Az expanzív monetáris politika és a pénzügyi buborékok interakciója

  • Czeczeli Vivien

Absztrakt

A krízist követő években megvalósított expanzív monetáris politikai irányvonal bár nagymértékben elősegítette a gazdasági kilábalást, fontos a nem szándékolt mellékhatások számbavétele is. Bár az infláció szintje mindvégig mérsékelt maradt, a gazdaságba juttatott óriási pénzmennyiség nem tűnt el nyomtalanul. Szót kell ejteni olyan következményekről, mint a már meglévő egyenlőtlenségek további mélyülése, a pénzügyi instabilitás veszélye, illetve az eszközár-növekedés okozta buborékok kialakulása a különböző eszközök piacain. A kutatás célja a témakörrel asszociálható kockázatok számbavétele, különös tekintettel az eszközár buborékok képződésének veszélyei, valamint a monetáris politika oldaláról megnyilvánuló lehetséges válaszreakciók, kihívások. A tanulmány továbbá részletesen körüljárja a pénzügyi buborékok elméleti összefüggéseit, illetve a mennyiségi lazítás pénzügyi instabilitásra, buborékképződésre kifejtett kockázatainak kérdéskörét.

Kulcsszavak:

eszközár-buborék expanzív monetáris politika mennyiségi lazítás

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.