A 2024-es magyar európai uniós elnökség tiszteletére kiadott tematikus lapszám, amely a szubszidiaritás és a hatáskörök megoszlása köré szerveződik. 

 

Teljes szám

Előszó

Praesidens

Kecsmár Krisztián
5.
object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(25) { ["id"]=> int(7144) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:55" ["primaryContactId"]=> int(8892) ["sectionId"]=> int(76) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7020) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(1) "5" ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Praesidens" ["hu_HU"]=> string(10) "Praesidens" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Kecsmár Krisztián" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#710 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(8892) ["email"]=> string(30) "krisztian.kecsmar@ec.europa.eu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7144) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "BE" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Kecsmár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Krisztián" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(0) { } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30447) ["id"]=> int(5546) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7144) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Tanulmány

object(Publication)#689 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(7182) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:54" ["primaryContactId"]=> int(8956) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(7058) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(9931) "Arató Krisztina – Koller Boglárka (2023): Európa utazása. Integrációtörténet. Budapest: Gondolat. Arató Krisztina – Koller Boglárka szerk. (2019): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest: Dialóg Campus. Arató Krisztina (2019): Integrációelméletek (történelmi perspektívában). In Koller Boglárka – Arató Krisztina (szerk.): Az Európai Unió politikai rendszere. Budapest: Dialóg Campus, 185–197. Arribas, G. Vara – Bourdin, Delphine (2012): What Does the Lisbon Treaty change regarding subsidiarity within the EU institutional framework? Eipascope, 2, 13–17. Az Európai Unióról szóló szerződés. OJC 191, 29.7.1992. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11992M/TXT Bache, Ian – Flinders, Matthew V. (2015): Multi-level Governance: Essential Readings. Cheltenham: Edward Elgar. Online: https://doi.org/10.4337/9781784716240 Balassa Béla (1961): The Theory of Economic Integration. Homewood, Illinois: Irwin. Bulmer, Simon J. (1993): The Governance of the European Union: A New Institutionalist Approach. Journal of Public Policy, 13(4), 351–380. Online: https://doi.org/10.1017/S0143814X0000115X Burgess, Michael (2006): Comparative Federalism. Theory and Practice. London and New York: Routledge. European Parliament (2022): Conference on the Future of Europe. Report on the Final Outcome. Online: https://doi.org/10.2860/637445 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (Treaty of Lisbon). 2016. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=EN De Neve, Jan-Emmanuel (2007): The European Onion? How Differentiated Integration is Reshaping the EU? Journal of European Integration, 29(4), 503–521. Online: https://doi.org/10.1080/07036330701502498 De Gaulle, Charles (1971): A Concert of European States. In Nelsen, Brent F. – Stubb, Alexander (szerk.): The European Union. London: Palgrave Macmillan. Delors, Jacques (1985): Speech at the first Intergovernmental Conference (IGC), Luxembourg, 9 September 1985. Bulletin of the European Communities, September 1985. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2001/10/19/423d6913-b4e2-4395-9157-fe70b3ca8521/publishable_en.pdf Delors, Jacques (1989): Address given at the College of Europe in Bruges, October 17, 1989. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/12/19/5bbb1452-92c7-474b-a7cf-a2d281898295/publishable_en.pdf Dyson, Kenneth – Sepos, Angelos (2010): Which Europe? The Politics of Differentiated Integration. London: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.1057/9780230289529 Egységes Európai Okmány (1987). Online: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/hu/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/single-european-act Európai Bizottság (é. n.): Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. 2021. A polgárok szerepvállalásának növelése a demokráciáért – Egy reziliensebb Európa megteremtése. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/en/pdf Európai Bizottság (2018): Jelentés a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoporttól. Online: https://doi.org/10.2792/874312 European Commission (2017): White Paper on the Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025.COM(2017) 2025 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC2025 European Commission (2019): The European Commission’s priorities for 2019–24. Online: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024_en European Union [é. n.]: Schuman Declaration May 1950. Online: https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_en Haas, Ernst B. (1958): The Uniting of Europe: Political, Social and Economic Forces 1950–1957. London: Stevens. Hoffmann, Stanley (1966): Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation State and the Case of Western Europe. Daedalus, 95(4), 862–915. Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2019): Grand Theories of European Integration in the Twenty-first Century. Journal of European Public Policy, 26(8), 1113–1133. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1569711 Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2009): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39(1), 1–23. Online: https://doi.org/10.1017/S0007123408000409 Hooghe, Liesbet – Marks, Gary (2020): A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus. British Journal of Political Science, 39(1), 1–23. Online: https://doi.org/10.1017/S0007123408000409 Kaiser Tamás (2014): New Forms of Governance in the Transnational Cooperations. Pro Publico Bono, 2(3), 53–60. Koller Boglárka (2012): Klubtagságok az EU-ban. A differenciált integráció gyakorlati és elméleti vonatkozásai. Politikatudományi Szemle, 21(1), 32–57. Koller, Boglárka (2019): Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine, D. – Xavier, R. (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement: Intégration asymétrique, dépendances, fragmentation (Questionner l’Europe), Paris: L’Harmattan, 97–118. Koller Boglárka (2021): Politikai unió vagy nemzetek Európája?: A millió dolláros kérdés margójára. Európai Tükör, 24(3), 5–32. Online: https://doi.org/10.32559/et.2021.3.1 Leuffen, Dirk – Rittberger, Berthold – Schimmelfennig, Frank (2012): Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union. London: Palgrave Macmillan. Lindberg, Leon N. (1963): The Political Dynamics of Economic Integration. Oxford: Oxford University Press. Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról, amelyet Lisszabonban, 2007. december 13-án írtak alá. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=HU Macron, Emmanuel (2019): Pour une Renaissance européenne. Élysée, 2019. március 4. Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-eurpeenne. Majone, Giandomenico (2014): From Regulatory State to a Democratic Deficit Default. Journal of Common Market Studies, 52(6), 1216–1223. Online: https://doi.org/10.1111/jcms.12190 Major, John (1993): Speech to Conservative Group for Europe. April 22, 1993. Online:https://johnmajorarchive.org.uk/1993/04/22/mr-majors-speech-to-conservativegroup-for-europe-22-april-1993/ Marks, Gary (1993): Structural Policy and Multilevel Governance in the EC. In Cafruny, Alan W. – Rosenthal, Glenda G. (szerk.): The State of the European Community. Boulder, CO: Lynne Rienner, 391–410. Online: https://doi.org/10.1515/9781685856540-024 Marquardt, Paul D. (1994): Subsidiarity and Soverignty in the European Union. Fordham International Law Journal, 18(2), 616–640. Moravcsik, Andrew (1993): Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmental Approach. Journal of Common Market Studies, 31(4), 473–524. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1993.tb00477.x Moravcsik, Andrew (1998): The Choice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. Ithaca: Cornell University Press. Moravcsik, Andrew (2008): The Myth of Europe’s ‘Democratic Deficit’. Intereconomics: Journal of European Economic Policy, 43(6), 331–340. Ostrom, Elinor (1990): Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763 Rosamond, Ben (2000): Theories of European Integration. New York: Palgrave Macmillan. Online: https://doi.org/10.5040/9781350389199 Schmitter, Philippe C. (2004): Neo-Neofunctionalism. In Wiener, Antje – Diez, Thomas (szerk.): European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, 45–74. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737315.003.0003 Spinelli, Altiero (1972): The Growth of the European Movement since the Second World War. In Hodges, Michael (szerk.): European Integration. Selected readings. Harmondsworth: Penguin Books, 43–68. Stubb, Alexander (1996): A Categorization of Differentiated Integration. Journal of Common Market Studies, 34(2), 283–295. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00573.x Szubszidiaritás Jegyzőkönyv (1997): Jegyzőkönyv a szubszidiaritás és az arányosság elveinek alkalmazásáról. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:12006E/PRO/30 Taylor, Paul (1982): Intergovernmentalism in the European Communities in the 1970s: Patterns and Perspectives. International Organization, 36(4), 741–766. Online: https://doi.org/10.1017/S0020818300019081 Tindemans, Leo (1976): Tindemans Report (presented in 1975 to the European Council). Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. Online: http://aei.pitt.edu/942/1/political_tindemans_report.pdf Treaty of Amsterdam Amending the Treaty on European Union, the Treaties Establishing the European Communities and Certain Related Acts – Protocol on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality. 11997/D/PRO/07. Official Journal C 340, 1997. október 11. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:11997D/PRO/07:EN:HTML Weiler, Joseph H. H. – Haltern, Ulrich – Mayer, Franz (1995): European Democracy and its Critique. West European Politics, 18(3), 4–39. Online: https://doi.org/10.1080/01402389508425089 Wiener, Antje – Börzel, Tanja A. – Risse, Thomas (2018): European Integration Theory. Oxford: Oxford University Press. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737315.001.0001" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "7-21" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1243) "

Subsidiarity means that a higher social entity is not entitled to decide and manage what can be done more effectively at lower levels. Subsidiarity protects the freedom of individuals and smaller social units and communities by preventing decisions from always being taken at higher levels, and can therefore contribute to a balance in society. Although the concept is used in a much broader sense in terms of content and discipline, this study provides a framework for a European interpretation, including that of the European Union. The birth of the term in the European Union can be traced back to the Maastricht Treaty, and since then it has in fact been a constant element in Eurocratic jargon. The topicality of the subject, beyond the 30th anniversary of the entry into force of the Maastricht Treaty, is the political, legal and social discourse on the future of the European Union. In the debates and proposals on the future of the EU, proposals based around subsidiarity have been intensified. After conceptualisation,
this paper provides theoretical interpretations. Finally, it examines the concept of subsidiarity and the possibilities for its application in the debates on the future of the European Union.

" ["hu_HU"]=> string(1397) "

A szubszidiaritás azt jelenti, hogy egy magasabb szintű társadalmi entitás nem jogosult eldönteni és kezelni azt, amit alacsonyabb szinteken hatékonyabban meg lehet tenni. A szubszidiaritás az egyének és kisebb társadalmi egységek, közösségek szabadsága védelmének záloga, hiszen megakadályozza, hogy a döntések mindig magasabb szinteken szülessenek, így érvényesülése hozzájárulhat ahhoz, hogy egyensúlyban tartsa a társadalom működését. Bár a fogalom tartalmilag, és diszciplinárisan sokkal tágabb értelemben is használatos, e tanulmány az európai, ezen belül is az európai uniós értelmezéshez nyújt keretet. A fogalom európai uniós születése a maastrichti szerződéshez köthető, és azóta tulajdonképpen az eurokrata szakzsargonban változó intenzitással, de állandóan szerepel. A téma aktualitását az említett uniós szerződés hatálybalépésének 30 éves évfordulóján túl, az Európai Unió jövőjéről szóló politikai, jogi és társadalmi diskurzus adja. Az EU jövőjéről szóló vitákban, és javaslatokban ugyanis felerősödtek a szubszidiaritás köré épített javaslatok. A tanulmány a fogalom konceptualizációja után integrációelméleti magyarázatokkal szolgál. Végül az EU jövőjéről szóló vitákban értelmezi a szubszidiaritás fogalmát és alkalmazásának lehetőségeit.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(79) "Interpretations and Possible Applications of Subsidiarity in the European Union" ["hu_HU"]=> string(89) "A szubszidiaritás értelmezései és alkalmazásának lehetőségei az Európai Unióban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Dr. Koller Boglárka" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#724 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8956) ["email"]=> string(26) "koller.boglarka@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7182) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5709-1116" ["url"]=> string(61) "https://antk.uni-nke.hu/tanszekek/europa-tanulmanyok-tanszek/" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1736) "

Boglárka Koller (1974) is a full professor, researcher, head of Department of European Studies at the University of Public Service - Ludovika. She graduated at the Corvinus University, Budapest as an economist in 1998; she also holds an MA in Nationalism Studies from the Central European University and an MSc in European Studies from the London School of Economics and Political Science and a PhD in International Relations from Corvinus University. She habilitated in 2016 and was appointed as a full professor in 2020. She has numerous publications on European integration. Her latest volume on the political economy of the Eurozone was published by Routledge UK in 2021.  https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe-Why/Arato-Koller-Pelle/p/book/9781032034676

She has more than twenty years’ teaching experience in the area of European Studies at each level of education (BA, MA, PhD) in Hungary and worldwide. Apart from the academic roles, she has several leadership positions. She is the vice-rector of international affairs at the University of Public Service – Ludovika, member of the Board of the Hungarian United Nations Association, member of the Social Sciences Committee of the Hungarian Accreditation Committee and head of the Editorial Board of the European Mirror Scientific Journal and member of the Public Body of the Hungarian Academy of Sciences, Committee of Political Sciences. She is the elected vice-president of the Central European Political Science Association (CEPSA) since 2018.

" ["hu_HU"]=> string(1751) "

Koller Boglárka (1974) egyetemi tanár, kutató, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa-tanulmányok Tanszék vezetője. 1998-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen; emellett a Közép-Európai Egyetemen szerzett MA diplomát Nacionalizmus-tanulmányokból, a London School of Economics and Political Science-en pedig MSc fokozatot Európa-tanulmányokból, valamint PhD fokozatot nemzetközi kapcsolatokból a Corvinus Egyetemen. 2016-ban habilitált, 2020-ban pedig egyetemi tanárrá nevezték ki. Számos publikációja jelent meg az európai integrációról. Az eurózóna politikai gazdaságtanáról szóló legújabb kötete a Routledge UK gondozásában jelent meg 2021-ben. https://www.routledge.com/The-Political-Economy-of-the-Eurozone-in-Central-and-Eastern-Europe- Miért / Arato-Koller-Pelle / p / könyv / 9781032034676

Több mint húsz éves oktatói tapasztalattal rendelkezik az Európa-tanulmányok területén az oktatás minden szintjén (BA, MA, PhD) Magyarországon és világszerte. Az akadémiai szerepeken kívül számos vezető pozíciót tölt be. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, a Magyar ENSZ Társaság elnökségi tagja, a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának tagja és az Európai Tükör tudományos folyóiratának szerkesztőbizottságának elnöke. Tagja az MTA Köztestületének, a Magyra Politikatudományi Bizottságnak. A Közép-Európai Politikatudományi Társaság (CEPSA) választott alelnöke 2018 óta.

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Koller" ["hu_HU"]=> string(6) "Koller" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Boglárka" ["hu_HU"]=> string(9) "Boglárka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(16) "szubszidiaritás" [1]=> string(14) "Európai Unió" [2]=> string(25) "többszintű kormányzás" [3]=> string(14) "az EU jövője" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(12) "subsidiarity" [1]=> string(14) "European Union" [2]=> string(22) "multi-level governance" [3]=> string(20) "the future of the EU" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#737 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30460) ["id"]=> int(5547) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7182) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6904) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:56" ["primaryContactId"]=> int(8537) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(6780) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(9198) "Bóka János – Gombos Katalin – Szegedi László (2019): Az Európai Unió intézményrendszere. Budapest: Dialóg Campus. Carozza, Paolo G. (1997): Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law. American Journal of International Law, 97(1), 38–79. Online: https://doi.org/10.2307/3087103 Davies, Garreth (2006): Subsidiarity: The Wrong Idea, in the Wrong Place, at the Wrong Time. Common Market Law Review, 43(1), 63–84. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2005083 Dienes-Oehm Egon et al. (2014): Az Európai Unió gazdasági joga I.: A belső piac és a közös kereskedelempolitika. Budapest: ELTE Eötvös. Kende Tamás – Szűcs Tamás – Jeney Petra szerk. (2018): Európai közjog és politika. Budapest: Wolters Kluwer. Novitzky Péter [é. n.]: A szubszidiaritás fogalma. Online: http://web.axelero.hu/kesz/jel/06_01/novitzky.html Ockenfels, Wolfgang (1994): Katolícká sociální nauka. Praha: Zvon. Schilling, Theodor (1995): Subsidiarity as a Rule and a Principle, or: Taking Subsidiarity Seriously. Jean Monet Working Papers 10. Online: https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/95/9510ind.html Szőke-Kis Bernadett (2020): A szubszidiaritás elvének jelentése és megjelenése az európai integrációs, valamint a magyar tagállami jogalkotásban. Külügyi Műhely, 2(2), 25–37. Online: https://doi.org/10.36817/km.2020.2.2 Tótfalusi István (2008): Idegenszó-tár. Budapest: Tinta. Varga Orsolya (2016): A szubszidiaritás elve. Civilek.hu, 2016. Online: https://www.civilek.hu/tudastar/a-szubszidiaritas-elve/ Weatherill, Stephen (2005): Better Competence Monitoring. European Law Review, 30(1), 23–41. Zlinszky János (2009): Emberi jogok és keresztény etika. Iustum Aequum Salutare, 5(2), 127–132. Jogi források - 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről - 10/2014. (II. 24.) OGY határozat az egyes házszabályi rendelkezésekről Az Európai Unió intézményeinek dokumentumai, szerződések, jogszabályok Az Európai Alkotmányt létrehozó szerződés Az Európai Unió működéséről szóló szerződés Az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (EUSZ) Az Európai Tanács 1992. december 11–12-i ülésének következtetései, SN 456/1/92 REV 1. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/20492/1992_december_-_edinburgh__eng_.pdf Annual Report 2021 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations with National Parliaments. COM(2022) 366 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0366 Barroso elnök úr levele Martin Schulz úrnak, az Európai Parlament elnökének, Brüsszel, 2012. szeptember 12. Commission of the European Communities (1992): Bulletin of the European Communities. Brussels. Online: http://aei.pitt.edu/65264/1/BUL370.pdf Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. EU Regulatory Fitness. COM(2012) 746 final. Online: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:52012DC0746 Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The principles of subsidiarity and proportionality: Strengthening their role in the EU’s policymaking. COM(2018) 703 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A52018DC0703 Council of the European Union (2021): Better Regulation Guidelines. SWD(2021) 305 final. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14004-2021-INIT/en/pdf Egységes Európai Okmány 1987. Online: https://eur-lex.europa.eu/HU/legal-content/summary/the-single-european-act.html Európai Bizottság (2019): 2018. évi éves jelentés a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról, valamint a nemzeti parlamentekkel fennálló kapcsolatokról. COM(2019) 333 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=-CELEX:52019DC0333 European Commission (2012): Proposal for a Council Regulation on the exercise of the right to take collective action within the context of the freedom of establishment and the freedom to provide services COM(2012) 130 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0130:FIN:EN:PDF European Commission (2013): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the review of the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2. COM(2013) 851 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52013DC0851 European Commission (2013): Proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Public Prosecutor’s Office COM(2013) 534 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0534:FIN:en:PDF European Commission (2016): Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Better regulation for better results – An EU agenda. COM(2015) 215 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0215 European Commission (2016): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the National Parliaments on the proposal for a Directive amending the Posting of Workers Directive, with regard to the principle of subsidiarity, in accordance with Protocol No 2. COM(2016) 505 final. European Commission (2017): Commission Staff Working Document. Better Regulation Guidelines. SWD(2017) 350 final. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2017/0350/COM_SWD(2017)0350_EN.pdf European Commission (2020): Annual Report 2019 on the Application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality and on Relations with National Parliaments. COM(2020) 272 final. Online: https://commission.europa.eu/system/files/2020-06/com-2020-272-en.pdf Együttes nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló konferenciáról. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6796-2021-INIT/hu/pdf Fehér könyv Európa jövőjéről. COM(2017)2025 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/content/news/white_paper.html?locale=hu Intézményközi megállapodás a Parlament, a Tanács és a Bizottság között a szubszidiaritás elvének végrehajtására vonatkozó eljárásokról. Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról. IP/17/4621 sz. sajtóközlemény: Európa jövője: Juncker elnök létrehozza a „kevesebbet hatékonyabban” módszerrel foglalkozó munkacsoportot IP/18/341 sz. sajtóközlemény: Future of Europe: President Juncker appoints members to Task Force on Subsidiarity and Proportionality Konferencia Európa jövőjéről – Jelentés a végeredményről. Online: https://doi.org/10.2861/607246 Lisszaboni szerződés az Európai Unióról szóló Szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról Maastrichti szerződés Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 96/71/EC of The European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. COM(2016) 128 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A128%3AFIN Régiók Európai Bizottsága (2021): A szubszidiaritásról szóló 2020. évi éves jelentés. Online: https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Publications/Documents/Subsidiarity%20Annual%20Report%202020/COR-2021-00231-14-01-NB-TRA-HU.pdf Tindemans, Leo (1976): European Union. Report by Mr. Leo Tindemans, Prime Minister of Belgium, to the European Council. Bulletin of the European Communities, Supplement 1/76. Az Európai Unió Bíróságának ítéletei C-128/17. sz. ügy, Lengyelország kontra Parlament és Tanács, EU:C:2019:194 C-233/94. sz. ügy, Németországi Szövetségi Köztársaság v. Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa, ECLI:EU:C:1997:231 C-482/17. sz. ügy, Cseh Köztársaság kontra Európai Parlament és Tanács, EU:C:2019:1035 C-547/14. sz. ügy, Philip Morris Brands SARL és társai kontra Secretary of State for Health, ECLI:EU:C:2016:325 C-84/94. sz. ügy, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága v. az Európai Unió Tanácsa, ECLI:EU:C:1996:431 C‑128/17. sz ügy, Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács, EU:C:2019:194 C‑643/15. és C‑647/15. sz. egyesített ügyek, Szlovákia és Magyarország kontra Tanács, EU:C:2017:631 T-429/05. sz. ügy, Artegodan kontra Bizottság, EU:T:2010:60" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "23-45" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1365) "

