Teljes szám

Tanulmány

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5349) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:45:04" ["primaryContactId"]=> int(6446) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5227) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(8218) "Angyal Zoltán: Alkotmányszerződés kontra Reformszerződés, avagy az EU működésének elsődleges jogi keretei 2009 után. Jogtudományi Közlöny, 63. (2008), 4. 179–190. Asztalos Zsófia: Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma. Doktori (PhD-) értekezés. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2009. Online: http://midra.uni-miskolc.hu/document/5665 Autonomy Experience: Minority Safepack rejected by the European Commission (2021. január 15.). Online: www.autonomyexperience.org/en/minority-safepack-shot-down-bythe-european-commission/ Blockmans, Steven – Sophia Russack (szerk.): Direct Democracy in the EU. The Myth of a Citizen’s Union. London, Rowman & Littlefield International, 2018. Blutman László: Az Európai Unió joga a gyakorlatban. Második, átdolgozott kiadás. Budapest, HVG-ORAC, 2013. Caner, Tekin: Debating Turkey in Europe: Identities and Concepts. Oldenbourg, De Gruyter, 2020. Online: https://doi.org/10.1515/9783110614671 Corbett, Richard: The first use of the term “democratic deficit”. 1977. október 10. Online: http://federalunion.org.uk/the-first-use-of-the-term-democratic-deficit/ De Gaulle, Charles: A Concert of European States. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. London, Palgrave, 1994. 25–41. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_6 Európai Bizottság: 2017. évi jelentés az uniós polgárságról. A Bizottság intézkedései a jogok, az értékek és a demokrácia előmozdítása érdekében (2017. január 24.). Online: https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_17_118 Európai Bizottság: Fehér Könyv Európa Jövőjéről. COM(2017) 2025 (2017. március 1.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=COM:2017:2025:FIN European Commission: 25 years after the fall of the Iron Curtain. The state of integration of East and West in the European Union. Brussels, European Commission, 2014. Online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/46394677-1940-4ae5-bbf7-54c72cdc816b European Commission: Bulletin of the European Communities no. 5, 1975. Online: http://aei.pitt.edu/57736/1/BUL134.pdf European Commission: Conference on the Future of Europe: launch of the citizens’ platform on 19 April (2021. április 7.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_21_1624 Európai Parlament: Az Európai Parlament 2020. december 17-iállásfoglalása a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezésről (2020/2846[RSP]). Online: www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0370_HU.html European Union: The Schuman Declaration – 9 May 1950. Online: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_en Fischer, Joschka: From Confederacy to Federation – Thoughts on the finality of European integration (2000. május 12.). Online: https://ec.europa.eu/dorie/fileDownload.do?docId=192161&cardId=192161 Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai. Budapest, CompLex, 2012. Gombos Katalin – Sziebig Orsolya Johanna: A polgári kezdeményezés mint a közvetlen demokrácia eszköze az Európai Unióban – jegyzetek az új szabályozás margójára. Jogtudományi Közlöny, 75. (2020), 12. 556–565. Juhász Krisztina: A neoliberális institucionalizmus alapvetései. In Balogh Elemér (szerk.): Államközi kapcsolatok. Szeged, Iusperitus, 2019. 33. Online: www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=91320 Kiss Lilla Nóra: The optician’s dilemma: Can all these lenses be polished into the same frame or do we need new frames, too? − BREXIT: Time to reform EU citizenship? Curentul Juridic, 77. (2019), 2. 21–37. Kiss Lilla Nóra: Az Unióból való kilépés főbb jogi, intézményi és társadalmi vonatkozásai. Miskolc, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2020. Kiss Lilla Nóra – Sziebig Orsolya Johanna: Le mode de vie européen dans l’ombre du Covid-19: perspectives hongroises. In Hélène Pauliat – Séverine Nadaud (szerk.): La crise de la COVID-19: comment maintenir l’action publique? Limoges, LexisNexis, 2020. 261–267. Koller Boglárka: Differentiated Union. The Only Way Forward or One That Leads to Desintegrations? In Violaine Delteil – Xavier Richet (szerk.): L’Europe, une fracture á retardement. Paris, L’ Harmattan, 2019. 97–118. Konferencia Európa jövőjéről: A Konferencia Alapokmánya (Charta) (é. n.). Online: https://futureu.europa.eu/pages/charter KSH Népességtudományi Kutatóintézet: Családpolitika Magyarországon és Európában (é. n.). Online: www.demografia.hu/hu/csalad-termekenyseg/17-kutatasok-egyenkent/212 -csaladpolitik-magyarorszagon-es-europaban Laszák Ildikó: Polgárháború Jugoszláviában. Konfliktuskutató, (é. n.). Online: http://konfliktuskutato.hu/index.phpoption=com_content&view=article&id=12:polgarhaboru-jugoszlaviaban&catid=2:tarsadalmi-konfliktusok Lehne, Stefan: Europe’s East-West Divide: Myth or Reality? Carnegie Europe, 2019. április 11. Online: https://carnegieeurope.eu/2019/04/11/europe-s-east-west-dividemyth-or-reality-pub-78847 Marquand, David: Parliament for Europe. London, J. Cape, 1979. Menasse, Robert: A disznó egy univerzális metafora. Litera, 2018. április 30. Online: https://litera.hu/magazin/interju/robert-menasse-a-diszno-egy-univerzalis-metafora.html Mindus, Patricia: European Citizenship after Brexit. Palgrave Pivot, 2017. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-51774-2 Morel, Lawrence ‒ Matt Qvortrup (szerk.): The Routledge Handbook to Referendums and Direct Democracy. New York, Routledge, 2018. Online: https://doi.org/10.4324/9780203713181 Parliamentary Assembly: 1247 (1994) számú ajánlás. Enlargement of the Council of Europe. Online: www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15281&lang=en Pettersen, Per Arnt ‒ Anders Todal Jenssen ‒ Ola Listhaug: The 1994 EU Referendum in Norway: Continuity and Change. Scandinavian Political Studies, 19. (1996), 3. 257–281. Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.1996.tb00393.x Schiffner Imola: Az uniós polgársághoz kapcsolódó jogosultságok mint alapjogok az Európai Unióban. In Antal Tamás ‒ Papp Tekla (szerk.): Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a Europe-Direct Szeged tudományos előadóülése. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2013. 41–55. Szalayné Sándor Erzsébet: Alapjogok (európai) válaszúton – Lisszabon után. Jogtudományi Közlöny, 68. (2013), 1. 15–27. Sziebig Orsolya Johanna: Európai életmód vagy közös identitás – eszmecsere az uniós polgárok „hovatartozásáról”. Konferencia Európa jövőjéről, 2021. április 26. Online: https://futureu.europa.eu/processes/OtherIdeas/f/7/meetings/230?filter%5Bactivity%5D=all&filter%5Bdate%5D%5B%5D=&filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=%C3%A9letm%C3%B3d&filter%5Btype%5D%5B%5D= Tárnok Balázs: European Citizens’ Initiatives for the Protection and Promotion of Rights and Interests of National Minorities – Latest Developments. Hungarian Yearbook of International Law And European Law, 8. (2020), 1. 299–313. Online: https://doi.org/10.5553/HYIEL/266627012020008001018 Thatcher, Margaret: A Family of Nations. In Brent F. Nelsen – Alexander C-G. Stubb (szerk.): The European Union. London, Palgrave, 1994. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-23984-9_8 Ulfkotte, Udo: A menekültipar – Hogyan profitálnak politikusok, újságírók és civilszervezetek a menekülthullámból? Patmos Records, 2016. Ursula von der Leyen megbízólevele Margaritis Schinas alelnök részére. 2019. december 1. Online: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_margaritis_schinas.pdf Von der Leyen, Ursula: Ambiciózusabb Unió Programom Európa számára. 2019. július 16. Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_hu.pdf" ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-25" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1137) "

When Ursula von der Leyen as the President of the new Commission announced the programme of ‘Promoting our European Way of Life’ in 2019, we all thought for a moment – what do we really mean under the European way of life? In our paper, we seek answers to several questions. We examine whether the European way of life can be identified with European identity and what factors influence the creation of European identity. We consider it important to emphasise the historical aspects of European integration, as the need for European peace significantly impacted the development of Europeanness. In our view, the concept of a common European way of life can be fulfilled by exercising EU citizens’ rights regarding that EU citizenship is not intended to replace or overwrite national citizenship. At the same time, we look at the instruments of direct democracy, particularly the EU Citizens’ Initiative. EU citizens shape the future of Europe. Our study looks at how the promises of past experiences and futures can influence the identity view of the millions of citizens who live on the European integration’s sphere.

" ["hu_HU"]=> string(1194) "

Amikor 2019-benaz új Bizottság elnökeként Ursula von der Leyen kihirdette az európai életmódunk előmozdítása című programot, mind elgondolkoztunk egy pillanatra: voltaképpen mit is értünk európai életmód alatt? Tanulmányunkban több kérdésre is választ keresünk. Megvizsgáljuk, vajon az európai életmód azonosítható-e az európai identitással és milyen tényezők befolyásolják az európai identitás létrejöttét. Fontosnak tartjuk az európai integráció történeti aspektusainak hangsúlyozását, hiszen az európai béke megteremtése iránti igény nagyban hatott az európaiság fejlődésére. Szakmai véleményünk szerint a közös európai életmód fogalma az uniós polgársághoz (mint közös jogálláshoz) kapcsolódó jogok megélésében teljesedhet ki, tekintettel arra, hogy az uniós polgárságnak nem célja a tagállami állampolgárság helyettesítése vagy felülírása. Ezzel együtt kitekintünk a közvetlen demokrácia eszközeire, különösen az uniós polgári kezdeményezés instrumentumára (mint az uniós polgári jogállásból fakadó egyik politikai jellegű jogosultság gyakorlásának lehetőségére).

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(119) "“Common European Way of Life?” Call for Dialogue on Europeanness and the Interpretation of the European Way of Life" ["hu_HU"]=> string(131) "„Közös Európai Életmód?” Vitaindító gondolatok az európaiságról, az európai életmód fogalmának értelmezéséről" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(45) "Kiss Lilla Nóra, Dr. Sziebig Orsolya Johanna" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#733 (6) { ["_data"]=> array(11) { ["id"]=> int(6446) ["email"]=> string(25) "kiss.lilla.nora@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5349) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["affiliation"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(53) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:27:"Igazságügyi Minisztérium";}" } ["familyName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(4) "Kiss" } ["givenName"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(11) "Lilla Nóra" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#710 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6447) ["email"]=> string(27) "ojsziebig@juris.u-szeged.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5349) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(54) "Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Sziebig" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(15) "Orsolya Johanna" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(9) { [0]=> string(26) "közös európai életmód" [1]=> string(19) "európai identitás" [2]=> string(12) "európaiság" [3]=> string(26) "közös európai értékek" [4]=> string(22) "közvetlen demokrácia" [5]=> string(31) "uniós polgári kezdeményezés" [6]=> string(18) "uniós polgárság" [7]=> string(21) "uniós polgári jogok" [8]=> string(28) "gazdasági együttműködés" } ["en_US"]=> array(9) { [0]=> string(27) "Common European Way of Life" [1]=> string(17) "European identity" [2]=> string(12) "Europeanness" [3]=> string(22) "Common European Values" [4]=> string(16) "direct democracy" [5]=> string(28) "European Citizens Initiative" [6]=> string(14) "EU citizenship" [7]=> string(19) "EU citizens' rights" [8]=> string(20) "economic cooperation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21656) ["id"]=> int(4788) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5349) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5327) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:45:36" ["primaryContactId"]=> int(6424) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5205) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(20463) "2020 Facebook ad boycotts. Wikipedia, (é. n.). Online: https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Facebook_ad_boycotts Állami Számvevőszék: Elemzés a digitális gazdaság megadóztatásának aktuális kérdéseiről, a modern gazdasághoz illeszkedő új uniós adószabályokról értékelő elemzés figyelemmel a terület ellenőrizhetőségére (2020. március 5.). Apple investigated in UK over ‚unfair’ App Store claims. BBC, 2021. március 4. Online: https://www.bbc.com/news/technology-56279514 Autorité de la concurrence: L’Autorité rend son avis sur la publicité en ligne (2018. március 6.). Online: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-rend-son-avis-sur-la-publicite-en-ligne Autorité de la concurrence: L’Autorité publie sa contribution au débat sur la politique de concurrence face aux enjeux posés par l’économie numérique (2020. február 21.). Online: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-publie-sacontribution-au-debat-sur-la-politique-de-concurrence Autorité de la concurrence: The Autorité de la concurrence hands out a €220 millions fine to Google for favouring its own services in the online advertising sector. 2021. június 7. Online: https://www.autoritedelaconcurrence.fr/en/article/autorite-de-la-concurrence-hands-out-eu220-millions-fine-google-favouring-its-own-services Beyoud, Lydia – Aoife White: Facebook’s Libra Currency Gets European Union Antitrust Scrutiny. Bloomberg, 2019. augusztus 20. Online: www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-20/facebook-s-libra-currency-gets-european-union-antitrustscrutiny Borrett, Amy: Is Chinese investment in Europe’s technology industry a threat? Techmonitor, 2021. április 14. Online: https://techmonitor.ai/policy/geopolitics/is-chineseinvestment-europe-technology-industry-threat Bryant, Jennifer: 3 years in, GDPR highlights privacy in global landscape. IAPP, 2021. május 25. Online: https://iapp.org/news/a/three-years-in-gdpr-highlightsprivacy-in-global-landscape/ Bundeskartellamt: Amendment of the German Act against Restraints of Competition (2021. január 19.). Online: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2021/19_01_2021_GWB%20Novelle.html Bundeskartellamt: Bundeskartellamt examines linkage between Oculus and the Facebook network (2020. december 10.). Online: https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2020/10_12_2020_Facebook_Oculus.html Bundeskartellamt: Joint paper of the heads of the national competition authorities of the European Union. How national competition agencies can strengthen the DMA (2021. június 22.). Online: www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Others/DMA_ECN_Paper.html;jsessionid=AF567C0C3AB5A4288224A6C113B1A410.1_cid381?nn=3591568 Bunn, Daniel: The U.S. Trade Representative Expands Its Digital Services Tax Investigations. Tax Foundation, 2020. június 2. Online: https://taxfoundation.org/us-trade-representative-ustr-digital-services-tax-investigations/ Candelon, François – Martin Reeves: The New Digital World: Hegemony or Harmony? BCG, 2017. november 14. Online: https://www.bcg.com/publications/2017/strategy-globalization-new-digital-world-hegemony-harmony Chee, Foo Yun: EU regulators to probe Alexa, Siri and other voice assistants. Reuters, 2020. július 16. Online: https://www.reuters.com/article/us-eu-antitrust-tech-idUSKCN-24H1VP Clarke, Laurie: The EU’s crackdown on state-subsidised companies is aimed squarely at China. Techmonitor, 2021. május 6. Online: https://techmonitor.ai/policy/eu-foreign-subsidies-legislation-china CMA opens investigation into possible abuse of dominance arising from Google’s „Privacy Sandbox” browser changes. Practical Law, 2021. január 8. Online: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-029-1182?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true Crémer, Jacques – Yves-Alexandre de Montjoye – Heike Schweitzer: Competition Policy for the digital era (final report). European Commission, 2019. Online: https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf EDPS: Opinion 8/2016. EDPS Opinion on coherent enforcement of fundamental right since the age of big data (2016. szeptember 23.). Online: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/16-09-23_bigdata_opinion_en.pdf Egresi Katalin – Pongrácz Alex – Szigeti Péter – Takács Péter: Államelmélet. Győr, Széchenyi István Egyetem, 2016. Online: https://jet.sze.hu/images/Tansz%C3%A9ki%20Kiadv%C3%A1nyok%202017-18/allamelmelet_tk_2017_06_05-1.pdf Espinoza, Javier: Brussels asks news groups to describe their data deals with Google. Financial Times, 2019. december 9. Online: https://www.ft.com/content/a6183776-1a74-11ea-97df-cc63de1d73f4 Espinoza, Javier – James Politi: US warns EU against anti-American tech policy. Financial Times, 2021. június 15. Online: https://www.ft.com/content/2036d7e9-daa2-445d-8f88-6fcee745a259 Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európa digitális jövőjének megtervezése COM(2020)67 végleges (2020. február 19.). Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0067:FIN:HU:PDF Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai adatstratégia COM(2020) 66 végleges (2020. február 19.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066 Európai Bizottság: Megkezdi működését a közvetlen külföldi befektetésekre vonatkozó uniós átvilágítási mechanizmus (2020. október 9.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_1867 Európai Bizottság: A Bizottság új rendeletet terjesztett elő a külföldi támogatások egységes piacon belüli torzító hatásainak kezelése érdekében (2021. május 5.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_21_1982 European Commission: Antitrust: Commission opens investigation into possible anti-competitive conduct of Amazon (2019. július 17.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/mt/ip_19_4291 European Commission: Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive conduct of Facebook (2021. június 4.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2848 European Commission: Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business practices (2020. november 10.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2077 European Commission: Antitrust: Commission opens investigations into Apple’s App Store rules (2020. június 16.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073 European Commission: Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive conduct by Google in the online advertising technology sector (2021. június 22.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3143 European Commission: Commission proposes measures to boost data sharing and support European data spaces (2020. november 25.). Online: www.ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2102 European Commission: Cloud computing (é. n.). Online: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cloud-computing European Commission: Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics COM(2020) 64 final (2020. február 19.). Online: https://ec.europa.eu/info/publications/commission-report-safety-and-liability-implications-ai-internet-things-and-robotics-0_en European Commission: Commission Staff Working Document, Impact Assessment Report Accompanying the document Proposal for a Digital Markets Act {COM(2020) 842 final} – {SEC(2020) 437 final} – {SWD(2020) 364 final} (2020. december 15.) European Commission: Communication from the Commission to European Parliament, European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, A European strategy for data COM(2020) 66 final (2020 február 19.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0066 European Commission: Communication from the Commission to European Parliament, European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions on Artificial Intelligence for Europe COM(2018) 237 final (2018. április 25.). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A237%3AFIN European Commission: Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence (2021. április 21.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1682 European Commission: Inception impact assessment on the Ex ante regulatory instrument Ares(2020) 2877647 (2020. december 16.). European Commission: Shaping Europe’s digital future (é. n.). Online: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en European Commission: Questions and Answers on a Fair and Efficient Tax System in the EU for the Digital Single Market (2018. március 21.