Egy figyelmen kívül hagyott lehetőség

– avagy az átmeneti védelemről szóló irányelv és a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior események kezeléséről szóló rendelet alkalmazhatósága a lakóhelyüket természeti okokból elhagyni kényszerült személyekre vonatkozóan

  • Horváth Valéria
doi: 10.32559/et.2021.2.7

Absztrakt

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének menekültügyi intézménye (UNHCR) szerint 2017-benösszesen 30,6 millió ember kényszerült újonnan elhagyni lakóhelyét világszerte. Ezeknek az embereknek több mint fele – a közvélekedéssel ellentétben – nem fegyveres konfliktus miatt kényszerült elhagyni lakóhelyét, hanem természeti katasztrófa miatt. Ebből kifolyólag az ENSZ felfogása szerint az államok kötelesek humanitárius védelmet nyújtani minden embernek. A nemzetállamok álláspontja szerint azonban a lakóhelyüket tömeges mértékben elhagyni kényszerülők veszélyt jelentenek a befogadó ország gazdasági, társadalmi és politikai biztonságára. Gyakran azonban ezeket a biztonsági kockázatokat képtelenek egyedül kezelni. Mindeközben az EU számos, különböző olyan jogsegélyt nyújt a tagállamoknak, mint például a 2001-es Átmeneti Védelemről szóló Irányelv. Mivel az Európai Unió nem tudta a rendelkezésre álló eszközökkel megfelelően kezelni a 2015-ös migrációs válságot, az Európai Bizottság 2020-ban bejelentette az Új Migrációs és Menekültügyi Csomagot, amelyben többek között az Irányelv is reformra ítéltetett, és egy új, a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior események kezeléséről szóló rendelet váltaná fel azt. Jelen tanulmány célja, hogy górcső alá vegye az Irányelv és a Rendelet célját és alkalmazásának lehetőségeit a lakóhelyüket természeti katasztrófa miatt elhagyni kényszerülő személyekre vonatkozóan.

Kulcsszavak:

környezeti migráció menekültügy migráció átmeneti védelem azonnali védelem válságkezelés

Hivatkozások

Africa Center for Strategic Studies: African Migration Trends to Watch in 2021 (2020). Online: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/africacenter.org-African%20Migration%20Trends%20to%20Watch%20in%202021.pdf

African Union: Report on Labour Migration Statistics in Africa (2017). Online: https://au.int/sites/default/files/documents/39323-doc-web254_184-10_english_2nd_edition_of_the_africa_labor_migration_statistics.pdf

Asian Development Bank: Addressing Climate Change and Migration in Asia and the Pacific (2012). Online: https://www.adb.org/sites/default/files/publication/29662/addressing-climate-change-migration.pdf

Bonn International Center for Conversion: Brief 36. The Security-Migration Nexus. Challenges and Opportunities of African Migration to EU countries (2007. június). Online: https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/brief36.pdf

European Commission: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European Agenda on Migration COM(2015) 240 final (2015. május 13.).

European Commission: A fresh start on migration: Building confidence and striking a new balance between responsibility and solidarity (2020. szeptember 23.). Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1706

European Commission: Final Report on Study on the Temporary Protection Directive, January 2016. (2021. november 22.) Online: https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2020-09/final_report_evaluation_tpd_en.pdf

European Parliament: Tanja Fajon: „If we lose Schengen, we will lose the European project” (2018. november 23.). Online: https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-borders/20181116STO19210/schengen-suspension-how-long-shouldinternal-border-checks-last

Fondation Robert Schuman: Understanding the new pact on migration and asylum (2020. november 16.). Online: https://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0577-understanding-the-new-pact-on-migration-and-asylum

Food and Agriculture Organization: The Linkages between Migration, Agriculture, Food Security, and Rural Development (2018). Online: https://www.fao.org/3/CA0922EN/ca0922en.pdf

Frontex: Risk Analysis for 2017. Warsaw, (2017. február). Online: https://doi.org/10.2819/250349

Frontex: Risk Analysis for 2018. Warsaw, (2018. március). Online: https://doi.org/10.2819/460626

Gotev, Georgi: Nine EU members stay away from UN migration pact. Euractive, 2018. december 20. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/nine-eu-members-stay-away-from-un-migration-pact/

Gromilova, Mariya: Revisiting Planned Relocation as a Climate Change Adaptation Strategy: The Added Value of a Human Rights-Based Approach. Utrech Law Review, 10. (2014), 1. 76–95. Online: https://doi.org/10.18352/ulr.258

Hegedűs Judit – Hautzinger Zoltán – Klenner Zoltán: A migráció elmélete. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 2014. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/handle/11410/10038

Horváth Valéria: Minek nevezzelek: klímamenekült vagy klímamigráns? Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 20. (2018), 245–

Online: https://www.pecshor.hu/periodika/XX/horvath.pdf

Internal Displacement Monitoring Center: Global Report on Internal Displacement (2018). Online: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2018/

Internal Displacement Monitoring Center: Global Report on Internal Displacement (2019). Online: https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/

Internal Displacement Monitoring Center: No matter of choice: displacement in a changing climate (2018). Online: https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/20181213-slow-onset-intro.pdf

International Organization for Migration: Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence. Geneva, Switzerland, 2009. Online: https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf

International Organisation for Migration: World Migration Report 2020. Geneva, Switzerland, 2019. Online: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf

Mohamoud, Awil – Alpha Kaloga – Sönke Kreft: Climate change, development, and migration: an African Diaspora Perspective. German Watch – African Diaspora Policy Center, 2014. Online: https://germanwatch.org/sites/default/files/publication/9112.pdf

Nagy Boldizsár: A magyar menekültjog és menekültügy a rendszerváltozástól az Európai Unióba lépésig. Budapest, Gondolat, 2012.

Shamsuddoha, Md – Rezaul Karim Chowdhury: Climate Change Induced Forced Migrants: in need of dignified recognition under a new Protocol. 2009. Online: https://www.mediaterre.org/docactu,Q0RJLUwtMy9kb2NzL2NsaW1hdGUtbWlncmFudC1wcmludGVkLXBvc2l0aW9uLWRlYy0wOQ==,

pdf

Suhrke, Astri – Michael Barutciski – Peta Sandison – Rick Garlock: The Kosovo refugee crisis. UNHCR, 2000. Online: https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/erd-2848-full.pdf

United Nations High Commissioner for Refugees: Protection Gaps. Framework for Analysis. Enhancing Protection of Refugees. UNHCR, 2008. Online: https://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/41fe3ab92.pdf

World Bank: Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis. The World Bank Hazard Management Unit, Washington, D.C. (2005).

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.