Az állami vezetők stratégiai felkészítése, különös tekintettel a nemzeti ellenálló képességre és az átfogó megközelítésre

doi: 10.32563/hsz.2022.4.6

Absztrakt

Jelen tanulmány célja, hogy javaslatot tegyen állami vezetők stratégiai felkészítésére, különös tekintettel a közszolgálatiságra és az átfogó megközelítésre. A szerző a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény (VBÖ) által nevesített nemzeti ellenálló képességet és annak társadalmi vetületét, az átfogó megközelítést részletezi, majd bemutatja az egységesülő közszolgálat kihívásait. Nemzetközi példákon keresztül ismerteti az állami vezetők stratégiai felkészítését, aminek eredményeként a magyarországi viszonyokat és sajátosságokat figyelembe véve javaslatokat fogalmaz meg.

Kulcsszavak:

ellenálló képesség átfogó megközelítés közszolgálat vezetőképzés stratégiai felkészítés

Hivatkozások

Jahre Strategischer Führungslehrgang, Im Auftrag der Österreichischen Bundesregierung. 2013. Online: http://docplayer.org/17304681-10-jahre-strategischer-fuehrungslehrgang-im-auftrag-der-oesterreichischen-bundesregierung.html

A Nemzeti Honvédtisztképzés Új Rendszere (2021). (Ruszin-Szendi Romulusz vezérőrnagy, Boldizsár Gábor ezredes és Pohl Árpád dandártábornok által 2020-ban kidolgozott koncepció továbbfejlesztett változata). Kézirat

A társadalmi ellenálló képesség szerepe a biztonság szavatolásában (2020). Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete.

Európai Bizottság (2018): A védelmet nyújtó Európa: az Unió a reziliencia kialakítására és a hibrid fenyegetésekkel szembeni hatékonyabb fellépésre törekszik. Sajtóközlemény. Brüsszel, 2018. június 13. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ detail/hu/IP_18_4123

Academic Advisory Board Meeting, 3–4 December 2021. NATO Defense College. Information Paper, Topic: Expanded Generals, Flag Officers, Ambassadors Course or “GFOAC+”.

AJP-01(C), Allied Joint Doctrine (2007). NATO Standardization Agency. Online: https://www.scribd.com/document/79893592/Ajp-01-c Allied-Joint-Operation#

AJP-01(D), Allied Joint Doctrine (2010). NATO Standardization Agency AJP-01(E), Allied Joint Doctrine, (2017). NATO Standardization Agency. Online: https://bit.ly/3CgMiSn

Az Európai Parlament 2021. július 7-i állásfoglalása az EU és a NATO közötti együttműködésről a transzatlanti kapcsolatok összefüggésében.

Brussels Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July 2018. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm#68

Bulla Miklós (2011): Sokféleség és sérülékenység. A resilience képesség társadalmi interpretálása. In Pál Tamás – Bulla Miklós: Sebezhetőség és adaptáció. A reziliencia esélyei. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet. 19–32.

Európai Bizottság, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője (2016): Közös közlemény az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés közös kerete, európai uniós válasz. JOIN/2016/018 final. Brüsszel, 2016. április 6 Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0018&from=PT

Hazafi Zoltán (2018): Átjárhatóság a közszolgálat egyes rétegei között. In György István – Hazafi Zoltán (szerk.): Közszolgálati életpályák a közigazgatásban és a rendvédelemben. Budapest: Dialóg Campus. 41–52. Online: https://bit.ly/3YlAyXY

Higher Command and Staff Course, Joint Services Command and Staff College, Defence Academy of the United Kingdom. Online: https://www.da.mod.uk/colleges-and-schools/joint-services-command-and-staff-college/

Invitation Letter For Generals, Flag Officers And Ambassadors' Course (GFOAC 2021-2), NATO Defence College, NDC/2299.

Jobbágy Zoltán – Mércse Balázs (2011): Javaslatok a Magyar Honvédségben folytatandó tudományos kutatások rendjére vonatkozó irányelvekhez. Sereg Szemle, 9(3), 174–180.

Keszely László (2021): A nemzeti ellenállóképesség fejlesztésének trendjei. Védelmibiztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, (6), 8–12. Online: https://bit.ly/3PkWAGf

Komplex közszolgálati gyakorlat (Közös közszolgálati gyakorlat) tantárgyi programja. Online: https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/RRVTO01_Komplex_Kozszolgalati_ Gyakorlat.pdf

Közszolgálati tisztviselők 2. (2017). Országgyűlés Hivatala, Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság, Képviselői Információs Szolgálat, 2017/53.

Lehrplan für das Modul 1016 „Deutscher Capstone Course“ Durchgang 2019 vom 04.11.2019 bis 22.11.2019. Hamburg: Führungsakademie der Bundeswehr, 2019. június 20.

Modulkatalog 2021, Barrierefrei. Hamburg: Führungsakademie der Bundeswehr, 2021. április 26. 17–18.

Molnár Ferenc (2021): A reziliencia kérdése és a NATO. Védelmi-biztonsági Szabályozási és Kormányzástani Műhelytanulmányok, (15). Online: https://bit.ly/3W4osRk

NATO (2006): Riga Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Riga on 29 November 2006. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_37920.htm?selectedLocale=en

NATO (2008): Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Bucharest on 3 April 2008. Online: https://www.nato.int/cps/en/SID-D1453C0E-DCF302EF/natolive/official_texts_8443.htm? selectedLocale=en

NATO (2010): Lisbon Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Lisbon. Online: https://www.nato.int/cps/em/natohq/ official_texts_68828.htm

NATO (2012): Chicago Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012. Online: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_87593.htm?mode=pressrelease

Professional Military Education. Higher Command and Staff Course, King’s College London, Defence Studies Department. Online: https://www.kcl.ac.uk/dsd/military-education

Royal College for Defence Studies. Defence Academy of the United Kingdom. Online: https://www.da.mod.uk/colleges-and-schools/royal-college-of-defence-studies/

Royal College for Defence Studies. Online: https://www.afpt-uk.org/royal-college-of-defence-studies

Strategischer Führungslehrgang. Das Leistungsgremium. Online: https://www.stratfuelg.gv.at/strategie-philosophie

Strategischer Führungslehrgang. Strategic Community. Online: https://www.stratfuelg.gv.at/strategie-philosophie

Szöőr Ádám (2019): Vírus 2019: közös gyakorlaton az NKE hallgatói. Online: https://www.uni-nke.hu/hirek/2019/04/16/virus-2019-kozos-gyakorlaton-az-nke-hallgatoi

Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8–9 July 2016. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm

Yost, David S. (2007): Elemzés: A NATO együttműködésének javítása nemzetközi szervezetekkel. NATO Tükör, 2007. ősz. Online: https://www.nato.int/docu/review/2007/issue3/ hungarian/analysis2.html

Jogi források

évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról. Online: https://net.jogtar.hu/ jogszabaly?docid=a1100132.tv

évi XCIII. törvény a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2021-93-00-00

évi CXXI. törvény egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról. Online: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid= A2100121.TV&searchUrl=/gyorskereso

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.