Hadtudományi Szemle https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz <p>A<strong> Hadtudományi Szemle</strong> online és 2019-től nyomtatásban is megjelenő folyóirat, tudományos-közéleti irányvonalú, negyedévenként megjelenő orgánum. Az újság a hadtudományok, a védelmi szféra tevékenységét érintő tanulmányok, írások megjelentetését tűzte ki célul. Ez magába foglalja a hadtörténelem, a biztonságelmélet, a védelmi igazgatás, a nemzetbiztonság, valamint katonai területek széles skáláját, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó egyéb tudományokkal foglalkozó kérdéskörök megjelentetését.</p> hu-HU szelei.ildiko@uni-nke.hu (Szelei Ildikó főszerkesztő) gilian.maria@uni-nke.hu (Gilián Mária (Ludovika Egyetemi Kiadó Iroda)) Fri, 28 Oct 2022 16:11:44 +0200 OJS 3.3.0.10 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Olaszország biztonsági környezetének értékelése a biztonságpolitikai leírómátrix alkalmazásával https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/5977 <p>Egy ország biztonsági környezeti leírásának, értékelésének feladatát végezve fényképszerű képet kaphatunk az országot érintő legkomolyabb vagy épp csak legjellemzőbb kihívásokról. Bizonyos időközönként ugyanezt a feladatot elvégezve pedig folyamatokat láthatunk, vagy akár tehetünk kísérletet előrejelzésekre is. Akárhogy is legyen, egy ilyen vizsgálat elvégzése kulcsfontosságú az ország kül- és biztonságpolitikájának értelmezéséhez. Olaszország biztonsági környezetének legjelentősebb kihívásait keresem a buzani biztonsági szektorok (kiegészítve az információs technológia kihívásaival) alkalmazásával, az analízis különböző szintjein. A mátrixban az általam azonosított legjelentősebb kihívások közé tartozik természetesen a koronavírus-világjárvány, demográfiai trendek, alacsony védettség a koronavírussal szemben, vagy éppen a kritikus infrastruktúra elleni kibertámadások. Ezzel szemben a katonai és politikai biztonság szektora tekintetében egyéni és állami szinten jelenleg nincs ok aggodalomra, miközben a gazdasági biztonság e két szintjén régóta fennálló, de létbiztonságot nem fenyegető kihívásokat találunk. </p> Göblyös Bence Copyright (c) 2022 Göblyös Bence https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/5977 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Szíria szerepe Irán előretolt védelem doktrínájában https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6098 <p>A tanulmány célja bemutatni, hogy milyen szerepet játszik Szíria az Iráni Iszlám Köztársaság katonai doktrínájában, különösen annak előretolt védelemmel kapcsolatos elveiben. A tanulmány az iráni–szíriai szövetség rövid történelmi áttekintését követően ismerteti az iráni haderő sajátos szervezeti struktúráját és katonai doktrínáját, azon belül is hangsúlyt helyezve az előretolt védelem doktrínájára. Ezt követően pedig megkísérli Irán szíriai katonai szerepvállalásának vizsgálatán keresztül meghatározni Szíria szerepét az előretolt védelem doktrínájának megvalósításában. A tanulmány végezetül rámutat arra, hogy Irán szíriai katonai jelenlétének fenntartása az előretolt védelem szempontjából kritikus fontosságú, de kihívásokkal terhelt, így a teheráni vezetésnek a jövőben törekednie kell arra, hogy a két ország közötti katonai és gazdasági szövetséget Bassár el-Aszad személyén túlmutatóan is minél inkább elmélyítse. </p> Szabó Regina Copyright (c) 2022 Szabó Regina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6098 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Katonai erények a szocialista Magyarországon https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6071 <p>Magyarország mindig két kultúra határán elterülő államalakulat volt a történelemben. Nyugatról a római keresztény, majd az európai felvilágosodás kultúráját elfogadó államok határolták, keletről pedig a bizánci keresztény, a keresztény eretnek, a muszlim, a szláv majd a szocialista országok. A Nyugat és a Kelet határán lévő ország hadseregének katonai etikáját mindkét oldalról érték hatások: a legtöbb esetben nyugatról érkeztek, ám kivételes időszakokban a keleti kultúrák is képesek voltak hatást gyakorolni a magyar katonai gondolkodásra. Az egyik ilyen kivételt képező időszak a 20. század második fele volt, amikor a szocialista Szovjetunió katonai etikája befolyásolta a magyar katonai erényeket. Ez a cikk a szovjet hatásra Magyarországon fontosnak tartott katonai erényekkel foglalkozik. </p> Boda Mihály Copyright (c) 2022 Boda Mihály https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6071 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Kibertéri kognitív befolyásolás az információs műveletekben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6139 <p>Napjaink kibertéri műveletei rávilágítottak arra, hogy a kibertér értelmezése és struktúrája a korábbiakhoz képest tágabban értelmezhető. A kibertér fizikai és kognitív tartományában a klasszikus számítógép-hálózati támadásokon kívül további hatások is előidézhetők. Az információs műveletekben alkalmazott kognitív befolyásolási technikák a kibertérben a hálózatos technológia sajátosságait kihasználva nagyobb eredményességgel alkalmazhatók. A hatékonyság tovább növelhető, ha a kognitív képességeket egymással és más kibertéri technikai képességekkel összehangoltan alkalmazzák. A tanulmány ennek megfelelően az információs műveletekkel összefüggésben a kibertéri kognitív technikákat és azok egymással összehangolt alkalmazását, egymásra hatását mutatja be. </p> Haig Zsolt Copyright (c) 2022 Prof. Dr. Haig Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6139 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Metaverzum, a virtuális univerzum, világunk digitális kivetülése. Utópia vagy kézzelfogható valóság a digitális jövőben? https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6039 <p>A digitális kor technológiai, technikai és szolgáltatásforradalma miatt a digitalizáció megállíthatatlanul áthatja a digitális társadalom egészét. A felhasználók a digitális vívmányoknak köszönhetően új online térrel találkoznak, amely rendkívüli lehetőséget biztosít számunkra digitális létük valamennyi interakciójára. Az IoE-, IoT-, smart megoldások, az internet jövőbeni fejlődési szintje, a VR-, AR-, MR-, XR-eszközök új alapokra helyezik a felhasználók szórakozási, munkavégzési, tanulási, kapcsolatteremtési lehetőségeit. E fejlődési irányvonal digitális mérföldkövei egyértelműen a metaverzum irányába vezetnek a digitális szupersztrádán, aminek keretében nem csatlakozni fogunk ehhez az utópisztikus térhez, hanem digitális kivetülésünk eredményeképpen integráns része leszünk annak, új értelmet adva a jövő infokommunikációs trendjeinek. </p> Jobbágy Szabolcs Copyright (c) 2022 Jobbágy Dr. Szabolcs https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6039 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Kutatás a 2021-es Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató kapcsán, kommunikációs megközelítésben https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6062 <p>Kutatásomban azt vizsgáltam – elsősorban kommunikációs és médiamegközelítésből –, hogy a nyolc év kihagyással ismét megrendezett kecskeméti nemzetközi repülőnapnak mennyire sikerült elérnie célját, hogy bemutassa és elfogadtassa a haderőfejlesztési programot, és erősítse a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatát. A rendezvény bejelentésétől kezdődően, a repülőnap látogatóinak véleménye bemutatásával és a médiában megjelentek fényében igyekeztem rámutatni arra, milyen kommunikációs eszközök és csatornák milyen hatékonysággal működhetnek a társadalmi kommunikációban, a társadalommal való kapcsolat erősítésében, nem utolsósorban a toborzásban. </p> Krizbai Daniella Diána Copyright (c) 2022 Krizbai Daniella Diána https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6062 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 Lőviszonyok meghatározásának módszerei a 21. században https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6133 <p>A cikk a gyalogsági fegyverekkel végrehajtott harcfeladatok során számításba vett lőviszonyok meghatározási módszereivel foglalkozik.</p> Zentai Károly Copyright (c) 2022 Zentai Károly https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6133 Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Change in the Importance of Ethnicity and Religiosity in the British Armed Forces from the Perspective of the Military Chaplaincy https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/5327 <p>Like the armed forces of every country, the British Army is undergoing constant structural change and is doing so to respond to the latest challenges of its time. As part of this process, a clear trend in the personnel composition is becoming apparent, playing a catalyst for change. My working hypothesis is that ethnic and religious change should be the primary focus, precisely because these two factors, and changes in the proportion of these factors, are currently seen as having the most significant impact on military chaplaincy. Furthermore, by looking at these transformations, the growing number of theoretical challenges to the organisation of chaplaincy and the increasing number of practical obstacles to chaplains themselves can be best understood. I will use qualitative method to prove my hypothesis, utilising statistical data and personal narratives. Methods and rules to address the problems that arise without any criteria are not currently in place in the British Army, as it seems that at the moment, even amid change, only flexible responses to these challenges can be given, as the situation demands. I will focus on these at the end of the thesis alongside forecasting the upcoming resolutions. </p> Paroda Zsolt Copyright (c) 2022 Paroda Zsolt https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/5327 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200 National Defence of Hungary – Military Units and Military Facilities of Debrecen (Part 1) https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6108 <p>The army has always played a major role in the performance of defence tasks in Hungary. This article presents the development of Hungary’s national defence until the collapse of the Austro–Hungarian Monarchy and describes its forces operating in the city of Debrecen. It presents in detail the units of the Imperial and Royal Army stationed at Debrecen, including: the Imperial and Royal 39th Infantry Regiment, which is the “in-house regiment” of Debrecen, the Imperial and Royal 16th and 7th hussar regiments and the 2nd Honvéd Hussar Regiment and the 3rd Honvéd Infantry Regiment of the Royal Hungarian Honvéd, and finally, the Royal Hungarian 3rd Landsturm Infantry Regiment. The article presents the history, activities and barracks of the units and the monuments erected in honour of them in Debrecen. </p> Perge János, Perge Erika Copyright (c) 2022 Perge János, Perge Erika https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hsz/article/view/6108 Fri, 28 Oct 2022 00:00:00 +0200