Az ismert ismeretlenektől az ismeretlenek felé

Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe című könyvének bemutatása

  • Kovács Olivér
doi: 10.32559/et.2021.2.12

Absztrakt

Az írás a Brexit. Ugrás az ismeretlenbe című kötetbe igyekszik betekintést engedni, hangsúlyozván, hogy a post-Brexit éra egyik meghatározó kérdése, hogy képes lesz-e a fejlett világ megzabolázni a populizmus hullámait. 

Kulcsszavak:

populizmus Brexit Egyesült Királyság Európai Unió nacionalizmus

Hivatkozások

Benczes István: Válság és válságrendezés a Gazdasági és Monetáris Unióban. A pénzügyi és gazdasági integráció forgatókönyvei. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2019. Online: https://doi.org/10.1556/9789634543480

Blundell, Richard – Joyce Robert – Agnes N. Keiller– James P. Ziliak: Income Inequality and the Labour Market in Britain and the US. Journal of Public Economics, 162. (2018), 48–62. Online: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.04.001

Douch, M. – T. H. Edwards: The Brexit Policy Shock: Were UK Services Exports Affected, and When? Journal of Economic Behavior & Organization, 182. (2021), 248–263. Online: https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.12.025

Halmai Péter: Mélyintegráció. A Gazdasági és Monetáris Unió ökonómiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2020. Online: https://doi.org/10.1556/9789634545569

Losoncz Miklós: Brexit. Ugrás az ismeretlenbe. Budapest, Noran Libro – Progress, 2020.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.