A magyar cserkészet mint a hazafias nevelés eszköze

doi: 10.32563/hsz.2022.4.9

Absztrakt

A magyar cserkészet célrendszerét és eszközeit tekintve az ifjúság hazafias nevelését végzi, amely cél- és eszközrendszer jelentős metszethalmazt mutat az állam által is deklarált hazafias nevelési célokkal. Ez jó alkalmat teremt az állam számára, hogy kihasználja a cserkészetben rejlő lehetőségeket és a cserkészmozgalom tevékenységét, az állami célrendszer megvalósítása érdekében. A magyar cserkészetnek vannak bizonyos – a világcserkészettől eltérő – tulajdonságai, amelyek tovább fokozzák a benne rejlő lehetőségeket és még inkább indokolják a mozgalom és a módszer hadtudományi szempontú vizsgálatát. Jelen cikkben arra törekszem, hogy a cserkészet eszközrendszerét a lehető legegyszerűbben leírjam és bemutassam, kiemelve azokat a tulajdonságokat, amelyek a későbbiekben a haderővel való együttműködés szempontrendszerének kutatását megalapozhatják. A cserkészmódszer elemzése a továbbiakban lehetőséget teremthet az állam által végzett hazafias nevelés eszközrendszerének fejlesztésére is.

Kulcsszavak:

cserkészet hazafias nevelés honvédelmi nevelés hadreő utánpótlás

Hivatkozások

Baden-Powell, Robert (1929): BP utolsó üzenete a cserkészekhez. Online: http://020cserkeszcsapat.lapunk.hu/modul=oldal&tartalom=1159039

Baden-Powell, Robert (2004): A boldogulás ösvényén. Budapest: Márton Áron

Baden-Powell, Robert (2016): Scouting for Boys – Cserkészet fiúknak. Budapest: Magyar Cserkészszövetség

Balogh Sándor – Szabolcs Ottó (1963): Pedagógusok a két világháború között. Budapest: Magyar Történelmi Társulat és Hazafias Népfront

Bodrossy Erik (1934): A cserkészmozgalom értéke katonai szempontból. Magyar Katonai Szemle. 241–244.

Bodrossy Erik (1931): A cserkészmozgalom nemzeti jelentősége. Magyar Katonai Szemle. (2), 234–237.

Bodrossy Erik (1935): Cserkész testnevelés. Magyar Katonai Szemle. 74–80.

Csíkszentmihályi Mihály (2019): Flow – Az élmény pszichológiája. Budapest: Akadémiai

Draveczk-Uri Ádám (2012): Hazaszeretet és bajtársiasság már az iskolapadban is. Honvedelem.hu, 2012. szeptember 26.

Edöcsény András (1990): Őrsvezetők könyve. Budapest: Márton Áron

Faludi Miklós (2012): A honvédelmi oktatás és nevelés. Hadtudományi Szemle, (2), 279–284.

Farkas Ferenc, vitéz kisbarnaki (1933): A IV. Világjamboree. Magyar Katonai Szemle. 228–233.

Gergely Ferenc (1989): A magyar cserkészet története 1910–1948. Budapest: Göncöl

Hervay F. Levente (1997): Cserkészek táborozási könyve. Budapest: Márton Áron

Magyar Cserkészszövetség Táborozási Szabályzat (2018). Budapest: Magyar Cserkészszövetség

MCSSZ Egységes Ifjúságnevelési Kézikönyv (EINK) (2015). Budapest: Magyar Cserkészszövetség

Sík Sándor (1925): Magyar cserkészvezetők könyve. Budapest: Magyar Cserkészszövetség

Sík Sándor (1935): Emberebb ember. In Fiatal magyarság. 141–146.

Szabolcs Ottó (1999): Történelempedagógiai írások. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Szelei Ildikó (2012): A mindennapok pedagógiája a parancsnoki, vezetői munkában. Honvédségi Szemle, 56–58.

Jogi források

- 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

- 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.