A múlt tűz uralta csatáinak újjászületése

doi: 10.32563/hsz.2022.1.3

Absztrakt

Akárcsak a megelőző korok fegyveres konfliktusait megvívó haderő, úgy a napjaink hibrid háborúiban szemben álló egyik vagy másik fél is időről időre kihasználják a  gyújtófegyverek kínálta taktikai előnyöket. Ennek a  filozófiának újraéledését tükrözik vissza a világ feszültségzónáiból időről időre hozzánk érkező híradások  képei is. A jelen írás szerzője széles körű vegyivédelmi,  valamint tűzvédelmi ismereteire, illetve gyakorlati  tapasztalataira támaszkodva mutatja be a gyújtófegyverek  jelentőségét elsősorban annak történeti távlataiból indulva  és a múlt korok háborús gyakorlatának kezdetein keresztül, elemezve, miként módosultak a fegyveres küzdelem megvívását támogatni hivatott gyújtófegyverek alkalmazásának elvei. 

Kulcsszavak:

gyújtófegyver csapatok támadás tűz láng

Hivatkozások

I. Anleitung für die Verwendung der Sturmtruppen, K. u. k. Armeeoberkommando, Op. Nr. 53.000. Sammelheft der Vorschriften für den Stellungskrieg. III. Teil. Der Nahkampf. August 1917. Online: http://docplayer.org/77443687-I-anleitung-fuer-die-verwendung-der-sturmtruppen.html

Aiesi, Matthew J.: The Jus in Bello of White Phosphorus: Getting the Law Correct. Lawfare, 2019. november 26. Online: http://www.lawfareblog.com/jus-bello-white-phosphorus-getting-law-correct

Barta Tamás: Fegyver- és lőszerismeret. Egyetemi jegyzet. Hódmezővásárhely, Szegedi Tudományegyetem, Mezőgazdasági Kar, Állattudományi és Vadgazdálkodási Intézet, 2019. Online: http://eta.bibl.u-szeged.hu/2156/1/EFOP343_AP2MGK_Fegyver%20%C3%A9%20l%C5%91szerismeret%20jegyzet%20Barta%20Tam%C3%A1s%202019.pdf

Besenyő János: Inferno Terror: Forest Fires as the New Form of Terrorism. Terrorism and Political Violence, 31. (2019), 6. 1229–1241. Online: https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1341876

Brophy, Leo P. – Wyndham D. Miles – Rexmond C. Cochrane: United States Army In World War II. The Technical Services. The Chemical Warfare Service: From Laboratory to Field. Washington, D.C., Center of Military History United States Army, 1988. Online: https://history.army.mil/html/books/010/10-2/CMH_Pub_10-2.pdf

Codex Skylitzes Matritensis. Bibliteca Nacional de Madrid, Vitr. 26-2, Bild-Nr. 77, f 34 v. b.

Gabriel, Richard A.: Subotai the Valiant: Genghis Khan’s Greatest General. Westport, Praeger, 2004.

Hahn István (szerk.): A hadművészet ókori klasszikusai. Budapest, Zrínyi, 1963.

Koch, Fred: Watten-Arsenal Waffen und Fahrzeuge der Heere und Luftstreitkräfte. Flammenwerfer des deutschen Heeres bis 1945. Band 54. Wölfersheim–Berstadt, Podzun-Pallas, 1995. Online: http://amicale.3emedragons.free.fr/Docs%20materiels%20WW2/Waffen%20Arsenal%20154%20-%20Flammenwerfer%20des%20deutschen%20Heeres%20bis%201945+.pdf

Kodolányi János: Új ég, új föld. Budapest, Magvető, 1987. Laczik Balázs: Szemelvények az I. világháború műszaki-technikai újításaiból. Műszaki Katonai Közlöny, 24. (2014), 2. 151–165. Online: https://doi.org/10.32562/mkk.2014.2.8

Lewandowski, Michał – Eugeniusz Milchert: Modern Technology of Dry Distillation of Wood. Chemik, 65. (2011), 12. 1301–1306. Online: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP2-0015-0004/c/Lewandowski_GB.pdf

Mayor, Adrienne: Greek Fire, Poison Arrows, and Scorpion Bombs. Biological and Chemical Warfare in the Ancient World. New York, Abrams, 2003.

Ótestamentum, Bírák könyve 15. fejezet. Ford. Károli Gáspár. Online: http://karoli-biblia.mozello.com/biblia/birak-konyve/

Ray, Arthur B.: Incendiaries in Modern Warfare. The Journal of Industrial and Engineering Chemistry, (1921), July, 645. Online: https://history.army.mil/html/books/010/10-2/CMH_Pub_10-2.pdf

Reddemann, Bernhard: Geschichte der Deutschen Flammenwerfer-Truppe. Berlin, 1933. Online: https://ww.hi.uni-stuttgart.de/wgt/ww-one/Start/Weissbluten/Technology_and_Science/ww1_ger_08_03_04.html

Renzi, Francesca: Pyrolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry Analysis of Di- and Triterpenoids. University of Jyväskylä, 2017. Online: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/52886/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201701271296.pdf

Régmúlt idők elbeszélése. A Kijevi Rusz első krónikája. Ford. Ferincz István. Budapest, Balassi, 2015. Online: http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/6261/1/MOK_30_nyomda_beliv.pdf

Schamberger, Rolf – Gerd Schrammen: Branddirektor und Major der Landwehr Dr. jur. Bernhard Reddemann – Aufstieg und Fall eines Allrounders. In Jeder Schuß – ein Russ! Jeder Stoß – ein Franzos! Nun woll’n wir sie mal dreschen! Hatespeech und Rassismus unter europäischen Nachbarn. Fulda, Deutsches Feuerwehr Museum, 2021. 1–29. Online: https://www.dfm-fulda.de/50-events/PDF/DFM_fuer_Stiftung_gegen_Rassismus_kl.pdf

Scriber, Brad: Why Do 16th-Century Manuscripts Show Cats With Flaming Backpacks? National Geographic, 2014. március 11. Online: https://www.nationalgeographic.com/science/article/140310-rocket-cats-animals-manuscript-artillery-history

Stockholm International Peace Research Institute: Incendiary Weapons. A SIPRI Monograph. Cambridge, Mass, MIT Press, 1975. Online: https://ia800209.us.archive.org/22/items/Incendiary_Weapons_Lumsden_Malvern/Incendiary_Weapons_Lumsden_Malvern.pdf

Szokolai Géza – Németh László: Terrorizmus. Credit Kft., 1993.

Thucydides: History of the Peloponnesian War. Ford. Rex Warner. London, Penguin Books, 1972. Online: https://www.aub.edu.lb/fas/CVSP/Documents/Fall%202017-2018/Fall%202017-018/Thucydides_%20M.%20I.%20Finley%20%28ed.%29-History%20of%20the%20Peloponnesian%20War-Penguin%20%281974%29.pdf

United States Patent Office: 2,737,114 Incendiary Device. Emanuel B. Hershberg, Stoughton, Mass., assignor to the United States of America as represented by the Secretary of War, Application November 6, 1944, Serial No. 562,112 2 Claims. (CI. 102-6). Online: https://patentimages.storage.googleapis.com/9f/6a/b2/45d8eaf9ec14b7/US2737114.pdf

Victor, Thomas: Flamethrower Troops of World War I: The Central And Allied Powers. Atglen, PA, Schiffer, 2010. Ардашев, А. Н.: Огнеметно-Зажигательное Оружие. Иллюстрированный справочник. Москва, Астрель, 2001. Online: https://www.vixri.com/d2/Ardashev%20A.N.%20Ognemetno-zazhigatelnoe%20oruzhie-illjustrirovannyj%20spravochnik.%20M.,%202001.%20288%20s.pdf

Ардашев, Алексей – Семен Федосеев: Огнеметные танки и ручные огнеметы в бою. Эксмо, 2014. Online: https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-z/6013495823.pdf

Адриановой-Перетц, В. П. (szerk.): Повесть временных лет. СПб., Наука, 1999. Online: https://www.gup.ru/pic/site/files/fulltext/Pov_vrem_let_per.pdf

Пожаръ Москвы-1812, Мемуары Графа ge-Сеюра, 1912. 11 Wikisource, (é. n.). Online: https://www.bit.ly/3x5ATTt

Химическая Энциклопедия (т. 4) в пяти томах, Издательства «Большая Российская Энциклопедия» Москва, 1995.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.