Műszaki szabályozási érdekességek az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodásából

-

  • Schuchtár Endre
doi: 10.32559/et.2021.2.3

Absztrakt

A Brexit-folyamat legvégső pillanatában, egy az EU–Kanada szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) mintájára létrehozott és 2020. december 30-ánaláírt kereskedelmi és együttmüködési megállapodással sikerült a liberalizált árumozgás megtartása az aláíró felek között. Az európai belső piacon szabadon forgalmazható, összes árura vonatkozó EU-s műszaki jogszabályok továbbra is kötelezők az EK exporttermékeire az Európai Gazdasági Térség (EGT) 31 országában, de most már nem feltételek nélkül érvényesek az EK-ban, mint arra az átmeneti időszakra vonatkozóan kötelezettséget vállaltak, hanem csak a megállapodásban rögzített módon, amire érdemes felhívni mind a jogalkotók, mind a bilaterális kereskedelemben részt vevő felek szíves figyelmét, és megemlíteni egy ezzel összefüggő gazdaságpolitikai kérdést.

Kulcsszavak:

Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás, Kereskedelmi Világszervezet kereskedelem technikai akadályai, műszaki (tartalmú) előírás/jogszabály szabvány megfelelőségértékelés régi/új/általános megközelítés ENSZ EGB – Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága

Hivatkozások

Dhingra, Swati – Thomas Sampson: Life after Brexit. London, Centre for Economic Performance, (é. n.). Online: https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit01.pdf

Dhingra, Swati – Gianmarco Ottaviano – Thomas Sampson – John Van Reenen: The consequences of Brexit for UK trade and living standards. London, Centre for Economic Performance, (é. n.). Online: https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit02.pdf

CEFIC: 2021 Facts And Figures Of The European Chemical Industry (é. n.). Online: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-europeanchemical-industry/

Communication from the Commission on the precautionary principle COM(2000) 1 final (2000. február 2.). Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:EN:PDF

European Chemicals Agency: Scientific committees: EU-wide restriction best way to reduce microplastic pollution. ECHA/PR/20/09. Online: https://echa.europa.eu/hu/-/scientific-committees-eu-wide-restriction-best-way-to-reduce-microplastic-pollution

European Commission: Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP – An introduction to the EU’s revised proposal (2016. március 21.). Online: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154381.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.