A V4-ek gazdasági és politikai kapcsolata Izraellel

– a szavazati magatartás az ENSZ Közgyűlésben a V4-ek és Izrael viszonyrendszerében

  • Seidner Márton
doi: 10.32559/et.2022.1-2.6

Absztrakt

Kutatásomban a visegrádi csoport (visegrádi együttműködés, visegrádi országok, visegrádi négyek, V4) szavazati irányultságát vizsgálom az elmúlt tíz év távlatában, az Izraellel kapcsolatos Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlés határozatai alapján. A Közgyűlés 2012 és 2022 között 870 db határozatról szavazott. E határozatok esetében vizsgáltam a szavazati magatartást. Egy átfogó bevezető keretén belül ismertetem a visegrádi együttműködés történetét, alapjait és fontosabb mérföldköveit. Ahhoz, hogy a visegrádi együttműködés kialakulását, vizsgálatának módszertanát és az egyéni kutatás eredményét értelmezni lehessen, szükségesnek tartom, hogy bemutassam Izrael és a V4-ek közötti gazdasági kapcsolatok alakulását, ismertessem röviden Izrael nemzeti és diaszpórát érintő külpolitikai érdekeit. Kutatásomban azt vizsgálom, hogy Izrael külpolitikai törekvései mennyiben sikeresek a visegrádi együttműködéssel való kapcsolatok kialakításában. Az izraeli–V4 gazdasági kapcsolatok felértékelődése mennyiben járult hozzá a V4-ek Izraelt támogató hozzáállásának kialakításához. A kutatás vizsgálatának eredményeként bemutatom a visegrádi együttműködés szavazati mechanizmusát az ENSZ Közgyűlésben, megvizsgálva, hogy melyik ország szavaz az Európai Unió (EU) vagy az izraeli álláspont mellett, vagy ellen.

Kulcsszavak:

Visegrádi Együttműködés integráció ENSZ Közgyűlés Izrael Európai Unió differenciált szavazati mechanizmus

Hivatkozások

Ahren, Raphael (2019): In First for EU State, Hungary Opens Diplomatic Trade Office in Jerusalem. The Times of Israel, 2019. március 19. Online: https://www.timesofisrael.com/in-first-for-eu-state-hungary-open-diplomatic-trade-office-in-jerusalem/

Aridan, Natan (2020): Israel Under Netanyahu: Domestic Politics and Foreign Policy. Israel Journal of Foreign Affairs, 14(3), 495–498. Online: https://doi.org/10.1080/23739770.2020.1838824

Balogh István (2013): Magyarország és a visegrádi országok biztonságpercepciói: hasonlóságok és különbségek. Online: https://bit.ly/3L6EjLf

Boros Ferenc (2003): A visegrádi együttműködés és perspektívája. Külügyi Szemle, 2(3), 73–99.

Buzan, Barry – Wæver, Ole (2003): Regions and Powers The Structure of International Security. Cambridge: Cambridge University Press. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511491252

Buzan, Barry – Wæver, Ole – Wilde, Jaap de (1998): Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner Publishers. Online: https://doi.org/10.1515/9781685853808

Council of the European Union: A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy. 2016. november 14. Online: https://www.eeas.europa.eu/eeas/global-strategy-european-unions-foreign-and-security-policy_en

Csiki Tamás – Tálas Péter – Varga Gergely (2014): Kelet-közép-európai perspektívák 2030-ig. Nemzet és Biztonság, 7(2), 36–44.

Döring, Franziska (2019): Visegrad Group and its Presence in the Mashriq Region. Politics in Central Europe, 15(3), 479–495. Online: https://doi.org/10.2478/pce-2019-0026

Economides, Spyros – Sperling, James szerk. (2017): EU Security Strategies: Extending the EU System of Security Governance. London: Routledge Taylor and Francis. Online: https://doi.org/10.4324/9781315455297

Filc, Dani – Pardo, Sharon (2021): Israel’s Right-wing Populists: The European Connection. Survival, International Institute for Strategic Studies. 99–122. Online: https://doi.org/10.1080/00396338.2021.1930409

Goren, Nimrod (2020): Israel’s Regional Foreign Policies: What is at Stake for the New Government? In IEMed Mediterranian Yearbook 2020. 232–235. Online: https://www.iemed.org/publication/israels-regional-foreign-policies-what-is-at-stake-for-the-new-government/

Inbar, Efraim (1990): Jews, Jewishness and Israel’s Foreign Policy. Jewish Political Studies Review, 2(3–4), 165–183.

Kantor Center For The Study of Contemporary European Jewry – EJC (2014): Antisemitism Worldwide 2014. Tel Aviv: Tel Aviv University. Online: https://bit.ly/40DOXPx

Kantor Center For The Study of Contemporary European Jewry – EJC (2020): Antisemitism Worldwide 2020. Tel Aviv: Tel Aviv University.

Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry. Anti-Semitism Worldwide 2020, 99–104. Online: https://cst.tau.ac.il/annual-reports-on-worldwide-antisemitism/

Molnár, Bálint (2019): Israel and the Visegrád (V4) Group: Challenges and Opportunities. Israel Journal of Foreign Affairs, 13(1), 3–21. Online: https://doi.org/10.1080/23739770.2019.1627753

Mualem, Yitzhak (2022): Israel’s Relations with Central and Eastern Europe and the Jewish-Israeli Dilemma, 2009–2021. Israel Affairs, 28(3), 428–451. Online: https://doi.org/10.1080/13537121.2022.2066857

Schoenberg, Harris O. (2002): Demonization in Durban: The World Conference Against Racism. The American Jewish Year Book, 102, 85–111.

Shain, Yossi – Barth, Aharon (2003): Diasporas and International Relations Theory. International Organizations, 57(3), 449–479. Online: https://doi.org/10.1017/S0020818303573015

Sperling, James – Webber, Mark (2019): The European Union: Security Governance and Collective Securitisation. West European Politics, 42(2), 228–260. Online: https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510193

Takáts Gergely (2006): A Visegrádi négyek és az európai integráció. In Glied Viktor – Tarrósy István (szerk.): Globális biztonsági kihívások, NATO szerepvállalások és Közép-Európa. Budapest: Publikon, 139–157.

Telò, Mario szerk. (2007): European Union and New Regionalism: Regional Actors and Global Governance in a Post-hegemonic Era. Second Edition, Farnham: Ashgate Publishing.

Törő, Csaba – Butler, Eamonn – Grúber, Károly (2014): Visegrád: The Evolving Pattern of Coordination and Partnership After EU Enlargement. Europe-Asia Studies, 66(3), 364–393. Online: https://doi.org/10.1080/09668136.2013.855392

Jogi forrás

- 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.