Az új, post-Covid közgazdaságtan felé

  • Várhelyi Tamás
  • Árva László
doi: 10.32559/et.2021.4.6

Absztrakt

A közgazdászok célfüggvényeikkel hagyományosan arra törekednek, hogy a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokkal minél nagyobb outputot, kibocsátást érhessünk el. Az már azonban állítólag nem a közgazdászok feladata, hogy megkérdezzék, milyen összetételű kibocsátást kellene előállítani, vagy hogy egyáltalán miért kellene minél gyorsabban állandóan növelni ezt? Az externális hatások, vagyis a termelés távolabbi, külső hatásai sem igazán lényegesek a közgazdászok, különösképpen a vállalati gazdaságtan művelői számára. Az elmúlt fél évszázadban a Föld túlnépesedett: ha a népesség egésze annyit fogyasztana, mint amennyi a fejlett országok egy főre eső fogyasztása, akkor globális szinten a kibocsátás környezetvédelmi szempontból kezelhetetlen szintre nőne.
Sok biológus már jóval a koronavírus-járvány előtt megkongatta a vészharangokat a tekintetben, hogy a világméretű túlnépesedés, a túlzott városiasodás, a globális felmelegedés nem várt következményei, a korlátlan globalizáció és a transznacionális vállalatok tevékenysége, a természeti erőforrások árának figyelmen kívül hagyása, a korábbinál sokkal gyorsabban bővülő termelőtevékenység együttesen olyan globális katasztrófákhoz vezethetnek, amelyek alapjaiban rendíthetik meg, vagy akár el is törölhetik az emberi civilizációt. A Covid-járvány idején többen megismételték ezeket a borús jóslatokat. Cikkünkben olyan fenntartható megoldásokat igyekszünk javasolni, amelyek révén elkerülhetők lennének az emberiség legsötétebb kilátásai.

Kulcsszavak:

Covid–19 a járványok okai felmelegedés a gazdaság hatása a környezetre új gazdasági paradigmák

Hivatkozások

Árva, László – Szabolcs Pásztor – Victoria Pyatanova: Some Thoughts on the Relationship between Multinational Corporation Strategies and the Changing Patterns of International Trade: The Geographical Optimization Principle. Economy and Finance, 7. (2020), 1. 56–77. Online: https://doi.org/10.33908/EF.2020.1.3

ECLAC: Report on the Economic Impact of Coronavirus Disease (COVID–19) On Latin America and the Caribbean (2020. március 26.). Online: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45603/1/S2000312_en.pdf

Holzhausen, Arne – Françoise Huang – Manfred Stamer – Nizar Jelila: The Middle Income Trap. Inequality Across Countries after COVID–19. Allianz Trade, 2021. november 17. Online: https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/Themiddle-income-trap-inequality-across-countries-after-Covid-19.html

Kotler, Philip – Hermawan Kartajaya – Iwan Setiawan: Marketing 3.0: From Products to Customers to the Human Spirit. Hoboken, New Jersey, Wiley, 2010. Online: https://doi.org/10.1002/9781118257883

Mrav Noémi: 15 perces város: a jövő kulcsa vagy csupán utópia? Euronews, 2021. szeptember 21. Online: https://hu.euronews.com/2021/09/15/15-perces-varos-a-jovokulcsa-vagy-csupan-utopia

Milne, Gustav: Post-Pandemic Urban Living: Back to the Stone Age? Academia Letters, (2021), július. Article, 1717. 1–7. Online: https://doi.org/10.20935/AL1717

Permafrost: et si’il liberait des armées de virus? Science et Vie, 2022. február 20. Online: https://www.science-et-vie.com/article-magazine/permafrost-et-sil-liberait-des-armees-de-virus

Várhelyi Tamás (szerk.): Az információs társadalom fejlődése és a munkaerőpiac. Debrecen, Debreceni Egyetem TEK Informatikai Kara – Debreceni Lokálpatrióta Egyesület, 2007.

Várhelyi, Tamás – László Árva: Toward Complex and Sustainable Tourism in Hungary. Polgári Szemle, 16. (2020), különszám. 85–102. Online: https://doi.org/10.24307/psz.2020.1206

United Nations: Population Estimates (2010).

United Nations: Population Projections (2020).

Weeks, J. R.: Population. An Introduction to Concepts and Issues. Boston, MA, Cengage Learning, 2021.

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.