A környezetvédelem és a teremtésvédelem mint találkozási pont a katolikus egyház és az Európai Unió kapcsolatában

doi: 10.32559/et.2022.1-2.4

Absztrakt

A katolikus teológiának mindig is részét alkotta a teremtett világra való reflexió. A védelem szempontjai azonban viszonylag későn váltak az egyház társadalmi tanításának szerves részévé. A katolikus egyház a modern gazdaság, ipar és a katonai erő által okozott károkra akart teológiai alapú választ adni. Környezetszennyezés miatt Ferenc pápa önálló enciklikát adott ki. A Laudato si’ kezdetű enciklika az első olyan egyházi dokumentum, amely kifejezetten a teremtésvédelemmel foglalkozik, úgy hogy az egyes állami és nemzetközi közpolitikákat is figyelembe veszi. Ferenc pápa folytatja a II. Vatikáni Zsinat pátbeszédre épülő politikáját. A közjó és az emberiség java miatt, minden állammal és nemzetközi szervezettel párbeszédet igyekszik kialakítani. Ebben a tanulmányban kifejezetten a Szentszék és az Európai Unió környezetvédelmi szempontjait hasonlítjuk össze. Igyekszünk a közös pontokat éppúgy bemutatni, mint a filozófiai különbözőségeket és az eltérő megoldási javaslatokat.

Kulcsszavak:

Európai Unió Katolikus Egyház környezetvédelem teremtésvédelem Szentszék

Hivatkozások

II. János Pál (1988): Sollicitudo rei socialis. 1987. december. 30. Acta Apostolicae Sedis, 80(5), 513–586.

II. János Pál (1991): Centesimus annus. 1991. május 1. Acta Apostolicae Sedis, 83(10), 793–867.

II. János Pál (1995): Enc., Evangelium vitae. 1995. március. 25. n. 42. Acta Apostolicae Sedis, 87(5), 446–447.

VI. Pál (1971): Litt ap., Octogesima adveniens. 1971. június 30. Acta Apostolicae Sedis, 63(8), 401–441.

VI. Pál (1964a): Lit. Ap.: 1964. október 24. Acta Apostolicae Sedis, 56(16), 965–967.

VI. Pál (1964b): Omelia di Consacrazione della Chiesa Dell’archicenobio di Montecassino. 1964. október 24. Online: https://www.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1964/documents/hf_p-vi_hom_19641024_montecassino.html

XVI. Benedek (2009a): Enc., Caritas in veritate. 2009. április. 29. n. 51. Acta Apostolicae Sedis, 101(8), 687–688.

XVI. Benedek (2009b): Ha békére törekszel, védd a teremtett világot. Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 2009. december. 30. Online: https://regi.katolikus.hu/cikk.php?h=1429

Antonini, Orlando (2015): The Diplomatic Activity of the Holy See. Communication, 12(2), 5–15.

Augustine (1991): ‘On Genesis: Two Books on Genesis against the Manichees. On the Literal Interpretation of Genesis, An Unfinished Book. Washington: Catholic University of America Press. Online: https://doi.org/10.2307/j.ctt32b1d3

Ágh Attila (2013): Az Európai Unió közpolitikai rendszerének áttekintése: Az uniós közpolitika és az uniós politika paradoxonjai. Politikatudományi Szemle, 22(3), 73–90.

Arangio-Ruiz, Gaetano (1996): On the Nature of the International Personality of the Holy See. Revue Belge de Droit International, 29(2), 354–369.

Araujo, Robert J. (2001): The International Personality and Sovereignty of the Holy See. The Catholic University Law Review, 50(2), 291–336.

Argimon Pistre, Laurence (2016): Responsibility towards the Environmental Crisis, the Poor and the Future Generations. In Laudato si’. On Care for Our Common Home. Rome: FAO, 21–28.

Bagyinszki Ágoston szerk. (2019): A „Természet könyve” mint a Szentírás könyvének analógiája. Budapest: L’Harmattan.

