Konvergálnak vagy divergálnak az Európai Unió tagországai demográfiai szempontból?

  • Drabancz Áron
doi: 10.32559/et.2021.4.2

Absztrakt

Tanulmányunkban az Európai Unióhoz régebben és 2004 után csatlakozó tagországok demográfiai folyamatait vetettük egybe a teljes termékenységi arányszám, a várható élettartam, a nettó migráció, illetve az időskori függőségi ráta változókkal. Az újonnan csatlakozó tagországok demográfiai kilátásai borúsak, a nagymértékű kivándorlás és az alacsony teljes termékenységi arányszám miatt az elöregedési problémák összességében fokozottabban érvényesülhetnek a 2004 után csatlakozó tagállamok körében, mint a korábban csatlakozók esetében. Klaszterelemzésünk kimutatta, hogy az újonnan csatlakozó tagországok mind 2004-ben, mind napjainkban a vizsgált demográfiai változók tekintetében bizonyos mértékben elkülönülnek a centrumországok értékeitől, azonban a klaszterek stabilitása az alkalmazott metódusok függvényében viszonylag alacsony.

Kulcsszavak:

Európai Unió klaszterelemzés demográfiai folyamatok

Hivatkozások

Alcidi, Cinzia: Economic Integration and Income Convergence in the EU. Intereconomics, 54. (2019), 1. 5–11. Online: https://doi.org/10.1007/s10272-019-0783-6

Atoyan, Ruben – Lone Christiansen – Allan Dizioli – Christian Ebeke – Nadeem Ilahi – Anna Ilyina – Gil Mehrez – Haonnan Qu – Faezeh Raei – Alaina Rhee – Daria Zakharova: Emigration and Its Economic Impact on Eastern Europe. IMF Staff Discussion Note, 2016. július. SDN/16/07. Online: https://doi.org/10.5089/9781475576368.006

Bajkó Attila – Maknics Anita – Tóth Krisztián – Vékás Péter: A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról. Közgazdasági Szemle, 152. (2015), 12. 1229–1257. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.12.1229

Batog, Cristina – Ernesto Crivelli – Anna Ilyna – Zoltán Jakab – Jaewoo Lee – Anvar Musayev – Iva Petrova – Alasdair Scott – Anna Shabunina – Andreas Tudyka – Xin Cindy Xu – Ruifeng Zhang: Demographic Headwinds in Central and Eastern Europe. Departmental Papers, 19. (2019), 12. Online: https://doi.org/10.5089/9781498319768.087

Berde Éva – Németh Petra: Csehország, Magyarország és Szlovákia termékenységi idősorainak összehasonlítása. Statisztikai Szemle, 93. (2015), 2. 113–141. Online: https://www.ksh.hu/statszemle_archive/2015/2015_02/2015_02_113.pdf

Buck, Nick – Jacqueline Scott: Household and Family Change. In Nick Buck – Jonathan Gershuny – David Rose – Jacqueline Scott: Changing Households: The British Household Panel Survey 1990–1992. University of Essex, ESRC Centre on Micro-Social Change, 1994. 61–82.

Cherlin, Andrew J.: Marriage, Divorce, Remarriage. Cambridge, MA, Harvard University Press, 1992. Online: https://doi.org/10.4159/9780674029491

Dorius, Shawn F.: Global Demographic Convergence? A Reconsideration of Changing Intercountry Inequality in Fertility. Population and Development Review, 34. (2008), 3. 519–537. Online: https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2008.00235.x

Drabancz Áron: A globális népességnövekedés mozgatórugói és a várható jövőbeli folyamatok. Európai Tükör, 23. (2020), 4. 7–23. Online: https://doi.org/10.32559/et.2020.4.2

ENSZ: World Population Prospects, 2019. 2020. Online: https://population.un.org/wpp/

Eurostat: EU Statistical Agency (2020). Online: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

Furstenberg, Frank F.: Family Change and the Welfare of Children: What Do We Know and What Can We Do about It? In Karen O. Mason – A. M. Jensen (szerk.): Gender and Family Change in Industrialized Countries. Oxford, Clarendon Press, 1995. 245–257.

Gál Róbert Iván – Radó Márta: Felkészülés a társadalom idősödésére: Esettanulmány a demográfiai jövőképesség tárgykörében. Szociológiai Szemle, 29. (2019), 1. 58–84. Online: https://doi.org/10.51624/SzocSzemle.2019.1.3

Kapitány Balázs (szerk.): Demográfiai Fogalomtár. Budapest, KSH Népességtudományi Kutatóintézet, 2015.

Kashnitsky, Ilya – Joop de Beer – Leo van Wissen: Decomposition of Regional Convergence in Population Aging Across Europe. Genus, 73. (2017), 2. 1–25. Online: https://doi.org/10.1186/s41118-017-0018-2

Kohler, Hans-Peter – Francesco C. Billari – J. Antonio Ortega: The Emergence of Lowest-Low Fertility in Europe During the 1990s. Population and Development Review, 28. (2002), 4. 641–680. Online: https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2002.00641.x

Kovács Erzsébet: Többváltozós adatelemzés. Budapest, Typotex Kiadó, 2014.

Kreiszné Hudák Emese – Varga Péter – Várpalotai Viktor: A demográfiai változások makrogazdasági hatásai Magyarországon európai uniós összehasonlításban. Hitelintézeti Szemle, 14. (2015), 2. 88–127.

KSH: A termékenységi folyamatok hazai jellemzői 1970–2015 (2016. december).

KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Teljes termékenységi arányszám (2021. november 8.)

Medgyesi Márton – Tóth György István: Kelet-Közép-Európa legújabb felzárkózási kísérlete: harminc évvel a rendszerváltások után. In Kolosi Tamás – Szelényi Iván – Tóth István György (szerk.): Társadalmi riport 2020. Budapest, Tárki, 2020. 15–38.

Mohdin, Aamna: The Fastest Shrinking Countries on Earth Are in Eastern Europe. Quartz, 2018. január 24. Online: https://qz.com/1187819/country-ranking-worldsfastest-shrinking-countries-are-in-eastern-europe/

Moser, Kath – Vladimir Sholnikov – David A. Leon: World Mortality 1950–2000: Divergence Replaces Convergence From Late 1980s. Bulletin of the World Health Organization, 83. (2005), 3. 202–209. Online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc2624202/

Rosenfeld, Rachel A. – Gunn E. Birkelund: Women’s Part-Time Work: A Cross-National Comparison. European Sociological Review, 11. (1995). 111–134. Online: https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.esr.a036352

Varga Gergely: Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága. Közgazdasági Szemle, 61. (2014), 11. 1279–1318. Online: http://real.mtak.hu/18270/1/02%20Varga%20Gergely.pdf

Wilson, Chris: On the Scale of Global Demographic Convergence. Population and Development Review, 27. (2001), 1. 155–171. Online: https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2001.00155.x

Wilson, Chris: Understanding Global Demographic Convergence since 1950. Population and Development Review, 37. (2011), 2. 375–388. Online: https://doi.org/10.1111/j.1728-4457.2011.00415.x

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.