The principle of subsidiarity, which also appeared in antiquity, was refined and perfected by the Catholic Church. The essence of the principle of subsidiarity is to ensure that decision-making takes place as close as possible to the individuals, thus avoiding unnecessary centralisation and encouraging effective decentralisation. The rationale behind this principle is the recognition that higher levels of government do not always have an adequate level of insight or understanding of local realities, and that decision-making should therefore be taken at the lowest possible level of authority to achieve the best quality of governance. The principle of subsidiarity is a fundamental principle of the European Union’s decision-making system. A return to subsidiarity can play an important role in the
constitutional disputes that have been revived in recent years between national constitutional courts and the Court of Justice of the European Union. This paper analyses
the evolution of the subsidiarity principle in EU decision-making and the institutions and procedures that are supposed to guarantee its application. By examining the
political and legal enforceability of the principle of subsidiarity, the paper draws conclusions on the present state of the enforcement of the principle and makes some
proposals for the future.

" ["hu_HU"]=> string(1523) "

Az antikvitásban is megjelent szubszidiaritás (kisegítés) elvének gondolatát a katolikus egyház csiszolta és tökéletesítette. A szubszidiaritás elvének lényege alapvetően abban áll, hogy a döntéshozatal az egyénekhez a lehető legközelebbi szinten történjen, ezzel elkerülve a felesleges központosítást, és ösztönözve a hatékony decentralizált működést. Az alapelv mögött annak felismerése áll, hogy a magasabb kormányzati szintek nem mindig rendelkeznek megfelelő szintű rálátással vagy megértéssel a helyi valóságot illetően, ezért a döntéshozatalt a legalacsonyabb hatáskörrel rendelkező szinten érdemes meghozni, a legjobb minőségű kormányzás elérése érdekében.
A szubszidiaritás elve ma az Európai Unió döntéshozatali rendszerének egyik alapelveként érvényesül. A tagállami alkotmánybíróságok és az Európai Unió Bírósága (EUB) között az elmúlt években feléledt alkotmányossági vitákban a szubszidiaritás elvéhez való visszatérésnek fontos szerep juthat. A tanulmány bemutatja a szubszidiaritás elvének fejődési ívét az Európai Unió döntéshozatalában, valamint kitér azokra az intézményekre és eljárásokra, amelyek az elv érvényesülését hivatottak garantálni. Megvizsgálva a szubszidiaritás elvének politikai és jogi kikényszeríthetőségét, a tanulmány levonja a konklúziót az elv érvényesülésének jelenéről, és megfogalmaz néhány javaslatot a jövőt illetően.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(82) "The Origin and Practice of the Principle of Subsidiarity in the EU Decision-Making" ["hu_HU"]=> string(89) " A szubszidiaritás elvének eredete és gyakorlata az európai uniós döntéshozatalban" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(44) "The legacy of Leo XIII in European Union Law" ["hu_HU"]=> string(49) "XIII. Leó öröksége az Európai Unió jogában" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Simon Tamás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#761 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8537) ["email"]=> string(22) "simontamas97@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6904) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(40) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:14:"Baker McKenzie";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Simon" ["hu_HU"]=> string(5) "Simon" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(16) "szubszidiaritás" [1]=> string(30) "az Európai Unió jogrendszere" [2]=> string(14) "Európai Unió" [3]=> string(18) "európai értékek" [4]=> string(15) "döntéshozatal" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(12) "subsidiarity" [1]=> string(12) "European law" [2]=> string(14) "European Union" [3]=> string(22) "Common European Values" [4]=> string(15) "decision-making" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#763 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30461) ["id"]=> int(5548) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6904) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#115 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6941) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:55" ["primaryContactId"]=> int(8584) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6817) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5428) "Bussière, Éric et al. (2014): The European Commission 1973–86 – History and Memories of an Institution. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2792/19118 Butler, Graham – Wessel, Ramses A. (2021): Happy Birthday ERTA! 50 Years of the Implied External Powers Doctrine in EU Law. European Law Blog, 2021. március 31. Online: https://europeanlawblog.eu/2021/03/31/happy-birthday-erta-50-years-of-the-implied-external-powers-doctrine-in-eu-law/ Competence of the ILO to Regulate Incidentally the Personal Work of the Employer. PCIJ Publications 1926, Series B. Conseil des CE (1970): Mémoire en défense présenté par le Conseil. Online: https://archives.eui.eu/en/fonds/663526?item=CEUE_SEJU-06-0258 Craig, Paul (2014): Pringle and the Nature of Legal Reasoning. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21(1), 205–220. Online: https://doi.org/10.1177/1023263X1402100111 Effect of Awards of Compensation made by the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion, [1954] ICJ Rep, 56–59. Európai Bizottság (1970): Mémoire en replique dans l’affaire 22/70 JUR/3432/7O. Online: https://archives.eui.eu/en/fonds/663526?item=CEUE_SEJU-06-0258 European Union (2001): Laeken Declaration of 15 December 2001 on the future of the European Union. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/publishable_en.pdf Fritz, Vera (2020): Activism On and Off the Bench: Pierre Pescatore and the Law of Integration. Common Market Law Review, 57(2), 475–502. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2020034 Gadkowski, Andrzej (2016): The Doctrine of Implied Powers of International Organizations in the Case Law of International Tribunals. Adam Mickiewicz University Law Review, 6, 45–59. Online: https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.03 Govaere, Inge (2022): Implied Powers of the EU, Limits to Political Expediency and Internationally Inspired Pragmatism: Commission v Council (ERTA). In Butler, Graham –Wessel, Ramses A. (szerk.): External Relations Law – The Cases in Context. Oxford: Hart Publishing, 9–20. Online: https://doi.org/10.5040/9781509939725.ch-001 Gwilliam, Ken M. (1980): Realism and the common transport policy of the EEC. In Polak, Jacob B. – van der Kamp, Jan B. (szerk.): Changes in the Field of Transport Studies. Essays on the Progress of Theory in Relation to Policy Making. The Hague: Martinus Nijhoff, 38–59. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-009-9306-8_4 Hodun, Milosz (2015): Doctrine of Implied Powers as a Judicial Tool to Build Federal Polities. PhD-disszertáció. Reykjavík University School of Law. Online: https://opinvisindi.is/bitstream/handle/20.500.11815/2479/Doctrine%20of%20implied%20powers%20as%20a%20judicial….pdf?sequence=1&isAllowed=y Kajtár Gábor (2010): A kettős pillérszerkezet megerősített kontúrjai a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után. Európai Jog, 10(4), 3–14. Knapp László (2019): A beleértett külső hatáskörök doktrínájának kodifikálása és az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás. Jog Állam Politika, 11(1), 79–100. Leopold, Patricia M. (1977): External Relations Power of EEC in Theory and in Practice. The International and Comparative Law Quarterly, 26(1), 54–80. Online: https://doi.org/10.1093/iclqaj/26.1.54 Lock, Tobias (2022): Refining and Expanding Implied Powers of the Union: Kramer. In Butler, Graham – Wessel, Ramses A. (szerk.): External Relations Law – The Cases in Context. Oxford: Hart Publishing, 77–88. Online: https://doi.org/10.5040/9781509939725.ch-007 McNaughton Anne (2017): Acts of Creation – The ERTA Decision as a Foundation Stone of the EU Legal System. In Nicola, Fernanda – Davies, Bill (szerk.): EU Law Stories – Contextual and Critical Histories of European Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press, 134–154. Online: https://doi.org/10.1017/9781316340479.008 Noël, Emile (1975): The External Relations of the EEC and Its Internal Problems. Government and Opposition, 10(2), 159–166. Online: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1975.tb00634.x Petti, Alessandro (2021a): ERTA and Us: Shifting Constitutional Equilibria on the Visions of Europe. European Papers, 6(1), 567–577. Online: https://doi.org/10.15166/2499-8249/485 Petti, Alessandro (2021b): The Court of Justice in the Archives Project Analysis of the ERTA case (22/70). Academy of European Law Working Paper 2021/8. Online: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/71556 Rasmussen, Morten (2012): Establishing a Constitutional Practice of European Law: The History of the Legal Service of the European Executive, 1952–65. Contemporary European History, 21(3), 375–397. Online: https://doi.org/10.1017/S0960777312000252 Rasmussen, Morten (2014): Revolutionizing European Law: A History of the Van Gend en Loos Judgment. International Journal of Counstitutional Law, 12(1), 136–163. Online: https://doi.org/10.1093/icon/mou006 Reparation for injuries suffered in the service of the Nations, Advisory Opinion, [1949] ICJ Rep 174, ICGJ 232 (ICJ 1949), 11th April 1949. Schermers, Henry G. – Blokker, Niels M. (2018): International Institutional Law. 6. kiadás. Leiden–Boston: Brill Nijhoff. Online: https://doi.org/10.1163/9789004381650 Sinclair, Guy F. (2017): To Reform the World – International Organizations and the Making of Modern States. Oxford: Oxford University Press." ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "47-64" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1227) "

EU external relations law is not very much at the centre of the Hungarian EU legal discourse, so the matter of implied external competences may seem almost mystical. However, it is not mysterious at all, its development is rather evidence of the presence of pragmatism in the development of EU law, as the implied external powers were even used to extend competences in the period of the EEC. The aim the paper is to show how this pragmatism has been manifested from time to time in the development of the implied external competences. To do so, the paper also draws on Sinclair’s theory, who see the phenomenon of the expansion of powers in the law of international organizations as a coherent process in some cases. Accordingly, the article describes case C-22/70. Commission v. Council (ERTA.), including the main arguments made in the case, and the relevant circumstances as well. This is followed by the explanation of the expansion the implied powers to highlight the appearance of its different aspects
involved. Finally, the paper points out a ‘dialogue’ that has been developed between the Member States and the Court of Justice during the process of the Constitutional Treaty and the Lisbon reforms.

" ["hu_HU"]=> string(1332) "

Az uniós külkapcsolati jog témája kevéssé van a középpontban a magyar uniós jogi diskurzusban, így a beleértett külső hatáskörök is már-már misztikusnak tűnhetnek. A téma ugyanakkor a legkevésbé sem titokzatos, annak fejlődése inkább a pragmatizmus jelenlétére bizonyíték az uniós jog fejlődésében, mivel a beleértett külső hatásköröket már az EGK idejében is a hatáskörök bővítésére használták. A cikk célja, hogy bemutassa, hogyan jelenik meg ez a pragmatizmus időről időre a beleértett külső hatáskörök fejlődése esetén. Ehhez a cikk támaszkodik Sinclair elméletére is, aki a nemzetközi szervezetek jogában a hatáskör-növekedés jelenségét egyes esetekben összefüggő folyamatban látja. A cikk ennek megfelelően ismerteti a C-22/70. sz. Európai Bizottság kontra Tanács (ERTA-) ügyet, ideértve az ügy során elhangzott főbb érveket, valamint az ügyhöz kapcsolódó releváns körülményeket. Ezt követi a beleértett külső hatáskörök expanziójának ismertetése, amely rá kíván mutatni a beleértett külső hatáskörök eseteinek kibontakozására. A tanulmány végül rámutat arra, hogy az Alkotmányszerződés és a lisszaboni reformok alatt milyen „párbeszéd” alakult ki a tagállamok és a Bíróság között.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(23) "A History of Pragmatism" ["hu_HU"]=> string(58) "A pragmatizmus története az uniós külkapcsolati jogban" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(48) "The Case of Implied Powers in External Relations" ["hu_HU"]=> string(42) "A beleértett külső hatáskörök esete " } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Budai Péter" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#765 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8584) ["email"]=> string(27) "peter.budai101100@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6941) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(29) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:4:"ELTE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Budai" ["hu_HU"]=> string(5) "Budai" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(19) "Európai Unió joga" [1]=> string(25) "uniós külkapcsolati jog" [2]=> string(33) "beleértett külső hatáskörök" [3]=> string(4) "ERTA" [4]=> string(13) "jogfejlődés" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(18) "European Union law" [1]=> string(25) "EU external relations law" [2]=> string(23) "implied external powers" [3]=> string(4) "ERTA" [4]=> string(18) "development of law" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#764 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30462) ["id"]=> int(5549) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6941) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Esszé

object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6968) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:55" ["primaryContactId"]=> int(8617) ["sectionId"]=> int(29) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6844) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(10071) "32/2022. (VII. 19.) OGY határozat az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról Az Európa jövőjéről szóló Konferencia többnyelvű digitális platformja – Archív. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230418091815/https:/futureu.europa.eu/ Az Európai Parlament eljárási szabályzata. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2022-07-11-TOC_HU.html Az Európai Unióról szóló szerződés Az Európai Unió működéséről szóló szerződés Auswärtiges Amt (2023a): Gemeinsame Mitteilung der Außenministerien zum Start der Freundesgruppe für Qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union. 2023. május 4. Online: https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/-/2595302 Auswärtiges Amt (2023b): Sailing on High Seas – Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. 2023. szeptember 18. Online: https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2617206/4d0e0010ffcd8c0079e21329bbbb3332/230919-rfaa-deu-fra-bericht-data.pdf Bólya Boglárka (2021a): Zöld utat kapott az Európa jövőjéről szóló konferencia. Mandiner.hu, 2021. március 11. Online: https://mandiner.hu/velemeny/2021/03/zold-utat-kapott-az-europa-jovojerol-szolo-konferencia Bólya Boglárka (2021b): Hallassuk a hangunkat, mondjuk el, hogy milyen Európában szeretnénk élni. Mandiner.hu, 2021. december 31. Online: https://mandiner.hu/belfold/2021/12/vendegszerzo Conference on the Future of Europe (2022): Report on the Final Outcome. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230115155057/https://prod-cofe-platform.s3.eu-central-1.amazonaws.com/qtde64rjnkdaf5u2j54ocssxyn9w?response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D%22Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27Book_CoFE_Final_Report_EN_full.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3LJJXGZPDFYVOW5V%2F20230115%2Feu-central-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20230115T155052Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=46a-3edf10ecd24d8bba4994583ab1584751a9de414705df75e962ef61717c03b Kengyel Ákos (2017): Az Európai Unió jövője – célok, identitás és kommunikáció. Közgazdasági Szemle, 64(6), 661–667. Online: https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.6.661 Juncker, Jean-Claude (2016): Az Unió helyzete 2016: Építsünk egy jobb Európát – amely védelmet nyújt, eszközöket ad polgárai kezébe és garantálja a biztonságot. Európai Bizottság, 2016. szeptember 14. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/SPEECH_16_3043 Európai Bizottság (2017a): Fehér könyv Európa jövőjéről. A 27 tagú EU útja 2025-ig: gondolatok és forgatókönyvek. COM(2017) 2025 final. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN Európai Bizottság (2017b): Reflection paper on the deepening of the economic and monetary union. Online: https://commission.europa.eu/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_hu Európai Bizottság (2017c): Reflection paper on the future of EU finances. Online: https://doi.org/10.2775/94244 European Commission (2022): Conference on the Future of Europe – Report on the final outcome. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_2942 Európai Bizottság (2023): Standard Eurobarometer 98–Winter 2022-2023. Online: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2872 Európai Parlament (2017a): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az Európai Unió működésének a Lisszaboni Szerződésben rejlő potenciál kiaknázása révén történő javításáról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_HU.html Európai Parlament (2017b): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az Európai Unió intézményi felépítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekről és módosításokról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_HU.html Európai Parlament (2017c): Az Európai Parlament 2017. február 16-i állásfoglalása az euroövezet költségvetési kapacitásáról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_HU.html Európai Parlament (2018a): Sajtóközlemény – Emmanuel Macron védelmébe vette az „európai szuverenitást”. 2018. április 17. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20180411IPR01517/emmanuel-macron-vedelmebe-vette-az-europai-szuverenitast Európai Parlament (2018b): Sajtóközlemény – Ír miniszterelnök: a jobb jövő ideálja még mindig inspirálja Európát. 2018. január 12. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20180112IPR91628/ir-miniszterelnok-a-jobb-jovo-idealja-meg-mindig-inspiralja-europat Európai Parlament (2018c): Sajtóközlemény – Merkel: soha többet ne jusson szóhoz Európában a nacionalizmus és a nemzeti egoizmus. 2018. november 6. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/priorities/kulugyek/20181106IPR18316/merkel-soha-tobbet-ne-jusson-szohoz-europaban-a-nacionalizmus-es-az-egoizmus Európai Parlament (2018d): Sajtóközlemény – We cannot expect more from Europe without giving more to it, says Portuguese PM. Online: https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20180309IPR99429/we-cannot-expect-more-from-europe-withoutgiving-more-to-it-says-portuguese-pm Európai Parlament (2020): Az Európai Parlament 2020. január 15-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferenciára vonatkozó európai parlamenti álláspontról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0010_HU.html Európai Parlament (2022a): Az Európai Parlament 2022. május 4-i állásfoglalása az Európa jövőjéről szóló konferencia következtetéseinek nyomon követéséről. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0141_HU.html Európai Parlament (2022b): Az Európai Parlament 2022. június 9-i állásfoglalása a Szerződések felülvizsgálatára irányuló konvent létrehozására irányuló felhívásról. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0244_HU.html Európai Parlament (2022c): Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve. 2022. június 9. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-06-09-ITM-003_HU.html Európai Parlament (2023): Az ülések szó szerinti jegyzőkönyve. 2023. május 9. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2023-05-09-ITM-007_DE.html Európai Parlament Alkotmányügyi Bizottság (2023): Jelentéstervezet az Európai Parlamentnek a Szerződések módosítására irányuló javaslatairól. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFCO-PR-746741_HU.pdf European Parliamentary Research Service (2018): Briefing – Future of Europe debates II. Parliament hosts Heads of State or Government. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628288/EPRS_BRI(2018)628288_EN.pdf Council of the European Union (2020): Conference on the Future of Europe: Council Position. Online: https://www.consilium.europa.eu/media/44679/st09102-en20.pdf Az Európai Unió Tanácsa – Európai Parlament – Európai Bizottság (2021): Együttes Nyilatkozat az Európa jövőjéről szóló Konferenciáról – A polgárok szerepvállalásának növelése a demokráciáért – Egy reziliensebb Európa megteremtése. Online: https://futureu.europa.eu/uploads/decidim/attachment/file/13/HU_-_EGYU%CC%88TTES_NYILATKOZAT_AZ_EURO%CC%81PA_JO%CC%88VO%CC%8BJE%CC%81RO%CC%8BL_SZO%CC%81LO%CC%81_KONFERENCIA%CC%81RO%CC%81L.pdf Igazságügyi Minisztérium (2022): „Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”. Magyar javaslatok az Európai Unió jövőjéről. 2022. május 12. Online: https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//a/ad/ade/adecd43bce23652f4f2baecaa8e6b88.pdf Kantar Public (2022): Contributions per Member State on the Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe. Online: https://wayback.archive-it.org/12090/20230417081912/https://futureu.europa.eu/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBNGNBQVE9PSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoiYmxvYl9pZCJ9fQ==—8e7163573de15aeb202baf8250b8b2c344a27f9b/Report%20Kantar%20COFE%20Member%20States_February_Final_21032022.pdf Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien Demokraten (FDP). Online: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2021-1990800 European Council (2001): Laeken Declaration on the Future of the European Union. 2001. december 15. Online: https://www.europarl.europa.eu/summits/pdf/lae2_en.pdf Macron, Emmanuel (2019): Pour une Renaissance européenne. Élysée, 2019. március 4. Online: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/03/04/pour-une-renaissance-europeenne Orbán Viktor (2022): Előadás a „Harminc éve szabadon” című konferencián. 2021. június 19. Online: https://2015-2022.miniszterelnok.hu/orban-viktor-eloadasa-a-harminc-eve-szabadon-cimu-konferencian/ Von der Leyen, Ursula (2019a): Opening Statement in the European Parliament Plenary Session by Ursula von der Leyen, Candidate for President of the European Commission. European Commission, 2019. július 16. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_19_4230 Von der Leyen, Ursula (2019b): A Union that Strives for More. My Agenda for Europe. Online: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190716RES57231/20190716RES57231.pdf Von der Leyen, Ursula (2022): 2022 State of the Union Address by President von der Leyen. European Commission, 2022. szeptember 14. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_5493 Von der Leyen, Ursula (2023): 2023 State of the Union Address by President von der Leyen. European Commission, 2023. szeptember 13. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_4426" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "45-89" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(654) "

The Conference on the Future of Europe, launched by the European Union in 2021, aimed to engage citizens in a dialogue and serve as a key platform for EU institutions to discuss the future direction of the European Union. Hungary actively participated in the process, and the objective of our study is to shed light on the contributions of Hungarian citizens and the conclusions drawn from them. The study also explores the post-Conference landscape, tracing the evolution of the proposals arising directly or indirectly from the debates on the future of Europe, with a reflection to their possible implications on the revision of the EU Treaties.

" ["hu_HU"]=> string(775) "

Az Európai Unió által 2021-benkezdeményezett, Európa jövőjéről szóló Konferencia célul tűzte ki, hogy a polgárokkal párbeszédet folytasson és az uniós intézmények számára kulcsfontosságú platformként szolgáljon az Európai Unió jövőbeli irányvonalának kialakításáról. Magyarország kiemelt aktivitással vett részt a folyamatban, tanulmányunk célja a magyar polgárok hozzájárulásainak és az abból fakadó következtetéseknek a megvilágítása. A tanulmány emellett feltárja a Konferencia utáni helyzetképet is, nyomon követve az Európa jövőjéről szóló vitákból közvetlenül vagy közvetve eredő javaslatok alakulását, kitekintéssel azok esetleges hatására az uniós alapszerződések vonatkozásában.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "The Hungarian Experience of the Conference on the Future of Europe" ["hu_HU"]=> string(73) "Az Európa jövőjéről szóló Konferencia tapasztalatai magyar szemmel" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(21) "The Future Has Begun?" ["hu_HU"]=> string(23) "A jövő elkezdődött?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(42) "Bólya Boglárka, Balogh Zsuzsanna Zsófia" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#756 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8617) ["email"]=> string(24) "boglarka.bolya@im.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6968) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(53) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:27:"Igazságügyi Minisztérium";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Bólya" ["hu_HU"]=> string(6) "Bólya" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Boglárka" ["hu_HU"]=> string(9) "Boglárka" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#123 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8618) ["email"]=> string(32) "zsuzsannazsofia.balogh@im.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6968) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Balogh" ["hu_HU"]=> string(6) "Balogh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(17) "Zsuzsanna Zsófia" ["hu_HU"]=> string(17) "Zsuzsanna Zsófia" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(44) "az Európa jövőjéről szóló Konferencia" [1]=> string(9) "EU-reform" [2]=> string(23) "szerződésmódosítás" [3]=> string(18) "Európai Parlament" [4]=> string(13) "föderalizmus" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(34) "Conference on the Future of Europe" [1]=> string(9) "EU reform" [2]=> string(15) "Treaty revision" [3]=> string(19) "European Parliament" [4]=> string(10) "federalism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#755 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30463) ["id"]=> int(5550) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6968) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(7142) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-11-06 13:17:57" ["primaryContactId"]=> int(8890) ["sectionId"]=> int(29) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(7018) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "91-97" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(1015) "

Ebben az összefoglalóban a potenciális vagy már meglevő helyzetre, problémákra, kihívásokra, esetleges konfliktusokra és veszélyekre térek ki. Nem ejtek szót az eredményekről, pedig a háttérben vitathatatlanul nagyon sok eredmény áll, kezdve ott, hogy az Európai Unióban példátlanul hosszú, mintegy 80 éves béke van, jelentős eredményeket lehet felmutatni az uniós tagállamok konvergenciájában, vagy, hogy létrejött egy minden szempontból egyedi, egységes belső piac és a közösségi politikáknak egy összetett rendszere, ami ereje és lényege az együttműködésnek. Az eredmények ellenére azonban az is látszik, hogy a közös projekt nehéz időszakon megy keresztül és még jelentősebb és nehezebb döntések előtt áll, mint eddig. Ebben a helyzetben Magyarországnak, mint a közös vállalkozás részvényesének élnie kell az ezzel járó felelősséggel. Elemezni kell a helyzetet és adott esetben javaslatokat tenni a legjobb tudásunk szerint.

" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(45) "Az európai integráció lehetséges irányai" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Gottfried Péter" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#766 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8890) ["email"]=> string(25) "peter.gottfried@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(7142) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(54) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:28:"MNB Monetáris Tanács tagja";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Gottfried" ["hu_HU"]=> string(9) "Gottfried" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(21) "európai integráció" [1]=> string(20) "bővítési politika" [2]=> string(7) "Ukrajna" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#729 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30574) ["id"]=> int(5553) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(7142) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#770 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6864) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2023-10-31" ["lastModified"]=> string(19) "2023-10-31 16:42:56" ["primaryContactId"]=> int(8483) ["sectionId"]=> int(29) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(6740) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2821) "Allocution de Monsieur Jean Monnet au National Press Club, Washington, le 30 Avril 1952 (1952). Online: http://aei.pitt.edu/14364/1/S4.pdf Anceau, Eric [é. n.]: De Gaulle and Europe. Digital Encyclopedia of European History. Online: https://ehne.fr/en/encyclopedia/themes/political-europe/arbiters-and-arbitration-in-europe-beginning-modern-times/de-gaulle-and-europe Antwerp Summit (2022): Antwerp Declaration, June 2022. Online: https://www.vlaamsbelang.org/wp-content/uploads/2022/06/Antwerp-Declaration.pdf Az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan képviselendő magyar álláspontról (2022). Online: https://www.parlament.hu/irom42/00364/00364.pdf European Commission (2021): Jean Monnet: The Unifying Force behind the Birth of the European Union. Online: https://european-union.europa.eu/system/files/2021-06/eu-pioneers-jean-monnet_en.pdf Gál Kinga (2020): The EP’s Minority Intergroup has been reestablished. Online: https://galkinga.hu/en/the-eps-minority-intergroup-has-been-re-established/ Héraud, Guy (1963): L’Europe des ethnies. Paris: Presses d’Europe. Héraud, Guy (1968): Fédéralisme at groupes ethniques. R.E.F., (97), 18. Héraud, Guy (1969): La revolution federaliste. Paris: Presses d’Europe. Koller Boglárka (2021): Politikai unió vagy nemzetek Európája? A millió dolláros kérdés margójára. Európai Tükör, 24(3), 5–32. Online: https://doi.org/10.32559/et.2021.3.1 Lafont, Robert (1967): La revolution regionaliste. Paris: Gallimard. Magyarország Kormánya (2021): Orbán Viktor előadása a „Harminc éve szabadon” című konferencián. Budapest, 2021. június 19. Online: https://kormany.hu/beszedek-interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-eloadasa-a-harminc-eve-szabadon-cimu-konferencian Martonyi János (2021a): Bevezető. In Nemzet és Európa. Emlékirat helyett. Budapest: Ludovika, 17–49. Martonyi János (2021b): A Schuman-deklaráció akkor és most. In Nemzet és Európa. Emlékirat helyett. Budapest: Ludovika, 189–200. Meinecke, Friedrich (1908): Weltbürgertum und Nationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates. München: Oldenbourg. Moravcsik, Andrew (1998): De Gaulle and European Integration: Historical Revision and Social Science Theory. Center for European Studies, Working Paper Series 8.5. Harvard University. Pausch, Markus (2019): Ein Europa der Nationen und Vaterlaender? Mögliche Konsequenzen und offene Fragen. Österreischische Gesellschaft für Europa, Wien, Policy Brief 07/2019. Online: https://www.oegfe.at/policy-briefs/europa-nationen/ Szent-Iványi István (2021): Nemzetek Európája és a magyar érdek. 168 Óra, 33(15), 44–46. Teasdale, Anthony (2016): The Fouchet Plan: De Gaulle Intergovernmental Design for Europe. LEQS Paper. No. 117/2016. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.2857167" ["copyrightYear"]=> int(2023) ["issueId"]=> int(529) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "99-111" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2023.1.5" ["abstract"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(8) "

.

" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(21) "Szent-Iványi István" } ["subtitle"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(27) " Illúziók és realitások" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(19) "Nemzetek Európája" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#771 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(8483) ["email"]=> string(19) "hunemblju@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6864) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(51) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:25:"KODOLÁNYI JÁNOS EGYETEM";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(13) "Szent-Iványi" ["hu_HU"]=> string(13) "Szent-Iványi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "István" ["hu_HU"]=> string(7) "István" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(2) { [0]=> string(19) "nemzetek Európája" [1]=> string(19) "Európai Bizottság" } ["en_US"]=> array(1) { [0]=> string(15) "minority rights" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(30465) ["id"]=> int(5552) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6864) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF