "European history" [1]=> string(25) "medieval military history" [2]=> string(16) "guerilla warfare" [3]=> string(15) "Frankish Empire" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27051) ["id"]=> int(5274) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6400) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6284) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:54" ["primaryContactId"]=> int(7740) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6160) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6716) "XXXIII/1921. law 104-119. article. Source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=92100033.TV Árvay, Viktor: Tüzérség és harckocsik együttműködése támadásnál. Magyar Katonai Szemle, 2, no. 12 (1932). 121-126. Badinszky, László: Aknavetők, gyalogsági kísérő és tankelhárító lövegek. Magyar Katonai Közlöny, 14, no. 3-4 (1926). 237-243. Bangha, Imre: A tankok. Magyar Katonai Közlöny, 8, no. 1-2 (1920). 88-97. Benke, József: Elgondolások a jövő háborújáról Magyar Katonai Szemle, 10, no. 1 (1940). 31-41. Billnitzer, Ernő: A korszerű gyalogsági és lovassági löveg mozgatása. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 3 (1934). 76-80. Billnitzer, Ernő: Harckocsi elhárító ágyú – gyalogsági löveg. Magyar Katonai Szemle, 8, no. 3 (1938). 59-64. Bokross, László: Gyalogsági (lovassági) üteg. Magyar Katonai Szemle, 10, no. 3 (1940). 638-642. Csatay, Lajos: Korszerű könnyű tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 5 (1931). 117-132. Cziegler, István: A megfigyelés kérdése a korszerű tüzérségnél. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 9 (1929). 890-893. Cziegler, István: A tüzérség feladata a harckocsik elleni védelemben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 5 (1930). 436-448. Cziegler, István: Páncéljárműves csapatok támadásának tüzérségi támogatása. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 5 (1928). 492-496. Deák, András: A tüzérség motorizálása. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 5 (1931). 147-150. Demény, Géza: Tüzérfelderítő és tüzérközvetítő járőrök. Magyar Katonai Közlöny, 10, no. 2 (1922). 129-136. Elekes, Antal: A rögtönzött gyors seregtestek tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 5 (1935). 69-77. Elekes, Antal: Tüzérség a mechanizált seregtestek kötelékében. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 11 (1934). 135-145. Ferjetsik, Ottó: A támadás. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 7-8 (1921). 417-438. G.: A hadsereg motorizálásának befolyása a hadműveletekre és a vezetésre. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 923-933. Gerbert, Károly: A harckocsik összműködése a többi fegyvernemekkel. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 4 (1931). 14- 25. Gerbert, Károly: Páncélcsapatok. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 10 (1929). 973-984. Gerbert, Károly: Páncélcsapatok. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 12 (1929). 1201-1213. Gerbert, Károly: Páncéloscsapatok és motorizált erők alkalmazása. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 5 (1934). 34-53. Góthay, Artúr: A rohamtüzérség. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 7 (1943). 51-52. Góthay, Artúr: Páncélos seregtestek tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 8 (1943). 239-242. Hazai, Imre: Gyakorlati tapasztalatok a gyalogsági ágyu harcászati alkalmazása terén. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 4 (1931). 41-50. Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 6 (1927). 571-585. Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 7-8 (1927). 639-659. Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 9 (1927). 742-759. Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 933-938. Heigl, Frigyes, Dr.: Korszerű harckocsielhárító fegyverek. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 3 (1928). 277-298. Heszlényi, Józseg: Motoros alakulatok tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 5 (1935). 144-160. Horváth, László: A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 2 (1931). 17-31. Horváth, Sándor: Páncélos seregtestek. Magyar Katonai Szemle, 10, no. 11 (1940). 311-324. Kováts, Kálmán: A szovjet-orosz tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 9, no. 2 (1939). 44-59. Kováts, Kálmán: Összműködés a tüzérséggel. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 3 (1931). 19-29. Láng, Dénes: A gépkocsizó tüzérség fejlődési lehetőségei. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 6 (1943). 593-597. Markó, Árpád: A gyalogság nehéz fegyverei. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 11 (1928). 1064-1073. Marton, Gábor: A gyaloghadosztály tüzérségének felfegyverzése. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 180. Mayer-Csejkovics, Károly: A jövő hadviselése és annak eszközei. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 1 (1929). 23-42. Mersich, Jenő: Az utolsó kétszáz méter a támadásban. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 7 (1935). 10-26. Módly, Zoltán: Lövegek és aknavetők a németeknél és a franciáknál. Magyar Katonai Közlöny, 11, no. 5-6 (1923). 292-303. Németh, József: A gyorsan mozgó csapatok időszerű kérdései. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 9 (1931). 29-49. Osztovics, Ferenc: Támadás tűzhenger oltalma alatt. Magyar Katonai Szemle, 3, no. 4 (1933). 49-59. Praznovszky, Kálmán: A gyalogezred korszerű fegyverzete. Magyar Katonai Szemle, 11, no. 9 (1941). 568-579. Rákosi, Béla: A modern közelharctüzérség. Magyar Katonai Közlöny, 10, no. 4-5 (1922). 304-314. Rákosi, Béla: A tábori tüzérség korszerű harcáról. Magyar Katonai Szemle, 2, no. 6 (1932). 33-44. Riedl, Lajos: A tüzérség a világháborúban és a jövőben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 6 (1930). 548-565. Riedl, Lajos: A tüzérség a világháborúban és a jövőben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 11 (1930). 1051-1063. S.: A gyalogság támogatása a harcban. Kisérő és támogatótüzérség. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 1 (1921). 54-58. S.: Kisérő tüzérség. A Militär Wochenblatt 1920-21-iki évfolyama 121. számában megjelent cikk alapján. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 4 (1921). 258-263. S.: Még egyszer az „összműködésről”, a kisérő gépek és tüzérségről. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 10-11 (1921). 690-695. Saáry, István: A kísérő lövegtől a lovas ágyús szakaszig. Magyar Katonai Szemle, 7, no. 11 (1937). 54- 63. Suhay, Imre: A motorizálás kérdése és jelenlegi állapota a nyugati államok hadseregeiben. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 6 (1928). 583-592. Suhay, Imre: Angol páncélos csapatok 1928-ban. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 2 (1929). 190-195. Szalay, Tibor: Adjunk-e a zászlóaljnak üteget? Magyar Katonai Szemle, 10, no. 8 (1940). 361-364. Tarnay, József: Kisérő tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 6 (1931). 144-153. Virágh, László: A tüzérség motorizálása korszerű hadseregekben. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 10 (1931). 43-60. Wagner, János dr.: Gyorsanmozgó seregtestek. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 4 (1934). 44-55. Zugi, Aladár: Gépcsoportok alkalmazása és harca. Magyar Katonai Szemle, 8, no. 6 (1938). 30-39." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "23-36" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(439) "

In this review I try to show that fruitful argument what happened in the columns of Hungarian military journal Magyar Katonai Közlöny and Magyar Katonai Szemle. Gunner officers of that period had no other choice than turn to academic level because of restrictions of Treaty of Trianon. They tried to solve the same problem, effective artillery support for infantry, but imagined different ways. I will review their articles below.

" ["hu_HU"]=> string(439) "

In this review I try to show that fruitful argument what happened in the columns of Hungarian military journal Magyar Katonai Közlöny and Magyar Katonai Szemle. Gunner officers of that period had no other choice than turn to academic level because of restrictions of Treaty of Trianon. They tried to solve the same problem, effective artillery support for infantry, but imagined different ways. I will review their articles below.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(64) "Argument on infantry support gun on academic level (1920–1943)" ["hu_HU"]=> string(64) "Argument on infantry support gun on academic level (1920–1943)" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Mátyás Botond" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#733 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7740) ["email"]=> string(23) "matyas.botond@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6284) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7617-589X" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(74) "National University of Public Service Doctoral School of Military Sciences" ["hu_HU"]=> string(61) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

Doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Mátyás" ["hu_HU"]=> string(8) "Mátyás" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(12) "Botond Hunor" ["hu_HU"]=> string(12) "Botond Hunor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(26) "infantry support artillery" [1]=> string(17) "assault artillery" [2]=> string(24) "self-propelled artillery" [3]=> string(11) "war history" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27052) ["id"]=> int(5275) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6284) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Biztonságpolitika

object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6208) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:54" ["primaryContactId"]=> int(7634) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6084) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3652) "Abrial, Stéphane (2011): NATO Builds Its Cyberdefenses. New York Times, 2011. február 27. Online: https://www.nytimes.com/2011/02/28/opinion/28iht-edabrial28.html Allied Joint Publication 3.10 Allied Joint Doctrine for Information Operations. 2009. november 23. Online: https://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf Allied Joint Publication-3. Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. 2019. február 11. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797323/doctrine_nato_conduct_of_ops_ajp_3.pdf Allied Joint Publication 3.20. Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations. 2020. január 29. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899678/doctrine_nato_cyberspace_operations_ajp_3_20_1_.pdf Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC European Commission (2020): The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. 2020. december 16. Online: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0 European Parliament (2021): The NIS2 Directive: A High Common Level of Cybersecurity in the EU. 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf European Security Union. 2020. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en Klimburg, Alexander (2012): National Cyber Security Framework Manual. Tallinn. Online: https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/NCSFM_0.pdf Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér. 2013. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=HU MacKenzie, Paul J. (2017): NATO Joint Airpower And Offensive Cyber Space Operations. 2017. Online: https://www.japcc.org/wp-content/uploads/JAPCC_OCO_screen.pdf Nai-Fovino, I. et al. (2019): A Proposal for a European Cybersecurity Taxonomy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2760/106002 NATO (2021): Cyber Defence. 2021. július 2. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm Recovery Plan for Europe. 2021. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on Information and Communications Technology Cybersecurity Certification and Repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act). Online: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj Shaping Europe’s Digital Future. 2019. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en The Military Planning and Conduct Capability (MPCC). 2018. november. Online: https://www.eca.europa.eu/sites/eca-audit-defence/EN/Documents/MPCC.pdf Towards a More Secure, Global and Open Cyberspace: The EU Presents its New Cybersecurity Strategy. 2020. december 16. Online: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90623/towards-more-secure-global-and-open-cyberspace-eu-presents-its-new-cybersecurity-strategy_en" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "37-49" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(779) "

Over the past two decades, the growing hybrid and significant cyber security threat has affected both the Member States of the European Union (EU), the North Atlantic Treaty Organization (NATO) and their own systems. European governments had to take steps to develop cyber security policies at national level, while simultaneously
pooling their sovereignty through the North Atlantic Treaty Organization and the European Union to strengthen their protection. The question often arises as to what is the difference and the similarity between the two organizations, and is it necessary for both if there are overlaps? The purpose of this publication is to show how cyber security threats affect the organizational structure and strategic environment of the EU and NATO.

