A Székelyföldi régió fejlesztésének lehetséges irányvonalai

doi: 10.32559/et.2022.1-2.5

Absztrakt

Közigazgatásilag Székelyföld nem elismert régió, három megye alkotja – Maros, Hargita, Kovászna –, azonban még ezek határai sem körvonalazzák ennek területét, hiszen Maros megye csak részben tartozik az említett régióba. E terület egyik fő jellegzetessége, hogy több mint 70% arányban magyar ajkú lakosság lakja. Részben ennek köszönhetően, részben pedig a történelmi eseményeknek, az itt élők ezt a földrajzi egységet, ha államigazgatási határokkal nem is, de lélektani határokkal mindenképp rendelkező régióként értelmezik. A tanulmányból kitűnik, hogy ennek gazdasági helyzete félperifériásnak mondható, Európa keleti szegletében, egy félperifériás ország, Románia, keretén belül. A kérdés, hogyan képes a régió kitörni jelenlegi helyzetéből és a gazdasági fejlődés útján elindulni? Bemutatom az ismert makrogazdasági mutatókat, az infrastruktúra helyzetét, az egyedülálló és kiaknázatlan lehetőségeket, és azonosítom azokat a fő irányvonalakat, amelyek gazdasági sikerekhez vezethetnek, figyelembe véve ugyanakkor a globális környezet sajátosságait.

Kulcsszavak:

Székelyföld gazdaság fejlesztés globalizmus régió

Hivatkozások

Artner Annamária (2014): Tőke, munka és válság a globalizáció korában. Budapest: Akadémiai.

Barna Gergő – Kapitány Balázs (2018): 2017-ben Erdély hét megyéjében haladta meg a GDP növekedése az országos átlagot. Erdélystat.ro, 2018. december 6. Online: http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/2017-ben-erdely-het-megyejeben-haladta-meg-a-gdp-novedekese-az-orszagos-atlagot-2/10

Benedek József (2016): Területi polarizáció és periferializáció Romániában, székelyföldi perspektivából. Magyar Kisebbség, 21(1), 77–98. Online: http://epa.niif.hu/02100/02169/00051/pdf/EPA02169_magyar_kisebbseg_2016_1_077-098.pdf

Ciriperu, Dana (2020): Harta investiţiilor străine în 2019: ce companii au pariat pe România şi ce lipseşte. Business Magazin, 2020. november 28. Online: https://www.businessmagazin.ro/analize/harta-investitiilor-straine-in-2019-ce-companii-au-pariat-pe-romania-19755122

Csíki Ottó (2020): Az ipari tevékenység Romániában és Erdélyben. Erdélystat.ro, 2020. március 5. Online: http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/az-ipari-tevekenyseg-romaniaban-es-erdelyben/45

Csizmadia Norbert (2016): Geopillanat – A 21. század megismerésének térképe. Budapest: L’Harmattan.

Európai Befektetések és Projektek Minisztériumának Hivatalos Portálja (2022): A Kompetitivitás Operatív Program (POC 4.1.1). Online: https://mfe.gov.ro/programe/

Európai Befektetések és Projektek Minisztériumának Hivatalos Portálja (2022): Operatív Programok, Online: https://mfe.gov.ro/programe/

Erdélystat (2021): 2020-ban Erdély hat megyéjében csökkent átlag alatt a GDP. 2021. június 7. Online: http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/2020-ban-erdely-hat-megyejeben-csokkent-atlag-alatt-a-gdp/81

Exclusiv – Aeroportul Maramureș, numărul de pasageri în primele 4 luni ale anului 2022 și locul în ierarhia națională. 2m News, 2022. június 2. Online: https://2mnews.ro/exclusiv-aeroportul-maramures-numarul-de-pasageri-in-primele-4-luni-ale-anului-2022-si-locul-in-ierarhia-nationala/

Illés B. Csaba – Garcia, Marian – Lehota József – Poole, Nigel – Skinner, Claire (2003): Az értéklánc és ellátási lánc benchmarkingja az Egyesült Királyság és Magyarország friss zöldség-gyümölcs import piacán. Gazdálkodás, 47(1), 52–60. Online: https://ageconsearch.umn.edu/record/225947/

Khanna, Parag – Khanna, Ayesha (2012): Hybrid Reality: Thriving in the Emerging Human-Technology Civilization. New York: TED Conferences.

Khanna, Parag (2017): Konnektográfia. Budapest: HVG Könyvek.

Kocsis Lóránt Zs. (2022): Global Economic Mechanisms and Szeklerland. Köz-Gazdaság, 17(2), 181–202. Online: https://doi.org/10.14267/RETP2022.02.09

Kopátsy Sándor (2021): Új közgazdaságtan. A minőség társadalma. Budapest: Pallas Athéné. Kulturális és kreatív iparágak az EU-ban. Európa Pont, 2016. november 4. Online: https://europapont.blog.hu/2016/11/04/kulturalis_es_kreativ_ipar

Samuelson, Paul A. – Nordhaus William D. (2012): Közgazdaságtan. Budapest: Akadémiai. Online: https://doi.org/10.1556/9789630597814

Wallerstein, Immanuel (2010): Bevezetés a világrendszer-elméletbe. Budapest: L’Harmattan.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei