Az Európai Unió tagállamainak csoportosítása gazdasági változók mentén – fókuszban Kelet-Közép-Európa

  • Drabancz Áron
  • El-Meouch Nedim Márton
  • Bajkán Domonkos
doi: 10.32559/et.2021.1.1

Absztrakt

Tanulmányunkban a kelet-közép-európai országok – kiemelten a Visegrádi országok – gazdasági homogenitását elemezzük az európai uniós gazdasági térben hat  gazdasági változó alapján, klaszterelemzés segítségével.  Megvizsgáljuk, hogy 2004 óta miként változott a kelet- közép-európai országok gazdasági változók mellett képzett  klasztereinek stabilitása, a térség országainak egymáshoz  viszonyított helyzetében történt-e érdemi elmozdulás, az  eurózónához való csatlakozás esetlegesen jó indikátora-e a  felzárkózásnak. Eredményeink alapján a Visegrádi országok  nem kerültek egyik időpontban sem ugyanabba a  klaszterbe, Csehország pedig sok tekintetben inkább már  a magországokra jellemző gazdasági adatokkal  rendelkezik. Az eurózónához való csatlakozás sem volt  meghatározó, a zónához csatlakozó térségbeli államok  továbbra is a térség államaival kerültek egy klaszterbe.  

Kulcsszavak:

Visegrádi országok Európai Unió klaszterelemzés

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.