Teljes szám

Tanulmány

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6213) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:32" ["primaryContactId"]=> int(7639) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6089) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(15656) "Anderson, Benedict: Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London – New York, Verso, 1991. Arató Krisztina – Koller Boglárka: Képzelt Európa. Budapest, Balassi, 2013. Arató Krisztina – Koller Boglárka: Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest, Gondolat, 2015. Arató Krisztina – Koller Boglárka: EU válságdiagnózis és lehetséges terápia. Létünk (Újvidék), 46. (2016), 2. 57–86. Arató Krisztina – Koller Boglárka: Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest, Dialóg Campus, 2019. Armstrong, John A.: Nations Before Nationalism. Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1982. Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája. Budapest, Wolters Kluwer, 2016. Blutman László: Red Signal from Karlsruhe: Towards a New Equilibrium or New Level of Conflict? Central European Journal of Comparative Law, 1. (2020), 2. 33–48. Online: https://doi.org/10.47078/2020.2.33-48 Bóka Éva: Az európai egységgondolat fejlődéstörténete. Budapest, Napvilág, 2001. Brix, Emil – Erhard Busek: Közép-Európa újragondolása. Miért Közép-Európában dől el Európa jövője? Kőszeg, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), 2019. Brubaker, Rogers: Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1992. Online: https://doi.org/10.4159/9780674028944 Brubaker Rogers: Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511558764 Bulmer, Simon: The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. Journal of Public Policy, 13. (1993), 4. 351–380. Online: https://doi.org/10.1017/S0143814X0000115X Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Urteil des Zweiten Senats vom 05. Mai 2020. Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200505_2bvr085915.html Canlorbe, Grégoire: Supply and Demand in Mass Migration. A Conversation with former Czech President Václav Klaus. Gatestone Institute, 2018. március 26. Online: https://www.gatestoneinstitute.org/12094/vaclav-klaus-migration-interview Cobban, Alfred: National Self-determination. London, Collins, The Fontana Library, 1969. De Gaulle, Charles: A Concert of European States. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. Basingstoke, Macmillan, 1994. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_6 De Gaulle, Philippe: Apám, de Gaulle. Beszélgetések Michel Tauriackal. Budapest, Európa, 2008. De Neve, Jan-Emmanuel: The European Onion? How Differentiated Integration Is Reshaping the EU? European Integration, 29. (2007), 4. 503–521. Online: https://doi.org/10.1080/07036330701502498 Dinan, Desmond: Europe Recast. A History of European Union. Boulder, Colorado, Lynne Rienner, 2004. Online: https://doi.org/10.1515/9781685857295 Diószegi István: A nemzetek Európája. In Somogyi Éva (szerk.): Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Társadalom-, és Művelődéstörténeti Tanulmányok 8. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1991. 131–142. Eötvös József: A nemzetiségi kérdés. In Báró Eötvös József összes munkái. (16). Budapest, Révai testvérek, 1903. European Parliament: Macron Defends the Idea of European Sovereignty. Press release. (2018. április 17.). Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01517/macron-defends-the-idea-of-european-sovereignty European Union: Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe A Global Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy (2016. június). Online: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. New York, Basic Books, 1973. Gellner, Ernest: Nations and Nationalism. New Perspectives on the Past. Oxford, Blackwell, 1983. Giddens, Anthony: The Nation-State and Violence. Cambridge, Polity Press, 1985. Grabbe, Heather: The EU’s Transformative Power. Europeanisation through Conditionality in Central and Eastern Europe. Palgrave Studies in European Union Politics. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2006. Grevi Giovanni: Strategic Autonomy for European Choices: The Key to Europe’s Shaping Power. European Policy Center. Discussion Paper. Europe in the World Programme, 2019. július 19. Online: https://www.epc.eu/content/PDF/2019/190719_Strategicautonomy_ GG.pdf Gyurgyák János: Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában. Budapest, Osiris, 2018. Online: https://doi.org/10.32559/et.2019.2.5 Haas, Ernst B.: The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957. London, Stevens, 1958. Hettyey, András: The Europeanization of Hungarian Foreign Policy and the Hungarization of European Foreign Policy, 2010- 18. Journal of Contemporary European Studies, 29. (2021), 1. 125–138. Online: https://doi.org/10.1080/14782804.2020.1824895 Hix, Simon – Bjørn Høyland: The Political System of the Union. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2011. Online: https://doi.org/10.1007/978-0-230-34418-1 Hobsbawm, Eric J.: A nacionalizmus kétszáz éve. Budapest, Maecenas Kiskönyvtár, [1992] 1997. Hobsbawm, Eric – Terence Ranger: Invention of Tradition. Cambridge, Cambridge University Press,1983. Hoffmann, Stanley: Obstinate or Obsolete: The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95. (1966), 3. 862–915. Hooghe, Lisbet – Gary Marks: Multi-Level Governance and European Integration. Oxford, Rowman & Littlefield, 2001. Identity and Democracy Group: Statutes of the Identity and Democracy Group in the European Parliament (2019). Online: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/kantodev/pages/102/attachments/original/1582196570/EN_Statutes_of_the_ID_Group.pdf?1 582196570 Jászi Oszkár: A Monarchia jövője. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Budapest, Új Magyarország Részvénytársaság, 1918. Kiss Gy. Csaba: Miért más itt a nemzet? In Bába Iván – Gyurcsík Iván – Kiss Gy. Csaba: Közép-Európa magyar szemmel. Kőszeg, Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), 2020. 13–28. Kohn, Hans: Nationalism: Its Menaing and History. Princeton, D. Van Nostrand Company, 1955. Koller Boglárka: Nemzet, identitás és politika Európában. Budapest, L’Harmattan – Zsigmond Király Főiskola, 2006. Koller, Boglárka: Patterns of Post-Enlargement Identity Formation. The Case of Hungary. In Karin Liebhart – Olga Gyárfásova (szerk.): Communicating Europe. Cultural Patterns of Politics. Volume 2. Vienna, Lit Publishing House, 2014. 187–215. Koller Boglárka: Az európaizáció konceptuális és elméleti kérdései, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra. In Koller Boglárka – Ördögh Tibor (szerk.): Európaizáció a Nyugat-Balkánon. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 15–29. Koller, Boglárka: Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine Delteil – Xavier Richet (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement: Intégration asymétrique, dépendances, fragmentation (Questionner l’Europe) (French Edition). Paris, France, L’Harmattan, 2019. 97–118. Koller Boglárka: Többsebességes vagy menüválasztásos jövő? A differenciált integráció elméleti és gyakorlati kérdései az Európai Unióban In Halmai Péter (szerk.): Tagállami integrációs modellek. A gazdasági kormányzás új dimenziói az Európai Unióban. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 51–67. Online: https://antk.uni-nke.hu/document/akk-copy-uni-nke-hu/web_PDF_Tagallami_integracios_modellek.pdf Koller Boglárka: „Minek nevezzelek?” Politikai unió, nemzetek Európája vagy „csak” Európai Unió? In Dobrowiecki Péter – Stepper Péter (szerk.): Az Európai Unió a 21. században. Budapest, Antall József Tudásközpont, 2021. 103–141. Koller, Boglárka: The Euro and the Collective Identities of Central and Eastern European Nationals. In Krisztina Arató – Boglárka Koller – Anita Pelle (szerk.): The Political Economy of the Eurozone in Central and Eastern Europe: Why In, Why Out? London – New York, Routledge, 2021. 56–81. Online: https://doi.org/10.4324/9780429261411-5 Kosáry Domonkos: A nemzetállam jövője. In Módos Péter – Tischler János (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2005. 198–199. Kossuth Lajos: A „Dunai Szövetség” tervezete. 1862. május 1. Online: http://mek.niif.hu/04800/04882/html/szabadku0178.html Ladrech, Robert: Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common Market Studies, 32. (1994), 1. 69–88. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x Lasserre, Isabelle: Mateusz Morawiecki: «La seule solution réaliste est de bâtir une Europe des nations». Le Figaro, 2018. december 11. Online: https://www.lefigaro.fr/international/2018/12/11/01003-20181211ARTFIG00263-morawiecki-la-seule-solutionrealiste- est-de-batir-une-europe-des-nations.php Leonard, Mark: Why Europe Will Run the 21st Century. Annotated edition. New York, PublicAffairs, 2006. Leonard, Mark – Jeremy Shapiro: Empowering EU Member States with Strategic Sovereignity. European Council on Foreign Relations, 2019. Online: https://ecfr.eu/wp-content/uploads/1_Empowering_EU_member_states_with_strategic_sovereignty.pdf Leruth, Benjamin – Nicholas Startin – Simon Usherwood (szerk.): The Routledge Handbook of Euroscepticism. Abingdon, Routledge, 2018. Online: https://doi.org/10.4324/9781315464015 Leuffen, Dirk – Berthold Rittberger – Frank Schimmelfennig: Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union. The European Union Series, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2012. Magyarország Kormánya: A nemzetek Európája helyett európai szuperállamot építenek Brüsszelben (2021. június 19.). Online: https://kormany.hu/hirek/a-nemzetek-europaja-helyett-europai-szuperallamot-epitenek-brusszelben Magyarország Miniszterelnöke: Európa a nemzetek Európája lesz vagy nem lesz (2018. november 8.). Online: https://www.miniszterelnok.hu/europa-a-nemzetek-europaja-lesz-vagy-nem-lesz/ Martonyi János: Differenciáció vagy dezintegráció. Megújítva megőrizni. Európai Tükör, 21. (2018), 1. 95–109. Online: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/eumirror/article/view/1256 Meinecke, Friedrich: Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zu der Genesis des deutschen Nationalstaates. München, Oldenbourg, [1917] 1969. Online: https://doi.org/10.1515/9783486748468 Milward, Alan S.: The European Rescue of the Nation-State. 2nd Edition. London and New York, Routledge, 1992. Mitrany, David: A Working Peace System. Chicago, Quadrangle Books, 1966. Molnár Anna: Az Európai Unió külkapcsolati rendszere és eszközei. A külkapcsolatoktól a kül-, a biztonság és védelempolitikáig. Budapest, Dialóg Campus, 2018. Moravcsik, Andrew: Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach. Journal of Common Market Studies, 30. (1993), 4. 473–524. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x Moravcsik, Andrew – Kalypso Nikolaidis: Explaining the Treaty of Amsterdam: Interests, Influence and Institutions. Journal of Common Market Studies, 37. (1999), 1. 59–85. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00150 Naumann Frigyes: Középeurópa. Budapest, Politzer Zsigmond és fia, 1916. Navracsics Tibor: Nemzeti érdek és Európa. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás, (2014), 4. 100–104. Online: http://real.mtak.hu/92592/1/2014_4.100-104..pdf Nugent, Neill: The Government and Politics of the European Union. 8th edition. London, Palgrave Macmillan, 2017. Online: https://doi.org/10.1057/978-1-137-45410-2 Olsen, Johan Peder: The Many Faces of Europeanization. Journal of Common Market Studies, 40. (2002) 5. 921–952. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00403 Örkény Antal: Hungarian National Identity. Old and New Challenges. International Journal of Sociology, 35. (2005), 4. 28–48. Online: https://doi.org/10.2753/IJS0020-7659350402 Pokol Béla: Európai jurisztokrácia. Budapest, Dialóg Campus, 2019 Radaelli, Claudio M.: The Europeanization of Public Policy. In Kevin Featherstone – Claudio M. Radaelli: The Politics of Europeanization. Oxford, Oxford University Press, 2003. 27–56. Online: https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002 Risse-Kappen, Thomas: Exploring the Nature of the Beast: International Relations Theory and Comparative Policy Analysis Meet the European Union. Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 1. 53–80. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00560.x Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Budapest, Napvilág, 1998. Schöpflin György: Közép-Európa régi és új meghatározásai. In Módos Péter – Tischler János (szerk.): Közép-európai olvasókönyv. Budapest, Osiris, 2005. 127–151. Schuman, Robert: Európáért. Pécs, Pannónia Könyvek, 1991. Simon Zoltán (szerk.): Az Európai Unió a világban. Budapest, L’Harmattan, 2017. Smith, Anthony D.: The Ethnic Origins of Nations. Oxford, Blackwell, 1986. Snvdholtz, Wayne: Membership Matters: Limits of the Functional Approach to European Institutions. Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 3. 403–429. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00579.x Somssich Réka: Az Európai Bíróság. In Arató Krisztina – Koller Boglára (szerk.): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest, Dialóg Campus, 2019. 128–129. Spinelli, Altiero – Ernesto Rossi: The Ventotene Manifesto. Ventotene, The Altiero Spinelli Institute for Federalist Studies, 1941. Stubb, Alexander C.: A Categorization of Differentiated Integration, Journal of Common Market Studies, 34. (1996), 2. 283–295. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00573.x Szénási Éva: Elméletek az európai egységről I–II. Budapest, L’Harmattan, 2002–2004. Thatcher, Margaret: Speech to the College of Europe. “The Bruge Speech”. College of Europe, Bruges, 1988. szeptember 20. Online: https://www.margaretthatcher.org/document/107332 Toje, Asle: The European Union as a Small Power. After the Post-Cold War. Houndmills, Palgrave Macmillan, 2010. Online: https://doi.org/10.1057/9780230281813 Tribl Norbert – Sulyok Márton: „A gazda bekeríti házát”? A Német Szövetségi Alkotmánybíróság PSPP-döntésének jelentősége és az európai integrációért viselt alkotmányos felelősség realitása. Európai Tükör, 23. (2020), 2. 7–30. Online: https://doi.org/10.32559/et.2020.2.1 Trócsányi László: Gaulle-izmus és Európa. Magyar Szemle, 25. (2016), 5– 6. 10–18. Trócsányi László – Lovászy László Gábor: Európai Körkép. Európai értékek és magvalósulásuk az Európai Unió tagállamaiban az adatok és számok tükrében. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. Van den Berghe, Pierre: Race and Ethnicity: a Sociobiological Perspective. Ethnic and Racial Studies, 1. (1978), 4. 401–411. Online: https://doi.org/10.1080/01419870.1978.9993241 Varga Zs. András: Magyarország szuverenitása. In Csink Lóránt – Schanda Balázs – Varga Zs. András (szerk.): A magyar közjog alapintézményei. Budapest, Pázmány Press, 2020. 258–259. Vollaard, Hans: Explaining European Disintegration. Journal of Common Market Studies, 52. (2014), 5. 1142–1159. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12132" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-32" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1036) "

In the European Union which has been in a permanent, multi-level institutional, political and legitimacy crisis for about a decade and a half, the “million dollar question” today is: What should be the institutional and political structure, taking into account the interests of the Member States, sub-national levels and the Union as a whole, that will ensure an effective response to internal and external crises that the Union is facing? What role will the European Union will play in the future? Should we think of a political union or a Europe of nations? This study does not offer absolute answers, but merely provides a theoretical and conceptual framework to answer the question. Is the European Union a political or a technocratic project? What
can we learn from the explanations of the integration theories? Is the EU moving towards a political union? Why is the EU’s political system unique? And where is the contradiction in the concept of a Europe of nations? Our aim is to seek answers to these questions.

" ["hu_HU"]=> string(1008) "

A mintegy másfél évtizede permanens, többszintű intézményi, politikai és legitimációs válságban lévő Európai Unióban a „millió dolláros kérdés” ma az, hogy milyen legyen az az intézményes és politikai struktúra, figyelembe véve a tagállami, tagállami alatti és összuniós érdekeket, amely az Uniót érő súlyos belső és külső válságok esetén is biztosítja a hatékony válaszadást? Milyen szerepe lesz az Európai Uniónak a jövőben? Politikai unióban vagy nemzetek Európájában gondolkodjunk? E tanulmány nem ígér abszolút válaszokat, csupán elméleti és konceptuális kereteket nyújt a kérdés megválaszolásához. Vajon politikai vagy technokrata projekt az Európai Unió? Mit tudhatunk meg az integrációelméletek magyarázataiból? Politikai unió megvalósítása felé tart-e az EU? Miért sajátos az EU politikai rendszere? És hol van az ellentmondás a nemzetek Európája koncepcióban? E kérdésekre keressük a válaszokat.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(72) "Theoretical and Conceptual Considerations of the Million Dollar Question" ["hu_HU"]=> string(40) "A millió dolláros kérdés margójára" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "Political Union or Europe of Nations?" ["hu_HU"]=> string(42) "Politikai unió vagy nemzetek Európája? " } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Dr. Koller Boglárka" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#710 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7639) ["email"]=> string(26) "koller.boglarka@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6213) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5709-1116" ["url"]=> string(61) "https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/europa-tanulmanyok-tanszek/" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1736) "

Boglárka Koller (1974) is a full professor, researcher, head of Department of European Studies at the University of Public Service - Ludovika. She graduated at the Corvinus University, Budapest as an economist in 1998; she also holds an MA in Nationalism Studies from the Central European University and an MSc in European Studies from the London School of Economics and Political Science and a PhD in International Relations from Corvinus University. She habilitated in 2016 and was appointed as a full professor in 2020. She has numerous publications on European integration. Her latest volume on the political economy of the Eurozone was published by Routledge UK in 2021.  https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe-Why/Arato-Koller-Pelle/p/book/9781032034676

She has more than twenty years’ teaching experience in the area of European Studies at each level of education (BA, MA, PhD) in Hungary and worldwide. Apart from the academic roles, she has several leadership positions. She is the vice-rector of international affairs at the University of Public Service – Ludovika, member of the Board of the Hungarian United Nations Association, member of the Social Sciences Committee of the Hungarian Accreditation Committee and head of the Editorial Board of the European Mirror Scientific Journal and member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences, Committee of Political Sciences. She is the elected vice-president of the Central European Political Science Association (CEPSA) since 2018.

" ["hu_HU"]=> string(1751) "

Koller Boglárka (1974) egyetemi tanár, kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-tanulmányok Tanszék vezetője. 1998-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen; emellett a Közép-Európai Egyetemen szerzett MA diplomát Nacionalizmus-tanulmányokból, a London School of Economics and Political Science-en pedig MSc fokozatot Európa-tanulmányokból, valamint PhD fokozatot nemzetközi kapcsolatokból a Corvinus Egyetemen. 2016-ban habilitált, 2020-ban pedig egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos publikációja jelent meg az európai integrációról. Az eurózóna politikai gazdaságtanáról szóló legújabb kötete a Routledge UK gondozásában jelent meg 2021-ben. https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe- Miért / Arato-Koller-Pelle / p / könyv / 9781032034676

Több mint húsz éves oktatói tapasztalattal rendelkezik az Európa-tanulmányok területén az oktatás minden szintjén (BA, MA, PhD) Magyarországon és világszerte. Az akadémiai szerepeken kívül számos vezető pozíciót tölt be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagja és az Európai Tükör tudományos folyóiratának szerkesztőbizottságának elnöke. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyra Politikatudományi Bizottságnak. A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) választott alelnöke 2018 óta.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Koller" ["hu_HU"]=> string(6) "Koller" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Boglárka" ["hu_HU"]=> string(9) "Boglárka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(19) "nemzetek Európája" [1]=> string(15) "politikai unió" [2]=> string(14) "Európai Unió" [3]=> string(22) "integrációelméletek" [4]=> string(13) "technokrácia" [5]=> string(37) "az Európai Unió politikai rendszere" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(17) "Europe of nations" [1]=> string(15) "political union" [2]=> string(14) "European Union" [3]=> string(32) "theories of European integration" [4]=> string(11) "technocracy" [5]=> string(38) "political system of the European Union" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24394) ["id"]=> int(5007) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6213) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5468) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:33" ["primaryContactId"]=> int(6596) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5345) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2795) "Barro, Robert J.: Economic Growth in a Cross Section of Countries. The Quarterly Journal of Economics, 106. (1991), 2. 407–444. Online: https://doi.org/10.2307/2937943 Barro, Robert J. – Xavier Sala-i-Martin – Olivier Jean Blanchard – Robert E. Hall: Convergence Across States and Regions. Brookings Papers on Economic Activity, (1991), 1. 107–182. Online: https://doi.org/10.2307/2534639 European Commission: Real Convergence and Catching-up in the EU. European Economy, (2000), 71. Chapter 5, 173–207. Online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication1716_en.pdf Gyuris Ferenc: A Williamson-hipotézis. Egy koncepció tartalma, kritikája és utóélete. Tér és Társadalom, 25. (2011), 2. 3–28. Online: https://doi.org/10.17649/TET.25.2.1811 Kertész Krisztián: A nemzeti és a regionális felzárkózás váltómozgása az EU-országokban és Magyarországon. Külgazdaság, 48. (2004), 2. 65–76. Online: https://kulgazdasag.eu/article/999 Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági és a regionális felzárkózás váltómozgása és általános indikátora. In Karlovitz János Tibor (szerk.): Ekonomické stúdie – teória a prax [Gazdasági tanulmányok – elmélet és gyakorlat] Komárno, International Research Institute s.r. o., 2013. 477–486. Online: https://www.irisro.org/gazdasagtan2013januar/G649KerteszKrisztian.pdf Kertész Krisztián: A nemzetgazdasági és a regionális konvergencia mérése az EU-ban. Közgazdasági Szemle, 61. (2014), 12. 1447–1462. Online: https://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1523 Krugman, Paul: Increasing Returns and Economic Geography. NBER Working Paper No. W3275. Cambridge, MA, 1990. március. Online: https://doi.org/10.3386/w3275 Kuznetz, Simon: Economic Growth and Income Inequality. The American Economic Review, 45. (1955), 1. 1–28. Online: https://www.jstor.org/stable/1811581 Lucas, Robert E. Jr.: Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries? The American Economic Review, 80. (1990), 2. 92–96. Online: https://www.jstor.org/stable/2006549 Mankiw, G. – D. Romer – D. Weil: A Contribution to the Empirics of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 107. (1992), 5. 407–433. Online: https://doi.org/10.2307/2118477 Romer, Paul M.: Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98. (1990), 5. part 2, S70–S102. Online: https://doi.org/10.1086/261725 Solow, Robert M.: A Contribution to the Theory of Economic Growth. Quarterly Journal of Economics, 70. (1956), 1. 65–94. Online: https://doi.org/10.2307/1884513 Williamson, Jeffrey G.: Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. Economic Development and Cultural Change, 13. (1965), 4. 3–84. Online: https://doi.org/10.1086/450136" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "33-58" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1262) "

The study reviews and compares the catching-up trend of 17 European Union member states over the past three decades. It can be observed that the economies of the less
developed countries have grown faster, thus significantly reducing the development disparities within the European Union. It can be seen that the pace of economic growth has been significantly faster in countries with a higher long-term average growth rate of investment, especially if infrastructure and commercial real estate investment growth rates, furthermore machinery and equipment investment growth rates accelerated the most. Although not so significantly, the degree of openness of the national economies to the external economy has been also positively correlated with the country’s catching-up rate: the catching-up was faster, where the volume of foreign trade to GDP ratio increased. Furthermore, in countries where the share of foreign firms in GDP production and in total employment was higher, the catching-up effect was even more spectacular (certainly due to imports of advanced technologies). The study also analyses and compares how regional income disparities between counties have evolved in 15 Member States in the light of the trade-off convergence theory.

" ["hu_HU"]=> string(1363) "

A tanulmány áttekinti és összehasonlítja 17 európai uniós tagállam elmúlt három évtizedes felzárkózási tendenciáját. Megfigyelhető, hogy a kevésbé fejlett országok gazdaságai gyorsabban növekedtek, és ezáltal az Európai Unión belüli fejlettségi különbségek jelentősen csökkentek. Látható, hogy lényegesen gyorsabb volt a gazdasági növekedés üteme azokban az országokban, ahol a beruházások hosszú távú átlagos növekedési üteme nagyobb volt, és ezen belül is leginkább az infrastrukturális és üzleti ingatlanberuházások, valamint a gép- és berendezésberuházások gyorsították a növekedést. Ugyan nem annyira szignifikánsan, de a nemzetgazdaságok külgazdasági nyitottságának mértéke szintén pozitívan korrelált az ország felzárkózásával: gyorsabb volt a nemzetgazdasági felzárkózás, ahol a külkereskedelem volumene a GDP arányában növekedett, azokban az országokban pedig, ahol megnőtt a GDP-n belül és a foglakoztatáson belül a külföldi cégek részesedése is, ez a hatás még látványosabb volt (minden bizonnyal a fejlett technológiák importja miatt). A tanulmány a váltómozgás-elmélet tükrében elemzi és összehasonlítja továbbá azt is, hogy miként alakultak 15 tagállamban az egyes megyék közötti regionális jövedelemkülönbségek.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "Catching-up of Member States and their Counties in the European Union" ["hu_HU"]=> string(50) "Tagállamok és megyéik felzárkózása az EU-ban" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(55) "National and Regional Convergence in the European Union" ["hu_HU"]=> string(66) "Nemzetgazdasági és regionális konvergencia az Európai Unióban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Kertész Krisztián" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#765 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6596) ["email"]=> string(30) "dr.kertesz.krisztian@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5468) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Kertész" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Krisztián" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(14) { [0]=> string(12) "konvergencia" [1]=> string(14) "felzárkózás" [2]=> string(14) "Európai Unió" [3]=> string(11) "regionális" [4]=> string(3) "GDP" [5]=> string(23) "váltómozgás elmélet" [6]=> string(17) "reálkonvergencia" [7]=> string(19) "egy főre jutó GDP" [8]=> string(34) "regionális jövedelemkülönbség" [9]=> string(35) "váltómozgás konvergenciaelmélet" [10]=> string(5) "megye" [11]=> string(36) "jövedelmek regionális szóródása" [12]=> string(31) "nemzetgazdasági felzárkózás" [13]=> string(26) "regionális felzárkózás" } ["en_US"]=> array(14) { [0]=> string(11) "convergence" [1]=> string(11) "catching-up" [2]=> string(14) "European Union" [3]=> string(8) "regional" [4]=> string(3) "GDP" [5]=> string(16) "trade-off theory" [6]=> string(16) "real convergence" [7]=> string(14) "GDP per capita" [8]=> string(26) "regional income difference" [9]=> string(28) "trade-off convergence theory" [10]=> string(6) "county" [11]=> string(30) "regional dispersion of incomes" [12]=> string(31) "catching-up of national economy" [13]=> string(22) "catching up of regions" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#760 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24395) ["id"]=> int(5008) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5468) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5850) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:33" ["primaryContactId"]=> int(7160) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5726) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(7453) "13-Jährige getötet: Debatte über Asylpolitik in Österreich. Berliner Morgenpost, 2021. június 30. Online: https://www.morgenpost.de/vermischtes/article232671811/kriminalfall-wien-maedchen-toetung-asylpolitik-oesterreich.html Alexe, Dan: Kurz and Orban Want to Clip Brussels’ Power, but Austria Will Not Join Visegrad Four. New Europe, 2018. február 1. Online: https://www.neweurope.eu/article/kurz-and-orban-want-to-limit-the-security-competences-of-brussels-but-austriawill-not-join-visegrad-group/ A Point of View: Churchill and the Birth of the Special Relationship. BBC News, 2012. március 11. Online: https://www.bbc.com/news/magazine-17272610 Aussenwirtschaftszenter Ungarn: Wirtschaftsbericht Ungarn. Wien, Wirtschaftskammer Österreich – Aussenwirtschaft Austria, (2021). Online: https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/ungarn-wirtschaftsbericht.pdf Austrian Presidency of the Council of the European Union: Priorities of the Austrian Presidency of the Council of the European Union (2018). Online: https://www.eu2018.at/agenda-priorities/priorities.html Ausztria politikai pártjai. Grotius, (é. n.). Online: https://www.grotius.hu/doc/pub/SOGBYD/32%20ausztria%20politikai%20p%C3%A1rtjai.pdf Böhmer, Christian: Ungarisches LGBT-Gesetz ist für Kanzler Kurz eine “Grenzüberschreitung”. Der Kurier, 2021. június 23. Online: https://kurier.at/politik/inland/homosexualitaet-ungarisches-gesetz-ist-fuer-den-kanzler-eine-grenzueberschreitung/401422359 Brüsszel eljárást indított az osztrák családi pótlék csökkentése miatt. HVG, 2019. január 24. Online: https://hvg.hu/gazdasag/20190124_Brusszel_eljarast_inditott_az_osztrak_csaladi_potlek_csokkentese_miatt Bundeskanzleramt: Kurz und Schallenberg: 18 Millionen Euro Soforthilfe-Paket für Afghanistan (2021. augusztus 26.). Online: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/nachrichten-der-bundesregierung/2021/08/18-Millionen-euro-sofort hilfe-paket-fuer-afghanistan.html Bundesministerium für Inneres: Nationalratswahlen, Endergebnis 2017. (2017). Online: https://bundeswahlen.gv.at/2017/ Dolna, Veronika: Zehn Jahre Sitzenpolitik. Sebastian Kurz: Das Wunderkind-Image hat Schrammen bekommen. Kleine Zeitung, 2021. április 17. Online: https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/5967057/Zehn-Jahre-Spitzenpolitik_Sebastian-Kurz_Das-WunderkindImage-hat Ergebnis der Nationalratswahl in Österreich nach Bundesländern am 29. September 2019. Statista, 2019. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/323599/umfrage/endgueltiges-ergebnis-der-nationalratswahl-in-oesterreich- nach-bundeslaendern/ Fricz Tamás: Hatalmasat nyert Sebastian Kurz. Magyar Nemzet, 2019. október 2. Online: https://magyarnemzet.hu/velemeny/hatalmasat-nyert-sebastian-kurz-7351829/ Györkös Enikő: Die österreichisch-ungarischen Beziehungen während der Kádár Ära. Mesterszakos szakdolgozat. Budapest, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem, 2017. Hagen, Lara – Fabian Schmid: Österreich unterstützt EU-Erklärung gegen LMBTQI-Gesetz in Ungarn mit Verspätung. Der Standard, 2021. június 23. Online: https://www.derstandard.at/story/2000127641521/oesterreich-verurteilt-ungarn-fuer-homofeindliches- gesetz-nicht-und-anderer-gegenwind Kalas Vivien: Osztrák családtámogatási törvény: kedvező lesz-e a magyarok számára az EU Bíróságának döntése? Ludovika blog, 2020. május 29. Online: https://www.ludovika.hu/blogok/ot-perc-europa-blog/2020/05/29/osztrak-csaladtamogatasi-torveny- kedvezo-lesz-e-a-magyarok-szamara-az-eu-birosaganak-dontese/ Kovács András: Így változott meg minden Ausztriában. Origo, 2017a. október 13. Online: https://www.origo.hu/nagyvilag/20171012-osztrak-valasztasok-partok-belpolitikai-helyzet.html Kovács András: Óriási botrányok és migránsáradat – így választ holnap Ausztria. Origo, 2017b. október 14. Online: https://www.origo.hu/nagyvilag/20171013-eore-hozott-valasztas-ausztria-jobboldal-baloldal-eselyek.html Krieglsteiner, Alfons: Österreich und Ungarn: Ziemlich beste Freunden. Oberösterreichische Nachrichten, 2016. június 11. Online: https://www.nachrichten.at/archivierte-artikel/em2016_2/OEsterreich-und-Ungarn-Ziemlich-beste-Freunde;art199407,2258064 Kritik an Nachbarn. Nehammer: „Ungarn muss Grenze effizienter sichern”. Kronen Zeitung, 2021. július 27. Online: https://www.krone.at/2471561 Németh István: Az osztrák út. Grotius E-könyvtár, 2012. Online: https://www.grotius.hu/doc/pub/EFNLUG/2012_47_nemeth_grotius_e-konyvtar_49.pdf Az osztrák államfő szerint is előrehozott választásra van szükség Ausztriában. Magyar Nemzet, 2019. május 19. Online: https://magyarnemzet.hu/kulfold/2019/05/az-osztrak-allamfo-szerint-is-elorehozott-valasztasra-van-szukseg-ausztriaban Österreich bei Anti-LMBTQ-Gesetz in Ungarn auf EU-Seite. Vienna, 2021. június 23. Online: https://www.vienna.at/oesterreich-bei-anti-lgbtq-gesetz-in-ungarn-auf-euseite/7030760 Protest bei ungarischer Botschaft gegen Großprojekt am Neusiedler See. Der Standard, 2021. augusztus 24. Online: https://www.derstandard.at/story/2000129124091/protest-bei-botschaft-ungarns-gegen-grossprojekt-am-neusiedler-see-in Rauscher, Hans: Kurz und die Politik des “Orbán light”. Der Standard, 2021. február 27. Online: https://www.derstandard.at/story/2000124513136/kurz-und-die-politik-des-orban-light Rettman, Andrew: Orbán should be Punished, Austrian Leader Says. EUObserver, 2018. szeptember 11. Online: https://euobserver.com/justice/142787 SPÖ in Umfrage klar vor ÖVP und FPÖ – doch Neuwahl wäre unpopulär. Der Standard, 2021. december 10. Online: https://www.derstandard.at/story/2000131824645/spoe-inumfrage-klar-vor-oevp-und-fpoe-doch-neuwahl Staatsvertrag: Az osztrák államszerződés. Bundesgesetzblatt, (1955), 39. 726–745. Online: https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1955_152_0/1955_152_0.pdf Stubnya Bence: Ausztria bíróságon támadta meg Paks II. állami támogatását. Index, 2019. február 22. Online: https://index.hu/gazdasag/energia/2018/02/22/ausztria_birosagon_tamadta_meg_paks_ii._allami_tamogatasat/?token=d3a3a15d9f8 1bcd5a9c32e8568f577eb Szalay-Bobrovniczky Vince: Csatatér Bécs. Nagyköveti éveim Ausztriában. Budapest, Századvég, 2020. Trauttmansdorff, Ferdinand: Außenpolitik als Sicherheitspolitik. In Renate Kicker – Andreas Khol – Hanspeter Neuhold (szerk.): Außenpolitik und Demokratie in Österreich: Strukturen, Strategien, Stellungnahmen: ein Handbuch. Salzburg, Neugebauer, 1983. 235–258. Ungarn-Grenzschließung – 98.000 Ungarn in Österreich beschäftigt. Finanzen, 2020. szeptember 1. Online: https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/ungarn-grenzschliessung-98-000-ungarn-in-oesterreich-beschaeftigt-1029551438 Jogi források Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT Az Európai Parlament és a Tanács 883/ 2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0883:20100501:hu:PDF Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0492&from=HU" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "59-75" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(828) "