" ["hu_HU"]=> string(787) "

fenyegetettség egyaránt kihatott az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamaira és saját rendszereire is. Az európai kormányoknak lépéseket kellett tenniük a nemzeti szintű kiberbiztonsági politikák kidolgozására, miközben
egyidejűleg egyesítették szuverenitásukat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén és az Európai Unión keresztül védelmük megerősítése érdekében. Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság a két szervezet között, illetve szükséges- e mindkét szervezet, ha vannak átfedések? Jelen publikáció célja bemutatni, hogyan hatnak a kiberbiztonsági fenyegetések az EU és a NATO szervezeti struktúrájára és stratégiai környezetére.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(35) "Cyber Defence in NATO and in the EU" ["hu_HU"]=> string(38) "Kibervédelem a NATO-ban és az EU-ban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Bihaly Barbara" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#755 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7634) ["email"]=> string(18) "b.bihaly@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6208) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-2441-7789" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Bihaly" ["hu_HU"]=> string(6) "Bihaly" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Barbara" ["hu_HU"]=> string(7) "Barbara" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(13) "kibervédelem" [1]=> string(14) "Európai Unió" [2]=> string(4) "NATO" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(13) "cyber defence" [1]=> string(4) "NATO" [2]=> string(14) "European Union" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#732 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27141) ["id"]=> int(5276) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6208) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#759 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6418) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:53" ["primaryContactId"]=> int(7914) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6294) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8386) "Amnesty International (1991): Arbitrary Killings in February and March 1989: Victims Exhumed from Mass Graves. Online: https://www.amnesty.org/ar/documents/amr53/002/1991/en/ Baker Hughes (2022a): Worldwide Rig Count. Online: https://rigcount.bakerhughes.com/static-files/b9b8aada-d10f-480a-9025-f7055d79f95d Baker Hughes (2022b): International Rig Counts for March 2022. Online: https://rigcount.bakerhughes.com/intl-rig-count/ Barredo-Zuriarrain, Juan (2021): Credit-Fueled Demand and Shrinking Aggregate Supply: A Study on the Hyperinflation in Venezuela. Review of Political Economy. Online: https://doi.org/10.1080/09538259.2022.2037932 Bata-Balog Amadea (2021): Véget tud-e vetni Venezuela a hiperinflációnak? Avagy hány nullával kell még csonkítani a nemzeti valutát? Corvinák, 2021. augusztus 24. Online: https://corvinak.hu/vilag/2021/08/24/veget-tud-e-vetni-venezuela-a-hiperinflacionak-avagy-hany-nullaval-kell-meg-csonkitani-a-nemzeti-valutat Beales, Richard – Silva, Lauren – Hay, George (2022): Venezuela da a Estados Unidos una lección de ‘realpolitik’. El País, 2022. március 11. Online: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/10/opinion/1646910300_902683.html?rel=-buscador_noticias Benczes István (2015): A washingtoni konszenzus és a nemzetközi pénzügyi szervezetek. Köz-Gazdaság, 10(2), 107–123. Berrios, Ruben – Marak, Andrae – Morgenstern, Scott (2011): Explaining Hydrocarbon Nationalization in Latin America: Economics and Political Ideology. Review of International Political Economy, 18(5), 673–697. Online: https://doi.org/10.1080/09692290.2010.493733 BP Statistical Review of World Energy 2021. 70th Edition, 2021. Bull, Benedicte – Rosales, Antulio (2020): The Crisis in Venezuela. European Review of Latin American and Caribbean Studies, (109), 1–20. Online: https://doi.org/10.32992/erlacs.10587 Buxton, Julia (2014): Social Policy in Venezuela. Geneva: UNRISD Working Paper CIA (é. n.): Net Migration Rate. Online: https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/net-migration-rate/country-comparison Eljuri, Elisabeth – Pérez, Victorino J. Tejera (2008): 21st-Century Transformation of the Venezuelan Oil Industry. Journal of Energy & Natural Resources Law, 26(4), 475–498. Online: https://doi.org/10.1080/02646811.2008.11435196 European Parliament (2019): Venezuela: Parliament Recognizes Guaidó, Urges EU to Follow Suit (2019. január 31.). Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190125IPR24303/venezuela-parliament-recognises-guaido-urges-eu-to-follow-suit Ferchen, Matt (2020): China-Venezuela Relations in the Twenty-First Century: From Overconfidence to Uncertainty. United States Institute of Peace. Giusti, Luis E. (1999): La Apertura: The Opening of Venezuela’s Oil Industry. Journal of International Affairs, 53(1), 117–128. Halff, Antoine et al. (2017): Apocalypse Now: Venezuela, Oil and Reconstruction. Columbia Global Energy Dialogues. 1–17. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3822695 Hegedűs Barbara (2019): Venezuela. In Szente-Varga Mónika – Bács Zoltán György (szerk.): Dél-Amerika a 21. században – társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusok. Budapest: Dialóg Campus, 163–180. Online: http://real.mtak.hu/107090/1/634_Del_Amerika_a_21_szazadban_vegleges_E.pdf Hellinger, Daniel (2017): Oil and the Chávez Legacy. Latin American Perspectives, 44(1), 1–24. Online: https://doi.org/10.1177/0094582X16651236 IEA (2022): Oil and Petroleum Products Explained, Oil Imports and Exports. Online: https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-exports.php IEA (é. n.): Total Energy Supply (TES) by Source, Venezuela 1990–2019. Online: https://www.iea.org/countries/venezuela IMF (é. n.): Inflation Rate, Average Consumer Prices. Online: https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/OEMDC/ Kornblihtt, Juan (2015): Oil Rent Appropriation, Capital Accumulation, and Social Expenditure in Venezuela During Chavism. World Review of Political Economy, 6(1), 58–74. Online: https://doi.org/10.13169/worlrevipoliecon.6.1.0058 Lehoczki Bernadett (2013): A Chávez éra Venezuelában: bel- és külpolitikai alternatíva keresés. Grotius Tanulmányok. 1–16. Lieuwen, Edwin (2016): Petróleo en Venezuela, una historia. Caracas: Fundación Editorial El perro y la rana Mähler, Annegret (2009): Oil in Venezuela: Triggering Violence or Ensuring Stability? A Context-sensitive Analysis of the Ambivalent Impact of Resource Abundance. German Institute for Global and Area Studies Miller, Eugene Willard (1940): Petroleum in the Economy of Venezuela. Economic Geography, 16(2), 204–2010. Online: https://doi.org/10.2307/140982 Monaldi, Francisco (2018): The Collapse of the Venezuelan Oil Industry and Its Global Consequences. Washington: Atlantic Council OEC (é. n.): Venezuela. Online: https://oec.world/en/profile/country/ven OPEC (é. n.): Wells Completed in OPEC Members. Online: https://asb.opec.org/data/ASB_Data.php OSAC (2020): Venezuela 2020 Crime & Safety Report (2020. július 21.). Online: https://www.osac.gov/Content/Report/0e6ed0e0-eb8e-44cc-ab81-1938e6c8d93f Osorio, Gregorio Darwich (2015): Petróleo en Venezuela en el siglo XX. De la inexperiencia institucional a la pericia. CDC, 32(88). Online: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-25082015000100009 Palacios, Luisa – Monaldi, Francisco (2022): Venezuela Oil Sanctions: Not an Easy Fix. Columbia: Center on Global Energy Policy. Online: https://www.energypolicy.columbia.edu/research/commentary/venezuela-oil-sanctions-not-easy-fix#_edn4 Parraga, Marianna (2021): How Venezuela Pulled its Oil Production out of a Tailspin. Reuters, 2021. december 27. Online: https://www.reuters.com/markets/commodities/how-venezuela-pulled-its-oil-production-out-tailspin-2021-12-27/ PDVSA (é. n): La Corporación Venezolana del Petróleo (CVP). Online: https://www.pdvsa.com/index.phpoption=com_content&view=article&id=6517&Itemid=577&lang=es Philip, G. (1999): When Oil Prices Were Low: Petroleos de Venezuela (PdVSA) and Economic Policy-Making in Venezuela Since 1989. Bulletin of Latin American Research, 18(3), 361–376. Online: https://doi.org/10.1111/j.1470-9856.1999.tb00140.x R4V (é. n.): Refugees and Migrants from Venezuela. Online: www.r4v.info/en/refugeeandmigrants Rácz András (2019): Oroszország és a venezuelai válság. Nemzet és Biztonság, (2), 4–11. Online: https://doi.org/10.32576/nb.2019.2.2 Singer, Florantonia (2022a): El chavismo juega a dos bandas con EE UU y Rusia en medio de la crisis por la invasión a Ucrania. El País, 2022. március 15. Online: https://elpais.com/internacional/2022-03-15/el-chavismo-juega-a-dos-bandas-conee-uu-y-rusia-en-medio-de-la-crisis-por-la-invasion-a-ucrania.html#?rel=mas Singer, Florantonia (2022b): Maduro retoma el contacto con Estados Unidos en plena crisis energética por la invasión de Ucrania. El País, 2022. március 8. Online: https://elpais.com/internacional/2022-03-08/maduro-reconoce-el-acercamiento-con-estados-unidos-en-medio-de-la-invasion-de-ucrania.html#?rel=mas Soltész Béla (2021): A venezuelai kivándorlás hatása Dél-Amerika országaira. KKI Elemzések, (51). Online: https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.KE-2021.51 Szente-Varga Mónika – Bata-Balog Amadea (2021): Return Migration from Venezuela to Europe: Back to the Roots. Estudos Internacionais: Revista De Relacoes Internacionais Da Puc Minas, 9(3), 75–95. Online: https://doi.org/10.5752/P.2317-773X.2021v9n3p75-95 The Global Economy (é. n.): Corruption Perceptions – Transparency International – Country Rankings. Online: https://www.theglobaleconomy.com/rankings/transparency_corruption/ The White House (2022): Readout of President Biden’s Call with Venezuelan Interim President Juan Guaidó (2022. június 8.). Online: https://bit.ly/3US7Rit Városi Dorottya (2021): A Trump-kormány szektorális szankciói Venezuelában. KKI Elemzések, E-2021. (4), 3–17. Online: https://doi.org/10.47683/KKIElemzesek.E-2021.04 Vogel Dávid (2009): Venezuela a bolivári úton – Az elmúlt két évtized politikai történelme. Publikon Vogel Dávid (2011): Venezuela gazdaságpolitikája. A Chávezi évek. Társadalom és Politika, (1–2). 127–141. Online: https://www.academia.edu/22978083/Venezuela_gazdas%C3%A1gpolitik%C3%A1ja_A_ch%C3%A1vezi_%C3%A9vek" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "51-67" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(718) "

