Kibervédelem a NATO-ban és az EU-ban

doi: 10.32563/hsz.2022.4.3

Absztrakt

fenyegetettség egyaránt kihatott az Európai Unió (EU) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) tagállamaira és saját rendszereire is. Az európai kormányoknak lépéseket kellett tenniük a nemzeti szintű kiberbiztonsági politikák kidolgozására, miközben
egyidejűleg egyesítették szuverenitásukat az Észak-atlanti Szerződés Szervezetén és az Európai Unión keresztül védelmük megerősítése érdekében. Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a különbség és mi a hasonlóság a két szervezet között, illetve szükséges- e mindkét szervezet, ha vannak átfedések? Jelen publikáció célja bemutatni, hogyan hatnak a kiberbiztonsági fenyegetések az EU és a NATO szervezeti struktúrájára és stratégiai környezetére.

Kulcsszavak:

kibervédelem Európai Unió NATO

Hivatkozások

Abrial, Stéphane (2011): NATO Builds Its Cyberdefenses. New York Times, 2011. február 27. Online: https://www.nytimes.com/2011/02/28/opinion/28iht-edabrial28.html

Allied Joint Publication 3.10 Allied Joint Doctrine for Information Operations. 2009. november 23. Online: https://info.publicintelligence.net/NATO-IO.pdf

Allied Joint Publication-3. Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations. 2019. február 11. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/797323/doctrine_nato_conduct_of_ops_ajp_3.pdf

Allied Joint Publication 3.20. Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations. 2020. január 29. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/899678/doctrine_nato_cyberspace_operations_ajp_3_20_1_.pdf

Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:194:TOC

European Commission (2020): The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade. 2020. december 16. Online: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade-0

European Parliament (2021): The NIS2 Directive: A High Common Level of Cybersecurity in the EU. 2022. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689333/EPRS_BRI(2021)689333_EN.pdf

European Security Union. 2020. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en

Klimburg, Alexander (2012): National Cyber Security Framework Manual. Tallinn. Online: https://www.ccdcoe.org/uploads/2018/10/NCSFM_0.pdf

Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája: Nyílt, megbízható és biztonságos kibertér. 2013. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013JC0001&from=HU

MacKenzie, Paul J. (2017): NATO Joint Airpower And Offensive Cyber Space Operations. 2017. Online: https://www.japcc.org/wp-content/uploads/JAPCC_OCO_screen.pdf

Nai-Fovino, I. et al. (2019): A Proposal for a European Cybersecurity Taxonomy. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2760/106002

NATO (2021): Cyber Defence. 2021. július 2. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm

Recovery Plan for Europe. 2021. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en

Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on Information and Communications Technology Cybersecurity Certification and Repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act). Online: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj

Shaping Europe’s Digital Future. 2019. Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/ priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en

The Military Planning and Conduct Capability (MPCC). 2018. november. Online: https://www.eca.europa.eu/sites/eca-audit-defence/EN/Documents/MPCC.pdf

Towards a More Secure, Global and Open Cyberspace: The EU Presents its New Cybersecurity Strategy. 2020. december 16. Online: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90623/towards-more-secure-global-and-open-cyberspace-eu-presents-its-new-cybersecurity-strategy_en

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.