Az Európai Unió munkaerőpiaci helyzetének elemzése a koronavírus-válság idején

doi: 10.32559/et.2021.2.6

Absztrakt

A 2019-benjelentkező, majd 2020-banglobális kihívássá alakuló koronavírus-válság jelentős hatással volt az egyes nemzetek munkaerőpiacának működésére is. Jelen tanulmány a Covid-19 okozta pandémia időszakában veszi górcső alá az Európai Unió (EU) munkaerőpiaci helyzetét. A saját vizsgálataink keretei között szekunder kutatást végeztünk az Eurostat adatbázisára támaszkodva. Összefoglalva megállapítható, hogy a koronavírus-válság negatív hatással volt az Európai Unió tagállamainak munkaerőpiacára, átlagosan mintegy 1,2 százalékpontot rontva a vizsgált időszakban az EU27 munkanélküliségi rátáján. Az összes vizsgált szektor esetében romlottak a foglalkoztatottsági mutatók. A tagállamok támogatása a munkahelyek megőrzésére a koronavírus első hulláma után volt a legintenzívebb.

Kulcsszavak:

covid-19 kormányzati intézkedések koronavírus válság munkaerőpiac Európai Unió

Hivatkozások

ACEA: Employment in the EU automotive industry (2020). Online: www.acea.be/statistics/article/employment

Aiello, Francesco – Graziella Bonanno – Francesco Foglia: On the choice of accommodation type at the time of Covid-19. Some evidence from the Italian tourism sector. Current Issues in Tourism, (2020), 1–5. Online: https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1846504

Ahrendt, Daphne – Jorge Cabrita – Eleonora Clerici – John Hurley – Tadas Leončikas – Massimiliano Mascherini – Sara Riso – Eszter Sándor: Living, working and COVID-19: First findings – April 2020. Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2020. Online: https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20059en.pdf

Alipour, Jean-Victor – Harald Fadinger – Jan Schymik: My Home Is my Castle – The Benefits of Working from Home during a Pandemic Crisis: Evidence from Germany. CEPR Discussion Paper 14871, 2020. Online: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104373

Angeloska, A. – E. Spaller – L. Vasa: Foreign direct investment, digital skills and employability – comparison between Eastern and Western Europe. In Marcel Kordoš: Proceedings of scientific papers from the international scientific conference „The Impact of Industry 4.0 on Job Creation 2020”. Trenčín, Publishing House Alexander Dubček University, 2020. 30–37.

Cheung, Catherine – Miki Takashima – Hyunjung (Helen) Choi – Huijun Yang – Vincent Tung: The impact of COVID-19 pandemic on the psychological needs of tourists: implications for the travel and tourism industry. Journal of Travel & Tourism Marketing, 38. (2021), 2. 155–166. Online: https://doi.org/10.1080/10548408.2021.1887055

Európai Bizottság: A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Turizmus és közlekedés 2020-ban és azon túl COM(2020) 550 végleges (2020a. május 13.). Online: https://

ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-commission-tourism-transport-2020-and-beyond_hu.pdf

Európai Bizottság: Autumn 2020 Economic Forecast (2020b). Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2020_overview_en.pdf

Európai Bizottság: Biztonságos utazás Európán belül (2021). Online: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/eu-helps-reboot-europes-tourism_hu

Európai Tanács – Az Európai Unió Tanácsa: Covid-19: a negatív gazdasági következményekre adott uniós válasz (2021). Online: https://www.consilium.europa.eu/hu/policies/coronavirus/covid-19-economy/

Francis, James R.: COVID-19: Implications for Supply Chain Management. Frontiers of Health Services Management, 37. (2020), 1. 33–38. Online: https://doi.org/10.1097/HAP.0000000000000092

Gyenge, Balázs – Zoltán Máté – Imre Vida – Yuriy Bilan – László Vasa: A New Strategic Marketing Management Model for the Specificities of E-Commerce in the Supply Chain. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16. (2021), 4. 1136–1149. Online: https://doi.org/10.3390/jtaer16040064

Hoeft, Fabian: The case of sales in the automotive industry during the COVID‐19 pandemic. Strategic Change, 30. (2021), 2. 117–125. Online: https://doi.org/10.1002/jsc.2395

Nayak, Pallah – Vijay Mishra – Manvendra Singh – Murtaza M. Tambuwala: Impacts and Consequences of COVID-19 Epidemic on Global Economy. Coronaviruses, 2. (2021), 1. 77–88. Online: https://doi.org/10.2174/2666796701999200905094151

Ogbeide, Godwin-Charles: Pandemic (COVID-19) Implications: Recommendations for the Events and Tourism Industry. Events and Tourism Review, 3. (2020), 2. 32–38. Online: https://doi.org/10.18060/24826

Papanikos, Gregory T.: The Impact of the Covid-19 Pandemic on Greek Tourism. Athens Journal of Tourism, 7. (2020), 2. 87–100. Online: https://doi.org/10.30958/ajt.7-2-2

Park, Seejeen – Yoon Jik Cho: Does telework status affect the behavior and perception of supervisors? Examining task behavior and perception in the telework context. The International Journal of Human Resource Management, (2020), 1–26. Online: https://doi.org/10.1080/09585192.2020.1777183

Rao, Smriti: Beyond the Coronavirus: Understanding Crises of Social Reproduction. Global Labour Journal, 12. (2021), 1. 39–53. Online: https://doi.org/10.15173/glj.v12i1.4307

Unni, J.: Impact of COVID-19 on Informal Economy: The Revival. The Indian Journal of Labour Economics, 63. (2020), 1. 113–118. Online: https://doi.org/10.1007/s41027-020-00265-y

Vida, Imre – Endre Spaller – László Vasa: Potential effects of finance 4.0 on the employment in East Africa. Economy and Sociology/Economie si Sociologie, (2020), 2. 29–42. Online: https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-03

Williams, Colin C. – Aysegul Kayaoglu: COVID-19 and undeclared work: impacts and policy responses in Europe. The Service Industries Journal, 40. (2020), 13–14. 914–931. Online: https://doi.org/10.1080/02642069.2020.1757073

Wolski, Marcin – Patricia Wruuck: COVID-19 and the EU labour market: Corporate health matters. Vox.eu, (2020. augusztus 5.). Online: https://voxeu.org/article/covid-19-and-eu-labour-market-corporate-health-matters

Zoidov, K. K., – A. A. Medkov: Impact of the COVID-19 coronavirus pandemic and its control measures on the functioning of trade routes. Market Economy Problems, (2020), 2. 48–60. Online: https://doi.org/10.33051/2500-2325-2020-2-48-60

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.