A fiskális kiigazítás sikerességének megítélése – politikai gazdaságtani megközelítés

  • Marton Ádám

Absztrakt

Az elmúlt években a világgazdaságra a likviditásbőség időszaka volt jellemző, amely lehetővé tette az államadósságok kedvezőbb feltételek mellett történő finanszírozását. A tényleges adósságállomány szintje mindazonáltal csökkentésre szorul, annak érdekében, hogy a fiskális mozgásteret ne korlátozza. A fiskális kiigazítás azonban számottevő makrogazdasági, társadalmi és politikai gazdaságtani költségekkel járhat. A tanulmány a fiskális konszolidáció sikerességének megítélését politikai gazdaságtani kontextusba helyezve feltárja annak legfontosabb összefüggéseit. Az elemzések során megválasztott sikerkritériumok ugyanis számottevően befolyásolhatják a sikeresség megítélését, és ezáltal egy jövőbeni konszolidáció elhalasztását/megindítását is indukálhatják. A tanulmány második felében az Európai Unió esettanulmányán keresztül röviden vizsgáljuk a kiigazítás sikerességét.

Kulcsszavak:

fiskális kiigazítás politikai gazdaságtan Európai Unió konszolidáció sikeressége sikerkritérium

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.