Az európai védelem gazdasági megalapozása a 2021–2027‑es uniós költségvetési ciklusban

doi: 10.32563/hsz.2022.4.10

Absztrakt

2018. június 13-án az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Védelmi Alap (angol rövidítéssel: EDF) létrehozására, amely kerettervezetet az európai védelmi cselekvési terv (European Defence Action Plan, EDAP) részeként jelentettek be. A javaslattétel hátterében a tagállamok védelmi kiadásainak 2015. évi rekord alacsony szintje (a GDP 1,4%-ára csökkentek), valamint az egy évtizede tartó, évi 2 milliárd euróra becsült védelmi célú tagállami ráfordítások elmaradásának felismerése állt, annak tükrében, hogy mindeközben az Egyesült Államok, Kína és Oroszország ambiciózusan tovább fejlesztették védelmi képességeiket. 2017 júniusában elfogadták az EDF létrehozásának javaslatát,5 ezzel pedig előzmények nélküli, új programként megjelent a 2021–2027-es évekre szóló hosszú távú uniós költségvetésben. Az Európai Unió többéves pénzügyi keretére (angol rövidítéssel: MFF)6 tett végleges döntés elfogadásáig a tárgyalási javaslatok alapján arra lehet következtetni, hogy 13 milliárd EUR költségvetési és további 10,5 milliárd EUR költségvetésen kívüli7 kerettel fogják az új programot meghirdetni. Magyarország számára ez hozzávetőlegesen évi 123 millió EUR képességfejlesztésre8 és ezenfelül további kutatási célokra elnyerhető9 uniós forráshoz jutást jelent, amelyet haderő-korszerűsítésre, közvetve pedig hazánk geopolitikai helyzetének megerősítésére tud felhasználni.

Kulcsszavak:

védelemgazdaság Európai Védelmi Alap MFF-tárgyalás honvédelmi kiadások

Hivatkozások

Beaufre, André (1970): Néhány gondolat a gazdasági fegyverről. Honvédelem, (5), 34–37.

Blasquez, Jesús (2014): EU Hands Spain €10m to Fight Illegal Immigration. Euractiv, (2014), 6. 11–14.

Boda József (2016): A hadtudomány kutatási feladatai. Honvédségi Szemle, 144(3), 3–20. Online: https://kiadvany.magyarhonvedseg.hu/index.php/honvszemle/article/view/263/255

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Launching the European Defence Fund. COM(2017)295, Brussels, 2017.

Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council. A new, modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently on its priorities post-2020. Brussels, 2018.

Csiki Tamás (2017): Hol a pénz? A NATO védelmi kiadási trendjei és a közös teherviselés kérdései. Stratégiai Védelmi Kutatóközpont Elemzések, (2), 1–12. Online: https://bit.ly/3hLUNh4

Etl Alex (2013): The Military Balance 2013. Nemzet és Biztonság, (1–2), 152–167. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/nb_2013_1-2_11_etl_alex.pdf

European Commission (2018a): Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council. Establishing the European Defence Fund. Brussels.

European Commission (2018b): Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council. Establishing the Asylum and Migration Fund. COM/2018/471 final.

Forgács Balázs (2009): A hadikultúra fogalmának historiográfiája II. Hadtudományi Szemle, 2(3), 13–20. Online: http://hdl.handle.net/20.500.12944/2229

Future Financing of the EU. Final Report and Recommendations of the High Level Group on Own Resources. 2016. Online: https://doi.org/10.2761/36070

Hammes, Thomas X. (2006): The Sling and The Stone. On War in The 21st Century. Minneapolis: Zenith Press

Huntington, Samuel P. (2004): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Budapest: Európa

IISS (2017): The Military Balance. Washington

Kengyel Ákos (2019): Az Európai Unió költségvetésének jövője a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret tükrében. Közgazdasági Szemle, 66(5), 521–550. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2019.5.521

Kiss Álmos Péter (2009): Generációk a hadviselésben. Negyedik generáció. Hadtudományi Szemle, 2(2), 10–18. Online: http://epa.oszk.hu/02400/02463/00005/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2009_2_010-018.pdf

Lind, William S. (2004): Understanding Fourth Generation War. Military Review. 12–16

Military Expenditure Database 2017. (2018). Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute

Multiannual Financial Framework (MFF) 2021–2027: Negotiating Box with figures. (2019). Brussels: Council of the European Union

Ostyn, Dominique (2017): Lithuania to Build Kaliningrad Border Fence with EU Money. Euractiv, 1. 2–3.

Padányi József (2015): Műszaki zár a határon. Műszaki Katonai Közlöny, 25(3), 21–34. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/2468

Qiao, Liang – Xiangsui, Wang (1999): Unrestricted Warfare. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House

SIPRI yearbook 2017. Armaments, Disarmament and International Security. Summary. Stockholm International Peace Research Institute. Online: https://www.sipri.org/yearbook

Snoj Péter (2018): Simicskó István: 2026-ra a térség meghatározó haderejévé kell tenni a Magyar Honvédséget. Honvédelem, (2)

Szenes Zoltán (2013): Akadémiai viták a hadtudomány struktúrájáról. Hadtudomány, 23(3–4), 59–66. Online: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2013/3_4/Hadtudomany_2013_3-4_6.pdf

Szenes Zoltán (2015a): A védelemgazdaság helyzete Magyarországon. KatonaLogisztika, 23(2), 5–52. Online: http://epa.oszk.hu/02700/02735/00080/pdf/epa02735_katonai_logisztika_2015_2_005-052.pdf

Szenes Zoltán (2015b): Közös európai haderő? Nemzet és Biztonság: Biztonságpolitikai Szemle, 8(2), 2–18.

Szternák György (2017): A fegyveres küzdelem megvívása. Hadtudományi Szemle, 10(1), 113–125.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.