Bajnai László (2021): Fenntartható urbanizáció – A városfejlesztés története, elmélete és gyakorlata. Budapest: Scolar.

Barbato, Mariano (2013): A State, a Diplomat, and a Transnational Church. Perspectives, 21(2), 27–48.

Bathon, Matthew (2001): The Atypical International Status of the Holy See. Vanderbilt Journal of Transitional Law, 34(3), 597–632.

Berzsenyi Dániel (2013): Környezetbiztonság. Nemzet és Biztonság, 6(3–4), 22–35.

Besenyei Mónika – Földi László – Hetesi Zsolt – Zsóka Ágnes (2016): Fenntarthatóság. In Kaiser Tamás (szerk.): Jó állam jelentés 2016. Budapest: Dialóg Campus, 76–97.

Boff, Leonardo (2000): Il creato in una carezza. Assisi: Cittadella Editrice.

Chaplin, Jonathan (1993): Subsidiarity and Sphere Sovereignty: Catholic and Reformed Conceptions of the Role of the State. In McHugh, Francis – Natale, Samuel (szerk.): Things Old and New: Catholic Social Teaching Revisited. Washington, D.C. University Press of America, 175–202.

Chenaux, Philippe (1988): Le Vatican et l’Europe (1947–1957). Storia delle relazioni internazionali, 1. 48–83.

Chong, Alan – Troy, Jodok (2011): A Universal Sacred Mission and the Universal Secular Organization: The Holy See and the United Nations. Politics, Religion, and Ideology, 12(3), 335–354. Online: https://doi.org/10.1080/21567689.2011.596417

Chomsky, Noam – Pollin, Robert (2020): Climate Crisis and The Global Green New Deal. London: Verso.

Christian, A. William (1953): Augustine on the Creation of the World. The Harvard Theological Review, 46(1), 1–25. Online: https://doi.org/10.1017/S0017816000025827

Christiansen, Drew – Grazer, Walter (1996): And God Saw That It Was Good: Catholic Theology and the Environment. Washington, D.C.: United States Catholic Conference.

Clarke, E. Thomas (1958): St. Augustine and Cosmic Redemption. Theological Studies, 19(2), 133–164. Online: https://doi.org/10.1177/004056395801900201

COMECE (2022): Green Deal: Final Report of the Interfaith Youth Convention is Now Online. Online: https://www.comece.eu/final-report-of-the-interfaith-youth-convention-is-now-online/

Cordes, Paul Josef (2012): Paradigm Shift in the Social Doctrine of the Church: From Rerum Novarum (1891) to Caritas in Veritate (2009). In Schlag, Martin – Mercado, Juan Andrés (szerk.): Free Markets and the Culture of Common Good. Springer, 83–92. Online: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2990-2_5

Council of the European Union (2021): 8th Environment Action Programme: Member States ready to start negotiations with Parliament (2021. március 17.). Online: https://bit.ly/3ou5hVq

De Gasperi, Alcide (1954): Discorso alla Conferenza Parlamentare Europea. Parigii.

De Gregorio, Laura (2016): Laudato si’: per un’ecologia autenticamente cristiana. Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 41. 1–33. Online: https://doi.org/10.13130/1971-8543/7931

Di Maio, Tiziana (2018): Alcide De Gasperi and Konrad Adenauer: A New Approach. In Kosicki, Piotr – Łukasiewicz, Sławomir (szerk.): Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe Redefined. (h. n.): Palgrave MacMillan, 57–91. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64087-7_3

Duchesne, Louis (1908): The Beginnings of the Temporal Sovereignty of the Popes. New York: Benziger.

Ferenc pápa (2015): Meeting with the Members of the General Assembly of the United Nations Organization. Address of the Holy Father. 2015. szeptember 25. Online: https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html

Ferenc pápa (2017): Const. Ap., Veritatis gaudium. 2017. december. 27. Online: https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20171208_veritatis-gaudium.html

Ferenc pápa videóüzenete a Laudato si’ argentin egyetemközi kongresszusra. Vatican News, 2021. augusztus 26. Online: https://bit.ly/3AqWOFs

Flecha, José-Roman (2001): Il rispetto del creato. Milano: Jaca Book.

