Tűzkeresztségtől a hősiességig

a magyar katonák frontszereplése 1914-ben

doi: 10.32563/hsz.2022.1.8

Absztrakt

1914-ben néhány pisztolylövés megrázott egy egész birodalmat és kitört az I. világháború. Számos döntő csatában vállaltak oroszlánrészt a magyar katonák, akiknek érzelemvilágáról kevés szó esik. Így a feltárt források alapján némi biológiai kapcsolattal párhuzamba hozva szeretném bemutatni a katonák tűzkeresztség során tanúsított érzelmeit és csatában tanúsított hősiességét. Utóbbi egyik legékesebb példája a limanowai csata, amely során a magyar katonák bizonyították bátorságukat és hősiességüket.

 

Kulcsszavak:

I. világháború tűzkeresztség hősiesség Limanowa

Hivatkozások

Audin-Rouzeau, Stéphanie – Annette Becker: 1914–1918: Az újraírt háború. Budapest, L’Harmattan – Atelier Füzetek, 2006.

Balla Tibor: Az osztrák–magyar Sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége a Nagy Háborúban. In Bertényi Iván – Boka László – Katona Anikó (szerk.): Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 273–286.

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon. Budapest, Scolar, 2019.

Barash, David P.: Szociobiológia és viselkedés. Budapest, Natura, 1980.

Bene János: A nyíregyházi huszárok. Nyíregyháza, A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 31., 1991.

Cornwall, Mark: The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and Minds. Basingstoke, Macmillan Press, 2000. Online: https://doi.org/10.1057/9780230286351

Csányi Vilmos: Az emberi természet. Budapest, Vince, 1999.

Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918. Budapest, Osiris, 2014.

Lázár Balázs: Huszárok a szabadságért 1848–49. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 106–108.

Péterfalvi Molnár Dezső: Limanowa, magyar győzelem. Budapest, 1932.

Szabó Dániel (szerk.): Az első világháború. Budapest, Osiris, 2009.

Szabó Péter: Huszárok a lövészárokban. Részletek Molnár Ferenc emlékeiből. In Szántó

Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015a. 148–153.

Szabó Péter: A Nádasdy-huszárok haditette a limanowai csatában, 1914. december 11. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015b. 141–144.

Szabó Péter: Molnár Ferenc író, haditudósító leírása az 1914. december 11-ei limanowai csatáról, helyszínéről és a magyar huszárokról. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 145–147.

Szabó Péter: Muhr Othmár huszárezredes. In Szántó Nóra (szerk.): Huszárkönyv. Budapest, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2015. 212–215.

Watson, Alexander: Acélgyűrű. Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia az első világháborúban (1914–1918). Budapest, Park, 2016.

Levéltári források

Hadtörténelmi Levéltár, VII. Fond-főcsoport, Personalia gyűjteményének 148/G, 149/D, 173/C, 187, 203, 227/A, 297, 376, 385. jelzetű fondjai

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.