A globális népességnövekedés mozgatórugói és a várható jövőbeli folyamatok

  • Drabancz Áron
doi: 10.32559/et.2020.4.2

Absztrakt

Tanulmányomban globális népesedési kérdésekkel foglalkozom a teljes termékenységi arányszám, illetve a reprodukciós szinthez tartozó fertilitási ráta  segítségével. A tanulmányban 2100-ig számítom ki a  világ országaira a reprodukciós szinthez tartozó fertilitási rátát. Az elemzés alapján a reprodukciós  szinthez tartozó fertilitási ráta értéke és szórása az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent, azonban a teljes termékenységi arányszám még nagyobb  mértékű csökkenése miatt a világ ceteris paribus már  csak alig-alig reprodukálja újra önmagát, a  gyermekvállalási hajlandóság a legtöbb országban a reprodukciós szint alá esett. Évszázadunkban alapvetően már csak az idősebb korúak  lélekszámának növekedése fogja meghatározni a  globális népességnövekedést, így a világ  népességnövekedési üteme még tovább lassulhat, a  túlnépesedés helyett a társadalmakban egyre inkább  az elöregedés válhat globális problémává.

Kulcsszavak:

népességnövekedés teljes termékenységi arányszám reproduktivitás reprodukciós szinthez tartozó fertilitási ráta

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.