Venezuela has significant reserves of natural resources, therefore it could play an important role in world politics, given the world’s ever-increasing energy consumption.
The South American country’s economy has been entirely based on the oil industry, making it very sensitive to price fluctuations. Venezuela had to take out international loans in the late 1980s, and the country is currently struggling with hyperinflation and a humanitarian crisis. The economic crisis has also affected the oil industry, and the condition of the infrastructure has deteriorated. The article presents the history of oil extraction and analyses the causes of the current crisis and the possibilities for the future.

" ["hu_HU"]=> string(747) "

Venezuela tekintélyes nyersanyagtartalékokkal rendelkezik, ennélfogva – figyelembe véve Földünk továbbra is növekvő energiafogyasztását – a világpolitikában is fontos szerepet tölthetne be. A dél-amerikai ország gazdaságát teljes mértékben az olajiparra alapozta, emiatt a világpiaci árváltozások igen érzékenyen érintették. Az 1980-as évek végén nemzetközi hiteleket kellett felvennie, jelenleg pedig hiperinflációval, humanitárius válsággal küzd. Az egyre romló gazdasági helyzet az olajiparra is kihatott, az infrastruktúra állapota is rosszabbodott. A cikk bemutatja az olaj kitermelésének történetét és vizsgálja a jelenlegi válsághoz vezető okokat, a jövőbeni lehetőségeket.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(65) "Crisis in Venezuela: The Past and Future Prospects of Oil Exports" ["hu_HU"]=> string(69) "Venezuelai válság: az olajexport múltja és jövőbeli kilátásai" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Füzesi Kitti" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#756 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7914) ["email"]=> string(21) "fuzesikitti@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6418) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5655-6126" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "National University of Public Service, Doctoral School of Military Sciences" ["hu_HU"]=> string(61) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Füzesi" ["hu_HU"]=> string(7) "Füzesi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Kitti" ["hu_HU"]=> string(5) "Kitti" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(12) "Dél-Amerika" [1]=> string(9) "Venezuela" [2]=> string(8) "olajipar" [3]=> string(7) "energia" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(13) "South America" [1]=> string(9) "Venezuela" [2]=> string(12) "oil industry" [3]=> string(6) "energy" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#773 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27142) ["id"]=> int(5277) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6418) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6534) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:51" ["primaryContactId"]=> int(8052) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6410) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(16755) "Aalen, Lovise: Ethiopian State Support to Insurgency in Southern Sudan from 1962 to 1983: Local, Regional and Global Connections. Journal of Eastern African Studies, 8, no. 4 (2014). 626–641. Online: https://doi.org/10.1080/17531055.2014.949403 Abraham, Kinfe: The Horn of Africa: Conflicts and Conflict Mediation in the Greater Horn of Africa. Addis Ababa, EIIPD and HADAD, 2006. Addis Standard: Ethio–Sudan border dispute: Manageable or time bomb? Addis Standard, 20 May 2022a. Online: https://addisstandard.com/in-depth-analysisethio-sudan-border-dispute-manageable-or-time-bomb/ Addis Standard: UN agrees to replace Ethiopian forces within UNISFA: Sudan. Addis Standard, 20 January 2022b. Online: https://addisstandard.com/news-un-agreesto-replace-ethiopian-forces-within-unisfa-sudan/ African Union: Cessation of Hostilities Agreement between the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Tigray Peoples’ Liberation Front (TPLF). African Union – Peace and Security Department, 02 November 2022. Online: https://www.peaceau.org/en/article/cessation-of-hostilities-agreement-between-thegovernment-of-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-and-the-tigraypeoples-liberation-front-tplf African Union: Peace and Security Council 301st Meeting: Communiqué. AU Peace and Security Council, 30 November 2011. Online: https://www.peaceau.org/uploads/psc-communique-sudan-eng-30-11-11-2-.pdf Africa News: Ethiopia again denies killing seven Sudanese soldiers at disputed border area. Africa News, 01 July 2022. Online: https://www.africanews.com/2022/07/01/ethiopia-again-denies-killing-seven-sudanese-soldiers-at-disputed-border-area// Al Jazeera: South Sudan rebel chief meets President Kiir in Ethiopia. Al Jazeera, 20 June 2018. Online: https://www.aljazeera.com/news/2018/6/20/south-sudan-rebel-chiefmeets-president-kiir-in-ethiopia Al Jazeera: Sudan recalls envoy to Ethiopia after execution of seven soldiers. Al Jazeera, 27 June 2022a. Online: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/27/sudan-recallsenvoy-to-ethiopia-after-execution-of-seven-soldiers Al Jazeera: Ethiopian PM says agreed with Sudan’s al-Burhan to settle dispute. Al Jazeera, 5 July 2022b. Online: https://www.aljazeera.com/news/2022/7/5/ethiopia-pmmeets-sudans-burhan-says-both-endorse-dialogue Al Jazeera: Sudan denies occupying Ethiopian territory in contested region. Al Jazeera, 28 January 2021a. Online: https://www.aljazeera.com/news/2021/1/28/sudan-deniesoccupying-ethiopian-territory Al Jazeera: Rising tension as Ethiopia and Sudan deadlocked on border dispute. Al Jazeera, 1 February 2021b. Online: https://www.aljazeera.com/news/2021/2/1/risingtension-ethiopia-sudan-deadlocked-border-dispute-fashaga Al Jazeera: Sudan military says several soldiers killed in Ethiopian attack. Al Jazeera, 28 November 2021c. Online: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/28/sudanmilitary-says-several-soldiers-killed-in-ethiopian-attack Alemu, Tekeda: The Conundrum of Present Ethiopian Foreign Policy. In Search of a Roadmap for Ethiopia’s Foreign and National Security Policy and Strategy. CDRC, January 2019. Amani Africa: Briefing on the Situation in Abyei. Amani Africa, 29 September 2022. Online: https://amaniafrica-et.org/briefing-on-the-situation-in-abyei/ Anderson, David M. – Adrian J. Browne: The Politics of Oil in Eastern Africa. Journal of Eastern African Studies, 5, no. 2 (2011). 369–410. Online: https://doi.org/10.1080/17531055.2011.573187 Anna, Cara: ‘Clean out our insides’: Ethiopia detains Tigrayans amid war. The Associated Press, 29 April 2021. Online: https://apnews.com/article/africa-ethiopia-raceand-ethnicity-health-coronavirus-5f22a5aea128cbd659fbf4f810aac973 Arab News: Sudan demands expulsion of Ethiopians from Abyei UN peacekeeping forces. Arab News, 07 April 2021. Online: https://www.arabnews.com/node/1838971/middle-east BBC: Ethiopian former UN peacekeepers seek asylum in Sudan. BBC, 10 May 2021. Online: https://www.bbc.com/news/world-africa-57055014 Bereketeab, Redie: Introduction. In Redie Bereketeab (ed.): The Horn of Africa. Intra-State and Inter-State Conflicts and Security. London, Pluto Press, 2013. Beyene, Abdeta D. – Seyoum Mesfin: The Practicalities of Living with Failed States. Dædalus, 147, no. 1 (2018). 128–140. Online: https://doi.org/10.1162/DAED_a_00479 Buzan, Barry – Ole Wæver: Regions and Powers. The Structure of International Security. Cambridge, Cambridge University Press, 2003. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252 Clapham, Christopher: The Horn of Africa. State Formation and Decay. London, Hurst & Company, 2017. Crook, John R.: Introductory Note to the Government of Sudan and the South Sudan People’s Liberation Movement/Army Abyei Arbitration Award. International Legal Materials, 48, no. 6 (2009). 1254–1257. Online: https://doi.org/10.1017/S0020782900000838 Dawkins, Sophia L. R. – Bart L. Smit Duijzentkunst: Stable and Final? Arbitration of Land Boundary Disputes in Cases of State Secession. Proceedings of the ASIL Annual Meeting, 106 (2012). 143–146. Online: https://doi.org/10.5305/procannmeetasil.106.0143 Deng, Francis: The Man Called Deng Majok. A Biography of Power, Polygyny, and Change. New Jersey, Yale University Press, 1986. Deng, Luka B.: Justice in Sudan: Will the Award of the International Abyei Arbitration Tribunal Be Honoured? Journal of Eastern African Studies, 4, no. 2 (2010). 298–313. Online: https://doi.org/10.1080/17531055.2010.487339 Donelli, Federico. The al-Fashaga dispute: a powder keg in the heart of the Horn of Africa. Trends Research and Advisory, 4 March 2022. Online: https://trendsresearch.org/insight/the-al-fashaga-dispute/ Ethiopian Embassy in Washington, D.C.: MoFA Condemns Sudan’s Claim over Benshangul Gumuz Region. 04 May 2021. Online: https://ethiopianembassy.org/mofacondemns-sudans-claim-over-benshangul-gumuz-region-may-4-2021/ Ethiopian Monitor: Abiy and Al-Burhan Discuss Bilateral, Regional Issues. Ethiopian Monitor, 15 October 2022. Online: https://ethiopianmonitor.com/2022/10/15/abiy-and-al-burhan-discuss-bilateral-regional-issues/ FBC: The Ministry of Defence Gave an Explanation Regarding Some Army Members Deployed in the International Peacekeeping Mission Who Did Not Return Home. Fana Broadcasting Cooperation, 27 April 2022. Translation from Amharic by the author. Online: https://www.fanabc.com/archives/127580 Houreld, Katharine: Ethiopia says disarms Tigrayan peacekeepers in Somalia over security. Reuters, 18 November 2020. Online: https://www.reuters.com/article/ethiopiaconflict-somalia-exclusive/exclusive-ethiopia-says-disarms-tigrayan-peacekeepersin-somalia-over-security-idUSKBN27Y1HF Johnson, Douglas H.: Why Abyei Matters. The Breaking Point of Sudan’s Comprehensive Peace Agreement? African Affairs, 107, no. 426 (2008). 