Since the election of Sebastian Kurz as Chancellor in 2017, Austrian domestic policy has changed significantly, with a real rapprochement towards several countries in the region, including Hungary. There is a consensus between Hungary and Austria on many issues, including Christian culture, the European way of life and the protection of society. Both countries are urging the establishment of a common European military force and the strengthening of border control. Austria is Hungary’s second most important trading partner in terms of total trade volume, and Austria is one of the largest economic investors in Hungary today. Considering these points, it is worth examining how the system of diplomatic relations between the two countries have developed in recent years under the governments led by Sebastian Kurz.

" ["hu_HU"]=> string(918) "

Sebastian Kurz 2017-eskancellárrá választása óta az osztrák belpolitika jelentősen megváltozott, s egyértelmű közeledés figyelhető meg a régió több országa, köztünk hazánk irányába is. Hazánk és Ausztria között számos kérdésben egyetértés mutatkozik, többek között a keresztény kultúra, az európai életforma, valamint a társadalom védelme kapcsán. Mindkét ország sürgeti a közös európai haderő felállítását, illetve a határvádelem megerősítését. Ausztria az összkereskedelmi volumen tekintetében Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere, sőt elmondhatjuk, hogy minden látszat ellenére napjainkra Ausztria az egyik legnagyobb gazdasági befektető Magyarországon. Mindezek fényében érdemes megvizsgálni, hogyan alakult a két ország diplomáciai viszonyrendszere az elmúlt években, a Sebastian Kurz vezette kormányok alatt.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(83) "Development of Austro–Hungarian Relations under the Governments by Sebastian Kurz" ["hu_HU"]=> string(87) "Az osztrák–magyar kapcsolatok alakulása a Sebastian Kurz vezette kormányok idején" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Györkös Enikő" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#769 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(7160) ["email"]=> string(23) "eniko.gyorkos@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5850) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(9) "Györkös" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(6) "Enikő" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(26) "közös történelmi múlt" [1]=> string(21) "illegális migráció" [2]=> string(29) "regionális együttműködés" [3]=> string(24) "bilaterális kapcsolatok" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(22) "common historical past" [1]=> string(17) "illegal migration" [2]=> string(20) "regional cooperation" [3]=> string(19) "bilateral relations" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#764 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24396) ["id"]=> int(5009) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5850) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

