A beleértett külső hatáskörök esete

A pragmatizmus története az uniós külkapcsolati jogban

  • Budai Péter
doi: 10.32559/et.2023.1.3

Absztrakt

Az uniós külkapcsolati jog témája kevéssé van a középpontban a magyar uniós jogi diskurzusban, így a beleértett külső hatáskörök is már-már misztikusnak tűnhetnek. A téma ugyanakkor a legkevésbé sem titokzatos, annak fejlődése inkább a pragmatizmus jelenlétére bizonyíték az uniós jog fejlődésében, mivel a beleértett külső hatásköröket már az EGK idejében is a hatáskörök bővítésére használták. A cikk célja, hogy bemutassa, hogyan jelenik meg ez a pragmatizmus időről időre a beleértett külső hatáskörök fejlődése esetén. Ehhez a cikk támaszkodik Sinclair elméletére is, aki a nemzetközi szervezetek jogában a hatáskör-növekedés jelenségét egyes esetekben összefüggő folyamatban látja. A cikk ennek megfelelően ismerteti a C-22/70. sz. Európai Bizottság kontra Tanács (ERTA-) ügyet, ideértve az ügy során elhangzott főbb érveket, valamint az ügyhöz kapcsolódó releváns körülményeket. Ezt követi a beleértett külső hatáskörök expanziójának ismertetése, amely rá kíván mutatni a beleértett külső hatáskörök eseteinek kibontakozására. A tanulmány végül rámutat arra, hogy az Alkotmányszerződés és a lisszaboni reformok alatt milyen „párbeszéd” alakult ki a tagállamok és a Bíróság között.

Kulcsszavak:

Európai Unió joga uniós külkapcsolati jog beleértett külső hatáskörök ERTA jogfejlődés

Hivatkozások

Bussière, Éric et al. (2014): The European Commission 1973–86 – History and Memories of an Institution. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Online: https://doi.org/10.2792/19118

Butler, Graham – Wessel, Ramses A. (2021): Happy Birthday ERTA! 50 Years of the Implied External Powers Doctrine in EU Law. European Law Blog, 2021. március 31. Online: https://europeanlawblog.eu/2021/03/31/happy-birthday-erta-50-years-of-the-implied-external-powers-doctrine-in-eu-law/

Competence of the ILO to Regulate Incidentally the Personal Work of the Employer. PCIJ Publications 1926, Series B.

Conseil des CE (1970): Mémoire en défense présenté par le Conseil. Online: https://archives.eui.eu/en/fonds/663526?item=CEUE_SEJU-06-0258

Craig, Paul (2014): Pringle and the Nature of Legal Reasoning. Maastricht Journal of European and Comparative Law, 21(1), 205–220. Online: https://doi.org/10.1177/1023263X1402100111

Effect of Awards of Compensation made by the UN Administrative Tribunal, Advisory Opinion, [1954] ICJ Rep, 56–59.

Európai Bizottság (1970): Mémoire en replique dans l’affaire 22/70 JUR/3432/7O. Online: https://archives.eui.eu/en/fonds/663526?item=CEUE_SEJU-06-0258

European Union (2001): Laeken Declaration of 15 December 2001 on the future of the European Union. Online: https://www.cvce.eu/content/publication/2002/9/26/a76801d5-4bf0-4483-9000-e6df94b07a55/publishable_en.pdf

Fritz, Vera (2020): Activism On and Off the Bench: Pierre Pescatore and the Law of Integration. Common Market Law Review, 57(2), 475–502. Online: https://doi.org/10.54648/COLA2020034

Gadkowski, Andrzej (2016): The Doctrine of Implied Powers of International Organizations in the Case Law of International Tribunals. Adam Mickiewicz University Law Review, 6, 45–59. Online: https://doi.org/10.14746/ppuam.2016.6.03

Govaere, Inge (2022): Implied Powers of the EU, Limits to Political Expediency and Internationally Inspired Pragmatism: Commission v Council (ERTA). In Butler, Graham –Wessel, Ramses A. (szerk.): External Relations Law – The Cases in Context. Oxford: Hart Publishing, 9–20. Online: https://doi.org/10.5040/9781509939725.ch-001

Gwilliam, Ken M. (1980): Realism and the common transport policy of the EEC. In Polak, Jacob B. – van der Kamp, Jan B. (szerk.): Changes in the Field of Transport Studies. Essays on the Progress of Theory in Relation to Policy Making. The Hague: Martinus Nijhoff, 38–59. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-009-9306-8_4

Hodun, Milosz (2015): Doctrine of Implied Powers as a Judicial Tool to Build Federal Polities. PhD-disszertáció. Reykjavík University School of Law. Online: https://opinvisindi.is/bitstream/handle/20.500.11815/2479/Doctrine%20of%20implied%20powers%20as%20a%20judicial….pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kajtár Gábor (2010): A kettős pillérszerkezet megerősített kontúrjai a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után. Európai Jog, 10(4), 3–14.

Knapp László (2019): A beleértett külső hatáskörök doktrínájának kodifikálása és az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás. Jog Állam Politika, 11(1), 79–100.

Leopold, Patricia M. (1977): External Relations Power of EEC in Theory and in Practice. The International and Comparative Law Quarterly, 26(1), 54–80. Online: https://doi.org/10.1093/iclqaj/26.1.54

Lock, Tobias (2022): Refining and Expanding Implied Powers of the Union: Kramer. In Butler, Graham – Wessel, Ramses A. (szerk.): External Relations Law – The Cases in Context. Oxford: Hart Publishing, 77–88. Online: https://doi.org/10.5040/9781509939725.ch-007

McNaughton Anne (2017): Acts of Creation – The ERTA Decision as a Foundation Stone of the EU Legal System. In Nicola, Fernanda – Davies, Bill (szerk.): EU Law Stories – Contextual and Critical Histories of European Jurisprudence. Cambridge: Cambridge University Press, 134–154. Online: https://doi.org/10.1017/9781316340479.008

Noël, Emile (1975): The External Relations of the EEC and Its Internal Problems. Government and Opposition, 10(2), 159–166. Online: https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.1975.tb00634.x

Petti, Alessandro (2021a): ERTA and Us: Shifting Constitutional Equilibria on the Visions of Europe. European Papers, 6(1), 567–577. Online: https://doi.org/10.15166/2499-8249/485

Petti, Alessandro (2021b): The Court of Justice in the Archives Project Analysis of the ERTA case (22/70). Academy of European Law Working Paper 2021/8. Online: https://cadmus.eui.eu/handle/1814/71556

Rasmussen, Morten (2012): Establishing a Constitutional Practice of European Law: The History of the Legal Service of the European Executive, 1952–65. Contemporary European History, 21(3), 375–397. Online: https://doi.org/10.1017/S0960777312000252

Rasmussen, Morten (2014): Revolutionizing European Law: A History of the Van Gend en Loos Judgment. International Journal of Counstitutional Law, 12(1), 136–163. Online: https://doi.org/10.1093/icon/mou006

Reparation for injuries suffered in the service of the Nations, Advisory Opinion, [1949] ICJ Rep 174, ICGJ 232 (ICJ 1949), 11th April 1949.

Schermers, Henry G. – Blokker, Niels M. (2018): International Institutional Law. 6. kiadás. Leiden–Boston: Brill Nijhoff. Online: https://doi.org/10.1163/9789004381650

Sinclair, Guy F. (2017): To Reform the World – International Organizations and the Making of Modern States. Oxford: Oxford University Press.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.