Az agrárium versenyképessége az Európai Unióban: fókuszban a tejipar

  • Nagy Judit
  • Jámbor Zsófia
doi: 10.32559/et.2019.4.2

Absztrakt

Az Európai Unió agrártermelési értékének 15%-át a tejtermelő és -feldolgozó ipar állítja elő. A globálisan termelt tejmennyiség negyedét is e régióban dolgozzák fel, és az európai tejfogyasztás a világ átlagának háromszorosa, 2017-ben az összes tejtermelés az EU28-ra 170,1 millió tonna volt, ennek döntő többsége tehéntejtermelés, 164,8 millió tonna. A friss tejtermékek vonatkozásában a fogyasztói tejfogyasztás az EU tagállamaira összesen 30,7 millió tonna tej volt, az egyéb friss tejtermékeké 15,6 millió tonnát tett ki. (Eurostat, 2017) A cikk középpontjában az Európai Unió és Magyarország tejtermékexportjának Balassa megnyilvánuló komparatív előny (Revealed Comparative Advantage, RCA) indexével történő vizsgálata áll. Célunk feltárni a régió versenyképességének alapjait, illetve Magyarország szerepét és lehetőségeit.

Az elemzés alapját az uniós tejtermékexport adatai szolgáltatják, a 2000–2017 közötti időszakra vonatkozóan. Az elemzés legfőbb eredménye, hogy az exportteljesítmény alapján legversenyképesebb országok (Dánia, Franciaország, Írország és Belgium) sorrendje nem teljesen vág egybe sem a legnagyobb tejtermelő országok (Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, Hollandia), sem a legnagyobb tejtermékexportőrök sorrendjével (Németország, Hollandia, Franciaország és Belgium). Ennek oka, hogy a legnagyobb vevői értéket a magas feldolgozottságú termékek termelésével lehet elérni, és a legversenyképesebb országok egy vagy néhány ilyen termék termelésére szakosodtak.

Kulcsszavak:

tejipar megnyilvánuló komparatív előny export

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.