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_2141 European Commission: White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust COM(2020) 65 final (2020. február 19.). Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence- feb2020_en.pdf European Investment Bank – European Commission: Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe. How disruptive technologies create opportunities for a green and digital economy (2021). Online: https://www.eib.org/attachments/thematic/artificial_intelligence_blockchain_and_the_future_of_europe_report_en.pdf European Parliament: Security threats connected with the rising Chinese technological presence in the EU and possible action on the EU level to reduce them (2019. március 12.). Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0156_EN.html Fefer, Rachel F.: EU Digital Policy and International Trade. Congressional Research Service R46732. 2021. március 25. Online: https://crsreports.congress.gov/product/details?prodcode=R46732 Fleming, Sean: What is digital sovereignty and why is Europe so interested in it? World Economic Forum, 2021. március 15. Online: www.weforum.org/agenda/2021/03/europe-digital-sovereignty/ Gal, Michal – Nicolas Petit: Radical Restorative Remedies for Digital Markets. Berkeley Technology Law Journal, 37. (2021), 1. Gazdasági Versenyhivatal: 1,2 milliárd Ft bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal a Facebook-ra (2019. december 6.). Online: www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2019_es_sajtokozlemenyek/12-milliard-ft-birsagot-szabott-ki-a-gazdasagi-versenyhivatal-a-facebook-ra Georgieva, Kristalina – Federico J. Díez – Romain Duval – Daniel Schwarz: Rising Market Power — A Threat to the Recovery? IMF Blog, 2021. március 15. Online: https://blogs.imf.org/2021/03/15/rising-market-power-a-threat-to-the-recovery/ Government of the Netherlands: Dutch Vision on Data Sharing between Businesses (2019. február 1.) Online: www.government.nl/documents/reports/2019/02/01/dutch-vision-on-data-sharing-between-businesses Gönczöl Tünde: A hipszter antitrösztirányzat és kritikusai. In Valentiny Pál – Nagy Csongor István – Berezvai Zombor (szerk.): Verseny és Szabályozás 2018. Budapest, MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, 2019. 13–43. Online: https://kti.krtk.hu/wp-content/uploads/2019/03/Vesz2018_teljes.pdf Herszenhorn, David M.– Maia De La Baume: Trump slammed her as a U.S. hating ’tax lady’. She just got a promotion. Politico, 2019 november 27. Online: www.politico.com/news/2019/11/27/margarethe-vestager-eu-tax-promotion-074181 Hestermeyer, Holger – Laura Nielsen: The Legality of Local Content Measures under WTO Law. Journal of World Trade, 48. (2014), 3. 553–591. Hobbs, Carla (szerk.): Europe’s digital sovereignty: From rulemaker to superpower in the age of US–China rivalry. European Council on Foreign Relations, 2020. július 30. Online: https://ecfr.eu/publication/europe_digital_sovereignty_rulemaker_superpower_ age_us_china_rivalry/ Italy fines Google for excluding Enel e-car app from Android Auto. Reuters, 2021. május 13. Online: https://www.reuters.com/technology/italys-antitrust-fines-google-102-million-euros-abuse-dominant-position-2021-05-13/ Janka, Sebastian Felix – Severin Benedict Uhsler: Antitrust 4.0 – the rise of Artificial Intelligence and emerging challenges to antitrust law. European Competition Law Review, 39. (2018), 3. 112. Keating, Dave: Why the EU leads in digital regulation, but lags in digital innovation. 2019. október 23. Online: https://www.euractiv.com/section/data-protection/news/why-the-eu-leads-in-digital-regulation-but-lags-in-digital-innovation/ Komaitis, Konstantinos – Justin Sherman: US and EU tech strategy aren’t as aligned as you think. Brookings Tech Stream, 2021. május 11. Online: https://www.brookings.edu/techstream/us-and-eu-tech-strategy-arent-as-aligned-as-you-think/ Langvardt, Kyle: Regulating Online Content Moderation. Georgetown Law Journal, 106. (2017), 5. 1353–1388. Online: https://doi.org/10.2139/ssrn.3024739 Larger, Thibault: Italy competition watchdog opens probe into Amazon, adding to EU list. Politico, 2019. április 16. Online: https://www.politico.eu/article/italy-competitionwatchdog-opens-probe-into-amazon-adding-to-eu-list/ Madiega, Tambiama: Digital sovereignty for Europe. European Parliamentary Research Service, PE 651.992 – July 2020. Madiega, Tambiama: Digital services act. European Parliamentary Research Service, PE 689.357 – March 2021. Modrall, Jay: Google/Fitbit – The EU Commission Misses a Step. Kluwer Competition Law Blog, 2021. június 17. Online: http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/2021/06/17/google-fitbit-the-eu-commission-misses-a-step/ OECD: What is BEPS? (é. n.). Online: www.oecd.org/tax/beps/about/Opinion 4/2017 of the European Data Protection Supervisor on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content. Online: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en.pdf Parry, Jacob: MEPs push for rules that allow EC to ‘breakup’ offenders – IMCO, 2021. január 28. Online: https://app.parr-global.com/intelligence/view/intelcms-2ng9mg?utm_source=Notifications&utm_medium=Email&utm_campaign=Alert&utm_term=-5bad06eca3fa340018bd26b6&ssouid=ABADDE3C-90A9-4069-AC3C-FCF30B60C671 Petropoulos, Georgios: The EU’s Digital Markets Act (DMA). Competition Policy International, 2021. május 9. Online. https://www.competitionpolicyinternational.com/the-eusdigital-markets-act/ Poitiers, Niclas Frederic – Dennis Görlich: Geopolitical Aspects of Digital Trade. European Union, 2020. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/653616/EXPO_IDA(2020)653616_EN.pdf Posner, Eric A. – E. Glen Weyl: Radical Markets. Princeton University Press, 2018. Online: https://doi.org/10.23943/9781400889457 Rigó Csaba Balázs – Tóth András: A digitális szolgáltatási adó szimbolikus jelentősége és annak gyakorlati következményei. Pénzügyi Szemle, 65. (2020), 4. 516–530. Online: https://doi.org/10.35551/PSZ_2020_4_5 Robertson, Adi: European lawmakers asked Mark Zuckerberg why they shouldn’t break up Facebook. The Verge, 2018. május 22. Online: https://www.theverge.com/2018/5/22/17380982/mark-zuckerberg-european-parliament-meeting-monopoly-antitrust-breakup-question Schaake, Marietje: How democracies can claim back power in the digital world. MIT Technology Review, 2020. szeptember 29. Online: https://www.technologyreview.com/2020/09/29/1009088/democracies-power-digital-social-media-governance-tech-companies-opinion/ Scherer, Matthew U.: Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies. Harvard Journal of Law & Technology, 29. (2016), 2. 353–400. Online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2609777 Scott, Mark – Jacopo Barigazzi: US and Europe to forge tech alliance amid China’s rise. Politico, 2021. június 9. Online: https://www.politico.eu/article/eu-us-trade-tech-counciljoe-biden-china/ Stigler Committee on Digital Platforms Final Report. Chicago Booth, 2019. szeptember 16. Online: https://www.chicagobooth.edu/research/stigler/news-and-media/committee-on-digital-platforms-final-report Stolton, Samuel: LEAK: Commission in bid for EU data sovereignty with digital decade targets. Euractive, 2021. március 8. Online: https://www.euractiv.com/section/digital/news/leak-commission-in-bid-for-eu-data-sovereignty-with-digital-decade-targets/ Tepper, Jonathan – Denise Hearn: The Myth of Capitalism. Monopolies and the Death of Competition. Wiley, 2019. Tirole, Jean: Telecommunications and competition. In Pierre Buigues – Patrick Rey (szerk.): The Economics of Antitrust and Regulation in Telecommunications. Edward Elgar Publishing, 2004. Online: https://doi.org/10.4337/9781843769767.00029 Tirole, Jean: Competition and the Industrial Challenge for the Digital Age. 2020. április 3. Online: https://www.tse-fr.eu/sites/default/files/TSE/documents/doc/by/tirole/competition_and_the_industrial_challenge_april_3_2020.pdf Tørsløv, Thomas – Ludvig Wier – Gabriel Zucman: The Missing Profits of Nations: 2017 Figures. 2019. Online: https://doi.org/10.3386/w24701 Tóth András: A mesterséges intelligencia szabályozásának paradoxonja és egyes jogi vonatkozásainak alapvető kérdései. Infokommunikáció és Jog, (2019), 2. 3–9. Online: https://infojog.hu/toth-andras-a-mesterseges-intelligencia-szabalyozasanak-paradoxonja-es-egyes-jogi-vonatkozasainak-alapveto-kerdesei-2019-2-73-3-9-o/ Twomey, Paul: Addressing Market Failures to improve the health of the Digital Infrastructure. T20 Policy Brief, 2017. Online: https://www.g20-insights.org/policy_briefs/addressing-market-failures-improve-health-digital-infrastructure/ United Nations: Digital Economy Report 2019. Online: https://unctad.org/webflyer/digital-economy-report-2019 Unlocking Digital Competition. Report of the Digital Competition Expert Panel. 2019. Online: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/785547/unlocking_digital_competition_furman_review_web.pdf Valero, Jorge: The EU’s digital tax is dead, long live the OECD’s plans. Euractive, 2019. március 8. Online: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/the-eusdigital-tax-is-dead-long-live-the-oecds-plans/ Versluis, Esther – Marjolein van Asselt – Tessa Fox – Anique Hommels: Calculable Risks? An Analysis of the European Seveso Regime. In Morag Goodwin – Bert-Jaap Koops – Ronald Leenes (szerk.): Dimension of Technology Regulations. Wolf Legal Publishers, 2010. 264. Vig Zoltán: The Regulation of Screening of Foreign Direct Investments in the European Union. Pro Futuro, 10. (2021), 4. 9–24. Online: https://doi.org/10.26521/profuturo/2020/4/9463 Vincent, James: Obama accuses EU of attacking American tech companies because it ‚can’t compete’. The Verge, 2015. február 17. Online: https://www.theverge.com/2015/2/17/8050691/obama-our-companies-created-the-internet Viscusi, W. Kip – Joseph E. Harrington – John M. Vernon: Economics of Regulation and Antitrust. 4th Edition. MIT Press Books, 2005. Wiener, Jonathan B.: The regulation of technology, and the technology of regulation. Technology in Society, 26. (2004), 2–3. 483–500. Online: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2004.01.033 The world’s most valuable resource is no longer oil, but data. The Economist, 2017. május 6. Online: https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data Ződi Zsolt: Az USA Igazságügyi Minisztériumának keresete a Google ellen – a versenyjog dilemmái a platformgazdaságban. Gazdaság és Jog, 28. (2020), 10. 6–8." ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "27-56" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(643) "

The EU aims to preserve its values in the digital age, and therefore wants to follow its own way in tackling of the challenges of the digital age. The EU has chosen regulation as one of the main tools for achieving digital sovereignty and become the major innovator in the regulation of the digital age in the world. One of the key strategic challenges for the EU in the 21st century is how it can regain control of its data assets. In this context, the EU initiatives taken so far would not limit the data flow to U.S. as a result of the zero-cost business model; therefore, the EU exposure in this field does not seem to be decreased.

" ["hu_HU"]=> string(935) "

Az Európai Unió (EU) célja a digitális korban is az, hogy megőrizze értékeit, ezért a digitális kor kihívásainak megválaszolásakor is a saját útját kívánja járni. Az EU a digitális szuverenitás elérése egyik fő eszközének (a technológiai befektetések ösztönzése és támogatása mellett) az értékei mentén működő szabályozást választotta. Lévén a digitális kor szabályozásának fő innovátora a világban, az EU egyik fő stratégiai kérdése a 21. században, hogy miként tudja visszaszerezni a kontrollt adatvagyona felett, csökkentve az adatok elvesztéséhez vezető technológiai kiszolgáltatottságot. Ennek kapcsán megállapítható, hogy az ebben a körben született eddigi EU-s kezdeményezések a zéróáras üzleti modellel megvalósuló adatelszívást nem szorítanák keretek közé, emiatt viszont nem látszik, hogy az EU kitettsége ezen a téren csökkenne.

" } ["prefix"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(4) "The " } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(82) "The European Union’s (Regulatory) Path to Sovereignty in the Data-driven Economy" ["hu_HU"]=> string(89) "Az Európai Unió (szabályozási) útja a szuverenitás felé az adatalapú gazdaságban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(17) "András dr. Tóth" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#762 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6424) ["email"]=> string(18) "toth.andras@kre.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5327) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(51) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:25:"Gazdasági Versenyhivatal";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Tóth" ["hu_HU"]=> string(5) "Tóth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(4) "adat" [1]=> string(22) "technológiai órások" [2]=> string(35) "digitális gazdaság szabályozása" [3]=> string(24) "digitális szuverenitás" [4]=> string(10) "versenyjog" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(4) "data" [1]=> string(17) "technology giants" [2]=> string(26) "digital economy regulation" [3]=> string(19) "digital sovereignty" [4]=> string(15) "competition law" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#734 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21657) ["id"]=> int(4789) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5327) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#754 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5280) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:53:14" ["primaryContactId"]=> int(6370) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5158) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1246) "Dhingra, Swati – Thomas Sampson: Life after Brexit. London, Centre for Economic Performance, (é. n.). Online: https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit01.pdf Dhingra, Swati – Gianmarco Ottaviano – Thomas Sampson – John Van Reenen: The consequences of Brexit for UK trade and living standards. London, Centre for Economic Performance, (é. n.). Online: https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit02.pdf CEFIC: 2021 Facts And Figures Of The European Chemical Industry (é. n.). Online: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-europeanchemical-industry/ Communication from the Commission on the precautionary principle COM(2000) 1 final (2000. február 2.). Online: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0001:FIN:EN:PDF European Chemicals Agency: Scientific committees: EU-wide restriction best way to reduce microplastic pollution. ECHA/PR/20/09. Online: https://echa.europa.eu/hu/-/scientific-committees-eu-wide-restriction-best-way-to-reduce-microplastic-pollution European Commission: Good Regulatory Practices (GRPs) in TTIP – An introduction to the EU’s revised proposal (2016. március 21.). Online: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/march/tradoc_154381.pdf" ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "57-65" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(705) "

At the very last moment of the Brexit process, a trade and cooperation agreement modeled on the EU–Canada Free Trade Agreement (CETA) and signed on 30 December 2020 succeeded in maintaining the liberalised movement of goods between the signatories. The EU technical regulation for all goods that can be freely traded on the European internal market remains binding on U.K. exports to the EEA-31, but is no longer unconditionally in force in the U.K. as was commited for a transitional period; but only in the way set out in the Agreement, to which it is worth drawing the kind attention of both legislators and parties involved in bilateral trade while mentioning a related economic policy issue.

" ["hu_HU"]=> string(888) "

A Brexit-folyamat legvégső pillanatában, egy az EU–Kanada szabadkereskedelmi egyezmény (CETA) mintájára létrehozott és 2020. december 30-ánaláírt kereskedelmi és együttmüködési megállapodással sikerült a liberalizált árumozgás megtartása az aláíró felek között. Az európai belső piacon szabadon forgalmazható, összes árura vonatkozó EU-s műszaki jogszabályok továbbra is kötelezők az EK exporttermékeire az Európai Gazdasági Térség (EGT) 31 országában, de most már nem feltételek nélkül érvényesek az EK-ban, mint arra az átmeneti időszakra vonatkozóan kötelezettséget vállaltak, hanem csak a megállapodásban rögzített módon, amire érdemes felhívni mind a jogalkotók, mind a bilaterális kereskedelemben részt vevő felek szíves figyelmét, és megemlíteni egy ezzel összefüggő gazdaságpolitikai kérdést.

" } ["subtitle"]=> array(1) { ["en_US"]=> string(1) "-" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(96) "Technical Regulatory Issues from the Agreement between the European Union and the United Kingdom" ["hu_HU"]=> string(106) "Műszaki szabályozási érdekességek az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodásából" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "SCHUCHTÁR Endre" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#769 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6370) ["email"]=> string(21) "schuchtare@upcmail.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5280) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(51) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:25:"Magyar Mérnök Akadémia";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Schuchtár" ["hu_HU"]=> string(10) "Schuchtár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Endre" ["hu_HU"]=> string(5) "Endre" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(80) "Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás, Kereskedelmi Világszervezet" [1]=> string(78) "kereskedelem technikai akadályai, műszaki (tartalmú) előírás/jogszabály" [2]=> string(9) "szabvány" [3]=> string(26) "megfelelőségértékelés" [4]=> string(37) "régi/új/általános megközelítés" [5]=> string(74) "ENSZ EGB – Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(31) "Trade and Cooperation Agreement" [1]=> string(32) "WTO – World Trade Organization" [2]=> string(35) "TBT – Technical Barriers to Trade" [3]=> string(20) "Technical Regulation" [4]=> string(8) "Standard" [5]=> string(21) "Conformity Assessment" [6]=> string(23) "old/new/global approach" [7]=> string(55) "UNECE – United Nations Economic Commission for Europe" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#768 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21658) ["id"]=> int(4790) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5280) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#755 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(4834) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:53:46" ["primaryContactId"]=> int(5645) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(4713) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3037) "Alcidi, Cincia – Daniel Gros: How to strengthen the European Semester? CEPS Research Report, (2017), 15. 1–29. Online: https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2017/12/RR2017_15_CAandDG_EuropeanSemester.pdf Bíró-Nagy András: Integráció Európába. Közép-európai képviselők az Európai Parlamentben. Budapest, Gondolat – MTA TK PTI. 2018. Boda Zsolt – Sebők Miklós (szerk.): A magyar közpolitikai napirend – Elméleti alapok, empirikus eredmények. Budapest, MTA TK PTI, 2018. Börzel, Tanja A. – Antoaneta Dimitrova – Frank Schimmelfennig: European Union Enlargement and Integration Capacity: Concepts, Findings, and Policy Implications. Journal of European Public Policy, 24. (2017), 2. 157–176. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1265576 Börzel, Tanja A. – Frank Schimmelfennig: Coming together or drifting apart? The EU’s political integration capacity in Eastern Europe. Journal of European Public Policy, 24. (2017), 2. 278–296. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1265574 Brouard, Sylvain – Olivier Costa – Thomas König (szerk.): The Europeanization of Domestic Legislatures. The Empirical Implications of the Delors’ Myth in Nine Countries. New York, Springer, 2012. Cirtautas, Arista M. – Frank Schimmelfennig: Europeanisation Before and After Accession: Conditionality, Legacies and Compliance. Europe-Asia Studies, 62. (2010), 3. 421–441. Online: https://doi.org/10.1080/09668131003647812 Costello, Tim: Six Years On: Assessing the Impact of Country Specific Recommendations. Dublin, Institute of International and European Affairs, 2017. Európai Bizottság: Az európai szemeszter céljai (é. n.). Online: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/european-semester-why-and-how_hu Európai Bizottság: Kötelezettségszegési eljárás (é. n.). Online: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_hu Ladrech, Robert: Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France. Journal of Common Market Studies, 32. (1994), 1. 69–88. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1994.tb00485.x Radaelli, Claudio: The Europeanization of Public Policy. In Kevin Featherstone – Claudio Radaelli (szerk.): The Politics of Europeanization. Oxford, Oxford University Press, 2003. 27–56. Online: https://doi.org/10.1093/0199252092.003.0002 Schlipphak, Bernd – Oliver Treib: Playing the Blame Game on Brussels: The Domestic Political Effects of EU Interventions against Democratic Backsliding. Journal of European Public Policy, 24. (2017), 3. 352–365. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2016.1229359 Verdun, Amy – Jonathan Zeitlin: Introduction: the European Semester as a new architecture of EU socioeconomic governance in theory and practice. Journal of European Public Policy, 25. (2018), 2. 137–148. Online: https://doi.org/10.1080/13501763.2017.1363807" ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "67-89" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(862) "

Empirical research about the European Union’s impact on domestic public policy has been largely missing both from public discourse and academic research. By presenting the results of three new databases, the aim of this study is to investigate the impact of the EU on the Hungarian public policy between 2004 and 2018. The three aspects covered in this article are the Europeanisation of law-making in the Hungarian Parliament, the implementation of country-specific recommendations issued by the European Commission, and the similarities and differences between different governments in terms of handling infringement procedures. Our results show that the interaction between the Hungarian Government (and in general, V4 governments) and the EU is much less conflictual at the policy level than what some high-profile political conflicts might suggest.

" ["hu_HU"]=> string(992) "

A Magyarország és az Európai Unió közötti viszonyról szóló közbeszédben és tudományos kutatásokban egyaránt háttérbe szorult eddig az uniós tagság következményeként hozott nemzeti szintű közpolitikai döntések empirikus vizsgálata. Három új adatbázis elemzésével arra teszünk kísérletet, hogy válaszokat adjunk arra a kérdésre, milyen hatással volt a magyar közpolitikára az uniós tagság 2004 és 2018 között. Áttekintjük, mekkora hatással volt az EU a magyar jogalkotásra, milyen mértékben teljesítette a magyar kormány az Európai Bizottságtól érkező közpolitikai ajánlásokat, és bemutatjuk, milyen hasonlóságok és különbségek vannak a különböző kormányok között a kötelezettségszegési eljárások terén. Eredményeink azt mutatják, hogy a közpolitikai szintű együttműködés az aktuálpolitikai viszonynál jóval gördülékenyebb a magyar kormány (és általában a V4-ek), illetve az EU között.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(43) "Europeanisation of Public Policy in Hungary" ["hu_HU"]=> string(59) "Az európai uniós tagság hatása a magyar közpolitikára" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(30) "Biro-Nagy Andras, Laki Gergely" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#778 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5645) ["email"]=> string(26) "biro-nagy.andras@tk.mta.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4834) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7647-4478" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(31) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:6:"TK PTI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Bíró-Nagy" ["hu_HU"]=> string(11) "Bíró-Nagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "András" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#760 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5646) ["email"]=> string(17) "gerlaki@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(4834) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(61) "Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Laki" ["hu_HU"]=> string(4) "Laki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Gergely" ["hu_HU"]=> string(7) "Gergely" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "európai integráció" [1]=> string(15) "európaizáció" [2]=> string(12) "közpolitika" [3]=> string(19) "Európai Szemeszter" [4]=> string(17) "euroszkepticizmus" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(20) "European integration" [1]=> string(15) "Europeanisation" [2]=> string(13) "public policy" [3]=> string(17) "European Semester" [4]=> string(14) "Euroscepticism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#772 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21660) ["id"]=> int(4791) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(4834) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#774 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5455) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:54:20" ["primaryContactId"]=> int(6580) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(5332) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2135) "Bókay Antal – Derényi András: A magyar bolognai folyamat – az oktatás, a képzés és a tanulás új útjai a felsőoktatásban. Iskolakultúra, 20. (2010), 9. 3–12. Online: http://real.mtak.hu/57864/1/11_EPA00011_iskolakultura_2010-09.pdf Csekei László: Közös európai válasz a közös európai problémákra: a bolognai folyamat és az Európai Felsőoktatási Térség. Felsőoktatási Műhely, (2010), 1. 9–22. Online: www.felvi.hu/pub_bin/dload/felsooktatasimuhely/FeMu/2010_1/Femu_2010_1_9-22.pdf Halász Gábor: Az oktatás az Európai Unióban. Tanulás és együttműködés. Budapest, Új Mandátum, 2012. Hrubos Ildikó: A Minőségkultúra ügye az Európai Felsőoktatási Térségben. Educatio, (2008), 1. 22–35. Online: https://folyoiratok.oh.gov.hu/sites/default/files/article_attachments/hrubos_i_0801.pdf Hrubos Ildikó: Az európai felsőoktatási térség létrehozása, mint az Európai Unió felsőoktatás-politikájának központi eleme. Educatio, 28. (2019), 1. 75–90. Online: https://doi.org/10.1556/2063.28.2019.1.6 Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna: A „bolognai folyamat”. Budapest, Oktatáskutató Intézet – Új mandátum, 2003. Kurucz Katalin (szerk.): Útmutató a bolognai folyamathoz – a hallgatói önkormányzatok képviselői részére. Budapest, Tempus Közalapítvány, 2011. Online: https://tka.hu/docs/palyazatok/bologna_utmutato_2011_issuu.pdf Nyusztay László: Nemzetközi szervezetek az új világrendben: Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ). Külkereskedelmi Főiskolai Füzetek, (1999), 7. 19–26. Online: http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/436/1/szf_07_02.pdf Pálvölgyi Krisztián: A Bologna-folyamat implementációjának komplex értelmezési kerete. Új Pedagógiai Szemle, 63. (2013), 9–10. 38–50. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00035/00160/pdf/EPA00035_upsz_2013_09-10_038-050.pdf Szolár Éva: A Bologna-folyamat kritikai fogadtatása a felsőoktatás-kutatás irodalmában. Magyar Pedagógia, 109. (2009), 2. 147–167. Online: www.magyarpedagogia.hu/document/Szolar_MP1092.pdf" ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "91-99" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(718) "

The aim of this paper is to provide an overview of the Bologna process, including its antecedents and causes, now that higher education and its transformation has become a central topic at both Hungarian and European levels. It revives the main stages of the process with the help of relevant literature and international documents adopted at the meetings of the Ministers of Higher Education, highlighting the main trends, directions and priorities. It covers the most important higher education organisations in the European Higher Education Area, their establishment, their main tasks, furthermore the efforts made to monitor the process, the results achieved,
some current trends and future challenges.

" ["hu_HU"]=> string(791) "

Jelen írás célja, hogy most, amikor a felsőoktatás és annak átalakulása, átalakítása központi témává vált hazai és európai szinten egyaránt, áttekintést nyújtson a Bologna-folyamatról, kitérve annak előzményeire, kiváltó okaira is. Releváns szakirodalmak és a felsőoktatási miniszterek találkozóin elfogadott nemzetközi dokumentumok segítségével feleleveníti a folyamat főbb állomásait, kiemelve a főbb trendeket, irányvonalakat és prioritásokat. Kitér az Európai Felsőoktatási Térség legjelentősebb felsőoktatási szervezeteire, azok létrejöttére, főbb feladataira, továbbá a folyamat nyomonkövetése érdekében tett erőfeszítésekre, az elért eredményekre, egyes aktuális trendekre, valamint a jövő kihívásaira.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(69) "Higher Education Harmonisation Efforts and Reform Processes in Europe" ["hu_HU"]=> string(77) "Felsőoktatási harmonizációs törekvések és reformfolyamatok Európában" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(45) "From Helsinki – through Bologna – to Rome" ["hu_HU"]=> string(43) "Helsinkitől – Bolognán át – Rómáig" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(26) "Péter Levente dr. Lakatos" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6580) ["email"]=> string(20) "lakpeter01@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5455) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(29) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:4:"MATE";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Lakatos" ["hu_HU"]=> string(7) "Lakatos" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(14) "Péter Levente" ["hu_HU"]=> string(14) "Péter Levente" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(21) "európai integráció" [1]=> string(16) "Bologna-folyamat" [2]=> string(22) "felsőoktatási reform" [3]=> string(4) "EHEA" [4]=> string(4) "BFUG" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(20) "European integration" [1]=> string(15) "Bologna process" [2]=> string(23) "higher education reform" [3]=> string(4) "EHEA" [4]=> string(4) "BFUG" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#780 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21661) ["id"]=> int(4792) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5455) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#773 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5531) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:55:23" ["primaryContactId"]=> int(6704) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(5407) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5569) "ACEA: Employment in the EU automotive industry (2020). Online: www.acea.be/statistics/article/employment Aiello, Francesco – Graziella Bonanno – Francesco Foglia: On the choice of accommodation type at the time of Covid-19. Some evidence from the Italian tourism sector. Current Issues in Tourism, (2020), 1–5. Online: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1846504 Ahrendt, Daphne – Jorge Cabrita – Eleonora Clerici – John Hurley – Tadas Leončikas – Massimiliano Mascherini – Sara Riso – Eszter Sándor: Living, working and COVID-19: First findings – April 2020. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020. Online: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf Alipour, Jean-Victor – Harald Fadinger – Jan Schymik: My Home Is my Castle – The Benefits of Working from Home during a Pandemic Crisis: Evidence from Germany. CEPR Discussion Paper 14871, 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104373 Angeloska, A. – E. Spaller – L. Vasa: Foreign direct investment, digital skills and employability – comparison between Eastern and Western Europe. In Marcel Kordoš: Proceedings of scientific papers from the international scientific conference „The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020”. Trenčín, Publishing House Alexander Dubček University, 2020. 30–37. Cheung, Catherine – Miki Takashima – Hyunjung (Helen) Choi – Huijun Yang – Vincent Tung: The impact of COVID-19 pandemic on the psychological needs of tourists: implications for the travel and tourism industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38. (2021), 2. 155–166. Online: https://doi.org/10.1080/10548408.2021.1887055 Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon túl COM(2020) 550 végleges (2020a. május 13.). Online: https:// ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_hu.pdf Európai Bizottság: Autumn 2020 Economic Forecast (2020b). Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2020_overview_en.pdf Európai Bizottság: Biztonságos utazás Európán belül (2021). Online: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/eu-helps-reboot-europes-tourism_hu Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Covid-19: a negatív gazdasági következményekre adott uniós válasz (2021). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/covid-19-economy/ Francis, James R.: COVID-19: Implications for Supply Chain Management. Frontiers of Health Services Management, 37. (2020), 1. 33–38. Online: https://doi.org/10.1097/HAP.0000000000000092 Gyenge, Balázs – Zoltán Máté – Imre Vida – Yuriy Bilan – László Vasa: A New Strategic Marketing Management Model for the Specificities of E-Commerce in the Supply Chain. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16. (2021), 4. 1136–1149. Online: https://doi.org/10.3390/jtaer16040064 Hoeft, Fabian: The case of sales in the automotive industry during the COVID‐19 pandemic. Strategic Change, 30. (2021), 2. 117–125. Online: https://doi.org/10.1002/jsc.2395 Nayak, Pallah – Vijay Mishra – Manvendra Singh – Murtaza M. Tambuwala: Impacts and Consequences of COVID-19 Epidemic on Global Economy. Coronaviruses, 2. (2021), 1. 77–88. Online: https://doi.org/10.2174/2666796701999200905094151 Ogbeide, Godwin-Charles: Pandemic (COVID-19) Implications: Recommendations for the Events and Tourism Industry. Events and Tourism Review, 3. (2020), 2. 32–38. Online: https://doi.org/10.18060/24826 Papanikos, Gregory T.: The Impact of the Covid-19 Pandemic on Greek Tourism. Athens Journal of Tourism, 7. (2020), 2. 87–100. Online: https://doi.org/10.30958/ajt.7-2-2 Park, Seejeen – Yoon Jik Cho: Does telework status affect the behavior and perception of supervisors? Examining task behavior and perception in the telework context. The International Journal of Human Resource Management, (2020), 1–26. Online: https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1777183 Rao, Smriti: Beyond the Coronavirus: Understanding Crises of Social Reproduction. Global Labour Journal, 12. (2021), 1. 39–53. Online: https://doi.org/10.15173/glj.v12i1.4307 Unni, J.: Impact of COVID-19 on Informal Economy: The Revival. The Indian Journal of Labour Economics, 63. (2020), 1. 113–118. Online: https://doi.org/10.1007/s41027-020-00265-y Vida, Imre – Endre Spaller – László Vasa: Potential effects of finance 4.0 on the employment in East Africa. Economy and Sociology/Economie si Sociologie, (2020), 2. 29–42. Online: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-03 Williams, Colin C. – Aysegul Kayaoglu: COVID-19 and undeclared work: impacts and policy responses in Europe. The Service Industries Journal, 40. (2020), 13–14. 914–931. Online: https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1757073 Wolski, Marcin – Patricia Wruuck: COVID-19 and the EU labour market: Corporate health matters. Vox.eu, (2020. augusztus 5.). Online: https://voxeu.org/article/covid-19-and-eu-labour-market-corporate-health-matters Zoidov, K. K., – A. A. Medkov: Impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and its control measures on the functioning of trade routes. Market Economy Problems, (2020), 2. 48–60. Online: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2020-2-48-60" ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "101-115" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(760) "

The coronavirus crisis, which occurred in 2019 and then turned into a global crisis in 2020, also had a significant impact on the functioning of the labour market. This study examines the labour market situation in the European Union during the period of the Covid-19 coronavirus epidemic. In our own studies, we conducted secondary research based on the Eurostat database. In summary, the coronavirus crisis had a negative impact on the labour markets of the EU Member States, worsening the EU27 unemployment rate by an average of around 1.2 percentage over the period under review. In all sectors examined, employment indicators deteriorated. Support for EU Member States to preserve jobs has been most intense since the first wave of the coronavirus.

" ["hu_HU"]=> string(868) "

A 2019-benjelentkező, majd 2020-banglobális kihívássá alakuló koronavírus-válság jelentős hatással volt az egyes nemzetek munkaerőpiacának működésére is. Jelen tanulmány a Covid-19 okozta pandémia időszakában veszi górcső alá az Európai Unió (EU) munkaerőpiaci helyzetét. A saját vizsgálataink keretei között szekunder kutatást végeztünk az Eurostat adatbázisára támaszkodva. Összefoglalva megállapítható, hogy a koronavírus-válság negatív hatással volt az Európai Unió tagállamainak munkaerőpiacára, átlagosan mintegy 1,2 százalékpontot rontva a vizsgált időszakban az EU27 munkanélküliségi rátáján. Az összes vizsgált szektor esetében romlottak a foglalkoztatottsági mutatók. A tagállamok támogatása a munkahelyek megőrzésére a koronavírus első hulláma után volt a legintenzívebb.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(91) "Analysis of the Labour Market Situation in the European Union during the Coronavirus Crisis" ["hu_HU"]=> string(87) "Az Európai Unió munkaerőpiaci helyzetének elemzése a koronavírus-válság idején" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(34) "Karácsony Péter, Pásztó Vivien" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#785 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6704) ["email"]=> string(27) "karacsony.peter@ppk.elte.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5531) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-7559-0488" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(33) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:8:"ELTE PPK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(10) "Karácsony" ["hu_HU"]=> string(10) "Karácsony" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#791 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6705) ["email"]=> string(28) "vivien.pasztoova97@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5531) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "SK" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(20) "Selye János Egyetem" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Pásztó" ["hu_HU"]=> string(8) "Pásztó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Vivien" ["hu_HU"]=> string(6) "Vivien" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(8) "covid-19" [1]=> string(27) "kormányzati intézkedések" [2]=> string(12) "koronavírus" [3]=> string(8) "válság" [4]=> string(13) "munkaerőpiac" [5]=> string(14) "Európai Unió" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(8) "covid-19" [1]=> string(21) "governmental measures" [2]=> string(11) "coronavirus" [3]=> string(6) "crisis" [4]=> string(12) "labor market" [5]=> string(14) "European Union" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#786 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21663) ["id"]=> int(4793) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5531) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#783 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5620) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:56:05" ["primaryContactId"]=> int(6825) ["sectionId"]=> int(26) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(5496) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(5376) "Africa Center for Strategic Studies: African Migration Trends to Watch in 2021 (2020). Online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/africacenter.org-African%20Migration%20Trends%20to%20Watch%20in%202021.pdf African Union: Report on Labour Migration Statistics in Africa (2017). Online: https://au.int/sites/default/files/documents/39323-doc-web254_184-10_english_2nd_edition_of_the_africa_labor_migration_statistics.pdf Asian Development Bank: Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific (2012). Online: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29662/addressing-climate-change-migration.pdf Bonn International Center for Conversion: Brief 36. The Security-Migration Nexus. Challenges and Opportunities of African Migration to EU countries (2007. június). Online: https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief36.pdf European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration COM(2015) 240 final (2015. május 13.). European Commission: A fresh start on migration: Building confidence and striking a new balance between responsibility and solidarity (2020. szeptember 23.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706 European Commission: Final Report on Study on the Temporary Protection Directive, January 2016. (2021. november 22.) Online: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-09/final_report_evaluation_tpd_en.pdf European Parliament: Tanja Fajon: „If we lose Schengen, we will lose the European project” (2018. november 23.). Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-shouldinternal-border-checks-last Fondation Robert Schuman: Understanding the new pact on migration and asylum (2020. november 16.). Online: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0577-understanding-the-new-pact-on-migration-and-asylum Food and Agriculture Organization: The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security, and Rural Development (2018). Online: https://www.fao.org/3/CA0922EN/ca0922en.pdf Frontex: Risk Analysis for 2017. Warsaw, (2017. február). Online: https://doi.org/10.2819/250349 Frontex: Risk Analysis for 2018. Warsaw, (2018. március). Online: https://doi.org/10.2819/460626 Gotev, Georgi: Nine EU members stay away from UN migration pact. Euractive, 2018. december 20. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/nine-eu-members-stay-away-from-un-migration-pact/ Gromilova, Mariya: Revisiting Planned Relocation as a Climate Change Adaptation Strategy: The Added Value of a Human Rights-Based Approach. Utrech Law Review, 10. (2014), 1. 76–95. Online: https://doi.org/10.18352/ulr.258 Hegedűs Judit – Hautzinger Zoltán – Klenner Zoltán: A migráció elmélete. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2014. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10038 Horváth Valéria: Minek nevezzelek: klímamenekült vagy klímamigráns? Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 20. (2018), 245– 252. Online: https://www.pecshor.hu/periodika/XX/horvath.pdf Internal Displacement Monitoring Center: Global Report on Internal Displacement (2018). Online: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/ Internal Displacement Monitoring Center: Global Report on Internal Displacement (2019). Online: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/ Internal Displacement Monitoring Center: No matter of choice: displacement in a changing climate (2018). Online: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/20181213-slow-onset-intro.pdf International Organization for Migration: Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence. Geneva, Switzerland, 2009. Online: https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf International Organisation for Migration: World Migration Report 2020. Geneva, Switzerland, 2019. Online: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf Mohamoud, Awil – Alpha Kaloga – Sönke Kreft: Climate change, development, and migration: an African Diaspora Perspective. German Watch – African Diaspora Policy Center, 2014. Online: https://germanwatch.org/sites/default/files/publication/9112.pdf Nagy Boldizsár: A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig. Budapest, Gondolat, 2012. Shamsuddoha, Md – Rezaul Karim Chowdhury: Climate Change Induced Forced Migrants: in need of dignified recognition under a new Protocol. 2009. Online: https://www.mediaterre.org/docactu,Q0RJLUwtMy9kb2NzL2NsaW1hdGUtbWlncmFudC1wcmludGVkLXBvc2l0aW9uLWRlYy0wOQ==, 1.pdf Suhrke, Astri – Michael Barutciski – Peta Sandison – Rick Garlock: The Kosovo refugee crisis. UNHCR, 2000. Online: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/erd-2848-full.pdf United Nations High Commissioner for Refugees: Protection Gaps. Framework for Analysis. Enhancing Protection of Refugees. UNHCR, 2008. Online: https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/41fe3ab92.pdf World Bank: Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. The World Bank Hazard Management Unit, Washington, D.C. (2005)." ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "117-136" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1364) "

In 2017, a total of 30.6 million people were forced to leave their homes worldwide, according to the UNHCR. More than half of these people – contrary to the popular belief – were not forced to leave their homes due to armed conflict, but due to a natural disaster. For this reason, the United Nations believes that states have a duty to provide humanitarian protection to all people. However, nation states take the view that those forced to leave their homes en masse pose a threat to the economic, social and political security of the host country. Often, however, they are unable to manage these security risks alone. In the meantime, the European Union provides a number of different legal aids to Member States, such as the 2001 Temporary Protection Directive. Since the EU was not able to adequately address the 2015 migration crisis with the available means, the European Commission announced in 2020 a New Migration and Asylum Package, which announced, among other things, the reform of the Directive, which would be replaced by a regulation on addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum. The aim of the present study is to examine the purpose of the Directive and the Regulation and the possibilities of their application to persons forced to leave their place of residence due to a natural disaster.

" ["hu_HU"]=> string(1575) "

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének menekültügyi intézménye (UNHCR) szerint 2017-benösszesen 30,6 millió ember kényszerült újonnan elhagyni lakóhelyét világszerte. Ezeknek az embereknek több mint fele – a közvélekedéssel ellentétben – nem fegyveres konfliktus miatt kényszerült elhagyni lakóhelyét, hanem természeti katasztrófa miatt. Ebből kifolyólag az ENSZ felfogása szerint az államok kötelesek humanitárius védelmet nyújtani minden embernek. A nemzetállamok álláspontja szerint azonban a lakóhelyüket tömeges mértékben elhagyni kényszerülők veszélyt jelentenek a befogadó ország gazdasági, társadalmi és politikai biztonságára. Gyakran azonban ezeket a biztonsági kockázatokat képtelenek egyedül kezelni. Mindeközben az EU számos, különböző olyan jogsegélyt nyújt a tagállamoknak, mint például a 2001-es Átmeneti Védelemről szóló Irányelv. Mivel az Európai Unió nem tudta a rendelkezésre álló eszközökkel megfelelően kezelni a 2015-ös migrációs válságot, az Európai Bizottság 2020-ban bejelentette az Új Migrációs és Menekültügyi Csomagot, amelyben többek között az Irányelv is reformra ítéltetett, és egy új, a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior események kezeléséről szóló rendelet váltaná fel azt. Jelen tanulmány célja, hogy górcső alá vegye az Irányelv és a Rendelet célját és alkalmazásának lehetőségeit a lakóhelyüket természeti katasztrófa miatt elhagyni kényszerülő személyekre vonatkozóan.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(205) "– The Applicability of the Temporary Protection Directive and the Regulation on Addressing Situations of Crisis and Force Majeure in the Field of Migration and Asylum to Environmentally Displaced Persons" ["hu_HU"]=> string(271) "– avagy az átmeneti védelemről szóló irányelv és a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior események kezeléséről szóló rendelet alkalmazhatósága a lakóhelyüket természeti okokból elhagyni kényszerült személyekre vonatkozóan" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(20) "A Missed Opportunity" ["hu_HU"]=> string(41) "Egy figyelmen kívül hagyott lehetőség" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(17) "Horváth Valéria" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#776 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6825) ["email"]=> string(33) "horvath.valeria.eszter@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5620) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(57) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:31:"Nemzeti Közszolgálati Egyetem";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Horváth" ["hu_HU"]=> string(8) "Horváth" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Valéria" ["hu_HU"]=> string(8) "Valéria" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(22) "környezeti migráció" [1]=> string(13) "menekültügy" [2]=> string(10) "migráció" [3]=> string(18) "átmeneti védelem" [4]=> string(17) "azonnali védelem" [5]=> string(16) "válságkezelés" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(32) "new pact on migration and asylum" [1]=> string(9) "migration" [2]=> string(6) "asylum" [3]=> string(20) "temporary protection" [4]=> string(20) "immediate protection" [5]=> string(17) "crisis management" [6]=> string(25) "environmentally displaced" [7]=> string(20) "climate displacement" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#793 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21664) ["id"]=> int(4794) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5620) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Vélemény

object(Publication)#689 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5428) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:56:43" ["primaryContactId"]=> int(6549) ["sectionId"]=> int(75) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5306) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "137-148" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1362) "

The essay focuses on the cultural dimension of the European integration process, a dimension, which is lagging behind the other two dimensions, such as the economic – most advanced and successful – and the political – moderately developed – of the integration. Starting with the general notion of identity, individual and collective, it comes to the conclusion that the most important form of collective identity is the national identity. European identity, while only secondary to the national one, is also based upon a common historic heritage, primarily on the Christianity rooted in the Judaeo-Christian tradition, the antique culture as well as the Roman law. Another interesting question is, whether there is a special Central European version of European identity and what are the characteristics of this part of Europe, again formed and shaped by history, such as defensive wars against the invasions of aggressive outside powers, and for this reason a very close link between the national identity and Christianity, as well as the strong attachment to the „espace de civilisation” of Europe. The recognition and the strengthening of the cultural heritage of the continent as a Geschichtsraum, a Kulturraum as well as a Wertegemeinschaft is an essential prerequisite for the successful continuation of the European integration process.

" ["hu_HU"]=> string(1290) "

Az európai integrációs folyamat kulturális dimenziója jelentősen le van maradva az integráció másik két dimenziója, az előrehaladott és sikeres gazdasági integráció és a mérsékelt szintű politikai integráció mögött. Az egyéni és közösségi identitás fogalmának elemzése után az írás arra a következtetésre jut, hogy a kollektív identitások legerősebb, elsődleges formája a nemzeti identitás. Az európai identitás ehhez képest másodlagos, de szintén történelmi örökségre épül, mindenekelőtt a zsidó kulturális hagyományban gyökerező kereszténységre, az antik kultúrára és a római jogra. További érdekes kérdés, hogy van-e az európai identitásnak egy közép-európai változata, és ha igen, melyek Európa ezen részének a történelem formálta sajátosságai. E történelmet az agresszív külső hatalmak elleni védekező háborúk jellemezték, ez eredményezte a kereszténység és a nemzeti identitás közötti szoros kapcsolatot és az Európához való erős kötődést. A kontinens kulturális örökségének, a Geschichtsraumnak, a Kulturraumnak és a Wertegemeinschaftnak az elismerése és megerősítése elengedhetetlen feltétele az európai integrációs folyamat sikeres folytatásának.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(24) "To Open Up or Close Down" ["hu_HU"]=> string(20) "Nyitni vagy bezárni" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(17) "European Identity" ["hu_HU"]=> string(19) "Európai identitás" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Martonyi János" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#724 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6549) ["email"]=> string(22) "vktitkarsag@mfa.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5428) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(39) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:13:"ÁJTK, Szeged";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Martonyi" ["hu_HU"]=> string(8) "Martonyi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "János" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(8) { [0]=> string(21) "kulturális dimenzió" [1]=> string(11) "közösség" [2]=> string(10) "identitás" [3]=> string(6) "nemzet" [4]=> string(15) "kereszténység" [5]=> string(14) "antik kultúra" [6]=> string(10) "római jog" [7]=> string(15) "Közép-Európa" } ["en_US"]=> array(8) { [0]=> string(18) "cultural dimension" [1]=> string(9) "community" [2]=> string(8) "identity" [3]=> string(6) "nation" [4]=> string(12) "Christianity" [5]=> string(15) "Antique culture" [6]=> string(9) "Roman law" [7]=> string(14) "Central-Europe" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#737 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21666) ["id"]=> int(4796) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5428) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5948) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:57:12" ["primaryContactId"]=> int(7285) ["sectionId"]=> int(75) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5824) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "149-155" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2021.2.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1005) "

Throughout the history of Europe, there were several attempts for its domination. Even though there were periods when certain nations lived under the oppression of foreign powers, no one could acquire military dominance over the whole continent. The history of the European integration was marked by the same dilemma: there are efforts to create a supranational entity, which are in contrast with the principle of the alliance of free European nations. The European economic integration brought unprecedented prosperity; however, the European Union underwent a serious crisis period in the last decade. The European unification process is at a crossroad. The Conference on the Future of Europe might offer a forum for true reflection, but it is questionable whether it can deliver realistic results. The unity of Europe cannot mean domination over Europe and the countries of Europe. The integration of the free European countries can only be successful if its motto, unity in diversity comes true.

" ["hu_HU"]=> string(1108) "

A történelem folyamán számos kísérletet lehetett látni az Európa feletti dominancia megszerzésére. Bár voltak időszakok, amikor egyik-másik nemzet idegen elnyomás alatt élt, de az Európa egésze feletti katonai hatalom megszerzése soha senkinek sem sikerült. Az európai integráció történetét is kettősség jellemzi: egyfelől szupranacionális törekvések, másfelől szabad nemzetek szövetségének elképzelése küzd egymással. Az európai gazdasági egységesülés hosszú évtizedekre prosperitást biztosított, ugyanakkor Európa az utóbbi bő tíz esztendőben súlyos válságidőszakot élt át. Az európai egység válaszút előtt áll. Az Európa Jövőjéről szóló Konferencia bár keretet nyújt az önreflexióhoz, de kérdéses, hogy képes lesz-e az egymástól eltérő nézőpontok mellett reális végkövetkeztetéseket megfogalmazni. Európa egysége nem jelentheti az Európa és annak országai fölötti uralmat. Európa szabad országainak integrációja csak akkor lehet sikeres, ha annak mottója megvalósul: Egység a sokszínűségben.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(68) "Some Thoughts with Regards to the Conference of the Future of Europe" ["hu_HU"]=> string(58) "Adalékok az Európa jövőjéről szóló konferenciához" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(34) "Europe: Unification of Domination?" ["hu_HU"]=> string(52) "Európa egyesítése vagy az Európa feletti uralom?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(20) "Trócsányi László" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#766 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7285) ["email"]=> string(35) "laszlo.trocsanyi@europarl.europa.eu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5948) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(44) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:18:"Európai Parlament";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(11) "Trócsányi" ["hu_HU"]=> string(11) "Trócsányi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "László" ["hu_HU"]=> string(8) "László" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(14) "Európai Unió" [1]=> string(21) "európai integráció" [2]=> string(16) "európai egység" [3]=> string(33) "Konferencia Európa Jövőjéről" [4]=> string(13) "szuverenitás" [5]=> string(19) "szupranacionalitás" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(6) "Europe" [1]=> string(20) "European integration" [2]=> string(34) "Conference on the Future of Europe" [3]=> string(11) "sovereignty" [4]=> string(13) "supranational" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21665) ["id"]=> int(4795) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5948) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5826) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:57:41" ["primaryContactId"]=> int(7132) ["sectionId"]=> int(75) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5702) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "157-165" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32559/et.2021.2.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(910) "

The EU approach to the challenge of increased diversity as a consequence of the 2004 enlargement was to aim at deepening through applying uniform solutions in an ever larger scope of legislation. The use of force with hard tools like sanctions and of soft power like rule of law accusations became widespread. There is a danger that the already difficult situation in which some Member States feel that decisions are taken against their national interests can be deteriorated by proposals making it easier to outvote some by further liming the scope of unanimity and reforming the decision-making in a way which increases instead of decreasing the distance between the citizens and decision makers at European level. The author proposes that instead of moving towards a negative approach to national interests, the European approach should rely more on existing instruments such as enhanced cooperation.

" ["hu_HU"]=> string(905) "

A 2004. évi nagy bővítésre az EU mélyítéssel próbált reagálni úgy, hogy egyre szélesebb körű joganyagot uniformizált. Ennek érvényesítésére egyre szélesebb körben használ kemény eszközöket, mint szankciók, és puhákat, mint jogállamisági vádak. Fennáll annak a veszélye, hogy azt a nehéz helyzetet, amikor egyes tagországok úgy érzik, nemzeti érdekeik ellenében születnek uniós szintű döntések, tovább ronthatják olyan javaslatok, amelyek tovább erőltetik az egyhangúságot, és úgy módosítanák a döntéshozatalt, hogy az európai polgárok és a döntéshozatal között a távolság nemhogy csökkenne, hanem nőne. A szerző azt javasolja, ahelyett, hogy az európai irány a nemzeti érdekek negligálásának irányába folytatódna, nagyobb mértékben támaszkodjunk olyan meglévő eszközökre, mint a megerősített együttműködés.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(52) "A Contribution to the Debate on the Future of Europe" ["hu_HU"]=> string(56) "Hozzájárulás az Európa jövőjéről folyó vitához" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(63) "Unity in Diversity – Managing Deepening in the Enlarged Union" ["hu_HU"]=> string(75) "Egység a sokszínűségben – lehet-e mélyíteni a kibővített Unióban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Gottfried Péter" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#732 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7132) ["email"]=> string(25) "peter.gottfried@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5826) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(54) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:28:"MNB Monetáris Tanács tagja";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(9) "Gottfried" ["hu_HU"]=> string(9) "Gottfried" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Péter" ["hu_HU"]=> string(6) "Péter" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(28) "Európa Jövője Konferencia" [1]=> string(30) "EU-bővítés és -mélyítés" [2]=> string(18) "EU-döntéshozatal" [3]=> string(27) "egység a sokszínűségben" [4]=> string(32) "megerősített együttműködés" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(34) "Conference on the Future of Europe" [1]=> string(25) "EU widening and deepening" [2]=> string(34) "decision-making unity in diversity" [3]=> string(20) "enhanced cooperation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#764 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21667) ["id"]=> int(4797) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5826) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#765 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(5946) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:58:22" ["primaryContactId"]=> int(7279) ["sectionId"]=> int(75) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(5822) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "167-177" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32559/et.2021.2.11" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(837) "

A precondition of a genuine debate on the future of the European Union is the demagicification of the European Union, i.e. a conscious and critical approach to its political myths. To this end, one must identify the myths of European integration and describe how they distort the self-image of the European Union. It must analysed how these myths determine the debate on the future of integration and how they disqualify certain ideas and proposals. Against this background the article examines some of the myths of European integration. It addresses the European peace project as the myth of origin, the European democracy as the myth of legitimacy, the idea of ever closer Union as the myth of finality as well as the myth of financial and political gestures as the basis of a caste system of net contributors and beneficiaries.

" ["hu_HU"]=> string(1003) "

Az Európai Unió jövőjéről szóló érdemi vita nem lehetséges az Európai Unió varázstalanítása, azaz a politikai mítoszaihoz való tudatos és kritikus viszonyulás nélkül. Ennek érdekében azonosítanunk kell ezeket az európai integrációs mítoszokat, és fel kell tárnunk, miként torzítják az Európai Unió önképét. Elemeznünk kell, hogyan determinálják a mítoszok az integráció jövőjéről folyó vitát, és hogyan diszkvalifikálnak eleve bizonyos elképzeléseket és javaslatokat. Az írás ezzel a céllal vesz szemügyre néhányat az európai integráció mítoszai közül. Vizsgálja az európai békeprojektet mint az integráció eredetmítoszát, az európai demokráciát mint az integráció legitimációs mítoszát, az egyre szorosabb integrációt mint az integráció finalitásának mítoszát, illetve a költségvetési és politikai gesztusok mítoszát mint a nettó befizetők és kedvezményezettek közötti kasztrendszer alapját.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(77) "Thoughts on the Margins of the Conference on the Future of the European Union" ["hu_HU"]=> string(74) "Gondolatok az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia margójára" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(42) "The Demagicification of the European Union" ["hu_HU"]=> string(37) "Az Európai Unió varázstalanítása" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Dr. Bóka János" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#782 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7279) ["email"]=> string(30) "janos.boka@kormanyiroda.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5946) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(56) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:30:"Miniszterelnöki Kormányiroda";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Bóka" ["hu_HU"]=> string(5) "Bóka" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "János" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(43) "Konferencia az Európai Unió jövőjéről" [1]=> string(20) "európai demokrácia" [2]=> string(19) "politikai mítoszok" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(46) "Conference on the Future of the European Union" [1]=> string(18) "European democracy" [2]=> string(15) "political myths" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#784 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21668) ["id"]=> int(4798) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5946) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Könyvismertetés

object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5406) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-01-27" ["lastModified"]=> string(19) "2022-02-03 10:58:52" ["primaryContactId"]=> int(6514) ["sectionId"]=> int(27) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5284) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(943) "Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban. A pénzügyi és gazdasági integráció forgatókönyvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2019. Online: https://doi.org/10.1556/9789634543480 Blundell, Richard – Joyce Robert – Agnes N. Keiller– James P. Ziliak: Income Inequality and the Labour Market in Britain and the US. Journal of Public Economics, 162. (2018), 48–62. Online: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.04.001 Douch, M. – T. H. Edwards: The Brexit Policy Shock: Were UK Services Exports Affected, and When? Journal of Economic Behavior & Organization, 182. (2021), 248–263. Online: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.12.025 Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545569 Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe. Budapest, Noran Libro – Progress, 2020." ["copyrightYear"]=> int(2021) ["issueId"]=> int(445) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "179-183" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32559/et.2021.2.12" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(249) "

This contribution presents some of the findings of the book entitled Brexit. Jump into the unknown by emphasising the central issue of the post-Brexit era, namely how developed world will be capable of curbing the waves of recurrent populism.

" ["hu_HU"]=> string(259) "

Az írás a Brexit. Ugrás az ismeretlenbe című kötetbe igyekszik betekintést engedni, hangsúlyozván, hogy a post-Brexit éra egyik meghatározó kérdése, hogy képes lesz-e a fejlett világ megzabolázni a populizmus hullámait. 

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(64) "Book Review of Miklós Losoncz’s Brexit. Jump into the Unknown" ["hu_HU"]=> string(78) "Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe című könyvének bemutatása" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(38) "From Known Unknows to Unknown Unknowns" ["hu_HU"]=> string(48) "Az ismert ismeretlenektől az ismeretlenek felé" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Kovacs Oliver" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#735 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(6514) ["email"]=> string(31) "KOVACS.OLIVER.ISTVAN@UNI-NKE.HU" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5406) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(33) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:8:"NKE ANTK";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kovács" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Olivér" ["hu_HU"]=> string(7) "Olivér" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(10) "populizmus" [1]=> string(6) "Brexit" [2]=> string(21) "Egyesült Királyság" [3]=> string(14) "Európai Unió" [4]=> string(13) "nacionalizmus" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(8) "populism" [1]=> string(6) "Brexit" [2]=> string(14) "United Kingdom" [3]=> string(14) "European Union" [4]=> string(11) "nationalism" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#759 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(21669) ["id"]=> int(4799) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5406) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF