Az idősödés problémaköre az Európai Unióban

  • Marton Ádám

Absztrakt

Napjaink egyik legnagyobb társadalmi és gazdasági kihívása az idősödés. Ez a problémakör nem csupán a fejlett gazdaságokra jellemző állapot, hanem számos fejlődő gazdaságban is gyorsuló ütemet mutat. A tanulmány az idősödő társadalom hatásait vizsgálja fiskális oldali és gazdasági növekedési megközelítésből. A szakirodalmi áttekintés alapján kialakított elméleti keretrendszer nyomán leszögezhető, hogy az idősödés négy csatornán keresztül hat a makrogazdaságra: az egészségügyi és nyugdíjkiadások emelkedése, az aktív munkavállalók számának csökkenése, a népességnövekedés lassulása, valamint a termelékenységnövekedés mérséklődése révén. Az empirikus vizsgálatok során az Európai Unió tagállamain elvégzett klaszterelemzés alapján ki kell emelni, hogy az „idősödő sérülékenyek” csoport államai a legjelentősebben érintettek a problémakört illetően. Mindazonáltal az idősödő társadalom már rövid távon számottevő következményekkel járhat az EU minden országában, amely a tovagyűrűző hatások révén viszonylag egyszerűen eszkalálódhat.

Kulcsszavak:

idősödő társadalom demográfiai trendek fiskális politika gazdasági növekedés Európai Unió

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.