Forradalmi változás vagy propagandacélok?

Az Oroszországi Föderáció elmúlt időszakban végrehajtott hiperszonikusfegyver-fejlesztései

doi: 10.32563/hsz.2022.1.6

Absztrakt

Az utóbbi néhány évben nagy nemzetközi sajtóvisszhangot keltett orosz hiperszonikusfegyver-fejlesztések jelentős technológiai ugrást jelentenek, és az elemzések egy része szerint komoly előnyt biztosítanak a nagyhatalmi katonai versengésben az Oroszországi Föderáció javára. A tanulmány e fegyverkategória alapvető jellemzőit vizsgálja, valamint vázlatosan ismerteti a legfontosabb orosz fejlesztési programok jelenlegi állását, az eddig elért eredményeket. Megkísérli beazonosítani a lehetséges felhasználási területeket, illetve vizsgálni azt az előfeltevést, hogy Oroszország jelentős és valódi előnnyel rendelkezik-e ezen a részterületen.

Kulcsszavak:

Oroszország hiperszonikus fejlesztési program rakétavédelem

Hivatkozások

Bratersky, Alexander: Two Down, More to Go? With Hypersonic Weapons Already in the Field, Russia Looks to Improve Features. DefenceNews, 2021. március 15. Online: https://www.defensenews.com/global/europe/2021/03/15/two-down-more-to-go-withhypersonic-weapons-already-in-the-field-russia-looks-to-improve-features/

Davies, Andrew: Coming Ready or Not − Hypersonic Weapons. Australian Strategic Policy Institute, Insights 156. 2021. Online: https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2021-03/SI156%20-%20Coming%20ready%20or%20not_0.pdf?VersionId=3tLrF8EiyLMFTGXEBIkq5T34Jm.4azpL

Haffa, Robert – Anand Datla: Hypersonic Weapons: Appraising the „Third Offset”. American Enterprise Institute, 2017. április 4.

Hruby, Jill: Hypersonic delivery systems. In Russia’s New Nuclear Weapon Delivery Systems. Nuclear Threat Initiative, 2019.

Kolodyazhnyy, Anton – Marrow, Alexander: Russia Says it Successfully Tested Hypersonic Missile Praised by Putin. Reuters, 2021. július 19. Online: https://www.reuters.com/world/europe/russia-conducts-ship-based-hypersonic-missile-test-ifax-cites-defence-

ministry-2021-07-19/

Koós Gábor – Szternák György: A Gyors Globális Csapás elgondolás katona-technikai háttere. Hadmérnök, 9. (2014), 2. 128–139. Online: https://doi.org/10.32567/hm.2014.2.11

Krausz József: A kis és közepes hatótávolságú rakéták és az új hiperszonikus fegyverrendszerek hatása napjaink biztonságpolitikájára III. rész. Haditechnika, 54. (2020), 5. 38–41. Online: https://doi.org/10.23713/HT.54.4.07

Marcus, Jonathan: Russia Deploys Avangard Hypersonic Missile System. BBC, 2019. december 27. Online: https://www.bbc.com/news/world-europe-50927648

Rajagopalan, Rajeswari Pillai: Russia Tests Hypersonic Zircon Missile. The Diplomat, 2021. július 22. Online: https://thediplomat.com/2021/07/russia-tests-hypersonic-zircon-missile/

Reny, Stephen: Nuclear-Armed Hypersonic Weapons and Nuclear Deterrence. Strategic Studies Quarterly, 14. (2020), 4. 47–73. Online: https://www.jstor.org/stable/26956152

Terry, Nathan B. – Paige Price Cone: Hypersonic Technology: An Evolution in Nuclear Weapons? Strategic Studies Quarterly, 14. (2020), 2. 74–99. Online: https://www.jstor.org/stable/26915278

Watts, John T. – Christian Trotti – Mark J. Massa: Pulse Check: Tracking Hypersonic Weapon Development of the Indo-Pacific Powers. In Primer on Hypersonic Weapons in the Indo-Pacific Region. Atlantic Council, 2020. 11–22. Online: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/08/Hypersonics-Weapons-Primer-Report.pdf

Wiener, Rachel: The Impact Of Hypersonic Glide, Boost-Glide, And Air-breathing technologies on Nuclear Deterrence. In Mark Cancian (szerk.): Project on Nuclear Issues: A Collection of Papers from the 2016 Nuclear Scholars Initiative and PONI Conference Series. Center for Strategic and International Studies, 2017. 136–161. Online: https://www.jstor.org/stable/resrep23162.14

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.