Az igazságos háború elmélete az antik államelméletekben

doi: 10.32563/hsz.2022.1.7

Absztrakt

A háborús igazságosság története az ókorban kezdődött, az ókori Közel-Keleten, a sumer városállamokban. Az ókori Közel-Kelet városállamai és birodalmai a háborús igazságosságnak több különböző formáját ismerték, de egyformán mitológiai-vallási és gyakorlati-politikai kérdésnek tekintették. A hagyományos elképzelések szerint az igazságos háborús gondolkodáson belül a háborús igazságosság elméleti tárgyalása a középkorban jelent meg. Ebben a tanulmányban az elmélet történetének antik, ókori görög és római szakaszát mutatom be, amellett érvelve, hogy az elmélet története az ókorban kezdődött.

Kulcsszavak:

igazságos háború elmélete dikaiosz polemosz iustum bellum Platón Arisztotelész Cicero

Hivatkozások

Arisztotelész: Politika. Budapest, Gondolat, 1969.

Arisztotelész: Rétorika. Budapest, Gondolat, 1982.

Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Budapest, Európa, 1987.

Atkins, Jed W.: Empire, Just Wars, and Cosmopolitanism. In Jed W. Atkins – Thomas Bénatouїl (szerk.): The Cambridge Companion to Cicero’s Philosophy. Cambridge, CUP, 2022. 231–251. Online: https://doi.org/10.1017/9781108241649.017

Cicero: A kötelességekről. Budapest, Franklin Társulat, 1885.

Cicero: A kötelességekről. Első könyv. In Havas László (szerk.): Cicero válogatott művei. Budapest, Európa, 1987. 289–345.

Cicero: On Duties. Cambridge, CUP, 1991.

Cicero: Az állam. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005.

Bederman, David J.: International Law in Antiquity. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511494130

Boda Mihály: Az igazságos háború elméletének kiterjesztése a rendészetre: történelmi és kortárs elméletek. Belügyi Szemle, 70. (2022), 1. 169–185. Online: https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.1.10

Boda Mihály: Háborús ideológiák a középkori Magyarországon: istenítéleti ideológia, az igazságos háború elmélete. Hadtudomány, 31. (2021), 1. 62–74. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.1.62

Boda Mihály: Az igazságos háború hagyománya Európában és a Távol-Keleten (Kínában). In Pohl Árpád (szerk.): Biztonság és honvédelem: Fenntartható biztonság és társadalmi környezet tanulmányok 2. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó, 2020. 1689–1702.

Christopher, Paul: The Ethics of War and Peace. An Introduction to Legal and Moral Issues. New Yersey, Prentice Hall, 1999.

Donnelly, Jack: Realism and International Relations. Cambridge, Cambridge University Press, 2004. Online: https://doi.org/10.1017/CBO9780511612510

Garlan, Yvon: War in the Ancient World. London, Chatto & Windus, 1975.

Harrer, G. A.: Cicero on Peace and War. The Classical Journal, 14. (1918), 1. 26–38.

Harris, William V.: War and Imperialism in Republican Rome 327–70 B. C. Oxford, Clarendon Press, 1985.

Homérosz: Íliász. In Homérosz: Íliász. Odüsszeia. Homéroszi költemények. Budapest, Magyar Helikon, 1974.

Husby, Tristan K.: Justice anf Justification of War in Ancient Greece: Four Authors. Classical Honors Paper 1 (2009).

Illés Gábor: Thuküdidész és a politikai realizmus. Politikatudományi Szemle, 24. (2015), 1. 111–131.

Johnson, James Turner: Just War Tradition and the Restraint of War. Princeton, Princeton University Press, 1981.

Lanni, Adriaan: The Laws of War in Ancient Greece. Law and History Review, 26. (2008), 3. 469–489. Online: https://doi.org/10.1017/S0738248000002534

Livius, Titus: A római nép története a város alapításától I. Budapest, Európa, 1963.

MacIntyre, Alasdair: Az etika rövid története. Budapest, Typotex, 2012.

Marrou, H. I.: A History of Education in Antiquity. New York – Toronto, The New American Library, 1956.

Mohay Gergely: A Római Birodalom igazságosságának elmélete Polybiosnál. Antik Tanulmányok, 54. (2010), 1. 49–70. Online: https://doi.org/10.1556/anttan.54.2010.1.3

Ostwald, Martin: Peace and War in Plato and Aristotle. Scripta Classica Israelica, 15. (1996). 102–118.

Phillipson, Coleman: The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome II. London, Macmillan and Co., 1911.

Platón: Állam. In Platón összes művei II. Budapest, Európa, 1984. 5–710.

Rich, John: Fear, Greed and Glory: The Causes of Roman War-Making in the Middle-Republic. In John Rich – Graham Shipley (szerk.): War and Society in the Roman World. London – New York, Routledge, 1993. 38–68. Online: https://doi.org/10.4324/9781003071341-3

Sallustius Crispus C.: C. Sallustius Crispus összes művei. Budapest, Magyar Helikon, 1978.

Sokolowski, Robert: Honor, Anger, and Belittlement in Aristotle’s Ethics. Studia Gilsoniana, 3. (2014). 221–240.

Syse, Henrik: The Platonic Roots of Just War Doctrine: a Reading of Plato’s Republic. Diametros, 23. (2010), 7. 104–123. Online: https://doi.org/10.13153/diam.23.2010.384

Thuküdidész: A peloponnészoszi háború. Budapest, Osiris, 1999.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.