Az ellenálló képesség és a légi közlekedés kapcsolata

doi: 10.32563/hsz.2022.1.4

Absztrakt

A polgári és katonai légi közlekedésnek, valamint az azt kiszolgáló technológiai rendszereknek békeidőben és  békétől eltérő időszakban is kulcsfontosságú jelentőségük  van, egyes elemei a kritikus infrastruktúra részét képezik.  Az ellenálló képesség fenntartása és fejlesztése hazai és  szövetségi környezetben egyaránt nélkülözhetetlen, abba a  releváns polgári szereplőknek közel akkora szerepvállalást  szükséges biztosítani, mint az állami szektor képviselőinek.  A NATO (Szövetség) értelmezésében a polgári közlekedési  és kommunikációs rendszerek – bármilyen körülmények  közötti – működtetése az ellenálló képesség lényeges  szegmense, a békétől eltérő időszakban történő  üzemeltetésük egyes aspektusainak vizsgálata pedig  elengedhetetlen ahhoz, hogy a nevezett ágazatok védelmi  szempontból való fejlesztése hatékony legyen. A Szövetség  a tárgykört érintően számos lépést tett a légi közlekedéssel  összefüggő aspektusok feltárása érdekében, azonban a  tagállamok szerepvállalása és hozzájárulása ebben az  esetben is lényeges és megkerülhetetlen. Jelen írás  megvizsgálja az ellenálló képesség és a légi közlekedés kapcsolatát a Szövetség szempontjából, továbbá kísérletet  tesz arra, hogy ehhez hozzárendelje a lehetséges polgári  képességpárokat. 

Kulcsszavak:

ellenállás képesség légi közlekedés légiforgalom-szervezés

Hivatkozások

Civil-Military Cooperation Centre of Exellenence: Resilience through Civil Preparedness. (É. n.) Online: https://www.cimic-coe.org/resources/fact-sheets/resilience-through-civil-preparedness.pdf

Kádár Pál: A pandémia kezelése mint a nemzeti ellenálló képesség „tesztje”. Honvédségi Szemle, 149. (2021), 2. 3–13. Online: https://doi.org/10.35926/HSZ.2021.2.1

NATO: Aviation Committee. Terms of Reference. AC/92(EAPC)N(2015)0014. 2015. december 14. Online: https://diweb.hq.nato.int

NATO: Civil Preparedness. 2021. március 23. Online: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49158.htm

NATO: Guidelines for ATM Coordination in Crisis Situation. AC/92(EAPC)D(2013)0006. 2013. október 23. Online: https://diweb.hq.nato.int

NATO: Read Ahead Paper. Food-for-Thought on AVC contribution to NATO’s Climate Change and Security Agenda. AC/92-N(2021)0009)2021. 2021. május 5. Online: https://diweb.hq.nato.int

NATO: Resilience the First Line of Defence. 2019. február 27. Online: https://www.nato.int/docu/review/articles/2019/02/27/resilience-the-first-line-of-defence/index.html

Jogi forrás

/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról. Online: https://njt.hu/jogszabaly/2020-1163-30-22

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.