A magyar vasút személyforgalmi kihívásai a változó európai világban

Grotte Judit, Erdeiné Késmárki Gally Szilvia, Erdei Attila
doi: 10.32559/et.2021.3.4
77-101.
object(Publication)#756 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5388) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:33" ["primaryContactId"]=> int(6490) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(5266) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(9579) "Állami Számvevőszék: A helyközi közösségi közlekedés. Elemzés (2019). Online: https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/helykozi_kozossegi_kozlekedes_20190626.pdf?download=true Boffey, Daniel: People don’t Want to Fly: Covid-19 Reawakens Europe’s Sleeper Trains. The Guardian, 2020. július 27. Online: https://www.theguardian.com/world/2020/jul/27/covid-19-reawakens-europe-sleeper-trains Budapest Vasúti Stratégia (BVS) – Budapest Rail Node Study (BRNS). Első szakcikk. 2019. Online: http://bvs.hu/wp-content/uploads/2019/04/BRN_elsoszakcikk_v7.pdf CER: A Blueprint for Greater Focus on Rail in the Quest for Green Mobility (2020. július 10.). Online: http://cer.be/media/press-releases/blueprint-greater-focus-rail-quest-green-mobility CER: A Letter from the European Rail Sector for the Need to Integrate Rail into the European Post-COVID-19 Recovery. (2020). Online: www.cer.be/sites/default/files/press-release/200421_CER-UNIFE_Letter-to-EU-Commissioners-Transport-Ministers_MFF.pdf Deutsche Bahn: Gemeinsam für Europa: Neue Linien im Nachtzugverkehr (2020. december 8.). Online: https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Gemeinsam-fuer-Europa-Neue-Linien-im-Nachtzugverkehr-5759896 Egyházy Zoltán: Magyarország közlekedési kapcsolatai az európai térségfejlesztésben és a regionális együttműködésben. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem, 2007. Online: http://phd.lib.uni-corvinus.hu/298/1/egyhazy_zoltan.pdf European Environment Agency: Magistrale für Europa (2009). Online: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/main-line-for-europe European Environment Agency: Greenhouse Gas Emissions from Transport in Europe (2019). Online: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-12 Európai Parlament: Jelentés a kohéziós politika és „a fenntartható közlekedés előmozdítása és a szűk keresztmetszetek megszüntetése kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikke (7) pontjának – végrehajtásáról [2017/2285(INI)] (2018. április 4.). Online: https:// www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0136_HU.html?redirect#title1 Erdeiné Késmárki-Gally, Szilvia – Attila Erdei – György Iván Neszmélyi: Regional Aspects of Railway Passenger Transport between Hungary and Romania. Romanian Review of Regional Studies: Journal of the Centre for Regional Geography, 16. (2020), 1. 3–13. Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – Erdei Attila – Neszmélyi György Iván: A Magyarország és Románia közötti vasúti személyszállítási kapcsolatok történeti áttekintése. Földrajzi Közlemények, 144. (2020), 4. 363–379. Online: https://doi.org/10.32643/fk.144.4.2 Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Budapest–Pécs, Dialóg Campus, 2004. Európai Bizottság: Európa mozgásban. A mindenkit megillető tiszta, versenyképes és összekapcsolt mobilitás felé való, társadalmilag igazságos átmenet programja. COM(2017) 283 végleges (2017. május 31.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0283 Európai Bizottság: Az európai zöld megállapodás. COM(2019) 640 végleges (2019. december 11.). Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF European Commission: Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on an European Year of Rail. 2021. Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-proposal-decision-european-year-of-rail_en.pdf European Commission: Statistical Pocketbook 2020. EU Transport in figures (2020). Online: https://doi.org/10.2832/491038 Európai Számvevőszék: Különjelentés (2018). Online: https://doi.org/10.2865/827644 Európai Bizottság: Fehér Könyv: Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához. Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé. COM(2011) 144 végleges (2011. március 28.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN Fleischer Tamás: TEN és TINA – az országokat átszelő közlekedési folyosók. In Kiss Károly – Lukács András (szerk.): Uniós csatlakozás – közlekedés – környezet. Budapest, Levegő Munkacsoport. 2003. 85–91. Online: www.levego.hu/sites/default/files/konyvtar/olvaso/eutan-kb.pdf Havi félmilliárdos pluszköltség a MÁV-naka koronavírus. IHO, 2020. június 18. Online: https://iho.hu/hirek/havi-felmilliardos-pluszkoltseg-a-mav-nak-a-koronavirus-200618. Heinczinger Mária – Gaal Gyula – Török Ádám: A közösségi közlekedés arányának növelése Budapest közlekedésében. Európai Tükör, 16. (2011), 5, 45–52. Hoeller, Sophie-Claire: From Longer Waits to Blood Tests, Here are 18 Ways Flying could Change. Insider, 2020. május 26. Online: https://www.insider.com/how-flying-airportsair-travel-could-change-future. Horváth Zoltán – Ódor Bálint: Az Európai Unió szerződéses reformja. Az Unió Lisszabon után. HVG-ORAC. 2010. Hungrail: A MÁV lett a Volánbusz tulajdonosa (2020). Online: https://hungrail.hu/2020/07/20/a-mav-lett-a-volanbusz-tulajdonosa/ IATA: Recovery Delayed as International Travel Remains Locked Down (2020. július 28.). Online: https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-07-28-02/ Korcsmáros Gábor: Nem aprózzák el az osztrákok. IHO, 2020. október 19. Online: https://iho.hu/hirek/nem-aprozzak-el-az-osztrakok) Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ: Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2014. augusztus). Online: https://2015-2019.kormany.hu/download/3/a8/10000/Nemzeti%20K%C3%B6zleked%C3%A9si%20Infrastrukt%C3%BAra- fejleszt%C3%A9si%20Strat%C3%A9gia.pdf Kovács Zoltán – Pató Gáborné – Szűcs Beáta: Szállítási útvonalak. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI), 2007. Köller László: A különböző vasúti hálózatok vonali és hálózati hatékonysága, illetve a versenyképesség értelmezése a vasútnál hazai tapasztalatok és nemzetközi példák alapján. 2003. Online: https://www.vki.hu/~tfleisch/~haver/szakirodalom/haver-KOLLER-vasut.pdf KSH: A vasútvonalak hossza (2020). Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_odmv004.html KSH: Helyközi személyszállítás összesen. 2021. Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_odme007.html Morgan, Sam: Sweden’s Night Train to Brussels to Debut in 2022. Euractive, 2020. július 24. Online: https://www.euractiv.com/section/railways/news/swedens-night-train-tobrussels-to-debut-in-2022/ Morgan, Sam: Four Countries Pledge Night-Train Nirvana in Europe. Euractive, 2020. december 8. Online: https://www.euractiv.com/section/railways/news/four-countries-pledge-night-train-nirvana-in-europe/ MÁV: Konszolidált éves beszámoló (2020). Online: https://www.mavcsoport.hu/sites/default/files/upload/page/mav_konszolidalt_eves_beszamolo_2019.pdf MÁV-csoport: A MÁV-START fejlesztési eredményei és célkitűzései, valamint a következő évek kihívásai (2017). Online: https://www.ktenet.hu/uploads/events/2017-02-23-xxi-amagyar-kozlekedes-helyzete-az-eu-ban/doc/mavstart-kazai-kata-kte-konferencia-01-3-2017-02-23.pdf MÁV-csoport: A Budapest és Hegyeshalom közötti fővonalát Európai Hálózatfinanszírozási forrásból fejleszti a MÁV (2020. július 24.). Online: https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/budapest-es-hegyeshalom-kozotti-fovonalat-europai-halozatfinanszirozasi-forrasbol Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS). Stratégiai dokumentum. Társadalmi egyeztetési verzió. 2013. Online: http://merlin2.bgk.bme.hu/files/h/4/facf677dcc75c9439127514ea9ea8412.pdf ÖBB: üzenik Brüsszelnek, hogy Nightjet! Regionalbahn, 2020. január 21. Online: https://www.regionalbahn.hu/2020/01/OBB-Bruxelles-EN-launch.html Neszmélyi, György: The Prospectives of the Economic Cooperation between Hungary and the Republic of Korea Focusing on the Food and Agricultural Sector. East European Studies, 10. (2001), 1. 237–253. Tóth, Géza – Lóránt Dávid – László Vasa: The Role of Transport in European Tourism Flows. Acta Geographica Slovenica, 54. (2014), 2. 311–320. Online: https://doi.org/10.3986/AGS54205 Jogi források 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 2012. évi. XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 1316/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 1370/2007/EK az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 2017/2396 az Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete az 1316/2013/EU és az (EU) 2015/1017 rendeletnek az Európai Stratégiai Beruházási Alap időbeli hatályának meghosszabbítása, továbbá az említett alapot és az Európai Beruházási Tanácsadó Platformot érintő technikai javítások bevezetése tekintetében történő módosításáról Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "77-101" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(859) "

The main function of the public transport service systems is mobility. The railway opened up horizons for people, connected areas that were separated before. New concept, international and domestic tourist traffic appeared in the public rail transportation. The importance of railway transport for modern, convenient, long-distance and suburban passenger transportation is crucial, as well as freight transport. In recent years we have been talking about the ‘renaissance of the railway’. Our hypothesis is that the Hungarian railway has proven and successfully adapted to the changed environment in passenger transport during Covid-19. The analysis is based on current legislation and statistics. The main result of the analysis is that in spite of the changes of the environment, the railway sector could successfully manage the crisis situation.

" ["hu_HU"]=> string(1213) "

A közösségi közlekedési rendszerek fő funkciója a mobilitás. A vasút az emberek mozgásterét nagymértékben kitágította, távlatokat nyitott, összekötötte egymással azokat a területeket, amelyek addig elkülönültek egymástól.
A vasúti személyforgalomban kialakult a nemzetközi és belföldi turistaforgalom, amely a vasút megteremtése előtt szinte ismeretlen fogalom volt. Mind a korszerű, kényelmes, távolsági és város környéki személyszállítás, mind az áruszállítás érdekében a vasúti közlekedés jelentősége meghatározó, sőt az utóbbi években a „vasút reneszánszáról” beszélünk.
Hipotézisünk, hogy a magyar vasút bizonyított, és személyszállításban a járvány idején is sikeresen alkalmazkodott a megváltozott környezethez. Elemzésünkben áttekintjük a vasúti személyszállítás helyzetét Magyarországon, valamint megvizsgáljuk kihívásait az európai helyzet tükrében.
Az elemzés alapját hatályos jogszabályok és statisztikai adatok szolgáltatják. Az elemzés legfőbb eredménye, hogy a vasúti szektorban is alaposan megváltozott minden, de válsághelyzetben is bizonyított az ágazat.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(81) "The Challenges of Hungarian Rail Passenger Transport in a Changing European World" ["hu_HU"]=> string(75) "A magyar vasút személyforgalmi kihívásai a változó európai világban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(90) "Dr Grotte Judit, Dr. Habil Erdeiné Késmárki- Gally Szilvia, Erdei Attila PhD. hallgató" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(3) { [0]=> object(Author)#774 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6490) ["email"]=> string(21) "juditgrotte@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5388) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(56) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:30:"Budapesti Metropolitan Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Grotte" ["hu_HU"]=> string(6) "Grotte" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Judit" ["hu_HU"]=> string(5) "Judit" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#768 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6491) ["email"]=> string(22) "sgally@metropolitan.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5388) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(30) "Budapesti Metropolitan Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(86) "

Főiskolai tanár, Budapesti Metropolitan Egyetem Üzleti Tudományok Intézete

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(25) "Erdeiné Késmárki Gally" ["hu_HU"]=> string(25) "Erdeiné Késmárki Gally" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Szilvia" ["hu_HU"]=> string(7) "Szilvia" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [2]=> object(Author)#766 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6492) ["email"]=> string(25) "erdei1974attila@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5388) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(96) "Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(103) "

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gazdaság- és Regionális Tudományi Doktori Iskola

