Argument on infantry support gun on academic level (1920–1943)

doi: 10.32563/hsz.2022.4.2

Absztrakt

In this review I try to show that fruitful argument what happened in the columns of Hungarian military journal Magyar Katonai Közlöny and Magyar Katonai Szemle. Gunner officers of that period had no other choice than turn to academic level because of restrictions of Treaty of Trianon. They tried to solve the same problem, effective artillery support for infantry, but imagined different ways. I will review their articles below.

Kulcsszavak:

infantry support artillery assault artillery self-propelled artillery war history

Hivatkozások

XXXIII/1921. law 104-119. article. Source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=92100033.TV

Árvay, Viktor: Tüzérség és harckocsik együttműködése támadásnál. Magyar Katonai Szemle, 2, no. 12 (1932). 121-126.

Badinszky, László: Aknavetők, gyalogsági kísérő és tankelhárító lövegek. Magyar Katonai Közlöny, 14, no. 3-4 (1926). 237-243.

Bangha, Imre: A tankok. Magyar Katonai Közlöny, 8, no. 1-2 (1920). 88-97.

Benke, József: Elgondolások a jövő háborújáról Magyar Katonai Szemle, 10, no. 1 (1940). 31-41.

Billnitzer, Ernő: A korszerű gyalogsági és lovassági löveg mozgatása. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 3 (1934). 76-80.

Billnitzer, Ernő: Harckocsi elhárító ágyú – gyalogsági löveg. Magyar Katonai Szemle, 8, no. 3 (1938). 59-64.

Bokross, László: Gyalogsági (lovassági) üteg. Magyar Katonai Szemle, 10, no. 3 (1940). 638-642.

Csatay, Lajos: Korszerű könnyű tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 5 (1931). 117-132.

Cziegler, István: A megfigyelés kérdése a korszerű tüzérségnél. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 9 (1929). 890-893.

Cziegler, István: A tüzérség feladata a harckocsik elleni védelemben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 5 (1930). 436-448.

Cziegler, István: Páncéljárműves csapatok támadásának tüzérségi támogatása. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 5 (1928). 492-496.

Deák, András: A tüzérség motorizálása. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 5 (1931). 147-150.

Demény, Géza: Tüzérfelderítő és tüzérközvetítő járőrök. Magyar Katonai Közlöny, 10, no. 2 (1922). 129-136.

Elekes, Antal: A rögtönzött gyors seregtestek tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 5 (1935). 69-77.

Elekes, Antal: Tüzérség a mechanizált seregtestek kötelékében. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 11 (1934). 135-145.

Ferjetsik, Ottó: A támadás. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 7-8 (1921). 417-438.

G.: A hadsereg motorizálásának befolyása a hadműveletekre és a vezetésre. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 923-933.

Gerbert, Károly: A harckocsik összműködése a többi fegyvernemekkel. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 4 (1931). 14- 25.

Gerbert, Károly: Páncélcsapatok. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 10 (1929). 973-984.

Gerbert, Károly: Páncélcsapatok. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 12 (1929). 1201-1213.

Gerbert, Károly: Páncéloscsapatok és motorizált erők alkalmazása. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 5 (1934). 34-53.

Góthay, Artúr: A rohamtüzérség. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 7 (1943). 51-52.

Góthay, Artúr: Páncélos seregtestek tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 8 (1943). 239-242.

Hazai, Imre: Gyakorlati tapasztalatok a gyalogsági ágyu harcászati alkalmazása terén. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 4 (1931). 41-50.

Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 6 (1927). 571-585.

Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 7-8 (1927). 639-659.

Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 9 (1927). 742-759.

Heigl, Frigyes: A tüzérségi anyag tökéletesítése a háború alatt. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 933-938.

Heigl, Frigyes, Dr.: Korszerű harckocsielhárító fegyverek. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 3 (1928). 277-298.

Heszlényi, Józseg: Motoros alakulatok tüzérsége. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 5 (1935). 144-160.

Horváth, László: A harckocsik alkalmazása és a jövő harcászata. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 2 (1931). 17-31.

Horváth, Sándor: Páncélos seregtestek. Magyar Katonai Szemle, 10, no. 11 (1940). 311-324.

Kováts, Kálmán: A szovjet-orosz tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 9, no. 2 (1939). 44-59.

Kováts, Kálmán: Összműködés a tüzérséggel. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 3 (1931). 19-29.

Láng, Dénes: A gépkocsizó tüzérség fejlődési lehetőségei. Magyar Katonai Szemle, 13, no. 6 (1943). 593-597.

Markó, Árpád: A gyalogság nehéz fegyverei. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 11 (1928). 1064-1073.

Marton, Gábor: A gyaloghadosztály tüzérségének felfegyverzése. Magyar Katonai Közlöny, 15, no. 11 (1927). 180.

Mayer-Csejkovics, Károly: A jövő hadviselése és annak eszközei. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 1 (1929). 23-42.

Mersich, Jenő: Az utolsó kétszáz méter a támadásban. Magyar Katonai Szemle, 5, no. 7 (1935). 10-26.

Módly, Zoltán: Lövegek és aknavetők a németeknél és a franciáknál. Magyar Katonai Közlöny, 11, no. 5-6 (1923). 292-303.

Németh, József: A gyorsan mozgó csapatok időszerű kérdései. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 9 (1931). 29-49.

Osztovics, Ferenc: Támadás tűzhenger oltalma alatt. Magyar Katonai Szemle, 3, no. 4 (1933). 49-59.

Praznovszky, Kálmán: A gyalogezred korszerű fegyverzete. Magyar Katonai Szemle, 11, no. 9 (1941). 568-579.

Rákosi, Béla: A modern közelharctüzérség. Magyar Katonai Közlöny, 10, no. 4-5 (1922). 304-314.

Rákosi, Béla: A tábori tüzérség korszerű harcáról. Magyar Katonai Szemle, 2, no. 6 (1932). 33-44.

Riedl, Lajos: A tüzérség a világháborúban és a jövőben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 6 (1930). 548-565.

Riedl, Lajos: A tüzérség a világháborúban és a jövőben. Magyar Katonai Közlöny, 18, no. 11 (1930). 1051-1063.

S.: A gyalogság támogatása a harcban. Kisérő és támogatótüzérség. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 1 (1921). 54-58.

S.: Kisérő tüzérség. A Militär Wochenblatt 1920-21-iki évfolyama 121. számában megjelent cikk alapján. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 4 (1921). 258-263.

S.: Még egyszer az „összműködésről”, a kisérő gépek és tüzérségről. Magyar Katonai Közlöny, 9, no. 10-11 (1921). 690-695.

Saáry, István: A kísérő lövegtől a lovas ágyús szakaszig. Magyar Katonai Szemle, 7, no. 11 (1937). 54- 63.

Suhay, Imre: A motorizálás kérdése és jelenlegi állapota a nyugati államok hadseregeiben. Magyar Katonai Közlöny, 16, no. 6 (1928). 583-592.

Suhay, Imre: Angol páncélos csapatok 1928-ban. Magyar Katonai Közlöny, 17, no. 2 (1929). 190-195.

Szalay, Tibor: Adjunk-e a zászlóaljnak üteget? Magyar Katonai Szemle, 10, no. 8 (1940). 361-364.

Tarnay, József: Kisérő tüzérség. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 6 (1931). 144-153.

Virágh, László: A tüzérség motorizálása korszerű hadseregekben. Magyar Katonai Szemle, 1, no. 10 (1931). 43-60.

Wagner, János dr.: Gyorsanmozgó seregtestek. Magyar Katonai Szemle, 4, no. 4 (1934). 44-55.

Zugi, Aladár: Gépcsoportok alkalmazása és harca. Magyar Katonai Szemle, 8, no. 6 (1938). 30-39.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.