Teljes szám

object(Publication)#689 (6) { ["_data"]=> array(24) { ["id"]=> int(1186) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2020-04-22 12:02:19" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(0) ["submissionId"]=> int(1070) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["pages"]=> string(5) "5–6" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(53) "A Spitzenkandidat-rendszer tündöklése és bukása?" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#724 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1219) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1186) ["seq"]=> int(0) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Kecsmár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Krisztián" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(24) "Spitzenkandidat-rendszer" [1]=> string(12) "tündöklés" [2]=> string(6) "bukás" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#737 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4701) ["id"]=> int(392) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1186) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1197) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:44:04" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(1081) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "7–25" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(908) "

The global financial crisis starting in 2008 found the economy of the EU unprepared. Member States reacted to the globally-rooted asymmetric economic shocks in a vastly differing way. Previously accepted coordination mechanisms were proven ineffective in mitigating crisis effects and upholding stable institutional functioning. Thus various institutional reforms were implemented due to the lasting consequences of the crisis, mostly focusing on modernising the Stability and Growth Pact. However, modernising attempts faced partial or general indifference of member states, rendering ratification partial, as well. Th e present study analyses reform steps preparing for the introduction of economic governance, also pointing out that the modernisation of economic coordination only resulted in partial success as the Commission’s modernising eff orts feebled with
the fading away of the crisis.

" ["hu_HU"]=> string(1069) "

A 2008-ban kitört pénz- és tőkepiaci válság felkészületlenül érte az Európai Unió gazdaságát, amelynek tagállamai nagyban eltérő módon reagáltak a világgazdasági hatásokból eredő aszimmetrikus gazdasági sokkokra. A korábbi gazdaságpolitikai koordinációs mechanizmusok elégtelennek bizonyultak a válsághatások kezeléséhez és a stabil intézményrendszeri működés fenntartásához, így a válságfolyamatok hatására folyamatos intézményi reformok indultak meg, amelyek részben a Stabilitási és Növekedési Paktumot kívánták korszerűsíteni. A reformlépések azonban a tagállamok részleges vagy többségi ellenállásával szembesültek, így ratifikálásuk féloldalassá vált. Jelen tanulmány a válság hatására fogant, a gazdasági kormányzás előkészítését célzó reformlépéseket elemzi, rámutatva arra, hogy a válság enyhülésével a Bizottság reformlendülete alábbhagyott, így az a gazdaságpolitikai koordinációs rendszer megváltoztatása pedig csak részeredményeket hozott.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(106) "Yields of the Economic Crisis of 2008 for the EU: From Economic Policy Coordination to Economic Governance" ["hu_HU"]=> string(107) "A 2008-as válság hozadékai az EU számára: gazdaságpolitikai koordinációból gazdasági kormányzás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#710 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1233) ["email"]=> string(28) "vegh.marcell@eco.u-szeged.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1197) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Végh" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(15) "Marcell Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(21) "európai integráció" [1]=> string(32) "gazdaságpolitikai koordináció" [2]=> string(13) "euróválság" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(20) "economic integration" [1]=> string(28) "economic policy coordination" [2]=> string(15) "Eurozone crisis" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4728) ["id"]=> int(404) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1197) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#189 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1201) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:44:26" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(1085) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "27–44" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(796) "

Over the past few years, the world economy was characterised by a period of liquidity, which allowed the financing of public debt under more favourable conditions. Nevertheless, the level of actual debt remains to be reduced in order not to limit the fiscal scope. However, fiscal adjustment may have significant macroeconomic, social and political economic costs. The study explores the success of fiscal consolidation in a political economy context, revealing its most important relationships. The success criterion(s) chosen for the analyses can considerably influence the judgment of success and may also induce the postponement/launch of a future consolidation. In the second half of the study, the success of the adjustment is briefl y examined through the European Union case study.

" ["hu_HU"]=> string(990) "

Az elmúlt években a világgazdaságra a likviditásbőség időszaka volt jellemző, amely lehetővé tette az államadósságok kedvezőbb feltételek mellett történő finanszírozását. A tényleges adósságállomány szintje mindazonáltal csökkentésre szorul, annak érdekében, hogy a fiskális mozgásteret ne korlátozza. A fiskális kiigazítás azonban számottevő makrogazdasági, társadalmi és politikai gazdaságtani költségekkel járhat. A tanulmány a fiskális konszolidáció sikerességének megítélését politikai gazdaságtani kontextusba helyezve feltárja annak legfontosabb összefüggéseit. Az elemzések során megválasztott sikerkritériumok ugyanis számottevően befolyásolhatják a sikeresség megítélését, és ezáltal egy jövőbeni konszolidáció elhalasztását/megindítását is indukálhatják. A tanulmány második felében az Európai Unió esettanulmányán keresztül röviden vizsgáljuk a kiigazítás sikerességét.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(76) "Assessing the Success of Fiscal Adjustment – A Political Economic Approach" ["hu_HU"]=> string(99) "A fiskális kiigazítás sikerességének megítélése – politikai gazdaságtani megközelítés" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#734 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(5785) ["email"]=> string(19) "noreply@ludovika.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1201) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Marton" ["hu_HU"]=> string(6) "Marton" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Ádám" ["hu_HU"]=> string(6) "Ádám" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(22) "fiskális kiigazítás" [1]=> string(22) "politikai gazdaságtan" [2]=> string(14) "Európai Unió" [3]=> string(28) "konszolidáció sikeressége" [4]=> string(15) "sikerkritérium" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "fiscal adjustment" [1]=> string(34) "political economy success criteria" [2]=> string(14) "European Union" [3]=> string(32) "success of fi scal consolidation" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#727 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4733) ["id"]=> int(407) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1201) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(1211) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:45:02" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(1094) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "45–62" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(978) "

Although the expansionary monetary policy stance in the years following the crisis has greatly contributed to economic recovery, it is also important to take into consideration the unintended side effects. Although the level of inflation has remained subdued throughout, the huge amount of money spent on the economy has not disappeared without trace. It is important to pay attention on the consequences of the further deepening of existing inequalities, the risk of financial instability and the formation of bubbles caused by asset price increases in the markets of different instruments. The aim of the research is to take into account the risks associated with the above topic, in particular the risks of asset price bubbles and the possible responses and challenges which may affect the area of monetary policy. The study also details the theoretical context of fi nancial bubbles and the risks of quantitative easing to fi nancial instability and bubble formation.

" ["hu_HU"]=> string(1083) "

A krízist követő években megvalósított expanzív monetáris politikai irányvonal bár nagymértékben elősegítette a gazdasági kilábalást, fontos a nem szándékolt mellékhatások számbavétele is. Bár az infláció szintje mindvégig mérsékelt maradt, a gazdaságba juttatott óriási pénzmennyiség nem tűnt el nyomtalanul. Szót kell ejteni olyan következményekről, mint a már meglévő egyenlőtlenségek további mélyülése, a pénzügyi instabilitás veszélye, illetve az eszközár-növekedés okozta buborékok kialakulása a különböző eszközök piacain. A kutatás célja a témakörrel asszociálható kockázatok számbavétele, különös tekintettel az eszközár buborékok képződésének veszélyei, valamint a monetáris politika oldaláról megnyilvánuló lehetséges válaszreakciók, kihívások. A tanulmány továbbá részletesen körüljárja a pénzügyi buborékok elméleti összefüggéseit, illetve a mennyiségi lazítás pénzügyi instabilitásra, buborékképződésre kifejtett kockázatainak kérdéskörét.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["prefix"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(73) "Interaction of the Expansionary Monetary Policy and the Financial Bubbles" ["hu_HU"]=> string(74) "Az expanzív monetáris politika és a pénzügyi buborékok interakciója" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#755 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1241) ["email"]=> string(26) "czeczeli.vivien@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1211) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(8) "Czeczeli" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Vivien" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(19) "eszközár-buborék" [1]=> string(29) "expanzív monetáris politika" [2]=> string(21) "mennyiségi lazítás" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(18) "asset price bubble" [1]=> string(28) "expansionary monetary policy" [2]=> string(19) "quantitative easing" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#738 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4743) ["id"]=> int(412) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1211) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1212) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:45:45" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(5) ["submissionId"]=> int(1095) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "63–88" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1536) "

The rapid development of e-commerce leads to specific new phenomena in the distribution chain of goods and services, businesses are trying to adapt this new distribution channel to their products and existing distribution methods and make use of it or to restrict its use.

The intensity of the development of e-commerce in Europe is not uniform. Due to the diff erent characteristics of national markets and their structure, certain features of e-commerce are more problematic in some Member States than elsewhere. It can also be observed that where e-commerce is more widespread, national competition authorities are also more active.

The purpose of this study is to comprehensively review the current European competition regulatory framework and cases concerning the vertical aspects of online distribution of goods and to present the emerging European jurisprudence and competition policy in this context.

The main conclusion of the study is that currently many issues related to e-commerce, which are relevant from the competition law point of view, are still open. In many cases, it is unclear whether the restraints observed distort competition at all, and whether the benefi ts may compensate consumers for the disadvantages caused by restrictions. Th e future assessment of these issues and the responses given to them at European level are, to a large extent, influenced by the competition law enforcement of competition authorities of the Member States and the current review of vertical rules.

" ["hu_HU"]=> string(1637) "

Az e-kereskedelem gyors fejlődése sajátos új jelenségekhez vezet az áruk és szolgáltatások elosztási láncában, az új értékesítési csatornát a vállalkozások megpróbálják termékeikhez, meglévő disztribúciós modelljeikhez illeszteni, felhasználni vagy éppen használatát az általuk kívánt keretek közé szorítani.

Európában az e-kereskedelem fejlődésének intenzitása nem egyforma. Az egyes nemzeti piacok eltérő jellemzői, szerkezete miatt az e-kereskedelem bizonyos sajátosságai egyes tagállamokban problémásabbak, mint máshol. Megfigyelhető az is, hogy ahol az e-kereskedelem elterjedtebb, a tagállami versenyhatóságok is aktívabbak e területen.

A jelen tanulmány célja, hogy átfogóan áttekintse az áruk online kereskedelmének vertikális vonatkozásaira irányadó európai versenyjogi szabályozási keretet és ügyeket és ezen keresztül ismertesse a kialakulóban lévő európai joggyakorlatot, versenypolitikai irányvonalat.

A tanulmány fő következtetése, hogy jelenleg az e-kereskedelemmel kapcsolatban számos versenyjogi szempontból releváns kérdés még továbbra is nyitott. Sok esetben nem egyértelmű, hogy a vizsgált korlátozások torzítják-e egyáltalán a versenyt, illetve hogy a fogyasztói előnyök esetlegesen kompenzálják-e az ilyen korlátozások által okozott hátrányt. Ezen kérdéseknek a szétszálazását és az azokra európai szinten adott válaszokat nagyban befolyásolja a tagállami versenyhatóságok jogértelmezése, valamint a vertikális szabályok jelenleg esedékes felülvizsgálata.

" } ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(89) "New Game, New Rules: The Emerging European Antitrust Policy in Connection with E-commerce" ["hu_HU"]=> string(102) "Új játék, új szabályok: Az e-kereskedelemmel kapcsolatban alakuló európai versenyjogi gyakorlat" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#760 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1242) ["email"]=> string(16) "gal.gabor@gvh.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1212) ["seq"]=> int(5) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(4) "Gál" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Gábor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(9) { [0]=> string(14) "e-kereskedelem" [1]=> string(19) "online kereskedelem" [2]=> string(26) "vertikális korlátozások" [3]=> string(46) "Európai Digitális Egységes Piaci Stratégia" [4]=> string(34) "e-kereskedelmi ágazati vizsgálat" [5]=> string(17) "online platformok" [6]=> string(12) "MFN-klauzula" [7]=> string(16) "kettős árazás" [8]=> string(19) "online reklámozás" } ["en_US"]=> array(9) { [0]=> string(10) "e-commerce" [1]=> string(12) "online sales" [2]=> string(21) "vertical restrictions" [3]=> string(39) "European Digital Single Market Strategy" [4]=> string(25) "e-commerce sector inquiry" [5]=> string(16) "online platforms" [6]=> string(10) "MFN clause" [7]=> string(12) "dual pricing" [8]=> string(18) "online advertising" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#759 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4745) ["id"]=> int(413) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1212) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1219) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:46:18" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(6) ["submissionId"]=> int(1102) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(8) "89–103" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.5" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(76) "Twilight of Europe? Ways and Wrong Ways in the European History and Politics" ["hu_HU"]=> string(79) "Európa alkonya? Utak és tévutak az európai történelemben és politikában" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#764 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1250) ["email"]=> string(25) "gyurgyak.janos@upcmail.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1219) ["seq"]=> int(6) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Gyurgyák" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "János" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(15) "Európa alkonya" [1]=> string(17) "Utak és tévutak" [2]=> string(21) "európai történelem" [3]=> string(8) "politika" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(18) "Twilight of Europe" [1]=> string(16) "European History" [2]=> string(8) "Politics" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#763 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4758) ["id"]=> int(419) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1219) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#761 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1221) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:46:49" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(7) ["submissionId"]=> int(1104) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "105–108" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.6" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(66) "Directory to the Political Systems of Serbia, Croatia and Slovenia" ["hu_HU"]=> string(73) "Útmutató Szerbia, Horvátország és Szlovénia politikai rendszereihez" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(26) "Divergence or Convergence?" ["hu_HU"]=> string(30) "Divergencia vagy konvergencia?" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#773 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1253) ["email"]=> string(23) "andrasbraun90@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1221) ["seq"]=> int(7) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Braun" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "András" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(11) "Divergencia" [1]=> string(12) "konvergencia" [2]=> string(7) "Szerbia" [3]=> string(14) "Horvátország" [4]=> string(10) "Szlovénia" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(10) "Divergence" [1]=> string(11) "Convergence" [2]=> string(6) "Serbia" [3]=> string(7) "Croatia" [4]=> string(8) "Slovenia" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#767 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4764) ["id"]=> int(422) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1221) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#765 (6) { ["_data"]=> array(27) { ["id"]=> int(1224) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:47:38" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(8) ["submissionId"]=> int(1107) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "109–115" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.7" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(138) "Book Review of László Csaba’s Crisis, Economy, World. An Addendum to Three Decades of Economic History in Central Europe (1988–2018)" ["hu_HU"]=> string(151) "Csaba László: Válság, Gazdaság, Világ. Adalékok Közép-Európa három évtizedes gazdaságtörténetéhez (1988-2018) című könyv bemutatása" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(27) "Long Live Critical Thinking" ["hu_HU"]=> string(37) "A kritikai gondolkodás legyen örök" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#777 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1254) ["email"]=> string(31) "Kovacs.Oliver.Istvan@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1224) ["seq"]=> int(8) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Kovács" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Olivér" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(21) "kritikai gondolkodás" [1]=> string(8) "válság" [2]=> string(9) "gazdaság" [3]=> string(19) "gazdaságtörténet" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(17) "Critical Thinking" [1]=> string(6) "Crisis" [2]=> string(7) "Economy" [3]=> string(16) "Economic History" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#771 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4766) ["id"]=> int(423) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1224) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#770 (6) { ["_data"]=> array(26) { ["id"]=> int(1225) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2019-06-30" ["lastModified"]=> string(19) "2023-01-06 11:48:37" ["sectionId"]=> int(36) ["seq"]=> int(9) ["submissionId"]=> int(1108) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(0) "" ["copyrightYear"]=> int(2020) ["issueId"]=> int(16) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(9) "117–119" ["pub-id::doi"]=> string(20) "10.32559/et.2019.2.8" ["copyrightHolder"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(128) "“1st International PhD Conference of the International Multidisciplinary Doctoral School of Corvinus University of Budapest”" ["hu_HU"]=> string(132) "A Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskolájának Első Nemzetközi PhD-konferenciája" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(2) { [0]=> object(Author)#778 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1258) ["email"]=> string(26) "Kollarik.Ferenc@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1225) ["seq"]=> int(9) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(9) "Kollárik" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Ferenc" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } [1]=> object(Author)#774 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(1259) ["email"]=> string(33) "zsofia.nemes@stud.uni-corvinus.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(1225) ["seq"]=> int(9) ["userGroupId"]=> int(201) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(0) "" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(5) "Nemes" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Zsófia" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(8) "Corvinus" [1]=> string(23) "Nemzetközi Kapcsolatok" [2]=> string(14) "Doktori Iskola" [3]=> string(15) "PhD-konferencia" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(8) "Corvinus" [1]=> string(31) "International Multidisciplinary" [2]=> string(15) "Doctoral School" [3]=> string(14) "PhD Conference" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#779 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(4776) ["id"]=> int(426) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(1225) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF