A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz kapcsolódó légvédelmi rakéta fegyvernemi fejlesztési irányok

doi: 10.32563/hsz.2022.1.2

Absztrakt

30 év telt el azóta, hogy a Varsói Szerződés, amelynek hazánk is tagja volt, felbomlott, és több mint 20 év telt el  azóta, hogy egy másik katonai szövetséghez, a NATO-hoz csatlakoztunk. Ez idáig azonban jelentős modernizáció nem  valósult meg a Magyar Honvédségben. A honvédség földi telepítésű légvédelmi eszközeinek a jelentős része még a rendszerváltás előtti időkben állt hadrendbe. Az elmúlt  évtizedekben a levegőből érkező fenyegetés eszközei  jelentős fejlődésen mentek keresztül a világban, így a  Magyarország légvédelmét érintő fejlesztések sem  halaszthatók tovább. Felismerve a kort és a nemzetközi biztonsági tendenciákat, Magyarország kormánya  elkötelezte magát, hogy hazánk, illetve állampolgárainak  biztonságát garantálva elindítsa a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb programját, a Zrínyi Honvédelmi és  Haderőfejlesztési Programot, amelynek keretében a  légvédelmi rakéta fegyvernem is megújul. 

Kulcsszavak:

Magyar Honvédség légvédelmirakéta-képesség Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program

Hivatkozások

Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadása: Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. 2019. június 2. Online: https://www.youtube.com/watch?v=bw569lsLJwE

Boda József – Boldizsár Gábor – Kovács László – Orosz Zoltán – Padányi József – Resperger István – Szenes Zoltán: A hadtudományi kutatási irányok, prioritások és témakörök. Államtudományi Műhelytanulmányok, (2016), 16. 1–23.

Csiki Tamás – Tálas Péter – Varga Gergely: A NATO walesi csúcstalálkozójának napirendje és értékelése. Magyar Atlanti Tanács, (é. n.). Online: https://www.mat.hu/hun/downloads/docs/newport_nato.pdf

Az Észak-Atlanti Szerződés, Washington DC, 1949. április 4. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=hu

Fókuszban a korszerűbb M3 típusú rakéták. Háború Művészete, 2015. január 29. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-robban-es-mergez/6069-fokuszban-a-korszerubb-m3-tipusu-raketak

Földközeli célok ellen. Háború Művészete, 2017. március 7. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-lo/foldkozeli-celok-ellen

Huszák Dániel: Itt a bejelentés: megvan, milyen légvédelmi rakétarendszert vásárol Magyarország. Portfolio, 2020. november 19. Online: https://www.portfolio.hu/global/20201119/itt-a-bejelentes-megvan-milyen-legvedelmi-raketarendszert-vasarol-magyarorszag-458144

Micskei Tibor – Dudás Levente – Seller Rudolf: CRCS alapú radar teszter fejlesztése. In Repüléstudományi Konferencia 2010. 60 éves a szolnoki repülőtisztképzés. Szolnok, 2010. 1–20. Online: https://www.repulestudomany.hu/kulonszamok/2010_cikkek/Micskei_T-Dudas_L-Seller_R.pdf

Miniszterelnökség: A nagyhatalmak legyenek érdekeltek hazánk sikerében. 2019. február 14. Online: https://miniszterelnok.hu/a-nagyhatalmak-legyenek-erdekeltek-hazank-sikereben/

Sanger, David E. – Maggie Haberman: Donald Trump Sets Conditions for Defending NATO Allies Against Attack. The New York Times, 2016. július 20. Online: https://www.nytimes.com/2016/07/21/us/politics/donald-trump-issues.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=a-lede-package-region&region=top-news&WT.nav=top-news

Shalal, Andrea: Germany, Netherlands to test joint missile defense operations for possible eastern deployment. Reuters, 2016. augusztus 8. Online: https://www.reuters.com/article/us-germany-netherlands-security-idUSKCN10J1AP

Sályi Gergő: Haderőfejlesztés: Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ Győrben. Honvédelem.hu, 2021. augusztus 13. Online: https://honvedelem.hu/hirek/haderofejlesztes-legvedelmi-raketa-muveleti-kozpont-gyorben.html

Szintet lép a cseh légvédelem. Háború Művészete, 2020. január 30. Online: https://www.haborumuveszete.hu/minden-ami-lo/szintet-lep-a-cseh-legvedelem

Szűcs László: 2025-benvárható az „őrségváltás” Győrben. Honvédelem.hu, 2021. június 4. Online: https://honvedelem.hu/hirek/2025-ben-varhato-az-orsegvaltas-gyorben.html

Új radarokat vesz a honvédség. Biztonságpiac, 2020. december 12. Online: https://biztonsagpiac.hu/uj-radarokat-vesz-a-honvedseg/

Varga László: A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok. Nemzet és Biztonság, 2. (2009), 3. 44–56. Online: https://www.nemzetesbiztonsag.hu/cikkek/varga_laszlo-a_biztonsag_es_a_legvedelmi_raketacsapatok.pdf

Varga László: A K–1P légvédelmi rakéta tűzirányító rendszer. Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, (2008), 1. 44–45.

Varga László: A Mistral-saga folytatódik. Hadmérnök, 4. (2009), 1. 120–128. Online: https://hadmernok.hu/2009_1_varga.pdf

Védelmi Fejlesztésekért Felelős Kormánybiztos: NASAMS légvédelmi rakétarendszereket vásárol a Magyar Honvédség. Honvédelem.hu, 2020. november 19. Online: https://honvedelem.hu/hirek/nasams-legvedelmi-raketarendszereket-vasarol-a-magyar-honvedseg.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.