Follesdal, Andreas (1998): Subsidiarity. Journal of Political Philosophy, 6(2), 190–218. Online: https://doi.org/10.1111/1467-9760.00052

Follesdal, Andreas (2014): Competing Conceptions of Subsidiarity. In Fleming, E. James – Levy, Jacob T. (szerk.): Federalism and Subsidiarity. New York: NYU Press, 214–230.

Földi László – Berek Tamás – Padányi József (2021): Hungary’s Energy and Water Security Countermeasures as Answers to the Challenges of Global Climate Change. AARMS, 20(2), 87–96. Online: https://doi.org/10.32565/aarms.2021.2.7

Graham, Robert (1959): Vatican Diplomacy: A Study of Church and State on the International Plane. New York: Princeton University Press.

Gratsch, Edward (1997): The Holy See and the United Nations 1945– 1995. New York: Vantage Press.

Gellérthegyi István (2021): Az Európai Unió klímapolitikájának fejlődése. In Tahyné Kovács Ágnes (szerk.): Vox Generationem Futurorum. Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Budapest: Pázmány Press, 151–156.

Guitián, Gregorio (2018): Pope Francis and Catholic Social Teaching on Ecology Implications for Christians Involved in Business. Worldviews, 22(2), 163–186. Online: https://doi.org/10.1163/15685357-02202003

Hankó Márta − Földi László (2009): Életterünk környezetbiztonsági kérdései. Hadmérnök, 4(4), 24–38.

Hanson, Eric (1987): The Catholic Church in World Politics. New York: Princeton University Press.

Hehir, Bryan (1986): John Paul II, Continuity and Change in the Social Teaching of the Church. In Curran, Charles E. – McCormick, Richard (szerk.): Readings in Moral Theology 5: Official Catholic Social Teaching. New York: Paulist, 247– 263.

Hetesi Zsolt (2017): Néhány megjegyzés a klímaszkepticizmus kapcsán. Magyar Energetika, 2(1), 18–20.

Az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa (2014): Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma. Budapest: SZIT.

Ittekkot, Venugopalan – Milne, Eleanor (2016): Encyclical Letter “Laudato Si”: A Gentle but Firm Nudge from Pope Francis. Environmental Development, 17. 1–3. Online: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.011

Keating, Maryann O. – Keating, Barry P. – Jones, Jesse H. (2011): Benedict XVI as Social Realist in Caritas in Veritate. Journal of Markets & Morality, 14(2), 345–358.

Keenan, Marjorie (2002): From Stockholm to Johannesburg: An Historical Overview of the Concern of the Holy See for the Environment 1972–2002. Vatican City: Pontifical Council for Justice and Peace.

Krämer, Ludwig (2020): Planning for Climate and the Environment: The EU Green Deal. Journal for European Environmental & Planning Law, 17(3), 267–306. Online: https://doi.org/10.1163/18760104-01703003

Lai, Theodore – Tortajada, Cecilia (2021): The Holy See and the Global Environmental Movements. Frontiers in Communication, 6. 1–13. Online: https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.715900

Leuștean, Lucian (2014): The Ecumenical Movement and the Making of the European Community. Oxford – New York: Oxford University Press.

Magyar Kurír (2014): Ferenc pápa beszéde az Európai Parlamentben. 2014. november 25. Online: https://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-beszede-az-europai-parlamentben

Magyar Kurír (2022a): Ferenc pápa az európai fiataloknak: Újítsátok meg az öreg földrészt és lázadjatok fel a háború ellen. 2022. július 14. Online: https://www.magyarkurir.hu/ferencpapa/ferenc-papa-az-europai-fiataloknak-ujitsatok-meg-az-oreg-foldreszt-es-lazadjatok-fel-haboru-ellen

Magyar Kurír (2022b): Ferenc pápa fogadta az Európai Bizottság elnökét. 2022. december 22. Online: https://www.magyarkurir.hu/ferencpapa/ferenc-papa-fogadta-az-europai-bizottsag-elnoket-123015

Maitai, G. (1986a): Problema ecologico, rischio nucleare e implicazioni morali. Rassegna di Teologia, 6. 481–496.

Maitai, G. (1986b): Un problema morale nuovo: l’ecologia. Credere Oggi, 33. 88–99.

Martins, Alexandre A. (2018): Laudato Si ’: Integral Ecology and Preferential Option for the Poor. Journal of Religious Ethics, 46(3), 410–424. Online: https://doi.org/10.1111/jore.12224

McKinley Brennan, Patrick (2012): Subsidiarity in the Tradition of Catholic Social Doctrine. Villanova University Charles Widger School of Law Working Paper 173. Online https://digitalcommons.law.villanova.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1182& context=wps

Meloni, Pietro (2008): La salvaguardia della natura. Una riflessione sui fondamenti biblici e patristici. Caritas Italia. Online: https://www.caritas.it/materiali/Italia/ambiente/La_salvaguardia_della_natura.pdf

Mitchell, Donald W. (2015): Catholic Theology of Creation Nature’s Value and Relation to Humankind. Claritas: Journal of Dialogue and Culture, 4(2), 69–74.

Morss, R. John (2015): The International Legal Status of the Vatican/Holy See Complex. European Journal of International Law, 26(4), 927–946. Online: https://doi.org/10.1093/ejil/chv062

O’Meara, John (1984): Saint Augustine’s Understanding of the Creation and Fall. The Maynooth Review, 10, 56–62. Országgyűlés Hivatala (2020): Az európai zöld megállapodás. Infojegyzet 2020/52. Online: https://bit.ly/3oHGPQr

Padányi József (2021a): Climate Change, Migration and Christian Communities In Ujházi Lóránd – Boér Zoltán – Kaló József – Petruska Ferenc (szerk.): Budapest Report On Christian Persecution 2021. Vác: Mondat, 271–280.

Padányi József (2021b): Az éghajlatváltozás hatásai mint a katonai erő előtt álló biztonsági kihívások. Hadtudomány, 31(1), 31–43. Online: https://doi.org/10.17047/HADTUD.2021.31.1.31

Pasture, Patrick (2018): Catholic and Christian Democratic Views on Europe Before and After World War II. Continuities and Discontinuities. In Kosicki H. Piotr – Łukasiewicz Sławomir (szerk.): Christian Democracy Across the Iron Curtain: Europe Redefined. (h. n.): Palgrave MacMillan, 25–57. Online: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64087-7_2

Petkovšek, Robert (2019): Teologija pred izzivi sodobne antropološke krize: preambula apostolske konstitucije Veritatis gaudium Theology Facing the Challenges of the Modern Anthropological Crisis: Preamble of the Apostolic Constitution Veritatis Gaudium. Bogoslovni vestnik, 79(1), 17–31. Online: https://doi.org/10.34291/BV2019/01/Petkovsek

Pettifor, Ann (2019): The Case for the Green New Deal. New York: Verso.

Prélot, Marcel (1975): Storia del pensiero politico. Milano: Mondadori.

Pollin, Robert (2016): Global Green Growth for Human Development. UNDP Human Development Report. New York: United Nations Development Programme.

Puskás Attila (2006): A teremtés teológiája. Budapest: Szent István Társulat.

Quacquarelli, Antonio (1991): L’ecologia nei riflessi del linguaggio simbolico dei Padri della Chiesa. Vetera Christianorum, 28(1), 5–24.

Raith, Jasmin (2018): The ‘Global Pact for the Environment’ – A New Instrument to Protect the Planet? Journal for European Environmental & Planning Law, 15(1), 3–23. Online: https://doi.org/10.1163/18760104-01501002

Rodotà, Stefano (2001): La Carta come atto politico e documento giuridico. In Manzella, Andrea et al. (szerk.): Riscrivere i diritti in Europa – Introduzione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Bologna: Il Mulino.

Schlag, Martin (2017): Political Life: Peace, Freedom, and Justice in Society. In Schlag, Martin (szerk.): Handbook of Catholic Social Teaching a Guide for Christians in the World Today. Washington, D.C.: The Catholic University of America Press, 97–101. Online: https://doi.org/10.2307/j.ctt1n7qkrc.18

Schreurs, Miranda A. (2016): The Paris Climate Agreement and the Three Largest Emitters: China, the United States, and the European Union. Politics and Governance, 4(3), 219–223. Online: https://doi.org/10.17645/pag.v4i3.666

Seyersted, Finn (1965): Jurisdiction over Organs and Officials of States, the Holy See and Intergovernmental Organisations. The International and Comparative Law Quarterly, 14(1), 31–82. Online: https://doi.org/10.1093/iclqaj/14.1.31

Sikora, Alicja (2021): European Green Deal – Legal and Financial Challenges of the Climate Change. ERA Forum, 21(4), 681–697. Online: https://doi.org/10.1007/s12027-020-00637-3

Strand, Vincent (2017): On Method, Nature and Grace in Caritas in Veritate. Nova et vetera, 15(3), 835–852. Online: https://doi.org/10.1353/nov.2017.0044

Szabó Máté (2004): Európai környezetpolitika, európai civil társadalom. Európai Füzetek 63. Budapest: Kormányzati Stratégiai Elemző Központ.

Tanzella-Nitti, Giuseppe (2019): A „Természet könyve” metafora a kora újkorban: történelem és örökség. In Bagyinszki Ágoston (szerk.): A „Természet könyve” mint a „Szentírás könyvének” analógiája. Budapest: L’Harmattan, 49–76.

Tilman, Altenburg – Rodrik, Dani (2017): Green Industrial Policy: Accelerating Structural Change towards Wealthy Green Economies. In Altenburg, Tilman – Assmann, Claudia (szerk.): Green Industrial Policy. Concept, Policies, Country Experiences. Geneva–Bonn: UN Environment and German Development Institute, 18–36.

Tóth Gergely (2016): Humánökonómia vagy keresztény közgazdaságtan? Sapientiana, 9(2), 68–93.

Tucker, Mary Evelyn – Grim, John (2016): Four Commentaries on the Pope’s Message on Climate Change and Income Inequality. The Quarterly Review of Biology, 91(3), 261–270. Online: https://doi.org/10.1086/688095

Vass László (1999): A közpolitika magyarországi környezete. Politikatudományi Szemle, 8(3), 91–106.

Vass László (2003): Közpolitika és kormányzati döntéshozatal. In Török Gábor – Gallai Sándor (szerk.): Politika és politikatudomány. Budapest: Aula, 467–485.

White, Lynn (1967): The Historical Roots of our Ecologic Crisis. Science, 155(3767), 1203–1207. Online: https://doi.org/10.1126/science.155.3767.1203

Wilkinson, David (1994): Using the European Union’s Structural and Cohesion Funds for the Protection of the Environment. Review of European Community & International Environmental Law, 3(2–3), 119–126. Online: https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.1994.tb00164.x

Zamagni, Stefano (2010): Catholic Social Thought, Civil Economy and The Spirit of Capitalism. In Finn, Daniel (szerk.): The True Wealth of Nations: Catholic Social Thought and Economic Life. Oxford: Oxford University Press, 63–94. Online: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199739813.003.0004

Zengarini, Lisa (2021): Pope Francis: A Healthy Environment is Right of Every Human Being. Vatican News, 2021. szeptember 29. Online: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-09/francis-healthy-environment-human-right.html

Letöltések

Letölthető adat még nem áll rendelkezésre.