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Erdei" ["hu_HU"]=> string(5) "Erdei" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(7) { [0]=> string(15) "digitalizáció" [1]=> string(13) "fejlesztések" [2]=> string(9) "járvány" [3]=> string(18) "környezetvédelem" [4]=> string(15) "liberalizáció" [5]=> string(6) "vasút" [6]=> string(8) "védelem" } ["en_US"]=> array(7) { [0]=> string(14) "digitalisation" [1]=> string(12) "developments" [2]=> string(8) "pandemic" [3]=> string(24) "environmental protection" [4]=> string(14) "liberalisation" [5]=> string(7) "railway" [6]=> string(10) "protection" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#771 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24397) ["id"]=> int(5010) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5388) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Vélemény

object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5854) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:32" ["primaryContactId"]=> int(7165) ["sectionId"]=> int(75) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5730) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(28200) "Alcidi, Cinzia –Gros, Daniel: How to Strengthen the European Semester? CEPS Research Report, No. 2017/15, 2017. december. Online: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/12/RR2017_15_CAandDG_EuropeanSemester.pdf Arnold, Martin: Christine Lagarde Says EU Inflation a Passing ‘Hump’ and 2022 Rate Rise ‘Very Unlikely’. Financial Times, 2021. december 3. Online: https://www.ft.com/content/dfd205bd-bb19-46f2-9a75-47af00a843b5 Arnold, Martin: Lagarde Signals ‘Gradual’ shift in ECB Policy to Tackle Record Inflation. Financial Times, 2022. február 7. Online: https://www.ft.com/content/9d5583f8-fc26-4b43-b264-efbca959d857 Arnold, Martin: Bundesbank’s Joachim Nagel Call on Europe to Tighten Financial Belt. Financial Times, 2022. február 10. Online: https://www.ft.com/content/141d166e-9f26-4932-a7eb-0d687a3a145c Baksay Gergely – Palotai Dániel: Válságkezelés és gazdasági reformok Magyarországon, 2010–2016. Közgazdasági Szemle, 64. (2017), 7– 8. 698–722. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.7-8.698 Baltrusaitis, Justinas: Major Central Banks Pump $9 Trillion into the Economy amid Pandemic. Finbold Banking News, 2021. november. Online: https://finbold.com/major-central-banks-pump-9-trillion-into-the-economy-amid-pandemic/ Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban. A pénzügyi és gazdasági integráció forgatókönyvei. Budapest, Akadéferkeltmiai Kiadó, 2019. Online: https://doi.org/10.1556/9789634543480 Bundesverfassungsgericht: ECB Decisions on the Public Sector Purchase Programme Exceed EU Competences. Press Release No. 32/2020 (2020. május 5.). Online: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-032.html Business Europe: Economic Outlook Autumn 2020. Protecting Europe’s Fragile Recovery (2020). Online: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/economic_outlook_autumn_2020.pdf Chance, David: Fiscal Rules Fudge and ECB Timidity Show Euro Chiefs Don’t Do Urgency. Irish Independent, 2021. július 15. Online: https://www.independent.ie/business/world/fiscal-rules-fudge-and-ecb-timidity-show-us-that-euro-chiefsdont-do-urgency- 40654482.html Chazan, Guy: German Court Clears Way for EU Recovery Fund Deployment. Financial Times, 2021. április 21. Online: https://www.ft.com/content/1dd47402-2639-4c17-918d-87458b7bf910 Commission of the European Communities: Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan. COM(2008) 800 végleges (2008. november 26.) Online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication13504_en.pdf Csúszhat a magyar helyreállítási tervek jóváhagyása. EU-monitor, 2021. július 6. Online: https://www.eu-monitor.hu/hu/cikk/20210706-csuszhat-magyar-helyreallitasi-terv-jovahagyasa D’Alfonso, Alessio: National Ratification of the Own Resources Decision: Procedure Completed on 31 May 2021. 2021. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690520/EPRS_BRI(2021)690520_EN.pdf De Cos, Pablo Hernández: Central Banks at the Frontline of the COVID-19 Crisis – Weathering the Storm, Spurring the Recovery. Bank of International Settlements, 2021. július 2. Online: https://www.bis.org/review/r210702h.htm Domonkos Endre: Az EU válságkezelése és gazdasági kormányzása más szemszögből. Politikatudományi Szemle, 24. (2015), 1. 168–175. Online: https://www.poltudszemle.hu/szamok/2015_1szam/domonkos.pdf Ducourtieux, Cécile: 60 ans du traité de Rome: Jean-Claude Juncker, l’Européen « de la dernière chance ». Le Monde, 2017. március 23. Online: https://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/23/60-ans-du-traite-de-rome-jean-claude-juncker-l-europeen-dela-derniere-chance_5099385_3214.html ECB’s Lagarde Says Hasty Rate Hike Wouldn’t Solve Inflation Problem –RND. Reuters, 2022. február 11. Online: https://www.reuters.com/article/ecb-policy-lagarde/ecbs-lagarde-says-hasty-rate-hike-wouldnt-solve-inflation-problem-rnd-idINS8N2R301C ECB to Exit Pandemic QE Programme as Inflation Soars. Financial Times, 2021. december 16. Online: https://www.ft.com/content/03a30484-b265-4a88-a861-de1784305d40 English, Bill – Kristin Forbes – Ángel Ubide: Monetary Policy and Central Banking in the Covid Era: A New eBook, VOXEU–CEPR, 2021. június 3. Online: https://voxeu.org/article/monetary-policy-and-central-banking-covid-era-new-ebook EU Independent Fiscal Instituions: European Fiscal Monitor: January 2022 (2022. január 31.). Online: https://www.euifis.eu/publications/25 Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye. Európa 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája. COM(2010) 2020 végleges (2010. március 3.). Online: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_part1_v1.pdf Európai Bizottság: A valódi, szoros gazdasági és monetáris unió tervezete: európai vitaindító (2012. november 28.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_12_1272 Európai Bizottság: Communication from the Commission: A Blueprint for a Deep and Genuine Economic and Monetary Union. Launching a European Debate. COM(2012) 777 final/2. (2012. november 30.). Online: https://ec.europa.eu/archives/commission_ 2010-2014/president/news/archives/2012/11/pdf/blueprint_en.pdf Európai Bizottság: Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére. COM(2015) 468 végleges (2015. szeptember 30.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0468&from=EN Európai Bizottság: Vitaanyag a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítéséről. COM(2017) 291 végleges (2017. május 31.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017AE2879 Európai Bizottság: Közlemény a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról. COM(2017) 292 végleges (2017. június 8.). Online: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2017)292&lang=hu Európai Bizottság: Az Európai Gazdasági És Monetáris Unió Kiteljesítése Felé Vezető További Lépések Ütemterve. COM(2017) 821 végleges (2017. december 6.). Online: https://eurlex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Beruházási Banknak és az Eurócsoportnak a COVID-19 járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedésekről. COM(2020) 112 végleges (2020. március 13.). Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:91687006-6524-11ea-b735-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF Európai Bizottság: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő módosításáról [Koronavírus- reagálási beruházási kezdeményezés]. COM(2020) 113 végleges 2020/0043 (COD) (2020. március 13.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0113&from=EN Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából (2020. március 20.) Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0320(03)&from=HU Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye a Tanácsnak a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának alkalmazásáról. COM(2020) 123 végleges (2020. március 20.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0123&from=EN Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági És Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Válaszintézkedések a koronavírus ellen – minden rendelkezésre álló eurót az emberéletek és a megélhetés védelmére kell felhasználni minden lehetséges módon. COM(2020) 143 végleges (2020. április 2.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0143&from=HU Európai Bizottság: Kérdések és válaszok a kibővített koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésről: alapvető beruházások és erőforrások mozgósítását segítő új intézkedések (2020. április 2.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/qanda_20_574 European Central Bank: Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) (2020). Online: https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Tőkepiaci unió a polgárok és a vállalkozások számára – új cselekvési terv. COM(2020) 590 végleges (2020. szeptember 24.). Online: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Report on the Comprehensive Economic Policy Response to the COVID-19 Pandemic. Sajtóközlemény. (2020. április 9.). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/04/09/report-on-the-comprehensive-economic-policy-response-to-the-covid-19-pandemic/ Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Az Európai Tanács elnökének következtetései az Európai Tanács tagjaival tartott videókonferenciát követően. Sajtóközlemény. (2020. április 23.). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-followingthe-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/ Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Tőkepiaci helyreállítási csomag: a Tanács elfogadta a vállalkozások forrásokhoz jutását segítő első intézkedéscsomagot (2021. február 15.). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/02/15/capital-markets-recovery-package-council-adopts-first-set-of-measures-to-help-companies-access-funding/ Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Valamennyi tagállam zöld utat adott az uniós helyreállítási kiadásoknak (2021. május 31.). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2021/05/31/green-light-from-all-member-states-for-eu-recovery-spending/ Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Council Conclusions on the 2021 In-Depth Reviews Under the Macroeconomic Imbalance Procedure (2021. július 13.). Online: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-conclusions- on-the-2021-in-depth-reviews-under-the-macroeconomic-imbalance-procedure/ Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Covid19: a negatív gazdasági következményekre adott uniós válasz (é. n.). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/covid-19-economy/ European Banking Authority: Risk Dashboard. Data as of Q2 2019 (2019). Online: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2982245/0ed4a739-6c17-41f9-8b17-fc50392bbe09/EBA%20Dashboard%20-%20Q2%202019.pdf?retry=1 European Banking Federation: Banking in Europe: EBF Facts & Figures 2018. (2018). Online: https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2018/09/Banking-in-Europe-2018-EBFFacts-and-Figures.pdf European Central Bank: Verbatim of the remarks made by Mario Draghi. Speech by Mario Draghi, President of the European Central Bank at the Global Investment Conference in London, 26 July 2012 (é. n.). Online: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html European Central Bank: ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Press Release. (2020. március 18.). Online: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html European Commission: Green Paper on the Feasibility of Introducing Stability Bonds. COM(2011) 818 végleges (2011. november 23.). Online: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0818_/com_com(2011)0818_en.pdf European Commission: EU Economic Governance “Six-Pack” Enters into Force (2011. december 12.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_898 European Commission: The Euro Plus Pact. How Integration into the EU Framework Can Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area. European Political Strategy Centre, 2015. május 8. Online: https://doi.org/10.2872/384645 European Commission: Commission Presents Review of EU Economic Governance and Launches Debate on its Future (2020. február 5.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_170 European Commission: European Semester: The Winter Package Explained (2020. február 26.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_306 European Commission: Speech by Executive Vice-President Valdis Dombrovskis at the European Banking Institute Policy Conference 2020 (2020. november 4.). Online: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dombrovskis/announcements/speech-executive-vice-president-valdis-dombrovskis-european-banking-institute-policy-conference-2020_en European Commission: One Year Since the Outbreak of COVID-19: Fiscal Policy Response. COM(2021) 105 végleges (2021a. március 3.). Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/1_en_act_part1_v9.pdf European Commission: NextGenerationEU. Borrowing: Facts and Figures (2021b. április 14.). Online: https://doi.org/10.2761/400861 European Commission: European Semester Spring Package: Paving the Way for a Strong and Sustainable Recovery (2021c. június 2.). Online: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/06/02/IP_European-Semester-Spring-Package.pdf European Commission: European Green Deal: Commission Proposes Transformation of EU Economy and Society to Meet Climate Ambitions (2021d. július 14.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541 European Commission: European Economic Forecast, Autumn 2021. Insitutional Paper 160, (2021e. november). Online: https://doi.org/10.2765/199989 European Commission: EU Taxonomy: Commission Presents Complementary Climate Delegated Act to Accelerate Decarbonisation (2022. február 2.). Online: https://ec.europa.eu/info/publications/220202-sustainable-finance-taxonomy-complementary-climate- delegated-act_en European Commission: European Economic Forecast, Winter 2022. Institutional Paper 169, (2022. február). Online: https://doi.org/10.2765/333044 European Council: Conclusions of the European Council. EUCO 13/ 10. Brussels, (2010. június 17.). Online: https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/council_conclusion_17_june_en.pdf European Council: European Council Conclusions, 24/25 March 2011 (2011. április 20.). Online: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf European Council – Council of the European Union: Conclusions of the Heads of State or Government of the Euro Area of 11 March 2011 (2011. március 11.). Online: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119809.pdf European Council – Council of the European Union: Opening Remarks by Paschal Donohoe at the European Parliament’s ECON Committee (2022. február 2.). Online: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/02/opening-remarks-bypaschal-donohoe-at-the-european-parliament-s-econ-committee/ European Council – Council of the European Union: COVID-19: The EU’s Response to the Economic Fallout (é. n.). Online: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/covid-19-economy/ European Court of Auditors: The European Semester – Country Specific Recommendations Address Important Issues but Need Better Implementation. Special report (2020). Online: https://doi.org/10.2865/627380 European Fiscal Board: Assessment of the Fiscal Stance Appropriate for the Euro Area in 2021 (2020. július 1.). Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020_06_25_efb_assessment_of_euro_area_fiscal_stance_en.pdf European Parliament, Economic Governance Support Unit: Recovery and Resilience Dialogue with the European Commission 1 September 2021 (2021. augusztus 30.). Online: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_IDA(2021)689458 European Stability Mechanism: Safeguarding The Euro In Times Of Crisis. The Inside Story of the ESM. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019. Online: https://doi.org/10.2852/788601 Eurostat: The EU in the World. 2020 Edition. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020. Online: https://doi.org/10.2785/932944 Eurostat: Flash Estimate – January 2022, Euro Area Annual Inflation up to 5.1% (2022. február 2.). Online: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14233881/2-02022022-AP-EN.pdf/ae797c3b-899c-8d61-afd6-a08eb5f086f6 Ferkelt Balázs: A Gazdasági és Monetáris Unió és a gazdasági kormányzás. In Kengyel Ákos (szerk.): Európai uniós politikák. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020. Fitch Affirms European Stability Mechanism at ‘AAA’; Outlook Stable. Rating Action Commentary. Fitch Ratings, 2022. január 14. Online: https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-european-stability-mechanism-at-aaa-outlook-stable-14-01-2022 Fóris György: Nem hozott áttörést az újabb egyeztetés a helyreállítási alap pénzéről. Infostart, 2021. szeptember 20. Online: https://infostart.hu/kulfold/2021/09/20/nem-hozott-attorest-az-ujabb-egyeztetes-a-helyreallitasi-alap-penzerol G7 UK 2021: G7 Finance Ministers Agree Historic Global Tax Agreement (2021. június 5.). Online: https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement/ Grésillon, Gabriele: La France appelle à changer en profondeur les rėgles budgetaires européennes. Les Echos, 2020. szeptember 22. Online: https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-france-appelle-a-changer-en-profondeur-les-regles-budgetaires-europeennes- 1247862 Grigaitė, Kristina – Cristina Dias – Marcel Magnus – Samuel De Lemos – Alice Zoppè: Economic Dialogue with the European Commission on EU Fiscal Surveillance. In-Depth Analysis Series, Economic Governance Support Unit (EGOV), European Parliament, Directorate-General for Internal Policies PE 699.508, 2022. Guàrdia, Arnau Busquets: Europe on the Wane. Politico, 2019. december 26. Online: https://www.politico.eu/article/europe-on-the-wane-global-economics-demographics-gdp/ Központi Statisztikai Hivatal: 4 millió 687 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma. Gyorstájékoztató, Foglalkoztatottság 2021. december (2022. január 27.). Online: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog2112.html Győrffy Dóra: Válságkezelés Európában, a gazdaságpolitika depolitizálásának kilátásai. Pénzügyi Szemle, 58. (2013), 2. 123–135. Online: https://www.penzugyiszemle.hu/documents/123-135-gyorffyd-2013-2pdf_20170824223316_88.pdf Halmai Péter: Mélyintegráció. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2021. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545569 Kengyel Ákos: Ipar-kutatás-fejlesztési politika. In Kengyel Ákos (szerk.): Európai uniós politikák. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545422 Kicsák Gergely: Az EU-hitel utolsó részletének törlesztése egyszerre csökkentette az ország sérülékenységét és az adósságfinanszírozás költségét. MNB-Szemle, (2016), 1– 5. Online: https://www.mnb.hu/letoltes/kicsak-az-eu-hitel-utolso-reszletenekvisszafizetesemnbhonlapra.pdf Kiss Gergely: Az európai válságkezelés tapasztalatai: a gazdaságpolitikai koordináció megújítása. MNB-Szemle, 2010. október 40–46. Online: https://www.mnb.hu/letoltes/kiss-mnbszemle-1007.pdf Klicsu László: Költségvetési jog. Ijoten, 2017. szeptember 1. Online: https://ijoten.hu/uploads/koltsegvetesi-jog.pdf Krcek, Jiri: Assessing the EU’s Lisbon Strategy: Failures and Successes. Inquires Journal, 5. (2013, 9. 1–2. Online: https://www.inquiriesjournal.com/articles/754/assessing-the-euslisbon-strategy-failures-successes Leali, Giorgio: Macron and Draghi Jointly Call for Softer Fiscal Rules. Politico, 2021. december 23. Online: https://www.politico.eu/article/macron-draghi-eu-softer-fiscal-rules/ Leáll egy hónapra a kecskeméti Mercedes-gyár. HVG, 2021. december 10. Online: https://hvg.hu/kkv/20211210_leallas_kecskemet_mercedes_gyar Leino-Sandberg, Päivi: Between European Commitment and ‘Taking the Law Seriously’. The EU Own Resources Decision in Finland. Verfassungsblog, 2021. április 29. Online: https://doi.org/10.17176/20210429-181619-0 Maître, Bertrand – Helen Russel – Christopher T. Whelan: Trends in Economic Stress and the Great Recession in Ireland. Social Inclusion Technical Paper No. 5, Dublin, Department of Social Protection, 2014. Online: https://www.esri.ie/system/files/media/file-uploads/2015-07/BKMNEXT267.pdf Megint leáll a kecskeméti Mercedes-gyár, az idén negyedszer. Világgazdaság, 2021. augusztus 27. Online: https://www.vg.hu/cegvilag/2021/08/megint-leall-a-kecskemeti-mercedes-gyar-iden-negyedszer Moussu, Nelly: France’s Green MEPs Pledge to Change Parliament’s Position on EU Taxonomy. Euractive, 2022. február 2. Online: https://www.euractiv.com/section/energyenvironment/news/frances-green-meps-pledge-to-change-parliaments-positionon-eu-taxonomy/ Móra Mária: Tíz évvel a válság után. Gondolatok a pénzügyi szabályozás reformjáról. Gazdaság és Pénzügy, 6. (2019), 4. 332–385. Online: https://doi.org/10.33926/GP.2019.4.1 Murphy, Diarmuid: Six Lessons from Central Banks’ Response to COVID-19. Warwick Business School, 2021. szeptember 16. Online: https://www.wbs.ac.uk/news/six-lessonsfrom-central-banks-response-to-covid-19/ OECD: International Community Strikes a Ground-Breaking Tax Deal for the Digital Age (2021. október 8.). Online: https://www.oecd.org/tax/international-community-strikes-aground-breaking-tax-deal-for-the-digital-age.htm Partington, Richard: Brexit Cost will be Four Times Greater for UK than EU, Brussels Forecasts. The Guardian, 2021. február 11. https://Online: www.theguardian.com/politics/2021/feb/11/brexit-to-cost-four-times-worse-for-uk-than-eu-brussels-forecasts Politi, James – Colby Smith: Jay Powell Dismisses Claims of Fed Complacency on Inflation. Financial Times, 2021. július 15. Online: https://www.ft.com/content/37d57052-c2a5-4a44-8b27-9d205a2a1c50?emailId=60efbb4ea2321a0004c24fe4&segment- Id=22011ee7-896a-8c4c-22a0-7603348b7f22 Pop, Valentina: Brussels Prepares Stricter Rules on Supply Chain Liability. Financial Times, 2022. január 24. Online: https://www.ft.com/content/9e531e79-864a-4c0b-8245-f2d21bfd497d RCEP: ASEAN Hits Historic Milestone with Signing of RCEP (2020. november 15.). Online: https://rcepsec.org/2020/11/26/asean-hits-historic-milestone-with-signing-ofrcep/ Sciorilli Borrelli, Silvia – Sarah White: France and Italy Seek to Boost EU Influence with ‘Friendship Treaty’. Financial Times, 2021. november 23. Online: https://www.ft.com/content/2fceef2a-c5d6-4f8b-a109-f35dbf4799b8 Sheiner, Louise – Kadija Yilla: The ABCs of the Post-Covid Economic Recovery. Brookings, 2020. május 4. Online: https://www.brookings.edu/blog/up-front/2020/05/04/the-abcsof-the-post-covid-economic-recovery/ Shirmsley, Robert: Boris Johnson Cannot Escape the Costs of Brexit. Financial Times, 2021. november 3. Online: https://www.ft.com/content/6885073e-6625-4259-a139-5a7bc6122d72 Stiglitz, Joseph E.: Impôt minimum mondial: le diable est dans les détails. Les Échos, 2021. július 15. Online: https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-impot-minimum-mondial-le-diable-est-dans-les-details-1332156 Szapáry György: Centripetális és centrifugális erők az Európai Unióban. Hitelintézeti Szemle, 20. (2021), 4. 120–131. Online: https://doi.org/10.25201/HSZ.20.4.120131 Tamma, Paola: How will the EU Repay the Billions to Fund Europe’s Recovery? Politico, 2021. április 28. Online: https://www.politico.eu/article/how-will-the-eu-repay-the-billions-to-fund-europes-recovery/ Taylor, Kira: New ‘Own Resources’ for EU Budget will Come from Carbon Market, Executive Says. Euractive, 2021. december 23. Online: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/new-own-resources-for-eu-budget-will-come-fromcarbon- market-executive-says/ The de Larosière Group: Report by the High Level Group of Financial Supervision. Chaired by Jacques de Larosière. Brussels, (2009. február 25.). Online: https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication14527_en.pdf The EU’s Fiscal Progress Needs a Political Anchor. Financial Times, 2020. október 20. Online: https://www.ft.com/content/3e4af0b0-4907-460b-a49c-eab9be92da6b Van Rompuy, Herman – José Manuel Barroso – Jean-Claude Juncker – Mario Draghi: Towards a Genuine Economic and Monetary Union. 2012. december 5. Online: https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf Végh Marcell Zoltán: A 2008-as válság hozadékai az EU számára: gazdaságpolitikai koordinációból gazdasági kormányzás. Európai Tükör, 22. (2019), 2. évf. 2. 7–25. Online: https://doi.org/10.32559/et.2019.2.1 Youngs, Richard: The Divisive Politics of the Green Transition: Europe’s Unmet Challenge. Carnegie Europe, 2021. december 15. Online: https://carnegieeurope.eu/2021/12/15/divisive-politics-of-green-transition-europe-s-unmet-challenge-pub-85978 Jogi források 2013. évi XXXII. törvény a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés kihirdetéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1092/2010/EU rendelete (2010. november 24.) a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex:32010R1092 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1093&from=EN Az Európai Parlament és a Tanács 1094/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1094&from=EN Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R1095&from=EN A Tanács 332/2002/EK rendelete (2002. február 18.) a tagállamok fizetési mérlegéhez középtávú pénzügyi támogatási mechanizmus eszköz létrehozásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=-CELEX:32002R0332&from=EN Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata. Online: https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html?locale=hu Treaty on European Union, Protocol (No 12) on the Excessive Deficit Procedure. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F12" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "103-145" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1521) "

The European Union has never had to face economic crises of such intensity and frequency as in the past decade or more. In 2008, the financial crisis that started with the collapse of Lehman Brothers, grew into a global financial crisis, threatening the euro. From 2020, the coronavirus epidemic (Covid-19) has had serious economic consequences for the entire globe. In none of these cases was the Union the source of the problems, but its recovery has still been less robust than that of the rest of the developed world. The EU approached the two crises in two different ways. Therefore it is worth comparing why it turned to a certain method, and whether it was able to learn from its own experience and mistakes during managing the previous crisis. As a result of the 2008 financial crisis, the Union fortified the euro area with legislative measures and new institutional set-ups, however the applied austerity policies implied serious sacrifices on the front of economic growth. By the time the coronavirus reached the continent, the Union was already equipped with a stronger arsenal to counter the effects of the economic crisis. It responded faster and in a less orthodox and more innovative way. However, the burden of recovery remained largely with the Member States. Despite the positive trends in 2021, due to the many uncertainties and new challenges, we cannot see clearly when the Union will be able to leave the crisis behind and whether it will emerge stronger from it in terms of competitiveness.

" ["hu_HU"]=> string(1680) "

Az Európai Uniónak (EU, Unió) emberöltőnyi története során sosem kellett még olyan intenzitású és gyakoriságú gazdasági válságokkal szembenéznie, mint az elmúlt bő egy évtizedben. 2008-banaz amerikai Lehman Brothers pénzintézet bedőlésével indult pénzügyi krízis reálgazdasági világválsággá terebélyesedett, s az eurót is fenyegette. 2020-tólkezdve pedig a koronavírus-járványnak lettek az egész glóbuszra kiterjedő, súlyos gazdasági következményei. Egyik esetben sem az Unió volt a problémák forrása, viszont nehezebben talált magára a fejlett világ többi részéhez képest.
A két válságban más és más megközelítést alkalmazott az EU. Érdemes tehát összehasonlítani, melyik esetben miért folyamodott az adott recepthez, s képes volt-e tanulni a saját tapasztalataiból, korábbi válságkezelési hibáiból. A 2008-asválság következtében az Unió új intézményrendszerrel és jogszabályokkal bástyázta körbe az eurót, de az alkalmazott megszorító politika komoly növekedési áldozattal járt. A koronavírus-járvány (Covid–19) idejére az EU már erősebb fegyvertárral rendelkezett a gazdasági krízis hatásainak ellensúlyozására, sokkal gyorsabban és kevésbé ortodox módon, mondhatni innovatívan reagált. A gazdaságok talpra állításának terhe ugyanakkor döntő részben továbbra is a tagállamokra hárult. A 2021-esév kedvező tendenciái ellenére a rengeteg bizonytalansági tényező és új kihívás miatt még nem tudni, mikorra hagyhatja maga mögött az Unió a krízist, s abból a versenyképesség szempontjából megerősödve kerül-e ki.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(90) "From Crisis to Crisis: What the European Union Has Learned from Economic Crisis Management" ["hu_HU"]=> string(99) "Válságból válságba, avagy mit tanult az Európai Unió a gazdasági krízisek kezelése terén" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Győri Enikő" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#727 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7165) ["email"]=> string(30) "eniko.gyori@europarl.europa.eu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5854) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Győri" ["hu_HU"]=> string(6) "Győri" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Enikő" ["hu_HU"]=> string(6) "Enikő" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(14) { [0]=> string(19) "gazdasági válság" [1]=> string(16) "válságkezelés" [2]=> string(36) "Stabilitási és Növekedési Paktum" [3]=> string(9) "bankunió" [4]=> string(5) "euró" [5]=> string(21) "felügyeleti rendszer" [6]=> string(19) "európai szemeszter" [7]=> string(29) "Európai Központi Bank (EKB)" [8]=> string(24) "gazdasági koordináció" [9]=> string(9) "tőkepiac" [10]=> string(34) "Európai Helyreállítási Eszköz" [11]=> string(62) "Helyreállítási és Ellenállóképesség-növelési Eszköz" [12]=> string(49) "Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv" [13]=> string(27) "többéves pénzügyi keret" } ["en_US"]=> array(14) { [0]=> string(15) "economic crisis" [1]=> string(17) "crisis management" [2]=> string(25) "Stability and Growth Pact" [3]=> string(13) "banking union" [4]=> string(4) "euro" [5]=> string(21) "financial supervision" [6]=> string(17) "European semester" [7]=> string(27) "European Central Bank (ECB)" [8]=> string(21) "economic coordination" [9]=> string(14) "capital market" [10]=> string(25) "Next Generation EU (NGEU)" [11]=> string(38) "Recovery and Resilience Facility (RRF)" [12]=> string(34) "Recovery and Resilience Plan (RRP)" [13]=> string(37) "Multiannual Financial Framework (MFF)" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24399) ["id"]=> int(5011) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5854) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Könyvismertetés

object(Publication)#689 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(6082) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:32" ["primaryContactId"]=> int(7453) ["sectionId"]=> int(27) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5958) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "147-150" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.6" ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(2) "Ma" ["hu_HU"]=> string(42) "Öröm a nemzetközi tanulmányok szakokon" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Gazdag Ferenc" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(86) "– Recenzió az Új diplomáciai lexikon. A nemzetközi kapcsolatok kézikönyvéről" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#724 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7453) ["email"]=> string(16) "gazdag@ihasz9.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6082) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(28) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:3:"NKE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Gazdag" ["hu_HU"]=> string(6) "Gazdag" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ferenc" ["hu_HU"]=> string(6) "Ferenc" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(11) "diplomácia" [1]=> string(23) "nemzetközi kapcsolatok" [2]=> string(24) "nemzetközi tanulmányok" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#737 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24400) ["id"]=> int(5012) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6082) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(5834) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-08-23" ["lastModified"]=> string(19) "2022-08-23 15:08:33" ["primaryContactId"]=> int(7144) ["sectionId"]=> int(27) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5710) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(462) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "151-156" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.3.7" ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(153) "New era in the monetary policy: Changes in the monetary policy implementation in the eurozone and in Hungary before and after the Global Financial Crisis" ["hu_HU"]=> string(174) "Új éra a monetáris politikában: Változások az eurózóna és Magyarország monetáris politikai implementációjában a 2008-as krízist megelőzően és azt követően" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Czeczeli Vivien" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(166) "Sági Judit – Ferkelt Balázs Monetary Policy and Transmission in the Eurozone and in Hungary Before and After the 2008–2009 Crisis című könyvének bemutatása" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#761 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(7144) ["email"]=> string(24) "czeczelivivien@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5834) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(37) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:11:"PhD student";}" ["hu_HU"]=> string(37) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:11:"PhD student";}" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Czeczeli" ["hu_HU"]=> string(8) "Czeczeli" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Vivien" ["hu_HU"]=> string(6) "Vivien" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(19) "Monetáris politika" [1]=> string(27) "Transzmissziós mechanizmus" [2]=> string(23) "Európai Központi Bank" [3]=> string(19) "Magyar Nemzeti Bank" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#755 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24401) ["id"]=> int(5013) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5834) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF