Az uniós külkapcsolatok elhúzódó dilemmái

  • Simon Zoltán
doi: 10.32559/et.2021.4.1

Absztrakt

Az Európai Unió külkapcsolati rendszerét évtizedek óta elhúzódó dilemmák terhelik. Ezek egyaránt érintik az Unió külkapcsolati identitását, magatartását és eszközeit, valamint képességét az egységes hangon való megszólalásra a világban. Eme dilemmák feloldása manapság sürgetőbbé válik, mivel ami korábban sajnálatos, de elnézhető hiányosságnak számított egy viszonylag jóindulatú nemzetközi környezetben, az mára veszélyes fogyatékossággá vált a fokozódó nagyhatalmi versengés többpólusú világában. Ennek kulcsa továbbra is a tagállamok együttes politikai akaratában rejlik, amelynek hiányában az integrációs közösség csupán korlátozott befolyású szereplő maradhat a globális arénában.

Kulcsszavak:

uniós külkapcsolatok politikai akarat külkapcsolati identitás hatalom külkapcsolati magatartás külkapcsolati eszközök

Hivatkozások

Aggestam, Lisbeth: Introduction: Ethical Power Europe? International Affairs, 84. (2008), 1. 1–11. Online: https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2008.00685.x

Andreatta, Filippo – Lorenzo Zambernardi: The European Union as a Power. In Christopher Hill – Michael Smith – Sophie Vanhoonacker (szerk.): International Relations and the European Union. 2. kiad. Oxford, Oxford University Press, 2011. 73–93. Online: https://doi.org/10.1093/hepl/9780198737322.003.0004

Balázs Péter: Az Európai Unió külpolitikája. Budapest, Wolters Kluwer, 2016. Online: https://doi.org/10.55413/9789632958194

Baldwin, David: Economic Statecraft. Princeton, Princeton University Press, 1985.

Bickerton, Christopher J.: European Union Foreign Policy. From Effectiveness to Functionality. Basingstoke – New York, Palgrave Macmillan, 2015.

Bradford, Anu: The Brussels Effect. How the European Union Rules the World. Oxford, Oxford University Press, 2020. Online: https://doi.org/10.1093/oso/9780190088583.001.0001

Duchêne, François: The European Community and the Uncertainties of Interdependence. In Max Kohnstamm – Wolfgang Hager (szerk.): A Nation Writ Large? Foreign-Policy Problems before the European Community. Basingstoke, Macmillan, 1973. 1–21. Online: https://doi.org/10.1007/978-1-349-01826-0_1

Franke, Ulrike – Tara Varma: Independence Play. Europe’s Pursuit of Strategic Autonomy. European Council on Foreign Relations, 2019. július. Online: https://ecfr.eu/special/independence_play_europes_pursuit_of_strategic_autonomy

Haass, Richard: The World. A Brief Introduction. New York, Penguin Press, 2020.

Juhász Krisztina: Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége. Szeged, Pólay Elemér Alapítvány, 2015.

Kagan, Robert: Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. New York, Knopf, 2003.

Keukeleire, Stephan – Thomas Delreux: The Foreign Policy of the European Union. 3. kiad. London – New York – Dublin, Bloomsbury Academic, 2022.

Lafortune, Guillaume – María Cortés Puch – Aline Mosnier – Grayson Fuller – Maria Diaz – Angelo Riccaboni – Adolf Kloke-Lesch – Theodoros Zachariadis – Eugenio Carli – Antoine Oger: Europe Sustainable Development Report 2021. Transforming the European Union to achieve the Sustainable Development Goals. Sustainable Development Solutions Network, 2021. december. Online: https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/Europe+Sustainable+Development+Report+2021.pdf

Leonard, Mark: Europe’s Transformative Power. Bulletin Article. Centre for European Reform, 2005. február 1. Online: https://www.cer.org.uk/publications/archive/bulletin-article/2005/europes-transformative-power

Linklater, Andrew: A European Civilising Process? In Christopher Hill – Michael Smith (szerk.): International Relations and the European Union. Oxford, Oxford University Press, 2005. 367–387.

Manners, Ian: Normative Power Europe. A Contradiction in Terms? Journal of European Common Market Studies, 40. (2002), 2. 235–258. Online: https://doi.org/10.1111/1468-5965.00353

Mayer, Hartmut: The Challenge of Coherence and Consistency in EU Foreign Policy. In Mario Teló – Frederik Ponjaert (szerk.): The EU’s Foreign Policy. What Kind of Power and Diplomatic Action? Farnham, Burlington, VT, 2013. 105–117.

Missiroli, Antonio: European Security Policy: The Challenge of Coherence. European Foreign Affairs Review, 6. (2001), 2. 177–196. Online: https://doi.org/10.54648/356609

Nye, Joseph S., Jr.: The Future of Power. New York, Public Affairs, 2011.

Smith, Karen: European Union Foreign Policy in a Changing World. 3. kiad. London, Polity, 2014.

Smith, Michael: The European Union as an International Actor. In Jeremy Richardson (szerk.): European Union: Power and Policymaking. London, Routledge, 2005. 289–310.

Szewczyk, Bart M. J.: Europe’s Grand Strategy. Navigating a New World Order. Cham, Palgrave Macmillan, 2021. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-030-60523-0

Vimont, Pierre: Foreword. In Federiga Bindi – Irina Angelescu (szerk.): The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe’s Role in the World. 2. kiad. Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2012. ix-x.

Weiler, Joseph – Wolfgang Wessels: EPC and the Challenge of Theory. In Alfred Pijpers – Elfriede Regelsberger – Wolfgang Wessels (szerk.): A Common Foreign Policy for Western Europe? European Political Cooperation in the 1980s. Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1988. 229–258.

Youngs, Richard: The Uncertain Legacy of Crisis. European Foreign Policy Faces the Future. Washington, D.C., Carnegie, 2014.

Youngs, Richard: The European Union and Global Politics. London, Red Globe Press, 2021.

Európai uniós források

A biztonság és a védelem területére vonatkozó stratégiai iránytű – Egy a polgárait, az értékeit és az érdekeit megvédő Európai Unióért, amely hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság megvalósításához. 2022. március. Online: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/hu/pdf

Anghel, Suzana – Beatrix Immenkamp – Elena Lazarou – Jerôme Leon Saulnier – Alex Benjamin Wilson: On the Path to ‘Strategic Autonomy’. The EU in an Evolving Geopolitical Environment. Brussels, European Union, 2020. Online: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652096/EPRS_STU(2020)6520 96_EN.pdf

Az Európai Parlament 2022. április 7-i állásfoglalása az Európai Tanács 2022. március 24–25-i ülésének következtetéseiről, többek között az Ukrajna elleni háború legújabb fejleményeiről és az Oroszországgal szembeni uniós szankciókról és azok végrehajtásáról. P9_TA(2022)0121. Online: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0121_HU.html

Az Európa jövőjéről szóló konferencia javaslattervezetei. 2022. április. Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_22_2763

Az Európai Unióról szóló szerződés Borrell, Josep: European Foreign Policy in Times of COVID-19. Luxembourg, Európai Unió

Kiadóhivatala, 2021. Online: https://doi.org/10.2871/111013

Conference on the Future of Europe. Report on the Final Outcome. 2002. május. Online: https://futureu.europa.eu/pages/reporting

Európai biztonsági stratégia. 2003. december. Online: https://doi.org/10.2860/15719

Fiott, Daniel (szerk.): European Sovereignty. Strategy and Interdependence. Chaillot Papers 169. Párizs, Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézete, 2021. Online: https://doi.org/10.2815/231962

Közös jövőkép, közös fellépés: erősebb Európa. Globális stratégia az Európai Unió kül- és biztonságpolitikájára vonatkozóan. 2016. június. Online: https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_hu_.pdf

Von der Leyen, Ursula: A Union That Strives for More. My Agenda for Europe. Political Guidelines for the Next European Commission 2019–2024. 2019. július. Online: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.