A magyarországi bankfiókhálózat területi elhelyezkedésének és klasztereződésének vizsgálata az európai bankfiókbezárási trend közepette 2020-ban

  • El-Meouch Nedim Márton
  • Alpek B. Levente
doi: 10.32559/et.2021.1.7

Absztrakt

Az Európai Unió egészében a bankfiókok számának jelentős csökkenését tapasztaltuk az elmúlt években, amellyel  összefüggésben felmerül a bankfiókok magyarországi területi rendelkezésre állásának kérdésköre. A tanulmány globális és lokális Moran’s I statisztikákkal, valamint Getis–Ord féle G* hotspot elemzéssel a magyar bankfiókok elhelyezkedésének területi autokorrelációját és klasztereződését vizsgálja. Az eredmények alapján a bankfiókok száma Magyarországon települési szinten területileg pozitívan autokorrelált a 2020. januári állapot szerint. A települések bankfiókszámot tekintve klaszterekbe rendeződnek, ahol Budapest és vonzáskörzete egy  jelentősebb csomópontnak számít, amelyhez hasonló az  országban máshol nem található. Kiterjedtebb cold  spotokat a Nyugat- és Dél-Dunántúl régió, valamint Észak- Magyarország és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országhatár menti térségeiben azonosítottunk elsősorban. 

Kulcsszavak:

bankfiókok Magyarország területi autokorreláció klasztereződés területi statisztika

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.