Teljes szám

Hadművészet

object(Publication)#184 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6085) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:17" ["primaryContactId"]=> int(7460) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5961) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3836) "Balla Tibor: A dualizmus korának hadtörténete (1867– 1914). In Hermann Róbert (szerk.): Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában 1718–1919. Budapest, Zrínyi, 2016. 210–254. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország az első világháborúban. Budapest, Scolar, 2019. Bartha Szabó József: A Honvédség az egész nemzet ügye. Gondola, 2011. június 21. Online: https://gondola.hu/cikkek/76822-A_honvedseg_az_egesz_nemzet_ugye.html Bona Gábor: Hadszervezés a Batthyány-kormány időszakában. In Bona Gábor: Századosok az 1848/49. évi szabadságharcban I. Budapest, Heraldika, 2008. Online: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Bona-bona-tabornokok-torzstisztek-1/szazadosok-az-184849-evi-szabadsagharcban-96F2/i-a-szabadsagharc-fegyveres-ereje-970B/1-hadszervezes-a-batthyany-kormany-idoszakaban-970C/e-a-katonaallitasi-torveny-9757/ Boda József: A „demokratikus hadsereg” különleges rendeltetésű erői 1945–1948. In Parádi József (szerk.): Ünnepi parergák Mezey Barna 65. születésnapja tiszteletére. Budapest, Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság, 2018. 19–36. Online: https://doi.org/10.31626/HU-EISSN2530094X.VTOM.19-36.p Demeter Ferenc – Ujházy László – Vastagh László: Magyar Tartalékosok Szövetsége: Tizenöt éve híd a társadalom és a honvédség között. Budapest, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Kft., 2016. Harmat Árpád Péter: Aranybulla. Történelem cikkek, 2015. április 23. Online: http://tortenelemcikkek.hu/node/470 Kaló József szóbeli közlése. Kaló József: Az étlapon felkínált hadsereg. A magyar 2. hadsereg frontra küldését eredményező tárgyalások. In Barta Róbert – Csiszár Imre (szerk.): Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2020. 217–238. Kaló József: Szombathelyi Ferenc vezérezredes hadászati elgondolása a német hadvezetés számára az 1943-as évre vonatkozóan és elemzése a magyar 2. hadsereg működéséről. Hadmérnök, 12. (2017), 4. 216–230. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2017.4.21 Kárpáti Ferenc: Puskalövés nélkül…. Budapest, DUNA International, 2011. Kovács Tamás: Milliárdos fegyverkezési program? Archívnet, 11. (2011), 5. Online: htpps://www.archivnet.hu/gazdasag/milliardos_fegyverkezesi_program.html Kovács Vilmos: Trianon béklyójában. Rubicon Online, (2019), 1. Online: https://rubicon.hu/cikkek/trianon-beklyojaban Magyarország Kormánya: Mi együvé tartoztunk és tartozunk a jövőben is. 2021. június 12. Online: https://kormany.hu/hirek/mi-egyuve-tartoztunk-es-tartozunk-a-jovoben-is Nagy-Vargáné Juhász Ágnes: Az önkéntes haderő tartalék biztosításának szervezési-vezetési kérdései. Doktori (PhD-) értekezés. Budapest, ZMNE HDI, 2010. Online: http://m.ludita.uni-nke.hu/repozitorium/bitstream/handle/11410/9561/Teljes%20sz%c3%b6veg%21?sequence=1&isAllowed=y Perczel Olivér: Hogyan zajlottak a létszámcsökkentések 1946-ban? Archívnet, 11. (2011), 3. Online: https://www.archivnet.hu/politika/hogyan_zajlottak_a_letszamcsokkentesek_1946ban.html Tarján M. Tamás: Darányi Kálmán meghirdeti a győri programot. Rubicon Online, (é. n.). Online: https://rubicon.hu/kalendarium/1938-marcius-5-daranyi-kalman-meghirdeti-a-gyori-programot Ujházy László: A tartalékosok és a tartalékos szövetségek szerepe napjainkban. Honvédségi Szemle, 142. (2014), 1. 41–45. Jogi források 1868. évi XL. törvénycikk a véderőről 1912. évi XXX. törvénycikk a véderőről 1912. évi XXXI. törvénycikk a honvédségről 1939. évi II. törvény a honvédelemről" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(4) "5-19" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.1" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(745) "

In the 136 years between 1868 and 2004, the military  personnel of the Hungarian military was provided primarily  by compulsory enrollment for service in the country’s armed forces. Although the institution of mandatory  military service was not introduced before this period, a  wide range of obligations to perform military service  appeared from time to time. The form of duty varied in  each era, none of which was yet to be defined as  conscription. However, parts of the latter one showed up in  some of the military liability’s elements.The essay  summarises how the actual conscription, based form of  military service that was finally introduced in 1868, has  been developed in the 1,100-year history of Hungary. 

" ["hu_HU"]=> string(686) "

Az 1868 és 2004 közötti 136 évben a magyar haderő  végrehajtói állományát elsősorban a hadkötelezettség intézménye biztosította, azonban az azt megelőző  időszakokban többször, különböző formában megjelent a katonai szolgálat teljesítésére való kötelezettségek széles  tárháza. A koronként változó formában megjelenő  kötelezettségeket teljes egészében még nem nevezhetjük  hadkötelezettségnek, elemeiben azonban már megjelentek  annak részei. Az írásmű összefoglalja, hogy Magyarország  1100 éves történelmében hogyan alakult ki az 1868-ban bevezetett hadkötelezettségen alapuló hadkiegészítési  forma. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(38) "The History of Conscription in Hungary" ["hu_HU"]=> string(62) "A hadkötelezettség történeti áttekintése Magyarországon" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Bodó Szabolcs" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#736 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7460) ["email"]=> string(22) "szabolcs0928@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6085) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-3172-8139" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Bodó" ["hu_HU"]=> string(5) "Bodó" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Szabolcs" ["hu_HU"]=> string(8) "Szabolcs" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(18) "hadkötelezettség" [1]=> string(7) "haderő" [2]=> string(18) "katonai szolgálat" [3]=> string(18) "Magyar Honvédség" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(12) "conscription" [1]=> string(12) "armed forces" [2]=> string(16) "military service" [3]=> string(24) "Hungarian Defence Forces" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#753 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23930) ["id"]=> int(4977) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6085) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#759 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6036) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:17" ["primaryContactId"]=> int(7396) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5912) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(3915) "Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadása: Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. 2019. június 2. Online: https://www.youtube.com/watch?v=bw569lsLJwE Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23. Csiki Tamás – Tálas Péter – Varga Gergely: A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje és értékelése. Magyar Atlanti Tanács, (é. n.). Online: https://www.mat.hu/hun/downloads/docs/newport_nato.pdf Az Észak-Atlanti Szerződés, Washington DC, 1949. április 4. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=hu Fókuszban a korszerűbb M3 típusú rakéták. Háború Művészete, 2015. január 29. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-robban-es-mergez/6069-fokuszban-a-korszerubb-m3-tipusu-raketak Földközeli célok ellen. Háború Művészete, 2017. március 7. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-lo/foldkozeli-celok-ellen Huszák Dániel: Itt a bejelentés: megvan, milyen légvédelmi rakétarendszert vásárol Magyarország. Portfolio, 2020. november 19. Online: https://www.portfolio.hu/global/20201119/itt-a-bejelentes-megvan-milyen-legvedelmi-raketarendszert-vasarol-magyarorszag-458144 Micskei Tibor – Dudás Levente – Seller Rudolf: CRCS alapú radar teszter fejlesztése. In Repüléstudományi Konferencia 2010. 60 éves a szolnoki repülőtisztképzés. Szolnok, 2010. 1–20. Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2010_cikkek/Micskei_T-Dudas_L-Seller_R.pdf Miniszterelnökség: A nagyhatalmak legyenek érdekeltek hazánk sikerében. 2019. február 14. Online: https://miniszterelnok.hu/a-nagyhatalmak-legyenek-erdekeltek-hazank-sikereben/ Sanger, David E. – Maggie Haberman: Donald Trump Sets Conditions for Defending NATO Allies Against Attack. The New York Times, 2016. július 20. Online: https://www.nytimes.com/2016/07/21/us/politics/donald-trump-issues.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=a-lede-package-region®ion=top-news&WT.nav=top-news Shalal, Andrea: Germany, Netherlands to test joint missile defense operations for possible eastern deployment. Reuters, 2016. augusztus 8. Online: https://www.reuters.com/article/us-germany-netherlands-security-idUSKCN10J1AP Sályi Gergő: Haderőfejlesztés: Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ Győrben. Honvédelem.hu, 2021. augusztus 13. Online: https://honvedelem.hu/hirek/haderofejlesztes-legvedelmi-raketa-muveleti-kozpont-gyorben.html Szintet lép a cseh légvédelem. Háború Művészete, 2020. január 30. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-lo/szintet-lep-a-cseh-legvedelem Szűcs László: 2025-benvárható az „őrségváltás” Győrben. Honvédelem.hu, 2021. június 4. Online: https://honvedelem.hu/hirek/2025-ben-varhato-az-orsegvaltas-gyorben.html Új radarokat vesz a honvédség. Biztonságpiac, 2020. december 12. Online: https://biztonsagpiac.hu/uj-radarokat-vesz-a-honvedseg/ Varga László: A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok. Nemzet és Biztonság, 2. (2009), 3. 44–56. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/varga_laszlo-a_biztonsag_es_a_legvedelmi_raketacsapatok.pdf Varga László: A K–1P légvédelmi rakéta tűzirányító rendszer. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, (2008), 1. 44–45. Varga László: A Mistral-saga folytatódik. Hadmérnök, 4. (2009), 1. 120–128. Online: https://hadmernok.hu/2009_1_varga.pdf Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos: NASAMS légvédelmi rakétarendszereket vásárol a Magyar Honvédség. Honvédelem.hu, 2020. november 19. Online: https://honvedelem.hu/hirek/nasams-legvedelmi-raketarendszereket-vasarol-a-magyar-honvedseg.html" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "21-37" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.2" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(909) "

Thirty years have passed since the dissolution of the Warsaw Pact, which Hungary was also a member of, while more than twenty years passed since we joined another  military alliance the NATO. Up to the present day, no substantial modernisation has taken place in the Hungarian Defence Forces. A significant part of the ground-based air defence equipment used today was already in service before the change of regime. During the past few decades, the means of threat coming from the air have seriously  developed globally, so the improvement of Hungary’s air defence cannot be postponed any longer. Recognising the era and the international security trends, the Hungarian Government has committed to launch the largest program since the change of regime. The Zrínyi Defence and Armed Forces Development Program provides the framework  within which the anti-aircraft missile branch will be renewed.

" ["hu_HU"]=> string(1035) "

30 év telt el azóta, hogy a Varsói Szerződés, amelynek hazánk is tagja volt, felbomlott, és több mint 20 év telt el  azóta, hogy egy másik katonai szövetséghez, a NATO-hoz csatlakoztunk. Ez idáig azonban jelentős modernizáció nem  valósult meg a Magyar Honvédségben. A honvédség földi telepítésű légvédelmi eszközeinek a jelentős része még a rendszerváltás előtti időkben állt hadrendbe. Az elmúlt  évtizedekben a levegőből érkező fenyegetés eszközei  jelentős fejlődésen mentek keresztül a világban, így a  Magyarország légvédelmét érintő fejlesztések sem  halaszthatók tovább. Felismerve a kort és a nemzetközi biztonsági tendenciákat, Magyarország kormánya  elkötelezte magát, hogy hazánk, illetve állampolgárainak  biztonságát garantálva elindítsa a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb programját, a Zrínyi Honvédelmi és  Haderőfejlesztési Programot, amelynek keretében a  légvédelmi rakéta fegyvernem is megújul. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(110) "Air Defence Missile Development Directions Related to the Zrínyi Defence and Armed Forces Development Program" ["hu_HU"]=> string(124) "A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz kapcsolódó légvédelmi rakéta fegyvernemi fejlesztési irányok" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Kolozsi Tamás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#733 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7396) ["email"]=> string(20) "kolozsitomi@gmail.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6036) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-7048-6742" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Kolozsi" ["hu_HU"]=> string(7) "Kolozsi" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Tamás" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(18) "Magyar Honvédség" [1]=> string(30) "légvédelmirakéta-képesség" [2]=> string(43) "Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(24) "Hungarian Defence Forces" [1]=> string(22) "air defence capability" [2]=> string(44) "Defence and Armed Forces Development Program" [3]=> string(24) "Ground Based Air Defence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#766 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23939) ["id"]=> int(4978) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6036) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#760 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6100) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:16" ["primaryContactId"]=> int(7478) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5976) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(6293) "I. Anleitung für die Verwendung der Sturmtruppen, K. u. k. Armeeoberkommando, Op. Nr. 53.000. Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg. III. Teil. Der Nahkampf. August 1917. Online: http://docplayer.org/77443687-I-anleitung-fuer-die-verwendung-der-sturmtruppen.html Aiesi, Matthew J.: The Jus in Bello of White Phosphorus: Getting the Law Correct. Lawfare, 2019. november 26. Online: http://www.lawfareblog.com/jus-bello-white-phosphorus-getting-law-correct Barta Tamás: Fegyver- és lőszerismeret. Egyetemi jegyzet. Hódmezővásárhely, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet, 2019. Online: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2156/1/EFOP343_AP2MGK_Fegyver%20%C3%A9%20l%C5%91szerismeret%20jegyzet%20Barta%20Tam%C3%A1s%202019.pdf Besenyő János: Inferno Terror: Forest Fires as the New Form of Terrorism. Terrorism and Political Violence, 31. (2019), 6. 1229–1241. Online: https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1341876 Brophy, Leo P. – Wyndham D. Miles – Rexmond C. Cochrane: United States Army In World War II. The Technical Services. The Chemical Warfare Service: From Laboratory to Field. Washington, D.C., Center of Military History United States Army, 1988. Online: https://history.army.mil/html/books/010/10-2/CMH_Pub_10-2.pdf Codex Skylitzes Matritensis. Bibliteca Nacional de Madrid, Vitr. 26-2, Bild-Nr. 77, f 34 v. b. Gabriel, Richard A.: Subotai the Valiant: Genghis Khan’s Greatest General. Westport, Praeger, 2004. Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest, Zrínyi, 1963. Koch, Fred: Watten-Arsenal Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkräfte. Flammenwerfer des deutschen Heeres bis 1945. Band 54. Wölfersheim–Berstadt, Podzun-Pallas, 1995. Online: http://amicale.3emedragons.free.fr/Docs%20materiels%20WW2/Waffen%20Arsenal%20154%20-%20Flammenwerfer%20des%20deutschen%20Heeres%20bis%201945+.pdf Kodolányi János: Új ég, új föld. Budapest, Magvető, 1987. Laczik Balázs: Szemelvények az I. világháború műszaki-technikai újításaiból. Műszaki Katonai Közlöny, 24. (2014), 2. 151–165. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2014.2.8 Lewandowski, Michał – Eugeniusz Milchert: Modern Technology of Dry Distillation of Wood. Chemik, 65. (2011), 12. 1301–1306. Online: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0015-0004/c/Lewandowski_GB.pdf Mayor, Adrienne: Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpion Bombs. Biological and Chemical Warfare in the Ancient World. New York, Abrams, 2003. Ótestamentum, Bírák könyve 15. fejezet. Ford. Károli Gáspár. Online: http://karoli-biblia.mozello.com/biblia/birak-konyve/ Ray, Arthur B.: Incendiaries in Modern Warfare. The Journal of Industrial and Engineering Chemistry, (1921), July, 645. Online: https://history.army.mil/html/books/010/10-2/CMH_Pub_10-2.pdf Reddemann, Bernhard: Geschichte der Deutschen Flammenwerfer-Truppe. Berlin, 1933. Online: https://ww.hi.uni-stuttgart.de/wgt/ww-one/Start/Weissbluten/Technology_and_Science/ww1_ger_08_03_04.html Renzi, Francesca: Pyrolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry Analysis of Di- and Triterpenoids. University of Jyväskylä, 2017. Online: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/52886/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201701271296.pdf Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája. Ford. Ferincz István. Budapest, Balassi, 2015. Online: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/6261/1/MOK_30_nyomda_beliv.pdf Schamberger, Rolf – Gerd Schrammen: Branddirektor und Major der Landwehr Dr. jur. Bernhard Reddemann – Aufstieg und Fall eines Allrounders. In Jeder Schuß – ein Russ! Jeder Stoß – ein Franzos! Nun woll’n wir sie mal dreschen! Hatespeech und Rassismus unter europäischen Nachbarn. Fulda, Deutsches Feuerwehr Museum, 2021. 1–29. Online: https://www.dfm-fulda.de/50-events/PDF/DFM_fuer_Stiftung_gegen_Rassismus_kl.pdf Scriber, Brad: Why Do 16th-Century Manuscripts Show Cats With Flaming Backpacks? National Geographic, 2014. március 11. Online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/140310-rocket-cats-animals-manuscript-artillery-history Stockholm International Peace Research Institute: Incendiary Weapons. A SIPRI Monograph. Cambridge, Mass, MIT Press, 1975. Online: https://ia800209.us.archive.org/22/items/Incendiary_Weapons_Lumsden_Malvern/Incendiary_Weapons_Lumsden_Malvern.pdf Szokolai Géza – Németh László: Terrorizmus. Credit Kft., 1993. Thucydides: History of the Peloponnesian War. Ford. Rex Warner. London, Penguin Books, 1972. Online: https://www.aub.edu.lb/fas/CVSP/Documents/Fall%202017-2018/Fall%202017-018/Thucydides_%20M.%20I.%20Finley%20%28ed.%29-History%20of%20the%20Peloponnesian%20War-Penguin%20%281974%29.pdf United States Patent Office: 2,737,114 Incendiary Device. Emanuel B. Hershberg, Stoughton, Mass., assignor to the United States of America as represented by the Secretary of War, Application November 6, 1944, Serial No. 562,112 2 Claims. (CI. 102-6). Online: https://patentimages.storage.googleapis.com/9f/6a/b2/45d8eaf9ec14b7/US2737114.pdf Victor, Thomas: Flamethrower Troops of World War I: The Central And Allied Powers. Atglen, PA, Schiffer, 2010. Ардашев, А. Н.: Огнеметно-Зажигательное Оружие. Иллюстрированный справочник. Москва, Астрель, 2001. Online: https://www.vixri.com/d2/Ardashev%20A.N.%20Ognemetno-zazhigatelnoe%20oruzhie-illjustrirovannyj%20spravochnik.%20M.,%202001.%20288%20s.pdf Ардашев, Алексей – Семен Федосеев: Огнеметные танки и ручные огнеметы в бою. Эксмо, 2014. Online: https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-z/6013495823.pdf Адриановой-Перетц, В. П. (szerk.): Повесть временных лет. СПб., Наука, 1999. Online: https://www.gup.ru/pic/site/files/fulltext/Pov_vrem_let_per.pdf Пожаръ Москвы-1812, Мемуары Графа ge-Сеюра, 1912. 11 Wikisource, (é. n.). Online: https://www.bit.ly/3x5ATTt Химическая Энциклопедия (т. 4) в пяти томах, Издательства «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1995. " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "39-55" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.3" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(718) "

Like forces fighting the armed conflicts of previous ages, one or the other party facing today’s hybrid wars from time to time takes advantage of the tactical benefits offered by incendiary weapons. The revival of this philosophy is also  reflected in the images of news coming to us from time to  time from the tension zones of the world. Based on his  extensive knowledge of chemical protection and fire  protection, as well as his practical experience, the author of  this article presents the importance of firearms primarily  from its historical perspectives and through the beginnings  of the war practice of past ages, analysing how the use of  firearms to support armed struggle has changed. 

" ["hu_HU"]=> string(832) "

Akárcsak a megelőző korok fegyveres konfliktusait megvívó haderő, úgy a napjaink hibrid háborúiban szemben álló egyik vagy másik fél is időről időre kihasználják a  gyújtófegyverek kínálta taktikai előnyöket. Ennek a  filozófiának újraéledését tükrözik vissza a világ feszültségzónáiból időről időre hozzánk érkező híradások  képei is. A jelen írás szerzője széles körű vegyivédelmi,  valamint tűzvédelmi ismereteire, illetve gyakorlati  tapasztalataira támaszkodva mutatja be a gyújtófegyverek  jelentőségét elsősorban annak történeti távlataiból indulva  és a múlt korok háborús gyakorlatának kezdetein keresztül, elemezve, miként módosultak a fegyveres küzdelem megvívását támogatni hivatott gyújtófegyverek alkalmazásának elvei. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(53) "The Rebirth of the Fire-dominated Battles of the Past" ["hu_HU"]=> string(48) "A múlt tűz uralta csatáinak újjászületése" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(11) "Nagy Rudolf" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#773 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7478) ["email"]=> string(24) "nagy.rudolf@uni-obuda.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6100) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5108-9728" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Nagy" ["hu_HU"]=> string(4) "Nagy" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Rudolf" ["hu_HU"]=> string(6) "Rudolf" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(15) "gyújtófegyver" [1]=> string(8) "csapatok" [2]=> string(9) "támadás" [3]=> string(4) "tűz" [4]=> string(5) "láng" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(17) "incendiary weapon" [1]=> string(6) "troops" [2]=> string(6) "attack" [3]=> string(4) "fire" [4]=> string(5) "flame" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#774 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23941) ["id"]=> int(4979) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6100) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#779 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6124) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:16" ["primaryContactId"]=> int(7511) ["sectionId"]=> int(42) ["seq"]=> int(4) ["submissionId"]=> int(6000) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(1254) "Civil-Military Cooperation Centre of Exellenence: Resilience through Civil Preparedness. (É. n.) Online: https://www.cimic-coe.org/resources/fact-sheets/resilience-through-civil-preparedness.pdf Kádár Pál: A pandémia kezelése mint a nemzeti ellenálló képesség „tesztje”. Honvédségi Szemle, 149. (2021), 2. 3–13. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.1 NATO: Aviation Committee. Terms of Reference. AC/92(EAPC)N(2015)0014. 2015. december 14. Online: https://diweb.hq.nato.int NATO: Civil Preparedness. 2021. március 23. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm NATO: Guidelines for ATM Coordination in Crisis Situation. AC/92(EAPC)D(2013)0006. 2013. október 23. Online: https://diweb.hq.nato.int NATO: Read Ahead Paper. Food-for-Thought on AVC contribution to NATO’s Climate Change and Security Agenda. AC/92-N(2021)0009)2021. 2021. május 5. Online: https://diweb.hq.nato.int NATO: Resilience the First Line of Defence. 2019. február 27. Online: https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html Jogi forrás 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2020-1163-30-22 " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "57-65" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.4" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(1087) "

Civil and military aviation and their technological systems  have key importance in peacetime and beyond, some of  them are the part of the national critical infrastructure. Maintaining and developing resilience in domestic and federal environments are essential, and it is important to  ensure that the relevant civilian actors are involved in the  process just like the public sector. According to the NATO  approach, the operation of civilian transport and  communication systems in all circumstances is an essential segment of resilience, moreover, the examination of certain  aspects of their operation in non-peaceful periods  is also essential for the effective development of these  sectors from the defence perspective. The Alliance has  taken a number of steps to explore aviation issues in this  area, but the involvement and contribution of Member  States is still important and unavoidable. This paper  examines the relationship between resilience and aviation  from NATO perspective, and attempts to assign possible  civilian capability pairs to it. 

" ["hu_HU"]=> string(1447) "

A polgári és katonai légi közlekedésnek, valamint az azt kiszolgáló technológiai rendszereknek békeidőben és  békétől eltérő időszakban is kulcsfontosságú jelentőségük  van, egyes elemei a kritikus infrastruktúra részét képezik.  Az ellenálló képesség fenntartása és fejlesztése hazai és  szövetségi környezetben egyaránt nélkülözhetetlen, abba a  releváns polgári szereplőknek közel akkora szerepvállalást  szükséges biztosítani, mint az állami szektor képviselőinek.  A NATO (Szövetség) értelmezésében a polgári közlekedési  és kommunikációs rendszerek – bármilyen körülmények  közötti – működtetése az ellenálló képesség lényeges  szegmense, a békétől eltérő időszakban történő  üzemeltetésük egyes aspektusainak vizsgálata pedig  elengedhetetlen ahhoz, hogy a nevezett ágazatok védelmi  szempontból való fejlesztése hatékony legyen. A Szövetség  a tárgykört érintően számos lépést tett a légi közlekedéssel  összefüggő aspektusok feltárása érdekében, azonban a  tagállamok szerepvállalása és hozzájárulása ebben az  esetben is lényeges és megkerülhetetlen. Jelen írás  megvizsgálja az ellenálló képesség és a légi közlekedés kapcsolatát a Szövetség szempontjából, továbbá kísérletet  tesz arra, hogy ehhez hozzárendelje a lehetséges polgári  képességpárokat. 

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(34) "Aviation Connections to Resilience" ["hu_HU"]=> string(61) "Az ellenálló képesség és a légi közlekedés kapcsolata" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Paulov Attila" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#780 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7511) ["email"]=> string(23) "paulov.attila@hm.gov.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6124) ["seq"]=> int(4) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-8831-4527" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Paulov" ["hu_HU"]=> string(6) "Paulov" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(6) "Attila" ["hu_HU"]=> string(6) "Attila" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(12) "ellenállás" [1]=> string(10) "képesség" [2]=> string(18) "légi közlekedés" [3]=> string(24) "légiforgalom-szervezés" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(10) "resilience" [1]=> string(10) "capability" [2]=> string(8) "aviation" [3]=> string(22) "air traffic management" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#781 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(23942) ["id"]=> int(4980) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6124) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Biztonságpolitika

object(Publication)#113 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6126) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:16" ["primaryContactId"]=> int(7513) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(6002) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(9134) "2022 Serbia: Referendum – Chance for a turning point in judiciary. The International Institute for Middle East and Balkan Studies (IFIMES). Online: https://www.ifimes.org/en/researches/2022-serbia-referendum-chance-for-a-turning-point-in-judiciary/4983 Ajnadžić, Nerma: Evropska unija o američkim sankcijama Dodiku: Raspolažemo širokim alatima, a svi instrumenti ostaju dostupni. Dnevni Avaz, 2022. január 6. Online: https://avaz.ba/vijesti/bih/708402/evropska-unija-o-americkim-sankcijama-dodiku-raspolazemo-sirokim-alatima-a-svi-instrumenti-ostaju-dostupni?fbclid=IwAR-3rjI5vj67hsVZ3WPQ4Sxoqk0YWiOqYK630mZ8wixPnTbCc3CrrErWVqUI Ambasada SAD-a u BiH: Obilježavanje Dana RS-a 9. januara je neustavno. Klix.ba, 2022. január 6. Online: https://www.klix.ba/vijesti/bih/ambasada-sad-a-u-bih-obiljezavanje-dana-rs-a-9-januara-je-neustavno/220106151 Andrić, Grujica: Rusija i Ukrajina: Da li u Srbiji možete da odgovarate za isticanje ruskog ratnog simbola – „Z”. BBC News, 2022. március 21. Online: https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija-60767192 Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23. Online: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/7247/2016_-evi-16_-szam-a-hadtudomanyi-kutatasi-iranyok_-prioritasok-es-temakorok-2.original.pdf?sequence=1 Chinese Companies to Build Largest Wind Farm in Bosnia. Reuters, 2021. december 15. Online: https://www.reuters.com/markets/commodities/chinese-companies-build-largest-wind-farm-bosnia-2021-12-15/ Csiki Varga Tamás – Pércsi Dávid: Az amerikai globális katonai jelenlét hangsúlyeltolódása a 2010-es évtizedben. SVK-Elemzések, (2021), 3. 1–15. Online: http://real.mtak.hu/121791/1/SVKI_ElemzC3A9sek_2021_3_Az20amerikai20globC3A1lis20katonai20jelenlC3A9t_hangsC3BAlyeltolC3B3dC3A1sa20a202010-es20C3A9vtizedben_28Csiki20Varga20T._PC3A9rcsi20D.29.20pdf.pdffbclidIwAR3cv7-YeXUXKlHlZNnNJRMdj8lGADvoEqh6OHXR-l5XCzBf_4wX-zt_VpQ Dodik je sankcionisan zbog visoke korupcije, podmićivanja i udara na državu. Klix.ba, 2022. január 5. Online: https://www.klix.ba/vijesti/bih/dodik-je-sankcionisan-zbog-visoke-korupcije-podmicivanja-i-udara-na-drzavu/220105124 Dodik: Dan Republike Srpske važan datum jer smo tada raskinuli sa iluzijama da će neko drugi da nam da slobodu. Danas.rs, 2022. január 7. Online: https://www.danas.rs/svet/region/dodik-dan-republike-srpske-vazan-datum-jer-smo-tada-raskinulisa-iluzijama-da-ce-neko-drugi-da-nam-da-slobodu/ Dodik: Genocid se nije desio, RS ide ka disoluciji BiH. Al Jazeera, 2021. július 23. Online: https://balkans.aljazeera.net/news/balkan/2021/7/23/dodik-genocid-se-nijedesio-rs-ide-na-disoluciju-bih EEAS: Bosnia and Herzegovina: Statement by the Spokesperson Actions Undermining the Stability of the Country. 2022. január 10. Online: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/109494/Bosnia%20and%20Herzegovina:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20actions%20undermining%20the%20stability%20of%20the%20country Grúber Károly – Vaszari Tamás: Nyugatosok vs. Szlavofilek, avagy az orosz modernizációs vita történelmi előképei. Pro Minoritate, 26. (2017), 2. 23–49. Online: https://prominoritate.hu/wp-content/uploads/2019/05/ProMino-1702-02-Gruber-Vaszari.pdf Győrffy Dóra: Európa jövője és az euroszkepticizmus. Előadás. Európa újragondolva konferencia, 2018. november 21. Online: https://tka.hu/docs/palyazatok/europa_jovoje_es_euroszkepticizmus_gyorffy_dora_efc_konf_2018.pdf Görög István – Padányi József: Az IFOR–SFOR Magyar Műszaki Kontingens 1996–2002. Budapest, Zrínyi, 2005. Hadžović, D.: Zvaničnik Ministarstva finansija SAD: Pod sankcijama se mogu naći svi koji sarađuju s Dodikom. Avaz.ba, 2022. január 5. Online: https://avaz.ba/vijesti/bih/708236/zvanicnik-ministarstva-finansija-sad-pod-sankcijama-se-mogu-naci-svi-koji-saraduju-s-dodikom?fbclid=IwAR0Q4kWAp0EdsxGoeYn8HSmDx8-Y6icF1vX9vd3cHyR7PA4cxnToQrtdtXQ Hambo, S.: Šta nakon neustavne parade: Gdje je Inzkov zakon i do kada će se tolerisati ponižavanje države. Klix.ba, 2022. január 10. Online: https://www.klix.ba/vijesti/bih/sta-nakon-neustavne-parade-gdje-je-inzkov-zakon-i-do-kada-ce-se-tolerisati-ponizavanje-drzave/220110021?utm_medium=Status&utm_source=Facebook&utm_content=220110021&utm_campaign=Klix.ba%20Facebook%20status&fbclid=IwAR0sdsB91BpOKkbpQu-Ctxa5jI1Zix7_7cC6Z-3hX1W-EC0XCAz4fVNhIiGI Jeanne Shaheen Senator: Shaheen Welcomes Sanctions Announced by Biden Administration on Corrupt Individuals in Bosnia & Herzegovina, 2022. január 5. Online: https://www.shaheen.senate.gov/news/press/shaheen-welcomes-sanctions-announced-by-biden-administration-on-corrupt-individuals-in-bosnia-and-herzegovina Juhász József – Márkusz László – Tálas Péter – Valki László: Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában. Budapest, Zrínyi, 2003. KOMS: 39% mladih za članstvo Srbije u EU, 33% protiv. Progorovi o Pregorovima, 2021. augusztus 13. Online: https://eupregovori.bos.rs/progovori-o-pregovorima/vesti/291/3768/koms_-39-mladih-za-clanstvo-srbije-u-eu-33-protiv.html Korom Mária: Az iszlám radikalizmus térnyerése a Nyugat-Balkánon. Budapest, Migrációkutató Intézet, 2016. Online: https://www.migraciokutato.hu/2016/05/17/az-iszlam-radikalizmus-ternyerese-a-nyugat-balkanon/ Mehmedović o najavljenoj posjeti Orbana: Ako će doći u BiH, neka dođe preko Srebrenice i neka se pokloni žrvama genocida. Avaz.ba, 2021. december 26. Online: https://avaz.ba/vijesti/bih/705977/mehmedovic-o-najavljenoj-posjeti-orbana-ako-ce-doci-u-bih-neka-dode-preko-srebrenice-i-neka-se-pokloni-zrvama-genocida?fbclid=IwAR39K4TXTc44Lu8so4hLDRm_pUPbWA256RpDTlE-3EDKd1Yjm9Zb4PgjaDjs NATO: Relations with Bosnia and Herzegovina. 2021. augusztus 25. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49127.htm OHR – Office of the High Representative: High Representative Valentin Inzko Introduced Today Amendment to the BH Criminal Code. 2021. július 23. Online: https://www.ohr.int/high-representative-valentin-inzko-introduced-today-amendment-to-the-bh-criminal-code/ Orban: Mađarska daje 100 miliona eura pomoći RS-u. Klix.ba, 2021. december 21. Online: https: https://www.klix.ba/vijesti/bih/orban-madjarska-daje-100-miliona-eura-pomoci-rs-u/211221154 Padányi József: A menekültek és hontalanok visszatelepítése Bosznia-Hercegovinába. Hadtudomány, 10. (2000), 2. 116–121. Pljušte reakcije na povijesnu odluku za BiH, Dodik potpuno izgubio kompas: ‘Inzko je kreten!‘ Jutarnji, 2021. július 23. Online: https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/pljuste-reakcije-na-povijesnu-odluku-za-bih-dodik-potpuno-izgubio-kompas-inzko-je-kreten-15090205 Reakcija / Turska državna TV: Bošnjaci su Slaveni sa Balkana, a Mađari iz Srednje Azije. Radio Sarajevo, 2021. december 23. Online: https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/turska-drzavna-tv-bosnjaci-su-slaveni-sa-balkana-a-madari-iz-srednje-azije/441140?fbclid=IwAR0uDesr0M6v-2JoxZR4vNQuJ1ptheH1XG9u-Xfw4UTWcDdvlxBMbNkcI1E0 Saudi Arabia’s Increasing Influence in Bosnia and Herzegovina. France24, 2018. november 13. Online: https://www.france24.com/en/20181113-focus-bosnia-herzegovina-saudi-arabia-gulf-tourists-influence-business-investments-islam Simeuncevic, Dejan: Glas Amerike: Proruske grupe u BiH slave napad na Ukrajinu, ali ne tako glasno. Pozitivna Srpska, 2022. március 3. Online: https://pozitivnasrpska.com/glas-amerike-proruske-grupe-u-bih-slave-napad-na-ukrajinu-ali-ne-tako-glasno/ Sinoruka, Fjori: Leaders Sign New ‘Open Balkan’ Agreements in Albania. BalkanInsight, 2022. január 25. Online: https://balkaninsight.com/2021/12/21/leaders-signnew-open-balkan-agreements-in-albania/ Szabó Sándor – Padányi József: Poznatky a zkusenosti Madarskych Zenijníich Sil v mírovych operacích IFOR/SFOR. In Sborník Vojenské Akademie v Brne Rada B: Technicke a Prirodni Vedy 2. 1999. 15–30. Taylor, Alice: North Macedonia’s president warns Open Balkans cannot survive without other members. Euractiv, 2021. december 16. Online: https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/north-macedonias-president-warns-open-balkans-cannot-survive-without-other-members/ Vucic o sankcijama Dodiku: Srbija nije sretna, brojni izazovi su pred nama. Dnevni Avaz, 2022. január 6. Online: https://avaz.ba/vijesti/bih/708321/vucic-o-sankcijama-dodiku-srbija-nije-sretna-brojni-izazovi-su-pred-nama?fbclid=IwAR0Cqn-52HcN4G_oaCfRHrAoKN0ttzgGErMFBYeOCxyIpm–PtgQUqK0tvjA Vucic zamolio Dodika da se vrate u institucije BiH. Dnevni Avaz, 2022. január 14. Online: https://avaz.ba/vijesti/bih/710212/vucic-zamolio-dodika-da-se-vrate-u-institucije-bih?fbclid=IwAR1Rr81AhyLT0cyyy26Ah8ieV4BXPDbzXbriCjxEC7TOlkoreUetEMBCjQo Walker, Ali: US Slaps Sanctions on Bosnian Serb Leader Milorad Dodik. Politico, 2022. január 5. Online: https://www.politico.eu/article/us-sanctions-bosnian-serb-leader-milorad-dodik/ " ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "67-84" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.5" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(575) "

After a relatively calm period, Bosnia and Herzegovina is facing a political crisis again. After the economic  investments of the last years, political actors have appeared in the region, whose possible expansion could change the  current socio-political system and endangers the peace of  the country. The aim of the present study is to present the  reasons, goals and impact of current political aspirations on security, taking into account the current interests of the  middle and great powers, through the lessons of the  Yugoslavian War.

 

 

" ["hu_HU"]=> string(633) "

Bosznia-Hercegovina egy viszonylag nyugodt időszak után napjainkban újra politikai válsággal néz szembe. Az elmúlt  évek gazdasági beruházásai után mára olyan politikai aktorok is megjelentek a térségben, akiknek lehetséges  térnyerése megváltoztathatja a jelenlegi társadalmi-  politikai berendezkedést, veszélyeztetheti az ország békéjét. A tanulmány célja, hogy a délszláv háború tanulságain  keresztül, a jelenlegi közép- és nagyhatalmi érdekek  figyelembevételével bemutassa a jelenlegi politikai  törekvések okait, céljait és ezek biztonságra gyakorolt  hatását.  

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(50) "Political Crisis in Bosnia and Herzegovina Nowdays" ["hu_HU"]=> string(51) "Bosznia-Hercegovina politikai válsága napjainkban" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(13) "Fülöp Dóra" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#708 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7513) ["email"]=> string(21) "Fulop.Dora@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6126) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-5241-8199" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Fülöp" ["hu_HU"]=> string(7) "Fülöp" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(5) "Dóra" ["hu_HU"]=> string(5) "Dóra" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(14) "Nyugat-Balkán" [1]=> string(19) "Délszláv háború" [2]=> string(11) "Elszakadás" [3]=> string(18) "Politikai válság" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(15) "Western Balkans" [1]=> string(12) "Yugoslav war" [2]=> string(10) "Separatism" [3]=> string(16) "Political crisis" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#751 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24014) ["id"]=> int(4982) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6126) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#120 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(5941) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:18" ["primaryContactId"]=> int(7272) ["sectionId"]=> int(44) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5817) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2958) "Bratersky, Alexander: Two Down, More to Go? With Hypersonic Weapons Already in the Field, Russia Looks to Improve Features. DefenceNews, 2021. március 15. Online: https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/15/two-down-more-to-go-withhypersonic-weapons-already-in-the-field-russia-looks-to-improve-features/ Davies, Andrew: Coming Ready or Not − Hypersonic Weapons. Australian Strategic Policy Institute, Insights 156. 2021. Online: https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2021-03/SI156%20-%20Coming%20ready%20or%20not_0.pdf?VersionId=3tLrF8EiyLMFTGXEBIkq5T34Jm.4azpL Haffa, Robert – Anand Datla: Hypersonic Weapons: Appraising the „Third Offset”. American Enterprise Institute, 2017. április 4. Hruby, Jill: Hypersonic delivery systems. In Russia’s New Nuclear Weapon Delivery Systems. Nuclear Threat Initiative, 2019. Kolodyazhnyy, Anton – Marrow, Alexander: Russia Says it Successfully Tested Hypersonic Missile Praised by Putin. Reuters, 2021. július 19. Online: https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-ship-based-hypersonic-missile-test-ifax-cites-defence- ministry-2021-07-19/ Koós Gábor – Szternák György: A Gyors Globális Csapás elgondolás katona-technikai háttere. Hadmérnök, 9. (2014), 2. 128–139. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2014.2.11 Krausz József: A kis és közepes hatótávolságú rakéták és az új hiperszonikus fegyverrendszerek hatása napjaink biztonságpolitikájára III. rész. Haditechnika, 54. (2020), 5. 38–41. Online: https://doi.org/10.23713/HT.54.4.07 Marcus, Jonathan: Russia Deploys Avangard Hypersonic Missile System. BBC, 2019. december 27. Online: https://www.bbc.com/news/world-europe-50927648 Rajagopalan, Rajeswari Pillai: Russia Tests Hypersonic Zircon Missile. The Diplomat, 2021. július 22. Online: https://thediplomat.com/2021/07/russia-tests-hypersonic-zircon-missile/ Reny, Stephen: Nuclear-Armed Hypersonic Weapons and Nuclear Deterrence. Strategic Studies Quarterly, 14. (2020), 4. 47–73. Online: https://www.jstor.org/stable/26956152 Terry, Nathan B. – Paige Price Cone: Hypersonic Technology: An Evolution in Nuclear Weapons? Strategic Studies Quarterly, 14. (2020), 2. 74–99. Online: https://www.jstor.org/stable/26915278 Watts, John T. – Christian Trotti – Mark J. Massa: Pulse Check: Tracking Hypersonic Weapon Development of the Indo-Pacific Powers. In Primer on Hypersonic Weapons in the Indo-Pacific Region. Atlantic Council, 2020. 11–22. Online: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/08/Hypersonics-Weapons-Primer-Report.pdf Wiener, Rachel: The Impact Of Hypersonic Glide, Boost-Glide, And Air-breathing technologies on Nuclear Deterrence. In Mark Cancian (szerk.): Project on Nuclear Issues: A Collection of Papers from the 2016 Nuclear Scholars Initiative and PONI Conference Series. Center for Strategic and International Studies, 2017. 136–161. Online: https://www.jstor.org/stable/resrep23162.14" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(5) "85-97" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.6" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(533) "

The Russian hypersonic weapon developments, which caused significant international media attention means a real technological leap forward and according to some expert analyses notable advantages for Russia in the field of military rivalry. This study will examine the basic features of the weapon category, and the current stage of the most important Russian development programs, the results so far. Furthermore I will try to identify the possible areas of use and examine whether Russia is really in the lead in this field.

" ["hu_HU"]=> string(699) "

Az utóbbi néhány évben nagy nemzetközi sajtóvisszhangot keltett orosz hiperszonikusfegyver-fejlesztések jelentős technológiai ugrást jelentenek, és az elemzések egy része szerint komoly előnyt biztosítanak a nagyhatalmi katonai versengésben az Oroszországi Föderáció javára. A tanulmány e fegyverkategória alapvető jellemzőit vizsgálja, valamint vázlatosan ismerteti a legfontosabb orosz fejlesztési programok jelenlegi állását, az eddig elért eredményeket. Megkísérli beazonosítani a lehetséges felhasználási területeket, illetve vizsgálni azt az előfeltevést, hogy Oroszország jelentős és valódi előnnyel rendelkezik-e ezen a részterületen.

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(67) "The Recent Hypersonic Weapon Developments of the Russian Federation" ["hu_HU"]=> string(99) " Az Oroszországi Föderáció elmúlt időszakban végrehajtott hiperszonikusfegyver-fejlesztései" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(42) "Revolutionary Changes or Propaganda Goals?" ["hu_HU"]=> string(44) "Forradalmi változás vagy propagandacélok?" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(14) "Lesták Tamás" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#754 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7272) ["email"]=> string(22) "lestaktomi@hotmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(5941) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-5919-9585" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(48) "National Directorate-General for Aliens Policing" ["hu_HU"]=> string(44) "Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(25) "

head of department

" ["hu_HU"]=> string(25) "

főosztályvezető

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Lesták" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(6) "Tamás" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(12) "Oroszország" [1]=> string(13) "hiperszonikus" [2]=> string(20) "fejlesztési program" [3]=> string(15) "rakétavédelem" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(6) "Russia" [1]=> string(37) "hypersonic weapon development program" [2]=> string(15) "missile defence" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#758 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24018) ["id"]=> int(4986) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(5941) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Társadalomtudomány

object(Publication)#191 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6106) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:16" ["primaryContactId"]=> int(7488) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5982) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(4158) "Arisztotelész: Politika. Budapest, Gondolat, 1969. Arisztotelész: Rétorika. Budapest, Gondolat, 1982. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Budapest, Európa, 1987. Atkins, Jed W.: Empire, Just Wars, and Cosmopolitanism. In Jed W. Atkins – Thomas Bénatouїl (szerk.): The Cambridge Companion to Cicero’s Philosophy. Cambridge, CUP, 2022. 231–251. Online: https://doi.org/10.1017/9781108241649.017 Cicero: A kötelességekről. Budapest, Franklin Társulat, 1885. Cicero: A kötelességekről. Első könyv. In Havas László (szerk.): Cicero válogatott művei. Budapest, Európa, 1987. 289–345. Cicero: On Duties. Cambridge, CUP, 1991. Cicero: Az állam. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005. Bederman, David J.: International Law in Antiquity. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511494130 Boda Mihály: Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs elméletek. Belügyi Szemle, 70. (2022), 1. 169–185. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.10 Boda Mihály: Háborús ideológiák a középkori Magyarországon: istenítéleti ideológia, az igazságos háború elmélete. Hadtudomány, 31. (2021), 1. 62–74. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.1.62 Boda Mihály: Az igazságos háború hagyománya Európában és a Távol-Keleten (Kínában). In Pohl Árpád (szerk.): Biztonság és honvédelem: Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok 2. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 1689–1702. Christopher, Paul: The Ethics of War and Peace. An Introduction to Legal and Moral Issues. New Yersey, Prentice Hall, 1999. Donnelly, Jack: Realism and International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511612510 Garlan, Yvon: War in the Ancient World. London, Chatto & Windus, 1975. Harrer, G. A.: Cicero on Peace and War. The Classical Journal, 14. (1918), 1. 26–38. Harris, William V.: War and Imperialism in Republican Rome 327–70 B. C. Oxford, Clarendon Press, 1985. Homérosz: Íliász. In Homérosz: Íliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények. Budapest, Magyar Helikon, 1974. Husby, Tristan K.: Justice anf Justification of War in Ancient Greece: Four Authors. Classical Honors Paper 1 (2009). Illés Gábor: Thuküdidész és a politikai realizmus. Politikatudományi Szemle, 24. (2015), 1. 111–131. Johnson, James Turner: Just War Tradition and the Restraint of War. Princeton, Princeton University Press, 1981. Lanni, Adriaan: The Laws of War in Ancient Greece. Law and History Review, 26. (2008), 3. 469–489. Online: https://doi.org/10.1017/S0738248000002534 Livius, Titus: A római nép története a város alapításától I. Budapest, Európa, 1963. MacIntyre, Alasdair: Az etika rövid története. Budapest, Typotex, 2012. Marrou, H. I.: A History of Education in Antiquity. New York – Toronto, The New American Library, 1956. Mohay Gergely: A Római Birodalom igazságosságának elmélete Polybiosnál. Antik Tanulmányok, 54. (2010), 1. 49–70. Online: https://doi.org/10.1556/anttan.54.2010.1.3 Ostwald, Martin: Peace and War in Plato and Aristotle. Scripta Classica Israelica, 15. (1996). 102–118. Phillipson, Coleman: The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome II. London, Macmillan and Co., 1911. Platón: Állam. In Platón összes művei II. Budapest, Európa, 1984. 5–710. Rich, John: Fear, Greed and Glory: The Causes of Roman War-Making in the Middle-Republic. In John Rich – Graham Shipley (szerk.): War and Society in the Roman World. London – New York, Routledge, 1993. 38–68. Online: https://doi.org/10.4324/9781003071341-3 Sallustius Crispus C.: C. Sallustius Crispus összes művei. Budapest, Magyar Helikon, 1978. Sokolowski, Robert: Honor, Anger, and Belittlement in Aristotle’s Ethics. Studia Gilsoniana, 3. (2014). 221–240. Syse, Henrik: The Platonic Roots of Just War Doctrine: a Reading of Plato’s Republic. Diametros, 23. (2010), 7. 104–123. Online: https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.384 Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. Budapest, Osiris, 1999." ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(6) "99-113" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.7" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(603) "

The history of warfare justice thinking started in the Antiquity, in the Near East, in the Sumerian city states. City states and empires of the Ancient Near East developed several different forms of just war thinking and saw it as a mythological-religious and practical-political question. According to traditional theories, the theoretical articulation of warfare justice, just war theory appeared in the Middle Ages only. In this study I present the Ancient Greek and Roman part of the history of just war theory arguing for the claim that this history started in the Greek and Roman Antiquity.

" ["hu_HU"]=> string(675) "

A háborús igazságosság története az ókorban kezdődött, az ókori Közel-Keleten, a sumer városállamokban. Az ókori Közel-Kelet városállamai és birodalmai a háborús igazságosságnak több különböző formáját ismerték, de egyformán mitológiai-vallási és gyakorlati-politikai kérdésnek tekintették. A hagyományos elképzelések szerint az igazságos háborús gondolkodáson belül a háborús igazságosság elméleti tárgyalása a középkorban jelent meg. Ebben a tanulmányban az elmélet történetének antik, ókori görög és római szakaszát mutatom be, amellett érvelve, hogy az elmélet története az ókorban kezdődött.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(48) "Just War Theory in the Ancient Theories of State" ["hu_HU"]=> string(61) "Az igazságos háború elmélete az antik államelméletekben" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(12) "Boda Mihály" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#123 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7488) ["email"]=> string(22) "Boda.Mihaly@uni-nke.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6106) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-3037-3644" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(60) "Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszék" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(4) "Boda" ["hu_HU"]=> string(4) "Boda" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Mihály" ["hu_HU"]=> string(7) "Mihály" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(6) { [0]=> string(29) "igazságos háború elmélete" [1]=> string(17) "dikaiosz polemosz" [2]=> string(13) "iustum bellum" [3]=> string(7) "Platón" [4]=> string(14) "Arisztotelész" [5]=> string(6) "Cicero" } ["en_US"]=> array(6) { [0]=> string(15) "just war theory" [1]=> string(15) "dikaios polemos" [2]=> string(13) "iustum bellum" [3]=> string(5) "Plato" [4]=> string(9) "Aristotle" [5]=> string(6) "Cicero" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#732 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24017) ["id"]=> int(4985) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6106) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#730 (6) { ["_data"]=> array(29) { ["id"]=> int(6078) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:17" ["primaryContactId"]=> int(7447) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(2) ["submissionId"]=> int(5954) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2502) "Audin-Rouzeau, Stéphanie – Annette Becker: 1914–1918: Az újraírt háború. Budapest, L’Harmattan – Atelier Füzetek, 2006. Balla Tibor: Az osztrák–magyar Sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége a Nagy Háborúban. In Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó (szerk.): Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 273–286. Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Budapest, Scolar, 2019. Barash, David P.: Szociobiológia és viselkedés. Budapest, Natura, 1980. Bene János: A nyíregyházi huszárok. Nyíregyháza, A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 31., 1991. Cornwall, Mark: The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and Minds. Basingstoke, Macmillan Press, 2000. Online: https://doi.org/10.1057/9780230286351 Csányi Vilmos: Az emberi természet. Budapest, Vince, 1999. Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918. Budapest, Osiris, 2014. Lázár Balázs: Huszárok a szabadságért 1848–49. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 106–108. Péterfalvi Molnár Dezső: Limanowa, magyar győzelem. Budapest, 1932. Szabó Dániel (szerk.): Az első világháború. Budapest, Osiris, 2009. Szabó Péter: Huszárok a lövészárokban. Részletek Molnár Ferenc emlékeiből. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015a. 148–153. Szabó Péter: A Nádasdy-huszárok haditette a limanowai csatában, 1914. december 11. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015b. 141–144. Szabó Péter: Molnár Ferenc író, haditudósító leírása az 1914. december 11-ei limanowai csatáról, helyszínéről és a magyar huszárokról. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 145–147. Szabó Péter: Muhr Othmár huszárezredes. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 212–215. Watson, Alexander: Acélgyűrű. Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháborúban (1914–1918). Budapest, Park, 2016. Levéltári források Hadtörténelmi Levéltár, VII. Fond-főcsoport, Personalia gyűjteményének 148/G, 149/D, 173/C, 187, 203, 227/A, 297, 376, 385. jelzetű fondjai" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "115-123" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.8" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(535) "

In 1914, a few gunshots shook an entire empire and the First World War broke out. Hungarian soldiers took part in several decisive battles, but there is little talk about their emotional world. Thus, based on the revealed sources, I would like to present the emotions of the soldiers during the baptism of fire and their heroism in battle, parallel to some biological connections. One of the most outstanding examples of the latter is the Battle of Limanowa, during which the Hungarian soldiers proved their courage and heroism.

" ["hu_HU"]=> string(580) "

1914-ben néhány pisztolylövés megrázott egy egész birodalmat és kitört az I. világháború. Számos döntő csatában vállaltak oroszlánrészt a magyar katonák, akiknek érzelemvilágáról kevés szó esik. Így a feltárt források alapján némi biológiai kapcsolattal párhuzamba hozva szeretném bemutatni a katonák tűzkeresztség során tanúsított érzelmeit és csatában tanúsított hősiességét. Utóbbi egyik legékesebb példája a limanowai csata, amely során a magyar katonák bizonyították bátorságukat és hősiességüket.

 

" } ["subtitle"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(55) "The Front Performance of the Hungarian Soldiers in 1914" ["hu_HU"]=> string(43) "a magyar katonák frontszereplése 1914-ben" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(31) "From Baptism of Fire to Heroism" ["hu_HU"]=> string(35) "Tűzkeresztségtől a hősiességig" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(18) "Mokánszki Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#767 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7447) ["email"]=> string(20) "zmokanszki@gmail.com" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6078) ["seq"]=> int(2) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0001-6937-0518" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(32) "a:1:{s:5:"hu_HU";s:7:"NKE-HDI";}" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(10) "Mokánszki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(4) { [0]=> string(17) "I. világháború" [1]=> string(15) "tűzkeresztség" [2]=> string(11) "hősiesség" [3]=> string(8) "Limanowa" } ["en_US"]=> array(4) { [0]=> string(15) "First World War" [1]=> string(15) "baptism of fire" [2]=> string(7) "heroism" [3]=> string(8) "Limanowa" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#762 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24016) ["id"]=> int(4984) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6078) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF
object(Publication)#757 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6040) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-12 12:38:17" ["primaryContactId"]=> int(7400) ["sectionId"]=> int(43) ["seq"]=> int(3) ["submissionId"]=> int(5916) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2713) "Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Magyarország az első világháborúban. Budapest, Scolar, 2019. Balla Tibor: A magyar királyi honvéd tüzérség 1912–1914. II. Hadtörténelmi Közlemények, 106. (1993), 4. 43–75. Dombrády Lóránd – Germuska Pál – Kovács Vilmos – Kovács Géza Péter: A magyar hadiipar története. A kezdetektől napjainkig 1880–2015. Budapest, Zrínyi, 2017. Fodor Veronika: A csepeli Weiss Manfréd Konszern jótékonysági intézkedései az első világháború idején. Hadtörténelmi Közlemények, 128. (2015), 3. 793–800. Online: http://epa.oszk.hu/00000/00018/00036/pdf/EPA00018_hadtortenelmi_2015_3_793-800.pdf Fucsek László: A magyar ipar a világháborúban. Magyar Katonai Szemle, (1935), 2. 175–182. Fucsek László: Az ipari munkáskérdés a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle, (1935), 2 166–172. Fucsek László: A gazdasági élet állami irányítása Magyarországon a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle, (1935), 3. 183–190. Iványi Emma: Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1960. Kovács Vilmos: A magyar hadipar helyzete az Osztrák–Magyar Monarchia integrált hadiiparában. Hadtörténelmi Múzeum Értesítője, (2011), 12. 95–105. Online: https://militaria.hu/uploads/files/82849700_1337252289.pdf Krámli Mihály: A Győri Magyar Ágyúgyár Rt. felállítása 1911–1914. Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010), 4. 1005–1014. A nők mozgósítása. Népszava, 44. (1916), 20. 1–2. Sárközi Zoltán – Szilágyi Gábor – Gáspár Ferenc: A Fegyvergyár története 1891–1948. Tanulmányok Budapest Múltjából, 22. (1988). 375–471. Szterényi József – Ladányi Jenő: A magyar ipar a világháborúban. Budapest, Franklin Társulat, 1934. Varga László: A csepeli csoda. Weiss Manfréd és vállalata a Monarchiában. Budapest, Budapest Főváros Levéltára, 2016. Völgyesi Zoltán: Az első világháború gazdasági hatásai és a magyar hadigazdaság. Levéltári Szemle, 64. (2014), 47. 35–48. Zalai Katalin: A nők baljós térfoglalása. A nők gazdasági mobilizációja az első világháború idején. In Egry Gábor – Kaba Eszter (szerk.): 1916 a fordulat éve? Tanulmányok a Nagy Háborúról. Budapest, Napvilág, 2017. 229–265. Jogi források 1914. évi L. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912: LXIII. törvénycikknek és a hadiszolgáltatásokról szóló 1912: LXVIII. törvénycikknek kiegészítéséről 1915. évi XIII. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvények kiegészítéséről" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "125-137" ["pub-id::doi"]=> string(21) "10.32563/hsz.2022.1.9" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(489) "

In my study I examine the role of women in the military industry in Hungary during the First World War. First, I present the most significant military factories and their activities during the war. I then explore how the ladies were able to integrate into the system of the war economy as workers? Finally, I examine the changes in the most important industries from the point of view of military administration, analysing the development of the number of female and male employees.

" ["hu_HU"]=> string(532) "

Tanulmányomban a nők hadiiparban betöltött szerepét vizsgálom Magyarországon az I. világháború időszakában. Először bemutatom a legjelentősebb hadiipari üzemeket és azok háború alatti tevékenységét. Azt követően feltárom, hogy a hölgyek miként tudtak beilleszkedni a hadigazdaság rendszerébe munkavállalóként. Végül megvizsgálom a hadiigazgatás szempontjából legfontosabb iparágakban bekövetkező változásokat, elemezve a női, illetve férfi munkavállalók számának alakulását.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(89) "The Participation of Women in the Military Industry in Hungary during the First World War" ["hu_HU"]=> string(84) "A nők részvétele a hadiiparban az I. világháború időszakában Magyarországon" } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(15) "Molnár Zoltán" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#775 (6) { ["_data"]=> array(14) { ["id"]=> int(7400) ["email"]=> string(21) "molnar.zoltan@kodo.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6040) ["seq"]=> int(3) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0003-0357-8265" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(76) "National University of Public Service, Doctoral School of Military Sciences" ["hu_HU"]=> string(60) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

Doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Molnár" ["hu_HU"]=> string(7) "Molnár" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zoltán" ["hu_HU"]=> string(7) "Zoltán" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(3) { [0]=> string(4) "nők" [1]=> string(8) "hadiipar" [2]=> string(17) "I. világháború" } ["en_US"]=> array(3) { [0]=> string(5) "women" [1]=> string(17) "military industry" [2]=> string(11) "World War I" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#770 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24015) ["id"]=> int(4983) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6040) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF

Általános

object(Publication)#687 (6) { ["_data"]=> array(28) { ["id"]=> int(6081) ["accessStatus"]=> int(0) ["datePublished"]=> string(10) "2022-07-12" ["lastModified"]=> string(19) "2022-07-21 08:43:56" ["primaryContactId"]=> int(7452) ["sectionId"]=> int(45) ["seq"]=> int(1) ["submissionId"]=> int(5957) ["status"]=> int(3) ["version"]=> int(1) ["categoryIds"]=> array(0) { } ["citationsRaw"]=> string(2242) "Barklie, Glenn: Where are the global hotspots for MNC subsidiaries? Investment Monitor, 2021. január 28. Online: https://www.investmentmonitor.ai/insights/where-are-the-global-hotspots-for-mnc-subsidiaries Cheung, Billy: What Countries Are Most Multinational Corporations Based In? Investopedia, 2020. augusztus 13. Online: https://www.investopedia.com/ask/answers/021715/why-are-most-multinational-corporations-either-us-europe-or-japan.asp Froese, Fabian Jintae – Dylan Sutherland – Jeoung Yul Lee – Yipeng Liu – Yuan Pan: Challenges for Foreign Companies in China: Implications for Research and Practice. Asian Business & Management, 18. (2019). 249–262. Online: https://doi.org/10.1057/s41291-019-00084-0 Kim, Song – Helen V. Milner: Multinational Corporations and their Influence Through Lobbying on Foreign Policy. 2019. Online: https://www.semanticscholar.org/paper/Multinational-Corporations-and-their-Influence-on-Kim-Milner/26aac7ae60fbd77636ba25f930e3c60fd4ebfacc Koetsier, John: Space Inc: 10,000 Companies, $4T Value … And 52% American. Forbes, 2021. május 22. Online: https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2021/05/22/space-inc-10000-companies-4t-value–and-52-american/?sh=39c66db955ac OECD: Multinational Enterprises in the Global Economy. Heavily Debated but Hardly Measured. 2018. május. Online: https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-globaleconomy-policy-note.pdf Rashidin, Salamun – Sara Javed – Lingming Chen – Wang Jian: Assessing the Competitiveness of Chinese Multinational Enterprises Development: Evidence From Electronics Sector. SAGE Open, 10. (2020), 1. Online: https://doi.org/10.1177/2158244019898214 Wall, Ronald S. – Martijn J. Burger – G. A. van der Knaap: The Geography of Global Corporate Networks: The Poor, the Rich, and The Happy Few Countries. Environment and Planning A, 43. (2011). 904–927. Online: https://doi.org/10.1068/a43213 West, John: China’s innovation dilemma. The Interpreter, 2021. május 10. Online: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-innovation-dilemma Zhang, Chunlin: How Much Do State-Owned Enterprises Contribute to China’s GDP and Employment? Washington, DC, World Bank, 2019. Online: https://doi.org/10.1596/32306" ["copyrightYear"]=> int(2022) ["issueId"]=> int(455) ["licenseUrl"]=> string(49) "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0" ["pages"]=> string(7) "139-151" ["pub-id::doi"]=> string(22) "10.32563/hsz.2022.1.10" ["abstract"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(840) "

Based on the previous section, we can safely say that, in terms of space programs and the tools used, each country is at some point dependent on the resources of another country. At the same time, the leadership of the United States is unquestionable. In my present study, I intend to demonstrate this leadership role through economic and other structural analyses, primarily from the perspective of China as USA’s main rival while also preparing the scientific investigation of a secret entrant, the European Union. In my study, parallel with the economic structure, I also introduce the importance of the enumeration of military force and the global supply of space-related equipment. The aim of the study is to further deepen and prove the existence of a relationship between the leading country and its imitators and followers.

" ["hu_HU"]=> string(875) "

Az előző részben kifejtettek alapján biztosan állíthatjuk, hogy az űrprogramokat és az alkalmazott eszközöket tekintve minden ország egy bizonyos ponton rá van utalva egy másik ország erőforrásaira. Ugyanakkor az Egyesült Államok vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Jelen tanulmányomban ezt a vezető szerepet kívánom gazdasági és egyéb strukturális elemzésekkel bizonyítani, elsődlegesen a fő rivális, Kína szempontjából, egyúttal előkészíteni a tudományos vizsgálatát egy titkos befutónak. Tanulmányomban a gazdasági szerkezet mellett a katonai erő számbavételének jelentőségét, valamint az űrutazással kapcsolatos eszközök globális ellátottságát is bevezetem. A tanulmány célja tovább mélyíteni, bizonyítani a vezető ország és annak imitálói és követői közötti kapcsolat fennállását.

" } ["title"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(58) "The Supremacy of the United States in Space Competition II" ["hu_HU"]=> string(36) "Az USA fölénye az űrversenyben 2." } ["copyrightHolder"]=> array(1) { ["hu_HU"]=> string(16) "Rezsneki Zsombor" } ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["authors"]=> array(1) { [0]=> object(Author)#722 (6) { ["_data"]=> array(15) { ["id"]=> int(7452) ["email"]=> string(20) "drrezsneki@fitlaw.hu" ["includeInBrowse"]=> bool(true) ["publicationId"]=> int(6081) ["seq"]=> int(1) ["userGroupId"]=> int(133) ["country"]=> string(2) "HU" ["orcid"]=> string(37) "https://orcid.org/0000-0002-9769-6467" ["url"]=> string(0) "" ["affiliation"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(75) "National University of Public Service, Doctoral School of Military Sciences" ["hu_HU"]=> string(61) "Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola" } ["biography"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(18) "

PhD student

" ["hu_HU"]=> string(19) "

doktorandusz

" } ["familyName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(8) "Rezsneki" ["hu_HU"]=> string(8) "Rezsneki" } ["givenName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(7) "Zsombor" ["hu_HU"]=> string(7) "Zsombor" } ["preferredPublicName"]=> array(2) { ["en_US"]=> string(0) "" ["hu_HU"]=> string(0) "" } ["submissionLocale"]=> string(5) "hu_HU" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } ["keywords"]=> array(2) { ["hu_HU"]=> array(5) { [0]=> string(9) "gazdaság" [1]=> string(9) "világűr" [2]=> string(8) "technika" [3]=> string(17) "vezető pozíció" [4]=> string(12) "katonai erő" } ["en_US"]=> array(5) { [0]=> string(7) "economy" [1]=> string(5) "space" [2]=> string(10) "technology" [3]=> string(10) "leadership" [4]=> string(14) "military force" } } ["subjects"]=> array(0) { } ["disciplines"]=> array(0) { } ["languages"]=> array(0) { } ["supportingAgencies"]=> array(0) { } ["galleys"]=> array(1) { [0]=> object(ArticleGalley)#735 (7) { ["_submissionFile"]=> NULL ["_data"]=> array(9) { ["submissionFileId"]=> int(24013) ["id"]=> int(4981) ["isApproved"]=> bool(false) ["locale"]=> string(5) "hu_HU" ["label"]=> string(3) "PDF" ["publicationId"]=> int(6081) ["seq"]=> int(0) ["urlPath"]=> string(0) "" ["urlRemote"]=> string(0) "" } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(true) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) } } } ["_hasLoadableAdapters"]=> bool(false) ["_metadataExtractionAdapters"]=> array(0) { } ["_extractionAdaptersLoaded"]=> bool(false) ["_metadataInjectionAdapters"]=> array(0) { } ["_injectionAdaptersLoaded"]=> bool(false) }
PDF