1–19. Online: https://doi.org/10.1093/afraf/adm070 Malito, Debora V.: The Persistence of State Disintegration in Somalia Between Regional and Global Intervention. Doctoral Thesis. Università degli studi di Milano, 2013. Marks, Simon – Mohammed Alamin: Ex-UN Peacekeepers Battle for Control of Key Ethiopian Town. Bloomberg, 02 September 2022. Online: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/ex-un-peacekeepers-battle-for-control-of-keyethiopian-town?leadSource=uverify%20wall Mbaku, J. Mukum: The Controversy over the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Brookings, 05 August 2020. Online: https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/08/05/the-controversy-over-the-grand-ethiopian-renaissance-dam/ Mehari, Taddele M.: Keeping Peace in Abyei: The Role and Contributions of Ethiopia. ISS Africa, 28 October 2011. Online: https://issafrica.org/iss-today/keeping-peacein-abyei-the-role-and-contributions-of-ethiopia Mengistu, Molla: Ethio–Sudanese Relations: 1991–2001. A Thesis submitted to the School of Graduate Studies of Addis Ababa University in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts in International Relations, Addis Ababa University, 2002. Middle East Eye: Sudan launches assault on Ethiopia after alleged executions. Middle East Eye, 28 June 2022. Online: https://www.middleeasteye.net/news/sudan-ethiopiaassault-launched-after-alleged-executions Ministry of Information – Press and Audiovisual Department: The Federal Democratic Republic of Ethiopia Foreign Affairs and National Security Policy and Strategy. Addis Ababa, November 2002. News24: 15 UN peacekeepers from Tigray refuse to return to Ethiopia. News24, 23 February 2021. Online: https://www.news24.com/news24/africa/news/15-unpeacekeepers-from-tigray-refuse-to-return-to-ethiopia-20210223 OHCHR: International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia Finds Reasonable Grounds to Believe that the Federal Government Has Committed Crimes against Humanity in Tigray Region and that Tigrayan Forces Have Committed Serious Human Rights Abuses, Some Amounting to War Crimes. OHCHR, 22 September 2022. Online: https://www.ohchr.org/en/news/2022/09/internationalcommission-human-rights-experts-ethiopia-finds-reasonable-grounds Osman, Amira A.: Conflict over Scarce Resources and Identity: The Case of Abyei, Sudan. In Ulf Johansson Dahre (ed.): Resources, Peace and Conflict in the Horn of Africa. A Report on the 12th Horn of Africa Conference. Lund, Sweden, 23–25 August 2013. 249–263. Osterrieder, Holger – Johannes Lehne – Vladimir Kmec: United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA). In Joachim A. Koops – Thierry Tardy – Norrie MacQueen – Paul D. Williams (eds.): The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations. Oxford, Oxford University Press, 2017. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199686049.001.0001 Ottaway, Marina – Amr Hamzawy: The Comprehensive Peace Agreement. Carnegie Endowment for International Peace, 04 January 2011. Online: https://carnegieendowment.org/2011/01/04/comprehensive-peace-agreement-pub-42223 Permanent Mission of Albania to the UN: Remarks by the Political Coordinator Arian Spasse at the Security Council meeting on Sudan and South Sudan. Permanent Mission of Albania to the UN, 21 April 2022. Online: http://ambasadat.gov.al/united-nations/remarks-by-the-political-coordinator-arian-spasse-at-the-securitycouncil-meeting-on-sudan-and-south-sudan/ Prendergast, John – Brian Adeba: Abyei: Sudan and South Sudan’s New Chance to Solve Old Disputes. African Arguments, 21 October 2019. Online: https://africanarguments.org/2019/10/abyei-sudan-south-sudan-new-chance-olddisputes/ Report of the Chairperson of the Commission on the Effort and Activities of the African Union High Level Implementation Panel on Sudan (AU doc. PSC/PR/CCCI, 30 November 2011). Ronen, Yehudit: Ethiopia’s Involvement in the Sudanese Civil War: Was It as Significant as Khartoum Claimed? Northeast African Studies, 9, no. 1 (2002). 103–126. Online: https://doi.org/10.1353/nas.2007.0003 Saied, Mohamed: Egypt deepens military ties with Sudan as Ethiopia moves forward with Nile dam. Al-Monitor, 22 March 2022. Online: https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/egypt-deepens-military-ties-sudan-ethiopia-moves-forwardnile-dam Sarwar, Nadia: Post-Independence South Sudan: An Era of Hope and Challenges. Strategic Studies, 32, nos. 2–3 (2012). 172–182. Shinn, David H.: Government and Politics. In LaVerle Berry (ed.): Sudan. A Country Study. Washington, D.C., Federal Research Division, Library of Congress, 2015. Sigatu, Kaleab T.: Military Power as Foreign Policy Instrument: Post-1991 Ethiopian Peace Support Operations in the Horn of Africa. PhD Dissertation in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Military Sciences. Budapest, University of Public Service, Doctoral School of Military Sciences, 2021. Online: https://hdi.uni-nke.hu/document/hdi-uni-nke-hu/Kaleab%20Sigatu%20PhD%20Dissertation%20May%2026%202021%20(3).pdf Sudan Tribune: Ethiopia maintains “neutral position” toward Sudan – South Sudan dispute. Sudan Tribune, 19 September 2012. Online: https://sudantribune.com/article43242/ Sudan Tribune: Egypt is always associated with Nile dam discussions between Ethiopia and Sudan: Ghandour. Sudan Tribune, 16 August 2017. Online: https://www.sudantribune.com/spip.php?article63261 Sudan Tribune: 528 Tigrayan peacekeepers in Abyei refuse to return to Ethiopia. Sudan Tribune, 24 April 2022a. Online: https://sudantribune.com/article257982/ Sudan Tribune: UNISFA, SSPDF reopen Twic–Abyei movement after closure. Sudan Tribune, 01 June 2022b. Online: https://sudantribune.com/article259694/ Sudan Tribune: Sudan grants asylum to over 200 Ethiopian ex-UN peacekeepers. Sudan Tribune, 02 September 2022c. Online: https://sudantribune.com/article263622/ Takpiny, Benjamin: Ethiopian peacekeepers in S.Sudan resist going home. Anadolu Agency, 23 February 2021. Online: https://www.aa.com.tr/en/africa/ethiopian-peacekeepers-inssudan-resist-going-home/2154427 Tekle, Tesfa-Alem: Sudan’s Bashir Supports Ethiopia’s Nile Dam Project. Sudan Tribune, 5 April 2012. Online: https://sudantribune.com/article41261/ The Defense Post: Sudan Army Chief Visits Border Area after Ambush Blamed on Ethiopia. The Defense Post, 18 December 2020. Online: https://www.thedefensepost.com/2020/12/18/sudan-army-chief-visits-border/ The Irish Times: Ethiopian PM tries to mediate Sudan’s political crisis after bloodshed. The Irish Times, 7 June 2019. Online: https://www.irishtimes.com/news/world/africa/ethiopian-pm-tries-to-mediate-sudan-s-political-crisis-after-bloodshed-1.3918607 Tir, Jaroslav: Keeping the Peace after Secession: Territorial Conflicts between Rump and Secessionist States. The Journal of Conflict Resolution, 49, no. 5 (2005). 713–741. Online: https://doi.org/10.1177/0022002705279426 UN General Assembly: Summary Study of the Experience Derived from the Establishment and Operation of the United Nations Emergency Force. Report of the Secretary-General, UN Doc. A/3943, October 9, 1958, para. 60. UN Security Council: Resolution 1990 (2011). United Nations, 27 June 2011. Online: https://digitallibrary.un.org/record/706063?ln=en UN Security Council: Resolution 2104 (2013). United Nations, 29 May 2013. Online: https://digitallibrary.un.org/record/749656?ln=en UN Security Council: Resolution 2416 (2018). United Nations, 15 May 2018. Online: https://digitallibrary.un.org/record/1617169?ln=en United Nations: Fatalities. United Nations Peacekeeping, 2022. Online: https://peacekeeping.un.org/en/fatalities United Nations: Troop and Police Contributors. United Nations, December 2018. Online: https://peacekeeping.un.org/en/troop-and police-contributors United Nations: UNMISS Factsheet. United Nations, 10 June 2022. Online: https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss University of Pennsylvania – African Studies Center: Ethiopia–Sudan: Joint Communiqué. University of Pennsylvania – African Studies Center, 19 November 1999. Online: https://www.africa.upenn.edu/Hornet/irin_112299.html U.S. Senate Committee on Foreign Relations: Chairman Menendez Calls on UN to Prohibit Ethiopian Troops in Tigray from Serving as Peacekeepers. U.S. Senate Committee on Foreign Relations, 06 July 2021. Online: https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/chairman-menendez-calls-on-un-to-prohibit-ethiopiantroops-in-tigray-from-serving-as-peacekeepers Verjee, Aly: The Crisis of Ethiopian Foreign Relations. ACCORD, 24 August 2021. Online: https://www.accord.org.za/conflict-trends/the-crisis-of-ethiopian-foreign-relations/ Wheeler, Kevin G. – Mohammed Basheer – Zelalem T. Mekonnen – Sami O. Eltoum – Azeb Mersha – Gamal M. Abdo – Edith A. Zagona – Jim W. Hall – Simon J. Dadson: Cooperative Filling Approaches for the Grand Ethiopian Renaissance Dam. Water International, 41, no. 4 (2016). 611–634. Online: https://doi.org/10.1080/02508060.2016.1177698 Williams, Paul D. – Thong Nguyen: Neighborhood Dynamics in UN Peacekeeping Operations, 1990–2017. International Peace Institute, 11 April 2018. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3260884 Winter, Roger – John Prendergast: Abeyi: Sudan’s ‘Kashmir’. American Progress, 29 January 2008. Online: https://www.americanprogress.org/article/abeyi-sudans-kashmir/ Woldemichael, Shewit: Ethiopia–Sudan border tensions must be de-escalated. ISS Africa, 10 May 2021. Online: https://issafrica.org/iss-today/ethiopia-sudanborder-tensions-must-be-de-escalated Yihun, Belete B.: Setit-Humera: A Blister on Ethio–Sudanese Boundary Disputation. Journal of Borderlands Studies, 31, no. 1 (2016). 107 122. Online: https://doi.org/10.1080/08865655.2016.1165077 Young, John: Conflict and Cooperation: Transitions in Modern Ethiopian–Sudanese Relations. HSBA Briefing Paper, May 2020." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "69-91" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(857) "

This paper aims to offer an overview of a unique and decade-long Ethiopian peacekeeping deployment in Abyei, where Ethiopian contingents comprise almost the entire force, where the deployment ended in an ungraceful manner because of disapproval from the government of Sudan. The paper reveals that the Tigray conflict which resulted in the desertion of the Ethiopian peacekeepers and Egyptian pressure on Sudan because of the GERD have contributed to the withdrawal of Ethiopian peacekeepers and the Ethiopia–Sudan border dispute brought a dark shadow on their relations in addition to the disruption of the peacekeeping deployment. The paper concludes that unless Ethiopia makes a progress on internal stability and reboots its relations with its neighbours, Ethiopia’s role as a peace mediator and peacekeeper in the region becomes an ignominy.

" ["hu_HU"]=> string(857) "

This paper aims to offer an overview of a unique and decade-long Ethiopian peacekeeping deployment in Abyei, where Ethiopian contingents comprise almost the entire force, where the deployment ended in an ungraceful manner because of disapproval from the government of Sudan. The paper reveals that the Tigray conflict which resulted in the desertion of the Ethiopian peacekeepers and Egyptian pressure on Sudan because of the GERD have contributed to the withdrawal of Ethiopian peacekeepers and the Ethiopia–Sudan border dispute brought a dark shadow on their relations in addition to the disruption of the peacekeeping deployment. The paper concludes that unless Ethiopia makes a progress on internal stability and reboots its relations with its neighbours, Ethiopia’s role as a peace mediator and peacekeeper in the region becomes an ignominy.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(83) " The Abrupt Withdrawal of Ethiopia’s a Decade-Long Peacekeeping Mission in UNISFA" ["hu_HU"]=> string(83) " The Abrupt Withdrawal of Ethiopia’s a Decade-Long Peacekeeping Mission in UNISFA" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(42) "From Security Provider to a Security Risk?" ["hu_HU"]=> string(42) "From Security Provider to a Security Risk?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(21) "Sigatu Kaleab Tadesse" } ["locale"]=> string(5) "en_US" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#754 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(8052) ["email"]=> string(18) "dubiiwaq@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6534) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(67) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:41:"Doctoral School of Military Sciences, NKE";}" ["hu_HU"]=> string(67) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:41:"Doctoral School of Military Sciences, NKE";}" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Sigatu" ["hu_HU"]=> string(6) "Sigatu" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(14) "Kaleab Tadesse" ["hu_HU"]=> string(14) "Kaleab Tadesse" } ["submissionLocale"]=> string(5) "en_US" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(5) "Abyei" [1]=> string(8) "Ethiopia" [2]=> string(12) "peacekeeping" [3]=> string(11) "South Sudan" [4]=> string(5) "Sudan" [5]=> string(6) "UNISFA" } ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(5) "Abyei" [1]=> string(8) "Ethiopia" [2]=> string(12) "peacekeeping" [3]=> string(11) "South Sudan" [4]=> string(5) "Sudan" [5]=> string(6) "UNISFA" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#765 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27148) ["id"]=> int(5278) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "en_US" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6534) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF (English)

Társadalomtudomány

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6441) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:52" ["primaryContactId"]=> int(7941) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6317) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(7210) "10 Jahre Strategischer Führungslehrgang, Im Auftrag der Österreichischen Bundesregierung. 2013. Online: http://docplayer.org/17304681-10-jahre-strategischer-fuehrungslehrgang-im-auftrag-der-oesterreichischen-bundesregierung.html A Nemzeti Honvédtisztképzés Új Rendszere (2021). (Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, Boldizsár Gábor ezredes és Pohl Árpád dandártábornok által 2020-ban kidolgozott koncepció továbbfejlesztett változata). Kézirat A társadalmi ellenálló képesség szerepe a biztonság szavatolásában (2020). Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete. Európai Bizottság (2018): A védelmet nyújtó Európa: az Unió a reziliencia kialakítására és a hibrid fenyegetésekkel szembeni hatékonyabb fellépésre törekszik. Sajtóközlemény. Brüsszel, 2018. június 13. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/hu/IP_18_4123 Academic Advisory Board Meeting, 3–4 December 2021. NATO Defense College. Information Paper, Topic: Expanded Generals, Flag Officers, Ambassadors Course or “GFOAC+”. AJP-01(C), Allied Joint Doctrine (2007). NATO Standardization Agency. Online: https://www.scribd.com/document/79893592/Ajp-01-c Allied-Joint-Operation# AJP-01(D), Allied Joint Doctrine (2010). NATO Standardization Agency AJP-01(E), Allied Joint Doctrine, (2017). NATO Standardization Agency. Online: https://bit.ly/3CgMiSn Az Európai Parlament 2021. július 7-i állásfoglalása az EU és a NATO közötti együttműködésről a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében. Brussels Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm#68 Bulla Miklós (2011): Sokféleség és sérülékenység. A resilience képesség társadalmi interpretálása. In Pál Tamás – Bulla Miklós: Sebezhetőség és adaptáció. A reziliencia esélyei. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet. 19–32. Európai Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (2016): Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös kerete, európai uniós válasz. JOIN/2016/018 final. Brüsszel, 2016. április 6 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=PT Hazafi Zoltán (2018): Átjárhatóság a közszolgálat egyes rétegei között. In György István – Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest: Dialóg Campus. 41–52. Online: https://bit.ly/3YlAyXY Higher Command and Staff Course, Joint Services Command and Staff College, Defence Academy of the United Kingdom. Online: https://www.da.mod.uk/colleges-and-schools/joint-services-command-and-staff-college/ Invitation Letter For Generals, Flag Officers And Ambassadors' Course (GFOAC 2021-2), NATO Defence College, NDC/2299. Jobbágy Zoltán – Mércse Balázs (2011): Javaslatok a Magyar Honvédségben folytatandó tudományos kutatások rendjére vonatkozó irányelvekhez. Sereg Szemle, 9(3), 174–180. Keszely László (2021): A nemzeti ellenállóképesség fejlesztésének trendjei. Védelmibiztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, (6), 8–12. Online: https://bit.ly/3PkWAGf Komplex közszolgálati gyakorlat (Közös közszolgálati gyakorlat) tantárgyi programja. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/RRVTO01_Komplex_Kozszolgalati_ Gyakorlat.pdf Közszolgálati tisztviselők 2. (2017). Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Képviselői Információs Szolgálat, 2017/53. Lehrplan für das Modul 1016 „Deutscher Capstone Course“ Durchgang 2019 vom 04.11.2019 bis 22.11.2019. Hamburg: Führungsakademie der Bundeswehr, 2019. június 20. Modulkatalog 2021, Barrierefrei. Hamburg: Führungsakademie der Bundeswehr, 2021. április 26. 17–18. Molnár Ferenc (2021): A reziliencia kérdése és a NATO. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, (15). Online: https://bit.ly/3W4osRk NATO (2006): Riga Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_37920.htm?selectedLocale=en NATO (2008): Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008. Online: https://www.nato.int/cps/en/SID-D1453C0E-DCF302EF/natolive/official_texts_8443.htm? selectedLocale=en NATO (2010): Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Lisbon. Online: https://www.nato.int/cps/em/natohq/ official_texts_68828.htm NATO (2012): Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012. Online: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease Professional Military Education. Higher Command and Staff Course, King’s College London, Defence Studies Department. Online: https://www.kcl.ac.uk/dsd/military-education Royal College for Defence Studies. Defence Academy of the United Kingdom. Online: https://www.da.mod.uk/colleges-and-schools/royal-college-of-defence-studies/ Royal College for Defence Studies. Online: https://www.afpt-uk.org/royal-college-of-defence-studies Strategischer Führungslehrgang. Das Leistungsgremium. Online: https://www.stratfuelg.gv.at/strategie-philosophie Strategischer Führungslehrgang. Strategic Community. Online: https://www.stratfuelg.gv.at/strategie-philosophie Szöőr Ádám (2019): Vírus 2019: közös gyakorlaton az NKE hallgatói. Online: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/virus-2019-kozos-gyakorlaton-az-nke-hallgatoi Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm Yost, David S. (2007): Elemzés: A NATO együttműködésének javítása nemzetközi szervezetekkel. NATO Tükör, 2007. ősz. Online: https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/ hungarian/analysis2.html Jogi források 2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról. Online: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=a1100132.tv 2021. évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00 2021. évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= A2100121.TV&searchUrl=/gyorskereso" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "93-110" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(714) "

This article is the first part of a longer study that aims at delivering a proposal for the strategic training of state leaders, especially in the framework of the public service and the comprehensive approach. The author departs from the Act XCIII of 2021 on the synchronisation of defence and security activities that names national resilience and its
societal foundation, the comprehensive approach. He then details the challenges posed by the unification process of the state administration. The author lists international examples of the strategic training of state leaders, and delivers a proposal for the introduction of a Hungarian training that takes all national characteristics into account.

" ["hu_HU"]=> string(706) "

Jelen tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen állami vezetők stratégiai felkészítésére, különös tekintettel a közszolgálatiságra és az átfogó megközelítésre. A szerző a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (VBÖ) által nevesített nemzeti ellenálló képességet és annak társadalmi vetületét, az átfogó megközelítést részletezi, majd bemutatja az egységesülő közszolgálat kihívásait. Nemzetközi példákon keresztül ismerteti az állami vezetők stratégiai felkészítését, aminek eredményeként a magyarországi viszonyokat és sajátosságokat figyelembe véve javaslatokat fogalmaz meg.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(101) "Strategic Training of State Leaders with a View on National Resilience and the Comprehensive Approach" ["hu_HU"]=> string(140) "Az állami vezetők stratégiai felkészítése, különös tekintettel a nemzeti ellenálló képességre és az átfogó megközelítésre" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Jobbágy Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#708 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7941) ["email"]=> string(25) "jobbagy.zoltan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6441) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-4553-6397" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(87) "National University of Public Service, Faculty of Military Science and Officer Training" ["hu_HU"]=> string(74) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "

associate professor

" ["hu_HU"]=> string(22) "

egyetemi docens

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Jobbágy" ["hu_HU"]=> string(8) "Jobbágy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(22) "ellenálló képesség" [1]=> string(24) "átfogó megközelítés" [2]=> string(14) "közszolgálat" [3]=> string(15) "vezetőképzés" [4]=> string(26) "stratégiai felkészítés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(10) "resilience" [1]=> string(22) "comprehensive approach" [2]=> string(20) "state administration" [3]=> string(20) "leadership education" [4]=> string(18) "strategic training" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#751 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27151) ["id"]=> int(5279) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6441) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Általános

object(Publication)#687 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6414) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:53" ["primaryContactId"]=> int(7906) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6290) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(957) "Jogi források - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - 2021. évi CXL. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről - 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről - 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról - 2013. évi XCVII. törvény a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról - 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról - 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "111-117" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(612) "

One of the conditions for the personnel supplementation of national defence organizations in a special legal order is that persons planned for military service on the basis of conscription meet the conditions specified in the legislation. One of the conditions is that the person concerned does not hold a post that is in retention. The lecture presents the current system, situation and role of the order in the military supplement of defence organizations. It examines the various pieces of legislation for the military administration and highlights shortcomings and inaccuracies and their consequences.

" ["hu_HU"]=> string(674) "

A honvédelmi szervezetek személyi kiegészítésének egyik feltétele különleges jogrendben, hogy a törvény alapján katonai szolgálatra tervezett személyek megfeleljenek a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A feltételek egyike az, hogy az érintett személy ne töltsön be olyan beosztást, amely meghagyásban van. A tanulmány bemutatja a meghagyás jelenlegi rendszerét, helyzetét és szerepét a honvédelmi szervezetek hadkiegészítésében. Megvizsgálja a katonai igazgatás szempontjából a különböző jogszabályokban meghatározottakat, rávilágít a hiányosságokra és pontatlanságokra, valamint ezek következményeire.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(78) "Current Situation of the Injunction, Consequences of the Lack of Harmonisation" ["hu_HU"]=> string(81) "A meghagyás jelenlegi helyzete, a jogharmonizáció hiányának következményei" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Héregi Erika" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#722 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7906) ["email"]=> string(22) "heregi.erika@hm.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6414) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6386-0695" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE KDI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Héregi" ["hu_HU"]=> string(7) "Héregi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Erika" ["hu_HU"]=> string(5) "Erika" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "meghagyás" [1]=> string(18) "katonai igazgatás" [2]=> string(17) "hadkiegészítés" [3]=> string(24) "személyi kiegészítés" [4]=> string(18) "hadkötelezettség" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(9) "retention" [1]=> string(23) "military administration" [2]=> string(21) "military augmentation" [3]=> string(25) "personell supplementation" [4]=> string(12) "conscription" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27152) ["id"]=> int(5280) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6414) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#123 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6425) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:53" ["primaryContactId"]=> int(7922) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6301) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2973) "Buda Béla – Sárközy Erika (2001): Közéleti kommunikáció. Budapest: Akadémiai Euronews (2022): Zelenszkij a Grammy-gálán: „Csak ne legyen csend!” 2022. április 4. Online: https://hu.euronews.com/2022/04/04/zelenszkij-a-grammy-galan-csak-ne-legyen-csend Gongloff, Mark (2022): Putin’s Isolation, Ukraine Invasion Could Cause His Overthrow. Bloomberg, 2022. február 28. Online: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-02-28/putin-s-isolation-ukraine-invasion-could-cause-his-overthrow?leadSource=uverify%20wall Gripsrud, Jostein (2007): Médiakultúra, médiatársadalom. Budapest: Új Mandátum Habermas, Jürgen: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Budapest: Századvég–Gondolat Haig Zsolt (2018): Információs műveletek a kibertérben. Budapest: Dialóg Campus Kegyes Csilla (2014): Ukrán válság. Az orosz állami sajtó hadjárata az ukrajnai katonai beavatkozást próbálja „igazolni”. Moszkva, 2014. március 3. Lasswell, Harold Dwight (1927): Propaganda Technique in the World War. London – New Delhi: Kegan Paul Trench, Trubner&Co. Ltd. – Alfred A. Knopf MTI (2014): Ukrán válság. Putyin „új Oroszországa” nem fog megállni Kelet-Ukrajna bekebelezésénél. Budapest/Washington, 2014. május 14. MTI (2022a): Kreml: a NATO-nál gondok lehetnek, ha nem érzékeli az orosz csapatvisszavonást. Moszkva, 2022. február 16. MTI (2022b): Ukrán válság. Putyin katonai műveletet rendelt el a Donyec-medencében. Moszkva, 2022. február 24. MTI/AFP/Reuters (2022): Ukrán válság. Putyin elutasította az amerikai hisztériakeltést. Moszkva, 2022. február 12. Nyárády Gáborné – Szeles Péter (2005): Public Relations I. Budapest: Perfekt Pogár Demeter (2022a): Ukrán háború. Putyin Macronnal és Scholzcal a rendezésről tárgyalt. Moszkva, 2022. március 10. Pogár Demeter (2022b): Elfogadta az orosz parlament a rémhírterjesztést és a szankciófelhívást büntető törvényt. Moszkva, 2022. március 4. Róka Jolán (2002): Kommunikációtan. Budapest: Századvég Szak Andrea (2019): Társadalmi kommunikáció. Hadtudományi Szemle, 12(3), 135–144. Online: https://doi.org/10.32563/hsz.2019.3.8 Thimme, Hans (1932): Weltkrieg ohne Waffen. Die Propaganda der Westmächte gege Deutschland, ihre Wirkung und ihre Abwehr. Stuttgart–Berlin: J. G. Cotta’sche Buchhandlung Tölgyesi Beatrix (2019): Dezinformáció, információs hadviselés, online propaganda: orosz műfaj? Russian Sharp Power in CEE, 2019. május 27. Online: https://politicalcapital.hu/russian_sharp_power_in_cee/publications.php?article_read=1&article_id=2423, Vajna Tímea [@timeavajna] (2022): Manipulated news? Instagram, 2022. Világi Máté (2022): Fact-check: Vajna Tímea rosszul sejti, tényleg rakéta találta el a lyukas kijevi házat. Telex, 2022. március 5. Online: https://telex.hu/ellenorzo/2022/03/05/fact-check-vajna-timea-manipulalt-hir-gazrobbanas-orosz-ukran-valsag-kijev-raketa-epulet" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "119-134" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1009) "

Numerous historical and military examples prove the important role of winning over one’s own population, the opponent’s population, and international public opinion, and that the mass media plays an increasingly important role in this. Since the beginning of Russia’s war against Ukraine, information operations in the civilian environment have become globally visible. On the other hand, it should be pointed out that although the topic did not receive sufficient emphasis in the global public discourse, in fact,
the information operations in the Russian–Ukrainian conflict started years before the outbreak of the war. The peaceful and less peaceful operations necessary to prepare
for war, including propaganda, as well as intelligence and disinformation, took place on the surfaces of both traditional and new media. These information operations (especially the messages) targeted not only the Russian and Ukrainian population, but also international public opinion and politics.

" ["hu_HU"]=> string(1039) "

Számos történelmi, hadtörténelmi példa igazolja, milyen fontos szerepe van a saját lakosság, az ellenfél lakossága, valamint a nemzetközi közvélemény megnyerésének, s hogy ebben egyre fontosabb szerepet tölt be a tömegmédia. Oroszország Ukrajna ellen indított háborújának kezdete óta globálisan is láthatóvá váltak a civil környezetben folytatott információs műveletek. Kiemelendő viszont, hogy bár korábban a globális közbeszédben nem kapott kellő hangsúlyt a téma, valójában már évekkel a háború kitörése előtt megindultak az információs műveletek az orosz–ukrán konfliktusban. Mind a hagyományos, mind az új média felületein zajlottak a háború előkészítéséhez szükséges békés és kevésbé békés műveletek, többek között a propaganda, valamint a hírszerzés és a dezinformáció. Ezek az információs műveletek (kiemelten az üzenetek) nemcsak az orosz és az ukrán lakosságot vették célba, hanem a nemzetközi közvéleményt, politikát is.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(113) "The Importance of Today’s Mass Communication in Defence Policy through the Example of the Russian-Ukrainian War" ["hu_HU"]=> string(73) "Napjaink tömegkommunikációjának jelentősége a védelmi politikában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(40) "Krizbai Daniella Diána, Dr. Szak Andrea" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(49) "Az orosz–ukrán háború példáján keresztül" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#761 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7922) ["email"]=> string(20) "dd.krizbai@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6425) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-8153-2425" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(21) "Hungarian News Agency" ["hu_HU"]=> string(22) "Magyar Távirati Iroda" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(17) "

Journalist

" ["hu_HU"]=> string(19) "

Újságíró

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Krizbai" ["hu_HU"]=> string(7) "Krizbai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(15) "Diána Daniella" ["hu_HU"]=> string(15) "Diána Daniella" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#767 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7923) ["email"]=> string(22) "szak.andrea@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6425) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-2068-5775" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(73) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Szak" ["hu_HU"]=> string(4) "Szak" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Andrea" ["hu_HU"]=> string(6) "Andrea" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(24) "információs műveletek" [1]=> string(6) "média" [2]=> string(10) "propaganda" [3]=> string(15) "dezinformáció" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(22) "information operations" [1]=> string(5) "media" [2]=> string(10) "propaganda" [3]=> string(14) "disinformation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#762 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27155) ["id"]=> int(5281) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6425) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#760 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6399) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:54" ["primaryContactId"]=> int(7887) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6275) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2508) "Baden-Powell, Robert (1929): BP utolsó üzenete a cserkészekhez. Online: http://020cserkeszcsapat.lapunk.hu/modul=oldal&tartalom=1159039 Baden-Powell, Robert (2004): A boldogulás ösvényén. Budapest: Márton Áron Baden-Powell, Robert (2016): Scouting for Boys – Cserkészet fiúknak. Budapest: Magyar Cserkészszövetség Balogh Sándor – Szabolcs Ottó (1963): Pedagógusok a két világháború között. Budapest: Magyar Történelmi Társulat és Hazafias Népfront Bodrossy Erik (1934): A cserkészmozgalom értéke katonai szempontból. Magyar Katonai Szemle. 241–244. Bodrossy Erik (1931): A cserkészmozgalom nemzeti jelentősége. Magyar Katonai Szemle. (2), 234–237. Bodrossy Erik (1935): Cserkész testnevelés. Magyar Katonai Szemle. 74–80. Csíkszentmihályi Mihály (2019): Flow – Az élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai Draveczk-Uri Ádám (2012): Hazaszeretet és bajtársiasság már az iskolapadban is. Honvedelem.hu, 2012. szeptember 26. Edöcsény András (1990): Őrsvezetők könyve. Budapest: Márton Áron Faludi Miklós (2012): A honvédelmi oktatás és nevelés. Hadtudományi Szemle, (2), 279–284. Farkas Ferenc, vitéz kisbarnaki (1933): A IV. Világjamboree. Magyar Katonai Szemle. 228–233. Gergely Ferenc (1989): A magyar cserkészet története 1910–1948. Budapest: Göncöl Hervay F. Levente (1997): Cserkészek táborozási könyve. Budapest: Márton Áron Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzat (2018). Budapest: Magyar Cserkészszövetség MCSSZ Egységes Ifjúságnevelési Kézikönyv (EINK) (2015). Budapest: Magyar Cserkészszövetség Sík Sándor (1925): Magyar cserkészvezetők könyve. Budapest: Magyar Cserkészszövetség Sík Sándor (1935): Emberebb ember. In Fiatal magyarság. 141–146. Szabolcs Ottó (1999): Történelempedagógiai írások. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Szelei Ildikó (2012): A mindennapok pedagógiája a parancsnoki, vezetői munkában. Honvédségi Szemle, 56–58. Jogi források - 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről - 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "135-150" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.4.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1040) "

In terms of the ends and means of Hungarian scouting, it carries out the patriotic education of youth, which system of ends and means shows a significant overlap with the patriotic education goals declared by the state. This creates a good opportunity for the state to take advantage of the potential inherent in scouting and the activities of the scouting movement in order to implement the state’s objectives. Hungarian scouting has certain characteristics; different from world scouting; that further enhance
its potential and further justify the examination of the movement and method from a military-scientific point of view. In this article, I will try to describe and present the
instruments of scouting as simply as possible, highlighting the features that can later serve as the basis for research on the criteria for cooperation with the military. The analysis of the scouting method may also create an opportunity to develop the system of patriotic education carried out by the state.

" ["hu_HU"]=> string(1132) "

A magyar cserkészet célrendszerét és eszközeit tekintve az ifjúság hazafias nevelését végzi, amely cél- és eszközrendszer jelentős metszethalmazt mutat az állam által is deklarált hazafias nevelési célokkal. Ez jó alkalmat teremt az állam számára, hogy kihasználja a cserkészetben rejlő lehetőségeket és a cserkészmozgalom tevékenységét, az állami célrendszer megvalósítása érdekében. A magyar cserkészetnek vannak bizonyos – a világcserkészettől eltérő – tulajdonságai, amelyek tovább fokozzák a benne rejlő lehetőségeket és még inkább indokolják a mozgalom és a módszer hadtudományi szempontú vizsgálatát. Jelen cikkben arra törekszem, hogy a cserkészet eszközrendszerét a lehető legegyszerűbben leírjam és bemutassam, kiemelve azokat a tulajdonságokat, amelyek a későbbiekben a haderővel való együttműködés szempontrendszerének kutatását megalapozhatják. A cserkészmódszer elemzése a továbbiakban lehetőséget teremthet az állam által végzett hazafias nevelés eszközrendszerének fejlesztésére is.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(52) "Hungarian Scouting as a tool for Patriotic Education" ["hu_HU"]=> string(54) "A magyar cserkészet mint a hazafias nevelés eszköze" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Lacsny Márton" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#774 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7887) ["email"]=> string(16) "lacsny@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6399) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-0009-1446" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Lacsny" ["hu_HU"]=> string(6) "Lacsny" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Márton" ["hu_HU"]=> string(7) "Márton" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(11) "cserkészet" [1]=> string(17) "hazafias nevelés" [2]=> string(20) "honvédelmi nevelés" [3]=> string(21) "hadreő utánpótlás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(8) "scouting" [1]=> string(19) "patriotic education" [2]=> string(18) "military education" [3]=> string(11) "recruitment" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#775 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27162) ["id"]=> int(5282) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6399) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#768 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(3581) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:54" ["primaryContactId"]=> int(4074) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(3460) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4128) "Beaufre, André (1970): Néhány gondolat a gazdasági fegyverről. Honvédelem, (5), 34–37. Blasquez, Jesús (2014): EU Hands Spain €10m to Fight Illegal Immigration. Euractiv, (2014), 6. 11–14. Boda József (2016): A hadtudomány kutatási feladatai. Honvédségi Szemle, 144(3), 3–20. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/263/255 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Launching the European Defence Fund. COM(2017)295, Brussels, 2017. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020. Brussels, 2018. Csiki Tamás (2017): Hol a pénz? A NATO védelmi kiadási trendjei és a közös teherviselés kérdései. Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések, (2), 1–12. Online: https://bit.ly/3hLUNh4 Etl Alex (2013): The Military Balance 2013. Nemzet és Biztonság, (1–2), 152–167. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2013_1-2_11_etl_alex.pdf European Commission (2018a): Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council. Establishing the European Defence Fund. Brussels. European Commission (2018b): Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council. Establishing the Asylum and Migration Fund. COM/2018/471 final. Forgács Balázs (2009): A hadikultúra fogalmának historiográfiája II. Hadtudományi Szemle, 2(3), 13–20. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/2229 Future Financing of the EU. Final Report and Recommendations of the High Level Group on Own Resources. 2016. Online: https://doi.org/10.2761/36070 Hammes, Thomas X. (2006): The Sling and The Stone. On War in The 21st Century. Minneapolis: Zenith Press Huntington, Samuel P. (2004): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa IISS (2017): The Military Balance. Washington Kengyel Ákos (2019): Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret tükrében. Közgazdasági Szemle, 66(5), 521–550. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.5.521 Kiss Álmos Péter (2009): Generációk a hadviselésben. Negyedik generáció. Hadtudományi Szemle, 2(2), 10–18. Online: http://epa.oszk.hu/02400/02463/00005/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2009_2_010-018.pdf Lind, William S. (2004): Understanding Fourth Generation War. Military Review. 12–16 Military Expenditure Database 2017. (2018). Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute Multiannual Financial Framework (MFF) 2021–2027: Negotiating Box with figures. (2019). Brussels: Council of the European Union Ostyn, Dominique (2017): Lithuania to Build Kaliningrad Border Fence with EU Money. Euractiv, 1. 2–3. Padányi József (2015): Műszaki zár a határon. Műszaki Katonai Közlöny, 25(3), 21–34. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2468 Qiao, Liang – Xiangsui, Wang (1999): Unrestricted Warfare. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House SIPRI yearbook 2017. Armaments, Disarmament and International Security. Summary. Stockholm International Peace Research Institute. Online: https://www.sipri.org/yearbook Snoj Péter (2018): Simicskó István: 2026-ra a térség meghatározó haderejévé kell tenni a Magyar Honvédséget. Honvédelem, (2) Szenes Zoltán (2013): Akadémiai viták a hadtudomány struktúrájáról. Hadtudomány, 23(3–4), 59–66. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/3_4/Hadtudomany_2013_3-4_6.pdf Szenes Zoltán (2015a): A védelemgazdaság helyzete Magyarországon. KatonaLogisztika, 23(2), 5–52. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00080/pdf/epa02735_katonai_logisztika_2015_2_005-052.pdf Szenes Zoltán (2015b): Közös európai haderő? Nemzet és Biztonság: Biztonságpolitikai Szemle, 8(2), 2–18. Szternák György (2017): A fegyveres küzdelem megvívása. Hadtudományi Szemle, 10(1), 113–125." ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "151-164" ["pub-id::doi"]=> string(22) "10.32563/hsz.2022.4.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1212) "

The European Commission proposed the establishment of the European Defence Foundation (EDF) on 30 November 2016, as a part of the European Defence Action Plan
(EDAP). The reason for the new proposal was the hitherto measured lowest defence expense level of the Member States in 2015 (GDP 1.4 per cent) as well as the recognition of the hiatus of the estimated sum of 13 billion EUR being invested for a decade in defence purposes, in reflection to the fact that the US, Russia and China have been ambitiously improving their defence capacities in the meantime. In June 2017, the bill for the establishment of the European Defence Fund found acceptance. As a result, the program appears, without precedent, in the budget of the interval between 2021 and 2027. Until the final decision of the multi-year foundation framework (MFF), the
conclusion applies that the program will operate with expense rate 13 billion EUR, as well as with a 10.5 billion EUR off-budget rate. For Hungary the 123 million EUR budget will provide for capacity improvement, and the research support could enhance the modernisation of the military forces along with the reinforcement of the country’s geopolitical status.

" ["hu_HU"]=> string(1528) "

2018. június 13-án az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Védelmi Alap (angol rövidítéssel: EDF) létrehozására, amely kerettervezetet az európai védelmi cselekvési terv (European Defence Action Plan, EDAP) részeként jelentettek be. A javaslattétel hátterében a tagállamok védelmi kiadásainak 2015. évi rekord alacsony szintje (a GDP 1,4%-ára csökkentek), valamint az egy évtizede tartó, évi 2 milliárd euróra becsült védelmi célú tagállami ráfordítások elmaradásának felismerése állt, annak tükrében, hogy mindeközben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország ambiciózusan tovább fejlesztették védelmi képességeiket. 2017 júniusában elfogadták az EDF létrehozásának javaslatát,5 ezzel pedig előzmények nélküli, új programként megjelent a 2021–2027-es évekre szóló hosszú távú uniós költségvetésben. Az Európai Unió többéves pénzügyi keretére (angol rövidítéssel: MFF)6 tett végleges döntés elfogadásáig a tárgyalási javaslatok alapján arra lehet következtetni, hogy 13 milliárd EUR költségvetési és további 10,5 milliárd EUR költségvetésen kívüli7 kerettel fogják az új programot meghirdetni. Magyarország számára ez hozzávetőlegesen évi 123 millió EUR képességfejlesztésre8 és ezenfelül további kutatási célokra elnyerhető9 uniós forráshoz jutást jelent, amelyet haderő-korszerűsítésre, közvetve pedig hazánk geopolitikai helyzetének megerősítésére tud felhasználni.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(84) "The Economic Foundations of European Defence in the 2021– 2027 Long-term EU Budget" ["hu_HU"]=> string(98) "Az európai védelem gazdasági megalapozása a 2021–2027‑es uniós költségvetési ciklusban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Nyerges Tímea" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#770 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(4074) ["email"]=> string(19) "alaszka@hotmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(3581) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-6595-8207" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE HDI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Nyerges" ["hu_HU"]=> string(7) "Nyerges" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tímea" ["hu_HU"]=> string(6) "Tímea" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(17) "védelemgazdaság" [1]=> string(22) "Európai Védelmi Alap" [2]=> string(15) "MFF-tárgyalás" [3]=> string(21) "honvédelmi kiadások" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(15) "defence economy" [1]=> string(27) "European Defence Foundation" [2]=> string(15) "MFF negotiation" [3]=> string(19) "defence expenditure" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#779 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27169) ["id"]=> int(5283) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(3581) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#778 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6530) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-03-06" ["lastModified"]=> string(19) "2023-03-06 12:46:52" ["primaryContactId"]=> int(8047) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(6406) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2576) "Deci, Edward L. (1972): Intrinsic Motivation, Extrinsic Reinforcement, and Inequity. Journal of Personality and Social Psychology, 22(1) 113–120. Online: https://doi.org/10.1037/h0032355 Deci, Edward L. – Connell, James P. – Ryan, Richard M. (1989): Self-determination in a Work Organization. Journal of Applied Psychology, 74(4), 580–590. Online: https://doi.org/10.1037/0021-9010.74.4.580 Fényszárosi Éva et al. (2018): Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség – személyorientált elemzés. Magyar Pszichológiai Szemle, 73(3–4), 411–434. Online: https://doi.org/10.1556/0016.2018.73.3.3 Gagné, Marylène – Deci, Edward L. (2005): Self-determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331–362. Online: https://doi.org/10.1002/job.322 Harlow, Harry F. (1958): The Nature of Love. American Psychologist, 13(12), 673–685. Online: https://doi.org/10.1037/h0047884 Hazafi Zoltán (2014): Új közszolgálati életpálya – a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói. In Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás. Budapest: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Online: https://oszkdk.oszk.hu/storage/00/01/24/21/dd/1/AROP-2-2- 17_HU_00.pdf Hazafi Zoltán (2016): A közigazgatás létszáma a személyzetpolitika szemszögéből. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4(3), 92–105. Online: http://real.mtak.hu/50312/1/a_kozigazgatas_letszama_u.pdf Kaiser Tamás szerk. (2019): Jó Állam Jelentés 2019 – első változat. Budapest: NKE KTI – Kutatásmódszertani és Mérésügyi Iroda. Online: https://joallamjelentes.uni-nke.hu/kiadvanyok/jo-allam-jelentes-2019-elso-valtozat/ Krauss Ferenc Gábor – Magasvári Adrienn – Szakács Édua (2018): A közszolgálati mentori rendszer bevezetését megalapozó kutatási jelentés. In Csóka Gabriella – Szakács Gábor (szerk.): A közszolgálat emberierőforrás-gazdálkodási rendszerének fejlesztését szolgáló kutatások jelentései II. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 12–147. Slemp, Gavin R. et al.: Leader Autonomy Support in the Workplace: A Meta-Analytic Review. Motivation and Emotion, 42(1), 706–724. Online: https://doi.org/10.1007/s11031-018-9698-y Szakács Édua (2015): Diplomás pályakezdők vagy pályaelhagyók a közszolgálatban. HR és Munkajog, 3(3), 37–39. White, Robert W. (1959): Motivation Reconsidered: the Concept of Competence. Psychological Review, 66(5), 297–333. Online: https://doi.org/10.1037/h0040934" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(483) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "165-185" ["pub-id::doi"]=> string(22) "10.32563/hsz.2022.4.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1586) "

Young people’s interest in public administration careers has shown a declining trend in recent decades, and the data of the Graduate Career Tracking System also shows
that a significant number of students who have acquired specialized qualifications do not work in public administration or leave it within a short period of time. In my current research, I examine how the career motivation of the young people concerned affects their intention to find employment in public administration. 114 students of
the Faculty of Public Governance and International Studies of the University of Public Service participated in the research. 65 percent of the participants were women and 35 percent were men. 71 percent of the sample were full-time students and 29 percent were part-time students. In accordance with my hypotheses, the results of the research proved that the surveyed students have external rather than internal career motivations, which have a negative effect on their interest in the career. The participants’ interest in the public administration career showed a decreasing trend during their university years. This effect was the strongest for the youngest full-time respondents. During the research, I could identify three types of motivation: strong, identified, and external. As expected, those with external motivation had the least interest in the field, and those with strong motivation the most. Further research is needed to explore why external motivation strengthens in participants during the university years and how this trend can be reversed.

" ["hu_HU"]=> string(1711) "

A fiatalok érdeklődése a közigazgatási pálya iránt az elmúlt évtizedekben csökkenő tendenciát mutatott, ráadásul a Diplomás Pályakövető Rendszer adataiból az is látszik, hogy a szakiárnyú képzettséget szerzett hallgatók jelentős része sem a közigazgatásban helyezkedik el, vagy rövid időn belül elhagyja azt. Jelen kutatásomban azt vizsgálom, hogyan hat az érintett fiatalok pályamotivációja a közigazgatási pályán való elhelyezkedés szándékára. A kutatásban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának (NKE ÁNTK) 114 hallgatója vett részt. A résztvevők 65 százaléka volt nő és 35 százaléka férfi. A minta 71 százaléka volt nappali tagozatos és 29 százaléka levelezős hallgató. Hipotéziseimmel összhangban a kutatás eredményei igazolták, hogy a megkérdezett hallgatók inkább külső, mint belső pályamotivációval rendelkeznek, ami negatív hatással van a pálya iránti érdeklődésükre. A résztvevők érdeklődése a közigazgatási pálya iránt az egyetemi évek alatt csökkenő tendenciát mutatott. Ez a hatás a legerősebben a legfiatalabb, nappalis válaszadók esetében volt tetten érhető. A kutatás során három motivációs módot – erős, identifikált és külső – tudtam azonosítani. A várakozásoknak megfelelően a külső motivációval rendelkezők érdeklődése volt a legkisebb, az erős motivációval rendelkezőké pedig a legnagyobb a pálya iránt. További kutatást igényel annak feltárása, hogy miért
erősödik meg a külső motiváció a résztvevőkben az egyetemi évek alatt, és hogyan fordítható meg ez a tendencia.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(145) "An Empirical Study of Career Motivation Factors at the Faculty of Public Governance and International Studies of the University of Public Service" ["hu_HU"]=> string(138) "Pályamotivációs tényezők empirikus vizsgálata a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "Why Public Administration?" ["hu_HU"]=> string(24) "Miért a közigazgatás?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Szakács Édua" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#772 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8047) ["email"]=> string(23) "szakacs.edua@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6530) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Szakács" ["hu_HU"]=> string(8) "Szakács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Édua" ["hu_HU"]=> string(5) "Édua" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(17) "pályamotiváció" [1]=> string(27) "öndeterminációs elmélet" [2]=> string(30) "belső és külső motiváció" [3]=> string(18) "karrierválasztás" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "career motivation" [1]=> string(25) "self-determination theory" [2]=> string(34) "intrinsic and extrinsic motivation" [3]=> string(13) "career choice" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#786 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(27170) ["id"]=> int(5284) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6530) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF